Bedrijfsfitness

Bedrijven investeren in toenemende mate in de gezondheid, veiligheid en vitaliteit van hun werknemers. Dit heeft vele voordelen voor zowel de werkgever als de werknemer. Nu iedereen langer moet doorwerken en we afkoersen op een structureel tekort op de arbeidsmarkt, is het van groot belang dat werknemers zo lang mogelijk gezond en vitaal aan de slag kunnen blijven. Ook met het oog op de kosten van en vervangingsvraag bij ziekte van personeel hebben werkgevers er alle belang bij om hierop (preventief) beleid te voeren. Uit ervaringscijfers blijkt dat de productiviteit stijgt en het verzuim daalt als medewerkers vitaal zijn. Het is daarbij goed voor het werkklimaat en leidt tot minder verloop.

Bedrijfsfitness is fiscaal aantrekkelijk. Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht gesteld. De werkkostenregeling vervangt de oude fiscale regeling met betrekking tot het belastingvrij vergoeden van kosten en uitgaven. Met de toepassing van de werkkostenregeling zijn de regels voor het onbelast vergoeden van fitnessabonnementen aanzienlijk versoepeld.

De werkgever kan de werknemer de vrije hand geven bij welke fitnessclub hij of zij wil sporten en het hierbij behorende abonnement van de werknemer onbelast vergoeden. Verschillende werknemers kunnen dus aangesloten zijn bij verschillende clubs en de werkkostenregeling is voor al deze werknemers van toepassing. Voorts mag het abonnement bestaan uit alle faciliteiten die een betreffende fitnessclub aanbiedt waar de werknemer gaat sporten. De werkgever dient er enkel wel op toe te zien dat de 1,2% vrije ruimte niet wordt overschreden.

Bij Aerofit is het mogelijk om via Bedrijfsfitness Nederland abonnementen af te sluiten:
Kijk voor mogelijkheden en voorwaarden op www.bedrijfsfitnessnederland.nl

NB: werkgevers dienen te zijn aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland om gebruik te kunnen maken van hun aanbod. Aangesloten bedrijven vind je op de website. Is een bedrijf niet aangesloten dan biedt Aerofit andere mogelijkheden voor bedrijfsfitness.

Interesse in bedrijfsfitness? Vul onderstaand contactformulier in, wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Contactformulier Bedrijfsfitness