Groepsles Nieuws/Group Classes News

Vanaf donderdag 19 november mogen wij onze groepslessen weer aan gaan bieden zoals wij gewend waren vóór 5 november. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee!
Wij zien jullie dus graag weer op de club in onze live lessen vanaf a.s. donderdag. Zorg dat je je plekje via de Sportivity App hebt gereserveerd!

De afgelopen weken hebben wij een aantal groepslessen aangeboden via ZOOM. Thuis in je huiskamer je favoriete les volgen. Wij ontvangen hierop verschillende reacties, van “geweldig" tot “niks voor mij". Deze ZOOM periode, die voor ons ook nieuw is, heeft ons voortschrijdend inzicht gegeven (zo zie je maar weer dat alles ergens goed voor is).

Hoe mooi is het als we onze leden op beide vlakken kunnen bedienen? Dus zowel live lessen in de club, als livestreaming lessen via ZOOM om thuis te volgen? Wij zijn volop bezig om de techniek rondom de ZOOM lessen verder te verbeteren. Om ZOOM zo goed mogelijk in te zetten en het logistiek gezien zo goed mogelijk te regelen, hebben wij nog wat tijd nodig. Vanaf maandag 30 november kun je een aantal lessen die live in de club gegeven wordt, via livestreaming ook thuis volgen.
Meer informatie over de ZOOM lessen volgt volgende week.

Virtuele groepslessen
Om de capaciteit van onze groepslessen verder te vergroten hebben wij besloten om vanaf maandag 23 november een aantal virtuele lessen aan te bieden in onze groepsleszaal. Op het grote scherm volg je een training van één van onze Aerofit instructeurs.
We zullen in eerste instantie de volgende lessen gaan aanbieden en kijken hoe dit zal lopen:
- maandag: 16.30 Bodypump
- dinsdag: 16.30 Yin Yoga
- woensdag: 16.30 Pilates
- woensdag: 18.00 Step
- donderdag: 16.30 Bodyshape
- donderdag: 20.30 Bodybalance
- vrijdag: 16.30 Yoga
- zaterdag: 14.00 Bodyshape
- zondag: 14.00 Bodypump

Reserveer een plek via de Sportivity App, bv Step VIRTUAL woensdag 18.00.

De virtuele lessen zijn geschikt voor leden die al ervaring hebben met groepslessen. Het volgen van deze lessen is op eigen risico, er is geen instructeur aanwezig in de zaal.
Neem bij het betreden van de zaal een spray en doekje mee en maak na de training alles wat je gebruikt hebt even schoon.

Cycle zone
Door een aantal spinners wordt dankbaar gebruik gemaakt van onze Cycle zone; individuele spinningtraining in de spinningzaal. Wij hebben daarom besloten dit op bepaalde tijden in de week te blijven aanbieden. Volg een bergetappe op het grote scherm of volg een online spinningles op je telefoon van bv Les Mills on demand (RPM of Sprint).

We zullen geen muziek draaien in de spinningzaal aangezien de deur open moet blijven en dit storend kan zijn voor leden die in de fitnessruimte trainen.
Neem je eigen muziek en oortjes dus mee naar je spinningtraining!

Boek een Cycle training via de Sportivity App, mogelijk op de volgende tijden:
Maandag t/m vrijdag: 07.15
Dinsdag: 18.30
Maandag t/m donderdag: 12.15
Donderdag: 19.45
Zaterdag en zondag: 13.45

Het trainen in de Cycle zone is op eigen risico, er is geen instructeur aanwezig in de zaal.

Neem bij het betreden van de zaal een spray en doekje mee en maak na de training je fiets schoon.

Enjoy the ride!
Stay safe, stay fit, stay Aero(fit)
__________________________________________________________________________________
From Thursday, November 19, we can offer our group class again in the club as we were used to before November 5. We are of course very happy with that! So we would like to see you again at the club in our live classes from next Thursday. Make sure you have reserved your spot via the Sportivity App!

In recent weeks we have offered a number of group classes via ZOOM. Your favorite workout at home in your living room! We receive various responses to this, from “great" to “not for me". This ZOOM period, which is also new to us, has given us progressive insight. How nice would it be if we can serve our members in both areas? So both live classes in the club and live streaming classes via ZOOM to follow at home? We are working hard to further improve the technology surrounding the ZOOM classes. We still need some time to use ZOOM as effectively as possible and to arrange the logistics as well as possible. From Monday, November 30, you can also follow a number of lessons that are taught live in the club via live streaming at home. More information about the ZOOM classes will follow next week.

Virtual group classes
To further increase the capacity of our group classes, we have decided to offer a number of virtual classes in our group class room from Monday 23 November. You can follow a class from one of our Aerofit instructors on the big screen.
We will initially offer the following lessons and see how this will work:
- Monday: 16.30 Bodypump
- Tuesday: 16.30 Yin Yoga
- Wednesday: 16.30 Pilates
- Wednesday: 18.00 Step
- Thursday: 16.30 Body shape
- Thursday: 20.30 Bodybalance
- Friday: 16.30 Yoga
- Saturday: 14.00 Body shape
- Sunday: 14.00 Bodypump

Reserve a spot via the Sportivity App, eg Step VIRTUAL Wednesday 18.00.

The virtual classes are suitable for members who already have experience with classes. Taking these lessons is at your own risk, there is no instructor in the room.
Take a spray and cloth with you when entering the room and clean everything you have used after the training.

Cycle zone
A number of spinners gratefully use our Cycle zone: individual spinning training in the spinning room. We have therefore decided to continue to offer this at certain times of the week. Follow a mountain stage on the big screen or follow an online spinning lesson on your phone from, for example, Les Mills on demand (RPM or Sprint).

We will not be playing music in the spinning room as the door must be left open and this may be disruptive to members exercising in the gym.
Bring your own music and earphones to your spinning training!

Book a Cycle training via the Sportivity App, possible at the following times:
Monday to Friday: 07.15
Tuesday: 18.30
Monday to Thursday: 12.15
Thursday: 19.45
Saturday and Sunday: 13.45

Training in the Cycle zone is at your own risk, there is no instructor in the room.

When entering the room, take a spray and cloth with you and clean your bike after training.

Enjoy the ride!

Stay safe, stay fit, stay Aero(fit)