Newsflash 10 maart

Helaas kunnen wij je nog steeds geen goed nieuws brengen. Zoals aangegeven in de persconferentie van gisteravond zullen de Corona maatregelen met nog 2 weken worden verlengd.

Het lijkt er op dat er binnenkort misschien wel meer mogelijk zal zijn op het gebied van buitensporten. Als dat het geval is dan zullen wij waarschijnlijk trainingen in de vorm van Bootcamp / circuittraining aan gaan bieden, toegespitst op verschillende doelgroepen en met verschillende trainingsdoelen.

Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte!

Praktijkruimte te huur
Ben jij ondernemend, energiek en enthousiast en werk je als zelfstandige (of zou je graag als zelfstandige willen werken) in de richting van gezondheid, beweging, ontspanning, voeding, beauty of wellness?
Binnenkort hebben wij twee mooie praktijkruimtes te huur binnen Aerofit. Eén grotere ruimte van 16m2 en een wat kleinere ruimte van 12m2. Beide ruimtes beschikken over warm en koud stromend water. Wij zoeken gericht naar huurders (geen fysiotherapie/massage) die een bijdrage kunnen leveren aan het verder verbeteren van onze service en aan het uitbreiden van ons aanbod. Een goede en vruchtbare samenwerking tussen Aerofit en haar huurders waarin wij elkaar versterken, vinden wij erg belangrijk.
Interesse?
Stuur dan een mail naar linda@aerofit.nl om een afspraak in te plannen. Wij laten je graag de ruimtes zien en staan open voor ideeën. Gedeelde huur is ook mogelijk.

CXWorx = Les Mills Core
Vanuit Les Mills is besloten dat de naam van CXWorx moet worden veranderd in Core. Vanaf nu zul je dus geen CXWorx meer op ons rooster vinden, maar wel Core. Dus…...dezelfde les, andere naam.

Stay fit, Stay (Aero)fit!

Sportieve groeten,
Het Aerofit team
________________________________________________________________________________
Unfortunately, we still cannot bring you good news. As indicated in last night's press conference, the Corona measures will be extended for another 2 weeks.

It seems that more may soon be possible in the field of outdoor sports. If that is the case, we will then probably offer workouts in the form of Bootcamp and circuit training.

We will of course keep you informed about this.

Practice room for rent
Are you an enterprising, energetic and enthusiastic person and do you work as a freelancer (or would you like to work as a freelancer) in the field of health, exercise, relaxation, nutrition, beauty or wellness?

Soon we have two beautiful practice rooms for rent within Aerofit. One larger room of 16m2 and one smaller space of 9m2. Both areas have hot and cold running water. We are looking specifically for tenants who can contribute to further improving our service and expanding our offer.

Interested?
Send an email to linda@aerofit.nl to schedule an appointment. We are happy to show you the rooms and we would love to share ideas.

CXWorx = Les Mills Core
Les Mills International has decided that the name of CXWorx should be changed into Core. From now on you will no longer find CXWorx on our schedule, instead of that Core. So …….same lesson, different name.

Stay fit, Stay (Aero)fit!

Kind regards,
The Aerofit team