Algemene voorwaarden

Aerofit Healthclub volgt de algemene voorwaarden van NLActief: https://www.nlactief.nl/wp-content/uploads/2019/08/Algemene-voorwaarden-01012018-logo.pdf

Daarnaast gelden de volgende algemene voorwaarden voor Aerofit.

Algemeen:

 1. Aerofit Healthclub is gerechtigd de openingstijden, lestijden en tarieven te wijzigen.Tijdens officiële feestdagen behoudt Aerofit Healthclub het recht de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave. Aerofit Healthclub zal vooraf de nieuwe tarieven bekend maken. Dit recht tot aanpassing van openingstijden bestaat ook tijdens situaties waarin sprake is van overmacht (noodtoestand). Denk hierbij aan calamiteiten of rampen. 

 2. De directie behoudt zich het recht van weigering van de toegang voor.

 3. De minimumleeftijd voor het lidmaatschap is 15 jaar.

 4. Het gebruik van de faciliteiten binnen Aerofit Healthclub geschiedt geheel op eigen risico. Aerofit Healthclub wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schadeveroorzakende gebeurtenis, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

 5. Het is niet toegestaan om tassen en jassen mee te nemen in de trainingsruimtes. U kunt deze opbergen in de lockers in de kleedruimtes. 

 6. Het is zonder toestemming van Aerofit niet toegestaan om foto’s en of/video’s binnen Aerofit te maken.

 7. De clubcard is uw eigendom en niet overdraagbaar. Bij verlies of diefstal dient u een nieuwe aan te schaffen, kosten €5,00.

 8. Aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd met enige andere aanbiedingen of waardebonnen. Aerofit Healthclub behoudt zich het recht voor alle of enige onderdelen van aanbiedingen te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

 9. De directie behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds aan te passen.

 

Betalingsvoorwaarden:

 1. Restitutie van contributie (behoudens foutieve betalingen) is niet mogelijk. Dit geldt eveneens indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Aerofit Healthclub. Denk hierbij aan calamiteiten en rampen.

 2. De automatische afschrijvingen worden aan het begin van elke periode van 4 weken geïncasseerd.

 3. U dient te zorgen voor een toereikend saldo op uw rekening. Bij het voor de 2e maal mislukken van de automatische afschrijving wordt er €2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Vervolgens houden wij ons het recht voor, indien het verschuldigde bedrag niet geïncasseerd kan worden, om stornokosten of eventuele incassokosten in rekening te brengen.

 4. Indien u het niet eens bent met een incasso, kunt u binnen 1 maand via uw bank het bedrag laten storneren.

 

Abonnementen:

 1. Definitief stopzetten van de betaling is niet mogelijk binnen de gekozen abonnementstermijn. Daarna is het abonnement per 4 weken opzegbaar, tenzij er gekozen wordt voor een andere abonnementstermijn.

 2. Zonder opzegging wordt het abonnement aan het eind van de gekozen abonnementstermijn stilzwijgend telkens met 4 weken verlengd.

 3. De opzegtermijn, na het verlopen van de gekozen abonnementstermijn, bedraagt maximaal 30 dagen.

 4. Een contractduur van 1 of 1,5 jaar kan bij verhuizing buiten Wassenaar evt. worden afgekocht naar een minimale contractduur van een 1/2 jaar. Het lid betaalt het verschil aan abonnementsgeld over de periodes dat hij/zij heeft gesport aan Aerofit terug.

 5. De directie behoudt zich het recht voor om jaarlijks (per 1/1) de tarieven aan te passen. U wordt hier vooraf van op de hoogte gebracht.

 6. Vooruit betaalde (2)jaarabonnementen worden NIET gecompenseerd in geval van overmacht waar Aerofit niet schuldig aan is (zoals een pandemie).

 7. Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken en het gelijk aan ons meldt, is het mogelijk op vertoon van een medische verklaring het abonnement tijdelijk stop te zetten. Dit is mogelijk voor minimaal 4 weken. Als u het ons achteraf meldt kan het abonnement met terugwerkende kracht max. 4 weken verlengd worden. 

 8. Betaalt u uw abonnement via automatische afschrijving en bent u minimaal 2 periodes van 4 weken en maximaal 4 periodes van 4 weken niet in staat om te sporten door omstandigheden als bijvoorbeeld vakantie of verhuizing, dan kunt u uw abonnement om laten zetten in een slapend abonnement. Dit kost € 10,00 per periode van 4 weken en dient vooraf aan de receptie doorgegeven te worden. (nvt op abonnementen via Bedrijfsfitness.nl)

 9. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij het lid worden kan een legitimatie gevraagd worden.

 

Fitness/groepslessen:

 1. De directie houdt zich het recht van lesroosterwijzigingen voor.

 2. Bellen in de trainingsruimtes is niet toegestaan.

 3. Het gebruik van een handdoek is verplicht op de fitnessapparaten en de matjes.

 4. Na het gebruik van de toestellen dient u deze schoon achter te laten.

 5. Gewichten en andere materialen dienen na gebruik weer op hun plaats teruggelegd te worden.

 6. Het is niet toegestaan om tassen en jassen mee te nemen in de trainingsruimtes. U kunt deze opbergen in de kleedruimtes. Waardevolle spullen kunt u in een locker opbergen.

 7. Men dient op tijd te zijn voor de groeps- en spinninglessen; een goede warming-up is essentieel voor een veilige training. Verder is het storend voor de overige deelnemers en instructeur.

 8. Het is toegestaan 2 achtereenvolgende lessen te volgen indien het maximale aantal deelnemers niet overschreden wordt.

 9. Het min aantal deelnemers bij de groeps- en spinninglessen bedraagt 3. Zijn er minder deelnemers dan gaat de les niet door.

 10. Spinning: Wilt u verzekerd zijn van een plek in de spinningles dan kunt u zich vanaf een week voor de les digitaal via de app inschrijven. Als u onverhoopt niet bij de les aanwezig kunt zijn dient u zich af te melden via de app. 

 11. De spinningfiets na de les graag schoon achterlaten.

 12. Indien u niet tijdig (max. 24 uur van tevoren) uw (fitness)afspraak afzegt, wordt er 1 uur begeleiding (€19,90) in rekening gebracht.

 

Kledingvoorschriften:

 1. In de trainingsruimtes dient u te allen tijde correcte sportkleding te dragen. 

 2. Het is verplicht schone sportschoenen te dragen (schoenen binnen verwisselen). 

 

Sauna/douchereglement:::

 1. Douchen voor gebruik sauna en afdrogen.

 2. Geen badkleding/ondergoed aan in de sauna. 

 3. Met het hele lichaam op een handdoek zitten/liggen.

 4. Aanbevolen tijd is 8-12 minuten, de laatste 2 minuten rechtop zitten.

 5. Buiten de sauna afkoelen en (koud) afdouchen.

 6. Het is niet toegestaan om vloeistoffen op de kachel te gieten.

 7. Gebruik van lichaams- of haarolie is niet toegestaan.

 8. Het is niet toegestaan om te scheren/tanden te poetsen onder de douche.

 

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, wordt uitsluitend door de directie van Aerofit Healthclub beoordeeld en beslist.