Mondkapjesplicht - Mouth mask required

Vanaf 1 december geldt een mondkapjesplicht voor publieke binnenruimtes.

Net als bij veel Corona maatregelen is er ook nu weer veel onduidelijk.
De mondkapjesplicht geldt voor publieke binnenruimtes. Dit zijn ruimtes waar mensen in en uitlopen. Omdat Aerofit leden heeft vallen wij eigenlijk onder een besloten ruimte. Kortom weer voldoende stof tot discussie.
Na overleg met diverse instanties geldt voor Aerofit het volgende:
Bij binnenkomst draag je een mondkapje én tijdens je schoenenwissel rondom de bar of in de kleedkamer.
Het mondkapje mag af in de sportruimtes.
Zodra je de sportruimte verlaat zet je je mondkapje weer op, wissel je je schoenen en verlaat je het pand. Ga je tijdens het sporten naar het toilet of heb je een vraag aan de receptie dan zet je je mondkapje op.

Kijk hier voor meer informatie.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Stay safe, stay fit, stay Aerofit!
____________________________________________________________________________
From December 1, a mouth mask obligation applies to public buildings.
As with many Corona measures, there is again a lot not clear.
The mouth mask obligation applies to public buildings. These are buildings where people walk in and out. Because Aerofit has members, we are actually not a public area. Again a subject of discussion.
After consultation with various authorities, the following applies to Aerofit:
Upon entering you wear a mouth mask and also during your shoe change around the bar or in the locker room. The mouth mask may be taken off in the sports areas. As soon as you leave the sports area, put your mouth mask back on, change your shoes and leave the building. If you go to the toilet during your training session or if you have a question at the reception, please put on your mouth mask.

More information...
Thank you in advance for your cooperation!


Stay safe, stay fit, stay Aerofit!