Newsflash 12 maart

We hebben goed nieuws! Vanaf volgende week mogen wij buiten trainen in groepjes van 4 personen. Dit geeft ons de mogelijkheid om trainingen in de vorm van circuittraining en Bootcamp aan te gaan bieden.

Vanaf dinsdag 16 maart vind je de outdoor trainingen in onze Sportivity App. We zullen trainingen aanbieden in de ochtend, middag, avond en op zondag. Omdat het natuurlijk niet is wat je gewend bent te krijgen voor je Aerofit abonnement bieden wij deze service, net als onze ZOOMlessen, gratis aan aan onze leden.

Het outdoor rooster:
Maandag: 09.30 en 19.00 circuittraining, 13.15 circuittraining Light *
Dinsdag: 09.30 circuittraining en 19.00 circuittraining H.I.T **
Woensdag: 09.30 en 19.00 circuittraining
Donderdag: 09.30 en 19.00 circuittraining
Vrijdag: 09.30 circuittraining, 13.15 circuittraining Light *
Zondag: 09.00 Bootcamp

*Voor de wat oudere doelgroep
**High Intensity Training, voor de gevorderde sporter

De circuittrainingen worden gegeven op de stoep voor Aerofit. De Bootcamp training wordt gegeven bij de Pannenkoekenboederij in Meijendel. De circuittrainingen duren ongeveer 45 minuten en de Bootcamp training 60 minuten.

We hebben geen idee hoeveel animo er voor de outdoor trainingen zal zijn, indien nodig passen we het rooster aan.

Voor onze outdoor trainingen moet je reserveren. Dit kan via onze Sportivity App.
Heb je de App nog niet gedownload? Dan kan dat via 1 van deze 2 buttons:
Na het downloaden moet je je registreren via een aparte link. Stuur ons een mail (info@aerofit.nl) of bel 070-5119645, dan zullen we de link van de App naar je toesturen (check ook even je spam/reclame).
Lukt het niet? Laat het ons even weten!

Kun je onverhoopt toch niet komen naar je training, vergeet dan niet je training via de App te annuleren zodat iemand anders de kans krijgt om mee te doen.

Let op! Vanaf 16 maart is het mogelijk om EEN UUR NADAT je training is afgelopen te reserveren voor de week erna. Bv: Bootcamp op zondag 09.00-10.00, om 11.00 kun je reserveren voor de week daarop. Hierdoor geven we al onze leden een eerlijke kans te reserveren voor onze outdoor trainingen.
Deze wijziging geldt ook voor onze ZOOMlessen.

De outdoor training regels op een rij:
1. Reserveer je training via de Sportivity App.
2. Kom niet te vroeg naar je training, maximaal 5 minuten vóór start van je training.
3. Kom NIET sporten bij één of meerdere van deze klachten:
- Verkoudheid, loopneus, keelpijn
- Hoesten, niezen
- Koorts
- Een persoon in jouw huishouden één van de bovengenoemde klachten heeft
- Je ziek bent geweest de afgelopen 48 uur.
4. Als een werknemer van Aerofit, twijfels heeft over je gezondheid hebben we het recht jou de deelname aan de training te ontzeggen.
5. Het is niet toegestaan om vóór of na de training met andere leden af te spreken en om rond de club te blijven hangen.
6. In verband met COVID-19 is Aerofit zelf gesloten. Je kan dus niet naar binnen om om te kleden, bidons bij te vullen en/of gebruik te maken het toilet.

Laten we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn zodat we met elkaar weer kunnen werken aan onze gezondheid en onze weerstand. Bij regen gaan de outdoor trainingen gewoon door, bij extreem slecht weer niet. Uiteraard word je er tijdig van op de hoogte gesteld als een training niet doorgaat.

Wij hebben er met z'n allen onwijs veel zin in en kijken er naar uit jullie weer te zien!
Stay fit, Stay (Aero)fit!

Sportieve groeten,
Het Aerofit team
________________________________________________________________________
We have good news! From on next week we can train outside again, in several groups of 4 people. This gives us the opportunity to offer training courses in the form of circuit training and Bootcamp.
As of Tuesday, March 16, you will find the outdoor training sessions on our Sportivity App. We will offer training in the morning, afternoon, evening and on Sunday. Because it is of course not the service that you used to get for your Aerofit subscription, we offer this service, just like our ZOOM lessons, for free to our members.

The outdoor schedule:
Monday: 09.30 en 19.00 circuittraining, 13.15 circuittraining Light *
Tuesday: 09.30 circuittraining en 19.00 circuittraining H.I.T **
Wednesday: 09.30 en 19.00 circuittraining
Thursday: 09.30 en 19.00 circuittraining
Friday: 09.30 circuittraining, 13.15 circuittraining Light *
Sunday: 09.00 Bootcamp

*For the somewhat older target group
**High Intensity Training, for the advanced athlete

The circuit training will be given on the pavement in front of Aerofit. The Bootcamp training is given at the Pannenkoekenboederij at Meijendel. The circuit training takes about 45 minutes and the Bootcamp training 60 minutes.

We have no idea how much enthusiasm there will be for the outdoor training, that's why we will adjust the schedule if necessary.

You must make a reservation for our outdoor training courses. This can be done via our Sportivity App.

Have you not downloaded the App yet? Then you can do this via one of these two buttons
After downloading you must register via a separate link. If you send us an email (info@aerofit.nl) or call 070-5119645, we will send you the link of the App (also check your spam/advertising).
If you need help, let us know!

In the unlikely event that you cannot come to your training, do not forget to cancel your training via the App so that someone else has the opportunity to participate.

Pay attention! From March 16 it is possible to reserve one hour AFTER your training is finished, for the following week. For example: Bootcamp on Sunday 09.00-10.00, at 11.00 you can make a reservation for the following week. This way we give all our members a fair chance to book for our outdoor training. This change also applies to our ZOOM lessons.
The outdoor training rules at a glance:
1. Book your training via the Sportivity Appp.
2. Do not come to your training too early, no more than 5 minutes before the start of your training.
3. DO NOT come to Aerofit if you have one or more of the follwing complaints:
- Cold, runny nose, sore throat
- Cough, sneeze
- Fever
- A person in your household has one of the above complaints
- You have been sick in the past 48 hours
4. If an Aerofit employee has any doubts about your health, we have the right to deny you participation in the training.
5. It is not allowed to meet up with other members before or after training and to hang around the club.
6. Aerofit itself is closed due to COVID-19. You cannot go in to change clothes, refill water bottles and / or use the toilet.

Let's hope for good weather so that we can work together again on our health and our immune system. When it rains, the outdoor training will continue, but not if the weather is extremely bad. You will of course be informed in time when a training is canceled.

We are all looking forward to seeing you again!
Stay fit, Stay (Aero)fit!

Kind regards,
The Aerofit team