Newsflash 14 oktober

1 november bestaat Aerofit 25 jaar.
Deze mijlpaal moet uiteraard gevierd worden!
Wij zullen dit doen met een feestweek van 1 t/m 7 november.
Hoe ziet de feestweek er uit?

Loterij
Bij elk bezoek ontvang je, t/m zondag 7 november 11.30, een lot (maximaal 1 per dag). Met dit lot maak je kans op veel leuke en mooie prijzen, met als hoofdprijs een jaar gratis onbeperkt sporten t.w.v. € 704,00!

Trekking loterij op zondag 7 november om 12.00. De uitslag van de trekking zal te zien zijn op zondagmiddag 7 november na 12.00, op Facebook, Instagram en op onze website.

Bar
Ook aan de bar is het feest! De hele week is je eerste kopje koffie of thee voor of na je training gratis. Verder bieden wij de hele maand november een feestelijke jubileum smoothie voor slechts € 2,50 aan. En vind jij onze stroopwafeltjes ook zo lekker? Raad hoeveel stroopwafeltjes er in de glazen pot zitten en win een hele doos! Geef het aantal door aan de bar, je mag één keer raden ;-)

Aerofit markt
Elke dag staat er een marktkraam met leuke producten van Wassenaarse ondernemers.
Neem contant geld mee, pinnen is niet altijd mogelijk.

Specials & workshops
In verband met ons 25 jarig bestaan organiseren wij workshops en specials, allemaal gratis voor onze leden. Mochten de activiteiten niet vol zitten per 1 november dan kunnen niet-leden hieraan meedoen tegen betaling van € 17,50. Je kunt je inschrijven voor de volgende activiteiten:

Body & Mind specials

Workshop Dinacharya ,morning ritual:
woensdag 3 november 16.30 -17.30 door Amanda Dries (engels gesproken).

Dinacharya, het perfecte dagritme volgens de Ayurveda.
Amanda geeft uitleg over het ochtend ritueel. Je lichaam bouwt elke dag en nacht gifstoffen op. Om je lichaam te helpen detoxen kun je kiezen voor een ochtendritueel volgens de Ayurveda. Dit zorgt ervoor dat het lichaam in balans blijft.

Avond klankschalen-meditatie:
donderdag 4 november 21.15-22.15 met Peter Biesot.

Ervaar hoe je door, met aandacht, je adem te volgen en door rustgevende klanken tot ontspanning komt. Kom terug in je centrum, in je buik, zodat je hoofd, je hart en de rest van je lichaam weer tot rust kunnen komen. Goede nachtrust gegarandeerd ;)

Kundalini yoga:
zaterdag 6 november 14.00 -15.00 met Wessel Wallert.
Kundalini Yoga wordt ook wel de yoga van het bewustzijn genoemd. Naast een uitgebreide fysieke training en geestelijke work-out biedt het ook tips en richtlijnen voor een gezonde levensstijl. De technieken zijn voor iedereen toegankelijk en je hoeft geen yoga ervaring te hebben. Er wordt gewerkt met dynamische oefeningen, ademtechnieken, mantra's en speciale meditaties. Wessel Wallert is meer dan 15 jaar actief in het onderwijzen van Kundalini Yoga. Zijn persoonlijke begeleiding, jarenlange ervaring en 'down to earth' benadering staan garant voor een diepgaande en krachtige ervaring!

Neem warme kleding, een dekentje en eventueel een meditatiekussen mee.

Groepsles specials
De groepslesinstructeurs zullen op eigen wijze aandacht besteden aan ons 25 jarig jubileum, daarnaast kun je je inschrijven voor onderstaande specials:

Best of Bodypump:
maandag 1 november om 18.00 en woe 3 november om 09.00 met Esmee, Linda en Eva.

Terug in de tijd met de beste kracht-uithoudingsvermogen training die er bestaat!

Spinning special:
vrijdag 5 november om 19.00.

Anderhalf uur spinnen met Arnold en Ferdy, wie durft de uitdaging aan?

2-op-1 step:
zaterdag 6 november om 09.00 met Linda en Lianne.

Voor de echte step-fan, geen beginnersles! Schrijf je in met 2-tallen.

Inschrijven voor de Body & Mind specials en de groepsles specials kan vanaf morgenmiddag 16:00 via de inschrijflijsten op het bord tegenover het lesroosterbord of door te bellen (070-5119645). Voor de 2-op-1 step en de Best of Body pump lessen kan later worden ingeschreven.

Q & A voeding
Heb je vragen over voeding, afslanken, ondersteuning van je (kracht) training m.b.v de juiste voeding, invloed van voeding op je hormoonbalans? Kom dan op maandag 1 november tussen 10.30 en 11.30 of op woensdag 3 november tussen 18.15 en 19.15 naar Aerofit. Merit, onze voedingscoach staat dan voor je klaar om je vragen te beantwoorden en om tips te geven. Gezonde voeding is een zeer belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Met kleine wijzigingen kun je al veel bereiken, je moet het alleen even weten.

Challenge of the week!
Doe in de feestweek mee met de Challenge of the week (meedoen kan tot zondag 7 november 11.30). Doe de oefening 25 x, de snelste of sterkste sporter verdient € 25,00 bartegoed. Je mag meerdere pogingen wagen. De uitslagen worden bijgehouden op het krijtbord bij de Synrgy.

Probeer de Milon cirkel 25 dagen gratis uit!
Heb je altijd al eens op de Milon cirkel willen trainen? Maak dan in de feestweek een afspraak voor een introductie training. Vanaf de introductie kun je de Milon cirkel 25 dagen gratis uit proberen. De Milon cirkel is een korte, efficiënte kracht- en conditietraining. Dé grote voordelen van trainen op de Milon Cirkel:
1. korte training, in 35 minuten heb je kracht en conditie getraind.
2. eenvoudige training, alles is opgeslagen op je chipkaart dus je hoeft niets te onthouden.
3. efficiënte training, door excentrisch te trainen te trainen behaal je nóg meer trainingsresultaat. Het verhoogt de stofwisseling tot 15 maal langer dan bij een gewone fitnesstraining. Dus 15 maal langer vetverbranding, meer spieropbouw en sneller een beter figuur!
Maak een afspraak aan de receptie! Of bel 070-5119645.

Je ziet, er valt genoeg te beleven tijdens onze feestweek dus we hopen je dan ook regelmatig te zien!
__________________________________________________________________________________________
November 1st Aerofit celebrates its 25th anniversary.
This milestone should of course be celebrated!
We will do this with an anniversary week from 1 to 7 November.
What does this week look like?

Lottery
With every visit you will receive a ticket (maximum 1 per day). With this ticket you have a chance to win many nice and beautiful prizes, with the main prize being an Aerofit year membership worth € 704.00!

Lottery draw on Sunday, November 7 at 12.00. The results of the draw will be posted on Sunday afternoon, November 7 after 12.00, on Facebook, Instagram and our website.

Bar
We also party at the bar! Throughout the week, your first cup of coffee or tea before or after your workout is free. We also offer a festive anniversary smoothie for only € 2.50 throughout November. And do you also like our stroopwafels? Guess how many stroopwafels are in the glass jar and win a whole box! Pass the number at the bar, you can guess once ;-)

Aerofit market
Every day there is a market stall with nice products from Wassenaar entrepreneurs.
Bring cash, pin is not always possible.

Specials & workshops
In connection with our 25th anniversary, we organize workshops and specials, all free for our members. If the activities are not full by November 1, non-members can participate for a fee of € 17.50. You can register for the following activities:

Body & Mind specials

Workshop Dinacharya, morning ritual:
Wednesday 3 November 16.30 -17.30 by Amanda Dries (English spoken).

Dinacharya, the perfect daily rhythm according to Ayurveda. Amanda explains the morning ritual. Your body builds up toxins every day and night. To help your body detox, you can opt for a morning ritual according to Ayurveda. This ensures that the body remains in balance.

Evening singing bowl meditation:
Thursday 4 November 21.15-22.15 with Peter Biesot.

Experience how you can relax by following the breath with attention and through soothing sounds. Come back to your center, into your belly, so that your head, your heart and the rest of your body can come to rest. Bring warm clothes, a blanket and possibly a meditation cushion. Good night's sleep guaranteed ;)

Kundalini yoga:
Saturday 6 November 14.00 -15.00 with Wessel Wallert.

Kundalini Yoga is also called the yoga of consciousness. In addition to an extensive physical training and mental workout, it also offers tips and guidelines for a healthy lifestyle. The techniques are accessible to everyone and you do not need to have any yoga experience. Dynamic exercises, breathing techniques, mantras and special meditations are used. Wessel Wallert has been active in teaching Kundalini Yoga for over 15 years. His personal guidance, years of experience and 'down to earth' approach guarantee a profound and powerful experience!

Group class specials
The group class instructors will pay attention to our 25th anniversary in their own way, besides that you can also register for the following specials:

Best of Bodypump:
Monday November 1st at 18.00 and Wednesday November 3rd at 09.00 with Esmee, Linda and Eva.

Go back in time with the best strength-endurance workout out there!

Spinning special:
Friday, November 5 at 19.00.

Spinning for an hour and a half with Arnold and Ferdy, who dares to take on the challenge?

2-on-1 step:
Saturday 6 November at 09.00 with Linda and Lianne.

For the real step fan, no beginners class! Register as a couple.

You can register for the Body & Mind specials and the group class specials from tomorrow afternoon 16:00, registration lists on the board opposite the group class timetable board or by calling the reception (070-5119645). For the 2-on-1 step and The best of Bodypump you can sign up later this week.

Q&A nutrition
Do you have questions about nutrition, slimming, support of your (strength) training with the right nutrition, or the influence of nutrition on your hormone balance? Then come to Aerofit on Monday 1 November between 10.30 and 11.30 or on Wednesday 3 November between 18.15 and 19.15. Merit, our nutrition coach, will be ready to answer your questions and give you tips. Healthy food is a very important part of a healthy lifestyle. You can achieve a lot with small changes, you just need to know.

Challenge of the week!
Participate in the Challenge of the week. Do the exercise 25 x, the fastest or strongest athlete earns € 25.00 bar credit. You can make multiple attempts. The results are kept on the chalkboard at the Synrgy

Try the Milon circle for free for 25 days!
Would you like to train on the Milon circle? Make an appointment during the anniversary week for an introductory training. From the introduction you can try the Milon circle for free for 25 days. The Milon circle is a short, efficient strength and conditioning training. The major advantages of training on the Milon Circle:

1. short training, in 35 minutes you have trained strength and condition.
2. simple training, everything is stored on your chip card so you don't have to remember anything.
3. efficient training, by training eccentrically you achieve even more training results. It increases the metabolism up to 15 times longer than regular fitness training. So burn fat 15 times longer, build more muscle and get a better figure faster!
Make an appointment at the reception! Or call 070-5119645.

You see, there are plenty of activities during our anniversary week, so we hope to see you regularly!