Extra Corona maatregelen t/m 18 december

Tot en met zaterdag 18 december gelden de volgende extra Corona maatregelen binnen Aerofit:

Aangepaste openingstijden
maandag 07.00-17.00 uur
dinsdag 07.00-17.00 uur
woensdag 07.00-17.00 uur
donderdag 07.00-17.00 uur
vrijdag 07.00-17.00 uur
zaterdag 08.30-16.15 uur
zondag 08.30-16.15 uur

Aangepast lesrooster
Omdat de avondlessen komen te vervallen bieden we extra lessen aan in de (na)middag.
Check hier voor het lesrooster.

1.5 m maatregel
Binnen Aerofit is het verplicht om zoveel mogelijk 1.5 m afstand te houden van elkaar. Daarom geldt in de douches maximaal 2 personen per keer en maximaal 3 personen in de sauna. Als je liever geen gebruik maakt van de kleedkamer dan kun je rondom de bar je schoenen wisselen en je spullen opbergen in de Ikea vakkenkast.

Mondkapje
Naast het tonen van een geldige QR code is het dragen van een mondkapje verplicht als je je verplaatst binnen de club, zoals bij binnenkomst en als je weggaat. Tijdens het sporten mag het mondkapje af.
________________________________________________________________________________________________
The following extra Corona measures will apply within Aerofit until Saturday 18 December:

Adjusted opening hours
Monday 07.00-17.00 
Tuesday 07.00-17.00
Wednesday 07.00-17.00
Thursday 07.00-17.00
Friday 07.00-17.00
Saturday 08.30-16.15
Sunday 08.30-16.15

Adjusted class schedule
Because the evening classes are cancelled, we offer extra classes in the afternoon.
Check the class schedule here.

1.5 m measure
Within Aerofit it is mandatory to keep 1.5 m away from each other as much as possible. That is why a maximum of 2 people at a time applies in the showers and a maximum of 3 people in the sauna. If you prefer not to use the locker room, you can change your shoes around the bar and store your belongings in the Ikea storage cupboard.

Mask
In addition to showing a valid QR code, wearing a mask is mandatory when you enter and leave the club. The mask is allowed to take off during exercise.