Aerofit gesloten t/m 28 april - Aerofit closed until April 28

Beste leden,
Gisteravond is door de regering bekend gemaakt dat wij onze deuren gesloten moeten houden t/m in ieder geval 28 april.
Ons geduld wordt dus nog even op de proef gesteld. Uiteraard vinden wij dit heel erg jammer maar gezien de omstandigheden een begrijpelijke beslissing.

We weten niet hoe lang deze situatie nog gaat duren, maar we willen je wel laten weten hoe we verder omgaan met de lidmaatschappen en de contributie. De maand april is inmiddels geïncasseerd en zal binnenkort worden afgeschreven.
Als we na april nog niet open mogen, dan zal er niet meer geïncasseerd worden en zullen we alle abonnementen bevriezen. Wanneer Aerofit weer open mag zullen de abonnementen weer worden geactiveerd.
Je hoeft dus ook niet op te zeggen, als je vreest om een langere periode te moeten doorbetalen.

Samen met jouw steun hopen wij op deze manier door deze crisis heen te komen en zullen we heel blij zijn als we je weer in onze club kunnen ontvangen.

FitSnacks.TV LIVE workouts
Wij hopen dat jullie in beweging blijven en veelvuldig gebruik maken van onze online service met diverse trainingsmogelijkheden voor thuis. Achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt aan onze home workout video's, communicatie met onze leden en de daarbij behorende administratie, schoonmaak en onderhoud van het pand. Dit alles om er straks, als we weer open mogen, volledig klaar voor te zijn.

In een eerdere mail heb je al kennis kunnen maken met het online platform FitSnacks.TV. Via dit platform kun je, naast de trainingen op ons eigen Youtube kanaal, als Aerofit lid, gratis meedoen met verschillende thuis workouts.

De workouts worden aangeboden in diverse categorieën, waaronder Body & Mind. HIIT, Dance, Circuit Training en Basic Workouts. Voor ieder wat wils!

Deze week nieuw op FitSnacks.TV! LIVE workouts
Elke avond (van maandag tot en met vrijdag) is er een LIVE work-out om 19:30 uur!
Deze week: Woensdag Yoga, Donderdag Shape en Vrijdag Dance. Deze workouts zijn helaas niet met onze eigen instructeurs, maar zeker ook een aanrader!
De LIVE uitzendingen worden niet herhaald dus zorg dat je om 19:30 uur klaar staat om te beginnen!

Tip! Morgen, donderdag 2 april zal tijdens de LIVE uitzending, niemand minder dan Radmilo Soda een Shape work-out verzorgen! Radmilo is één van de meest bekende Personal Trainers die ons land kent. Hij werd landelijk bekend door zijn medewerking aan het programma Obese en misschien kennen sommigen van jullie hem nog wel van de lezing die hij in november 2016 bij ons gegeven heeft, tijdens ons 20-jarig bestaan.

Heb je je nog niet geregistreerd?
Maak dan hieronder een account aan en volg het stappenplan. Na het activeren van de code, wordt het platform vrijgegeven.

Let op! Maak een account aan met het bij ons bekende e-mailadres en gebruik onze unieke clubcode: AHHUAMT79S

OPMERKING: De service is uitsluitend bestemd voor bestaande leden van onze club. Het delen van onze unieke code met niet-leden wordt niet op prijs gesteld en is bovendien strafbaar. Deel onze unieke toegangscode dus niet met derden.

Veel plezier met alle online workouts, genoeg om uit te kiezen!

Namens het hele Aerofitteam,
Linda van Paassen
___________________________________________________________________
Last night the government announced that we are obligated to keep our doors closed until at least April 28.

Our patience is therefore still being tested. Of course we find this very unfortunate, but given the circumstances an understandable decision.

We don't know how long this situation will last, but we would like to let you know how we continue to deal with the memberships and the contribution. The month of April has already been collected and will be taken off you bank account soon. If we are not allowed to open after April, we will no longer withdrawal the contribution and we will freeze all subscriptions.

When Aerofit is allowed to open again, the subscriptions will be activated again.
So you don't have to cancel your membership in case you are afraid to continue paying for a longer period of time.

Together with your support we hope to get through this crisis and we will be very happy if we can receive you again in our club.

FitSnacks.TV LIVE workouts
We hope you keep moving and make frequent use of our online service with home training options.

Behind the scenes we are still working hard on our home workout videos, communication with our members and the associated administration, cleaning and maintenance of the building. All this to be completely ready when we will open again.

In an earlier email we already told you about the online platform FitSnacks.TV. Via this platform you can, in addition to the training on our own YouTube channel, as an Aerofit member, participate in various home workouts for free.

The workouts are offered in various categories, including Body & Mind. HIIT, Dance, Circuit Training and Basic Workouts. Something for everyone!

New this week on FitSnacks.TV! LIVE workouts
Every evening (Monday to Friday) there is a LIVE workout at 19:30
This week: Wednesday Yoga, Thursday Shape and Friday Dance. These workouts are unfortunately not with our own instructors, but definitely recommended! The LIVE broadcasts will not be repeated, so be ready to start at 19:30!

Tip! Tomorrow, Thursday April 2, Radmilo Soda will provide a Shape workout during the LIVE broadcast!
Radmilo is one of the most famous Personal Trainers in our country. He became known nationally for his participation in the television program “Obese" and some of you may remember him from the lecture he gave in Aerofit in November 2016, during our 20th anniversary.

Haven't you registered yet? Then create an account below and follow the step-by-step plan. After activating the code, the platform is released. Pay attention! Create an account with the e-mail address known to us and use the unique club code below: AHHUAMT79S

NOTE: The service is for existing members of our club only. Sharing our unique code with non-members is not appreciated and is punishable by law. So do not share our unique access code with third parties.
Have fun with all online workouts, plenty of choice!

On behalf of the entire Aerofit team,

Linda van Paassen
Cookie instellingen