Newsflash 18 augustus

Nieuwe lessen vanaf september
Vanuit onze leden is er veel vraag naar extra Pilates en Bodyshape.
Daarom hebben wij vanaf 1 september de volgende wijzigingen in het lesrooster:
- Dinsdag 09:00 Pilates met Corinne
- Donderdag 09:00 Bodyshape met Chrissie
- Donderdag 10:15 Pilates met Angela
Om de capaciteit van de groepslessen per 1 september verder te verhogen zullen er nog wat wijzigingen volgen. We zullen je hierover volgende week informeren.

Teamnieuws
We hebben blij nieuws vanuit ons team. Roy wordt voor de 2de keer vader. De uitgerekende datum is 20 februari. Spannend!

Dagje Wellness met korting
Deelnemers aan de afgelopen winter stempelactie kregen met hun volle spaarkaart 50% korting op een wellness dagentree bij een Quality Wellnessresort naar keuze. De geldigheid hiervan liep tot en met 31 juli 2020. Vanwege de sluiting van de wellnessresorts door Corona is de geldigheid verlengd tot en met 30 november 2020.

Ben je door die sluiting niet in de gelegenheid geweest om je volle spaarkaart in te wisselen voor een wellness dagentree, dan kun je dit alsnog tot en met 30 november 2020 doen.

Reserveren is noodzakelijk en kan gemakkelijk en snel online via qualitywellnessresorts.nl/sportcentra. Reserveren is op basis van beschikbaarheid.

Er kan gekozen worden uit 1 van de 4 Quality Wellnessresorts in Nederland: Thermen Bussloo, Thermen Soesterberg, Thermen Berendonck en Thermen Bad Nieuweschans.

De korting wordt direct getoond bij het maken van de reservering. Geniet van een ontspannen dag!

Update Mark
Namens Mark informeren we je graag over hoe het nu met hem gaat. Na de eerste schok door het slechte nieuws dat er bij Mark een hersentumor is geconstateerd, is Mark de medische molen ingegaan.

Via biopsie is geconstateerd dat hij een anaplastisch oligodendroglioom heeft.
Helaas is de tumor niet operabel en is het ook niet te genezen. Heftig nieuws natuurlijk, wat ook bij het team insloeg als een bom. We hadden stilletjes gehoopt op beter nieuws.

Er is een behandelplan opgesteld om de tumor in te dammen.

Binnen 4 weken zal gestart worden met bestraling, gevolgd door 6 x 6 weken chemo. Een zwaar traject.

Mark is ongelofelijk sterk en blijft positief. Hij komt regelmatig langs bij Aerofit om zijn collega's en leden te zien. Dus.....het kan zomaar zijn dat je hem een keertje tegenkomt bij Aerofit. Hij maakt dan graag een praatje met je.

Mark is heel erg blij met en dankbaar voor alle kaartjes, berichtjes en cadeautjes die hij heeft ontvangen. Dat doet hem echt goed. Vind je het ook leuk om een kaartje te sturen? Je kunt deze dan eventueel afgeven bij de receptie.
Ook kun je een e-mail naar hem sturen: aerofitmark@gmail.com
_________________________________________________________________________
New classes from September
There is a great demand from our members for extra Pilates and Bodyshape classes. That is why we have the following changes to the class schedule from 1 September:

- Tuesday 09:00 Pilates with Corinne
- Thursday 09:00 Bodyshape with Chrissie
- Thursday 10:15 Pilates with Angela
To further increase the capacity of the group lessons from 1 September, some changes will follow. We will inform you about this next week.

Team news
We have happy news from our team. Roy becomes a father for the second time. The due date is February 20. Exciting!

Wellness day with discount
Participants in the stamp campaign last winter received a 50% discount on a wellness day entrance at a Quality Wellness resort of their choice with their full stamp card. The validity of this ran until July 31, 2020. Due to the closure of the wellness resorts because of Corona, the validity has been extended until November 30, 2020.

If you did not have the opportunity to exchange your full stamp card for a wellness day entrance due to that closure, you can still do this up to and including 30 November 2020.

Reservations are necessary and can be done quickly and easily online via qualitywellnessresorts.nl/sportcentra. Reservation is based on availability.

You can choose from 1 of the 4 Quality Wellness resorts in the Netherlands: Thermen Bussloo, Thermen Soesterberg, Thermen Berendonck and Thermen Bad Nieuweschans.

The discount is shown immediately when making the reservation. Enjoy the stay!

Update Mark
On behalf of Mark, we would like to inform you about how he is doing now. After the initial shock by the bad news that Mark has been diagnosed with a brain tumor, lots of things happened.
Biopsy has shown that he has an anaplastic oligodendroglioma. Unfortunately, the tumor is neither operable nor curable. Very sad news of course, which also hit the team like a bomb. We had quietly hoped for better news.

A treatment plan has been drawn to contain and block the tumor from developing and spreading. Radiation therapy will be started within 4 weeks, followed by 6 x 6 weeks of chemo. A tough process.

Mark is incredibly strong and remains positive. He regularly visits Aerofit to see his colleagues and members. So ..... it may just be that you will bump into him at Aerofit. He will be happy to chat with you.

Mark is very grateful for all the cards, messages and gifts he has received. That really does him good. Do you also like to send a card? You can then hand it in at the reception. You can also send him an email: aerofitmark@gmail.com