Corona update

In het kader van de nieuwe maatregelen die het kabinet 12 maart heeft afgekondigd, delen wij je mee dat wij net als de scholen gewoon open blijven. Zolang het intern te organiseren is om open te blijven én er geen opdracht vanuit de overheid komt om te sluiten zullen wij voor onze leden klaarstaan.
Clubleden die de bekende symptomen hebben, verzoeken wij dringend om niet te komen sporten. Dit om elk risico van verspreiding van een infectie te voorkomen. Gezonde clubleden verwelkomen wij met open armen. Uiteraard geldt ditzelfde voor onze medewerkers.

Al onze medewerkers zowel de instructeurs, als van de bar en schoonmaak, zijn continu bezig met het extra waarborgen van de hygiëne.

Heb je nog vragen, neem gerust contact met ons op.

Let goed op jezelf en anderen!
_________________________________________________________________________________
As part of the new measures announced by the government today, we inform you that just like the schools, we will remain open. As long as it can be organized internally to stay open and there is no government order to close, Aerofit will be open.

We urge club members who have flu symptoms not to come to exercise. This is to prevent any risk of spreading the infection. We welcome healthy club members with open arms. Naturally, the same applies to our employees.

All our employees, both the instructors, as well as the bar and cleaning staff, are continuously working on extra guarantees of hygiene.
If you have any questions, feel free to contact us.

Take good care of yourself and others!