Groepsles Nieuws/Group Classes News

Vanaf maandag 30 november zullen wij nog een extra service aan onze leden aanbieden: Thuis lessen volgen via ZOOM.
Een aantal lessen die binnen de club gegeven wordt zullen we ook via ZOOM aan gaan bieden. We hebben bewust gekozen voor Body & Mind lessen omdat deze lessen qua beeld en geluid het beste te realiseren zijn via ZOOM.
De volgende lessen kun je vanaf 30 november ook thuis volgen:
- maandag Yoga 10.15
- maandag Pilates 20.30
- dinsdag Yin yoga 20.30
- woensdag Yoga 10.15
- woensdag Yoga 20.30
- vrijdag Yin yoga 11.30
- zondag Body balance 10.15

Volg je één van deze lessen in de club dan zal er een camera gericht staan op de instructeur. We zullen ervoor zorgdragen dat de deelnemers van deze les zo min mogelijk in beeld komen. Opnames van deze les worden NIET bewaard.

Wil je meedoen met een ZOOM les vanuit huis, schrijf je dan in voor deze les via de Sportivity App. Let op dat je voor de juiste les kiest, bv Yoga ZOOM. Je ontvangt dan, ongeveer 30 minuten voordat de les start, een email met daarin een link om in te loggen in de les.

Lees hier meer over hoe ZOOM werkt.

Personal training Chris Varkevisser
Nieuw in ons Personal Trainers team: Chris Varkevisser.
Chris werkt sinds een aantal maanden als fitnesstrainer bij Aerofit. Hij zal nu ook personal training aan gaan bieden.
Personal training is meer dan alleen een training die het maximale uit jou probeert te halen. Chris zal je op een veilige en verantwoorde manier naar jouw doelen begeleiden. Hij zal je extra motiveren, maar ook afremmen wanneer dit nodig is.

Chris zijn specialismen:
- Pré- en postnatale Fitness
- Rehab training
- Kracht- en conditietraining
- Voeding- en suppletie adviseur
- Orthomoleculair therapeut
- Leefstijl coach

Dus wil jij op een verantwoorde en gezonde manier aan jezelf werken?
Maak dan snel een afspraak!

Chris Varkevisser, YouChange +316 414 82 452 | E-mail: info@youchange.nl | www.youchange.nl

Schoonmaken fitness apparatuur
Het is goed om te zien dat onze leden het schoonmaken van de fitnessapparatuur, na gebruik, serieus nemen.
Nog een vriendelijk maar dringend verzoek om het schoonmaakmiddel niet direct op de toestellen te spuiten. Dit is namelijk echt heel slecht voor de apparatuur.
Graag schoonmaakmiddel op het doekje sprayen en dan met het vochtige doekje de apparatuur afnemen.
Alvast hartelijk dank hiervoor!

Stay safe, stay fit, stay Aerofit!
_________________________________________________________________________
From Monday, November 30, we will offer an extra service voor members only:
Take classes at home via ZOOM.
A number of classes that are given inside the club, will also be offered via ZOOM. We deliberately chose Body & Mind classes because these classes can be best realized through ZOOM in terms of image and sound. You can take the following classes at home from November 30:
- Monday Yoga 10.15
- Monday Pilates 20.30
- Tuesday Yin yoga 20.30
- Wednesday Yoga 10.15
- Wednesday Yoga 20.30
- Friday Yin yoga 11.30
- Sunday Body balance 10.15

If you follow one of these classes inside the club, a camera will be aimed at the instructor. We will ensure that the participants in this class are shown as little as possible. Recordings of this lesson will NOT be saved.

If you want to participate in a ZOOM class, register for this class via the Sportivity App. Make sure you choose the right class, for example Yoga ZOOM. You will then receive an email, approximately 30 minutes before the class starts, with a link to log in to the class.
You can read more about how ZOOM here.

Personal training Chris Varkevisser
New in our Personal Trainers team: Chris Varkevisser. Chris has been working as a fitness trainer at Aerofit for several months. He will now also offer personal training.
Personal training is more than a trainer who tries to get the most out of you. Chris will guide you to your goals in a safe and responsible manner. He will give you extra motivation, but he will also slow you down when necessary.

Chris's specialismen:
- Pre- and post-natal Fitness
- Rehab training
- Strength and condition training
- Nutrition and supplementation consultant
- Orthomolecular therapist
- Lifestyle coach

So do you want to work on yourself in a responsible and healthy way?
Then make an appointment now!

Chris Varkevisser, YouChange +316 414 82 452 | E-mail: info@youchange.nl | www.youchange.nl

Cleaning fitness equipment
It is good to see that our members take the cleaning of the fitness equipment after use seriously.
A friendly but urgent request not to spray the cleaning agent directly on the devices. This is really bad for the equipment.
Please spray detergent on the cloth and then wipe the equipment with the damp cloth.
Thank you very much for your cooperation!
 
Stay safe, stay fit, stay Aerofit!