Lockdown verlengd/extended

Helaas zal de lockdown in Nederland langer gaan duren en zullen wij onze deuren nog tot 10 februari gesloten moeten houden.

We begrijpen dat het kabinet de maatregelen heeft verlengd, omdat het aantal besmettingen niet voldoende daalt en de druk op de medische zorg enorm is, maar tegelijkertijd is het wel belangrijk dat mensen sporten en bewegen en invulling kunnen geven aan een gezonde(re) leefstijl.

We hopen daarom vooral dat iedereen in beweging blijft, ook nu het niet mogelijk is om samen te komen en binnen te sporten.
Om je hierbij te helpen kunnen we je het volgende aanbieden:

Het live volgen van onze ZOOM lessen.
We bieden 12 ZOOM lessen per week aan; Yoga, Bodyshape, Pilates, Step, Bodypump, CXWORX en Bodybalance.

De ZOOM lessen zorgen ervoor dat je enigszins in je normale sportritme blijft. De lessen worden aangeboden op tijden dat ze normaal ook op het lesrooster staan. Verder blijf je met ZOOM in verbinding met ons team van instructeurs.

Wil je meedoen met een ZOOM les? Schrijf je dan in via de Sportivity App. Je ontvangt een half uur voordat de les start een email met daarin een link naar de ZOOM les. De lessen worden zo gegeven dat je ze thuis ook zonder materiaal of met aangepast materiaal kunt volgen.
Meer informatie over onze ZOOM lessen vind je hier.

Daarnaast kun je in je eigen tijd één van de vele workout video's op ons YouTube kanaal (AerofitHC) volgen. Hierover volgt deze week nog een Newsflash met meer nieuws.

Wat betreft jouw lidmaatschap bij Aerofit; wij zullen het abonnementsgeld niet afschrijven zolang onze deuren gesloten zijn. Heb je een vooruitbetaalde jaarkaart, aangeschaft onder de oude voorwaarden, dan kun je indien gewenst een compensatieaanvraag indienen zodra de definitieve openingsdatum bekend is. Stuur hiervoor t.z.t. een e-mail naar info@aerofit.nl

Onze decemberactie, de (2)jaarkaart aanbieding, zal worden verlengd tot 1 maart 2021. Tot die tijd kun je dus gebruik maken van deze aantrekkelijke aanbieding.

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten. De deuren van onze club zijn verplicht gesloten, maar wij staan desondanks voor je klaar! Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m zaterdag van 08.30-12.00 of stuur een email naar info@aerofit.nl.

Hopelijk blijft het aantal Corona besmettingen dalen en brengt ook de vaccinatie verlichting, zodat wij zo snel mogelijk weer samen bij Aerofit kunnen sporten!

Stay safe, stay fit, stay Aerofit!

Het Aerofit team
_____________________________________________________________________________________

Unfortunately, the lockdown in the Netherlands will take longer and we will have to keep our doors closed until February 10th.

We understand that the government has extended the measures, because the number of infections is not dropping sufficiently and the pressure on medical care is in serious problems, but at the same time it is important that people can exercise to work on a healthy(er) lifestyle.

We really hope that everyone stays active, even now that it is not possible to come together and exercise indoors. To help you in this we offer you the following:

Follow our ZOOM classes via live streaming.
We offer 12 ZOOM classes a week; Yoga, Bodyshape, Pilates, Step, Bodypump, CXWORX and Bodybalance.

The ZOOM classes ensure that you stay somewhat in your normal sports rhythm. The classes are offered at times when they are normally also on the class schedule. Furthermore, with ZOOM you stay connected with our team of instructors.

Would you like to participate in a ZOOM class? Then register via the Sportivity App. Half an hour before the class starts you will receive an email with a link to the ZOOM class. The lessons are taught in such a way that you can also follow the lesson at home without material or with adapted material.
More information about our ZOOM lessons can be found here.

Besides that, you can follow one of the many workout videos on our YouTube channel (AerofitHC) in your own time. This week a Newsflash will follow with more news about our YouTube channel.

Regarding your membership at Aerofit, we will not debit the subscription fee as long as our doors are closed. If you have a prepaid year membership, purchased under the old conditions, you can if desired submit a compensation request as soon as the definitive opening date is known. Send an e-mail to info@aerofit.nl in due course.

Our December promotion, the (2)year membership offer, will be extended until March 1, 2021. Until then, you can take advantage of this attractive offer.

If you have any questions, suggestions or comments? Please let us know. The doors of our club are closed, but we are still there for you! We are available by phone from Monday to Saturday from 08.30-12.00 or send an email to info@aerofit.nl.

Hopefully the number of Corona infections will continue to decrease and the vaccination will also bring relief, so that we can enjoy working out again inside our club as soon as possible!

Stay safe, stay fit, stay Aerofit!

The Aerofit team