Lancering Nieuwe Les Mills programma's/Launch of the New Les Mills programs

Zoals eerder gepland, toen we nog open waren, zouden wij vanaf vandaag de nieuwe programma's CXWorx, Body Balance en Body pump lanceren. Wij laten ons niet uit het veld slaan, dus gaan wij dit ook gewoon doen. Vanaf 17.00 staat de nieuwe Body Balance met Esmee, de CXWorx met Arnold en de Body Pump met Chrissie en Linda op ons YouTube kanaal.

Heb je geen trainingsmaterialen, dan kun je ook met alle drie deze lessen meedoen. Zelfs ook met de Body Pump. Alle oefeningen kunnen worden gedaan met de barbell of met een alternatief gewicht, wat iedereen in huis heeft,

Succes en veel plezier met deze geweldige workouts!

Playlists YouTube
Onze database aan home workout video's blijft groeien. We zitten nu al op 49 video's! Om het overzichtelijk te houden hebben we playlists aangemaakt op ons YouTube kanaal. De diverse workouts zijn hier ondergebracht. Zo vind je bv alle Bodyshape lessen, step lessen, body & mind lessen en WOD's (Work Out of the Day) in overzichtelijke mappen.

Hou je trainingsritme
We horen regelmatig van leden dat ze het op dit moment lastig vinden om ritme in hun leven te houden. Dit geldt ook voor het sportritme. Ons advies is, maak per week een sportplan. Plan vooruit welke dag je welke training wilt doen (wat enigszins in de lijn ligt van wat je gewend bent te doen). Blok deze tijd uit in je agenda en en deel dit ook, indien van toepassing, met je partner/gezin. Hang de planning op je koelkast.

Kies uit onze playlisten op ons YouTube kanaal een home workout uit die past bij de soort training die je wilt volgen…..en just do it!
________________________________________________________________________
As previously planned, when we were still open, from today we wanted to launch the new programs CXWorx, Body Balance and Body pump. Despite of the crisis we still want to do this. From 17.00 the new Body Balance with Esmee, the CXWorx with Arnold and the Body Pump with Chrissie and Linda will be on our YouTube channel.

If you do not have any training materials, you can also participate in all three of these workouts. Even with the Body Pump. All exercises can be done with the barbell or with an alternative weight, which everyone has at home,

Have fun with these great workouts!

Playlists YouTube
Our database of home workout videos continues to grow. We are already on 49 video's! To keep it organised, we have made playlists on our YouTube channel. The various workouts are accommodated here. For example, you will find all Bodyshape lessons, step lessons, body & mind lessons and WODs (Work Out of the Day) in clear folders.

Keep your training rhythm
We regularly hear from members that they currently find it difficult to keep rhythm in their lives. This also applies to the sports rhythm. Our advice is, make a sports plan every week. Plan ahead which day you want to do which workout (which is somewhat in line with what you normally do). Block this time in your agenda and also share it, if applicable, with your partner / family. Hang the schedule on your fridge.

Choose from our playlists on our YouTube channel a home workout that suits the type of training you want to follow… ..and just do it!