Newsflash 10 oktober

We hebben een aantal leuke activiteiten voor je op het programma staan in de maand november, welke je niet wil missen!

Kinderyoga
We leven in een snelle tijd met veel prikkels. Veel kinderen ondervinden hier last van en raken overprikkelt. Met behulp van kinderyoga leren kinderen hun grenzen aan te geven en leren ze te vertrouwen op hun intuïtie en hun gevoel. Kinderyoga heeft een gunstig effect op de ontspanning, motoriek, het zelfvertrouwen en het concentratievermogen. Ook stimuleert het de fantasie en creativiteit.

De hele maand november biedt Angela van Healing Heart gratis kinderyoga lessen aan, op dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30. Deze try out maand gebruiken we om te kijken of er interesse is voor kinderyoga binnen Aerofit. De try outs zijn bedoeld voor (klein)kinderen van Aerofitleden en voor een vriendje of vriendinnetje. Voor onze leden zou dit een kans zijn om tijdens de kinderyoga les zelf te kunnen gaan trainen, dus een win-win situatie.

Als er voldoende interesse is zal Angela op dinsdag 17 januari starten met een 6 weekse introductie cursus kinderyoga. 

Heb je één of meerdere kinderen in de leeftijdsgroep van 7 t/m 11 jaar dan kun je ze opgeven voor een gratis try out op één van de volgende dagen: 1, 8, 15, 22 of 29 november, van 15.30 - 16.30.

Voor meer informatie of aanmelden, stuur een mail naar Angela: healingheart.nl@gmail.com

Wees er snel bij, wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Yoga/Pilates special: Workshop onderrug/heupen
Op zondag 6 november geeft Frédérique een workshop speciaal gericht op de onderrug en heupen. Ervaar je stijfheid en/of pijn in dat gebied? Schrijf je dan in voor deze workshop van 75 minuten.

Frédérique geeft je mooie oefeningen om de flexibiliteit in de onderrug en heupen te verbeteren en geeft daarbij een heldere uitleg. Met deze oefeningen kun je ook thuis aan de slag want je krijgt een handige hand out mee. 

Datum: zondag 6 november
Tijd: 11.45 - 13.00
Kosten: € 5,00 voor leden, niet-leden € 17,50
Inschrijven aan de receptie

Spinningspecial met Ab en Mark 
Op vrijdagavond 11 november organiseren wij weer een ouderwetse spinningspecial met “die hards” Ab en Mark. 1,5 uur lang wordt er gefietst op de beste spinningnummers van de afgelopen jaren, als dat geen goed begin van jouw weekend is?!

Datum: vrijdag 11 november
Tijd: 19.00 - 20.30

Inschrijven op de inschrijflijst op het lesroosterbord, wees er snel bij want vol = vol!
Gratis voor leden!
_______________________________________________________________________________________________
We have a number of fun and interesting activities planned for you in the month of November, which you don’t want to miss!

Children's Yoga
We live in a fast-paced time with many stimuli. Lots of children experience this and become overstimulated. With the help of children's yoga, children learn to indicate their limits and learn to trust their intuition and their feelings. Children's yoga has a beneficial effect on relaxation, motor skills, self-confidence, and the ability to concentrate. It also stimulates imagination and creativity.

Angela from Healing Heart offers free children's yoga classes throughout November, on Tuesday afternoons from 15.30 to 16.30.
We use this try-out month to see if there is interest in children's yoga within Aerofit.
The tryouts are intended for children of Aerofit members, they can bring a friend as well. For our members this could be an opportunity to work out during the children's yoga class, so a win-win situation.

If there is enough interest, Angela will start on Tuesday 17 January with a 6-week introductory course children's yoga.

If you have one or more children in the age group of 7 to 11 years old, you can sign them up for a free tryout on one of the following days: November 1, 8, 15, 22, or 29, from 15.30 - 16.30.

For more information or registration, send an email to Angela: healingheart.nl@gmail.com.

Be quick, first come, first served.


Yoga/Pilates special: Lower back/hips workshop
On Sunday, November 6, Frédérique will give a workshop specifically aimed at the lower back and hips. If you experience stiffness and/or pain in that area, sign up for this 75-minute workshop.

Frédérique gives you beautiful exercises to improve flexibility in the lower back and hips and she gives a clear explanation. With these exercises, you can also get started at home because you will receive a handy handout.

Date: Sunday, November 6
Time: 11.45 - 13.00
Costs: Members € 5,00, non-members € 17,50
Register at the reception


Spinning special with Ab and Mark
On Friday evening 11 November, we will organize a spinning special with die-hards Ab and Mark. 1.5 hours of indoor cycling to the best spinning tracks of recent years, if that isn't a good start to your weekend!

Date: Friday 11 November
Time: 19.00 - 20.30

Register on the registration list on the schedule board, be quick because full = full!
Free for members!