Corona update 19/3/20

Allereerst hoop ik dat jij en de mensen in jouw omgeving in goede gezondheid verkeren. We zijn terecht gekomen in een bizarre situatie die niemand voor mogelijk had gehouden. Voor mij als ondernemer is het niet alleen persoonlijk maar ook zakelijk een zeer zware tijd.

Het is ontzettend moeilijk en verdrietig om na 23 jaar ondernemen mijn leden niet te mogen ontvangen. Echter zijn wij vastberaden en gaan we zeker niet bij de pakken neerzitten. Geweldig veel steun krijg ik van mijn fantastische team, ook voor hen is dit een moeilijke tijd.

We krijgen wat vragen van leden over hoe het zit met het abonnement. Hierin doe ik een beroep op ieders geduld en loyaliteit en vraag ik om coulance. Omdat voor niemand duidelijk is wat de impact van deze crisis zal zijn kan ik nog geen toezeggingen doen mbt compenseren van gemiste weken. Vanuit de overheid is men druk bezig met compensatiefondsen, hoe dit voor de fitnessbranche uit gaat pakken is nog uiterst onduidelijk. Mocht hier meer duidelijkheid over zijn en zijn er reële mogelijkheden beschikbaar dan zullen wij deze zeker inzetten om gemiste weken op één of ander manier te compenseren.

Ik hoop op jullie begrip en steun en zal jullie op de hoogte houden als er meer duidelijkheid is. Alles voor het hogere doel, dat wij na deze crisis met elkaar weer kunnen werken aan een gezonde leefstijl binnen Aerofit.

"Voor je lichaam zorgen is een investering. Je krijgt er iets voor terug wat onbetaalbaar is......"

En daarom, blijf in beweging!
Ga naar ons (gratis) Youtube kanaal, haal Aerofit in huis en kies elke dag een workout van een van onze instructeurs.

Namens het hele Aerofit Team,
Linda van Paassen
_______________________________________________________________
First of all, I hope you and your loved ones are in good health. We have ended up in a bizarre situation that nobody thought could be possible. For me as an entrepreneur, it is not only very difficult personally but also business wise.

It is extremely hard and sad to not be able to receive my members after 23 years of doing business. However, we are determined to get through this and we stay positive! I get a lot of support from my fantastic team, this is also a difficult time for them.

We get some questions from members about the subscription. I would like to say the following about this: I appeal to everyone's patience and loyalty and ask for courtesy.

Since it is not clear to anyone what the impact of this crisis will be, I cannot yet make any commitments regarding compensation for missed weeks.

The government is busy with compensation funds. Unfortunately we do not know yet how this will work out for us as a company in the fitness branch. When there is more clarity about this and there are realistic options available, we will certainly use them to compensate for missed weeks in one way or another.

I hope for your understanding and support and will keep you posted if there is more clarity. Everything for the higher goal, that after this crisis we can work together again on a healthy lifestyle within Aerofit.

"Taking care of your body is an investment. You get something in return which is priceless ......"

So, stay active! Give our (free) Youtube channel a visit, get Aerofit at home and choose a work out with one of our team instructors every day.

On behalf of the entire Aerofit Team,
Linda van Paassen