Newsflash 16 december

Corona update
Gelukkig blijven we ook na 18 december open, helaas nog steeds tot 17.00 uur. Het is goed om te zien dat veel leden die normaal in de avond sporten hun dagelijkse schema aan hebben kunnen passen aan onze aangepaste openingstijden. We zien meer leden vroeg in de ochtend; door de weeks zijn wij al om 07.00 open. Het grote voordeel van in de ochtend sporten is dat je je sportmoment in ieder geval gehad hebt, er kan dan niks meer tussen komen.
Ook de groepslessen in de middag worden goed bezocht. Heel fijn om te zien dat iedereen zo z'n best doet om in beweging te blijven!

Wij realiseren ons echter ook dat het voor een deel van onze leden niet mogelijk is om overdag te komen sporten. Wij hopen dan ook dat met het verlengen en uitbreiden van de huidige maatregelen de cijfers dusdanig lager worden dat wij vanaf 17 januari onze normale openingstijden en avondlessen weer kunnen invoeren.

Praktische mededelingen
Wij verzoeken iedereen vriendelijk maar dringend om te allen tijden een handdoek te gebruiken tijdens de training en een schoonmaakspray en -doekje mee te nemen de zaal in. Maak het gebruikte trainingsmateriaal en de gebruikte apparatuur zorgvuldig schoon.

Het dragen van een mondkapje is bij binnenkomst en verlaten van de club verplicht, tenzij je een medische indicatie hebt waardoor dit niet mogelijk is. Verder het vriendelijke verzoek om het mondkapje zoveel mogelijk te dragen als je je verplaatst binnen de club.

Openingstijden feestdagen
- Vrijdag 24 december, kerstavond, open van 07.00-17.00
- Zaterdag 25 december, eerste Kerstdag, gesloten
- Zondag 26 december, tweede kerstdag, open van 08.30-16.15 (normaal lesrooster + extra spinning om 10.45)
- Vrijdag 31 december, open van 07.00-17.00

Fijne feestdagen gewenst!
_______________________________________________________________________________________________
Corona update
Fortunately, we will remain open after December 18, unfortunately still only until 17.00. It is good to see that many members who normally exercise in the evening have been able to adapt their daily schedule to the adjusted opening hours. We see more members early in the morning, during the week we are already open at 07:00. The big advantage of working out in the morning is that you have at least had your sports moment, nothing can get in the way.

The group classes in the afternoon are also well attended. It's very nice to see that everyone is doing their best to stay active!

However, we also realize that it is not possible for a part of our members to come and work out during the day. We therefore hope that with the extension of the current measures the numbers will decrease to such a level that we can reintroduce our normal opening hours and evening classes from 17 January.

Practical notices
We kindly but urgently request everyone to use a towel at all times during the training and to bring a cleaning spray and cloth into the room. Carefully clean the training material and equipment after use.

Wearing a mask is mandatory when entering and leaving the club, unless you have a medical indication that makes this impossible. Furthermore, the friendly request to wear the mask as much as possible when you move from one area to another. During exercise you don't have to wear it.

Opening hours holiday
- Friday 24 December, Christmas Eve, open from 07.00-17.00
- Saturday 25 December, Christmas Day, closed
- Sunday 26 December, Boxing Day, open from 08.30-16.15 (normal schedule + extra spinning class at 10.45)
- Friday 31 December, open from 07.00-17.00

We wish you happy holidays!