Newsflash 13 november

Naar aanleiding van de persconferentie gisteravond hebben wij van brancheorganisatie NLActief bericht gekregen dat onze branche geen extra maatregelen hoeft te treffen, behalve dat onze bar de komende 3 weken vanaf 20.00 uur moet sluiten.To go bestellen is wel mogelijk.

Wij vragen iedereen thuis te blijven bij klachten, laat je testen. Zo kunnen we allemaal veilig en verantwoord blijven sporten bij Aerofit!

Fitness challenge
In navolging op een succesvolle Jubileum fitness challenge starten we maandag met een nieuwe fitness challenge.
Deze keer een combinatie van 2 oefeningen:

Blijf zolang mogelijk aan de stang hangen met gestrekte armen.
Verbrand zoveel mogelijk calorieën met 1 minuut op de Airbike.
Tel het aantal seconden dat je blijft hangen op bij het aantal calorieën dat je verbrandt.
Degene met het hoogste getal wint € 25,00 bartegoed.
We hebben een dames- en een herencompetitie.
Deze challenge loopt tot 1 december. Je mag uiteraard weer meerdere pogingen doen. Geef even aan bij een trainer als je zover bent. Succes!!

Teamnieuws
Nieuw in ons team, Isa Noordover.
Isa studeert psychologie en heeft daarnaast de basisopleiding tot groepslesinstructeur van de AALO afgerond. Isa zal werkzaam zijn achter de bar en de receptie. Verder zal ze intern worden opgeleid tot groepslesinstructeur.
Isa, welkom in het Aerofit Team!
_____________________________________________________________________________________________
Following the press conference last night, we received a message from our industry organization NLActief that we do not have to take any additional measures, except that our bar must close from 20.00 for the next 3 weeks. Ordering to go is possible.

We ask everyone kindly to stay home with Corona related complaints, get tested. This way we can all continue to work out in a safe and responsible way at Aerofit.

Fitness challenge
After a successful Anniversary fitness challenge, we will start a new fitness challenge on Monday. This time a combination of 2 exercises:
Hang on the bar as long as possible with stretched arms.
Burn as many calories as possible within 1 minute on the Airbike.
Add the number of seconds you linger to the number of calories you burn.
The person with the highest number wins € 25.00 bar credit.
We have a women's and a men's league.
This challenge runs until December 1. You can of course make more than one attempt. Notify a trainer when you are ready. Good luck!!

Teamnews
New to our team, Isa Noordover.
Isa studies psychology and has also completed the basic training group class instructor at the AALO. Isa will work behind the bar and reception. She will also be internally trained as a group class instructor.
Isa, welcome to the Aerofit team!