Newsflash 19 oktober

Sinds gisteren is er nieuwe kunst te bewonderen bij Aerofit. Deze keer hangen er werken van Hans Gussekloo en Ella van Elck.

Hans Gussekloo maakt modern werk op de grens tussen figuratief en abstract. In zijn schilderijen maakt hij een droomwereld zichtbaar waarin humor en kwetsbaarheid samenkomen. Ze tonen wat er vreemd is aan het alledaagse en gewoon aan het bijzondere, zonder een bedoeling op te willen dringen aan de toeschouwer. De essentie zit net onder de oppervlakte, verborgen in een blik, gebaar of kleur. Hans beperkt zich niet graag tot één concept of techniek, maar zoekt juist de veelzijdigheid en het onverwachte op. Ook maakt hij ruimtelijke objecten in glas. Het werken met glas spreekt hem aan omdat het veel ruimte biedt aan het onverwachte, net als het schilderen. In het transparante materiaal kan hij kleuren en vormen vangen die soms door een toevallige lichtval net een ander accent krijgen.

Ella van Elck is geboren op 6 augustus 1944 in Wassenaar en is haar leven lang al creatief.
Het echte schilderen begon in 1995 en stopt nooit, het wordt alleen maar intensiever. Er moet elke dag geschilderd worden.
Ze werkt op de oude manier, mét een onderschildering van rauwe omber met wit. Dit met olieverf wat een geweldig medium is. De ideeën komen naar wat de dag haar geeft en daar geniet zij van.
Ella geeft ook schilderlessen in kleine groepjes voor kinderen en volwassenen van maximaal 4 personen in haar eigen atelier. Ella is lid van verschillende kunstgroepen.
Spreekt haar werk je aan, maar wil je liever een ander onderwerp? Ella werkt ook in opdracht.

Teamnieuws
- Per 1 november zal Dana ons, na 4 jaar fijne samenwerking gaan verlaten. Dana volgt een deeltijd MBO HR opleiding. Voor haar opleiding moet ze een stage/werkplek hebben binnen een grote organisatie met een aparte HR afdeling. Deze plek heeft ze gevonden bij het ministerie in Den Haag. We wensen Dana uiteraard veel succes op haar nieuwe werkplek, we gaan haar missen!
Vanaf januari zal Mae van der Zande ons bar/receptie team voor 32 uur komen versterken. Je zult haar tot die tijd al af en toe tegenkomen bij Aerofit.

- Aerofit heeft 3 nieuwe stagiaires aangenomen, misschien kom je ze binnenkort een keertje tegen:
Rick Vermeulen volgt de opleiding fitnesstrainer level 1 van de AALO en draait enkele dinsdagen bij ons mee.
Roel Olyerhoek zit in het 3de jaar van de CIOS en loopt tot het einde van dit jaar stage op woensdag en vrijdag.
Jasper Dries zit in het 1ste jaar van de CIOS en zal stage gaan lopen op zondag.

Welkom bij Aerofit mannen!
_______________________________________________________________________________________
Since yesterday, new art can be admired at Aerofit. This time you can enjoy the paintings of Hans Gussekloo and Ella van Elck.

Hans Gussekloo makes modern work on the border between figurative and abstract. In his paintings he makes a dream world visible in which humor and vulnerability come together. The essence is just below the surface, hidden in a look, gesture or color. Hans doesn't like to limit himself and doesn't like to stick to one concept or technique, but is looking for versatility and the unexpected. Hans also makes spatial objects in glass.
Working with glass appeals to him because it offers a lot of space to the unexpected, just like painting. In the transparent material he can capture colors and shapes that sometimes get a different accent, depending on the fall of light.

Ella van Elck was born on August 6, 1944 in Wassenaar and has been creative all her life.
The real painting started in 1995 and never stops, it only gets more intensive. Ella wants to paint every day.
She uses old techniques, with an underpainting of raw umber with white. This with oil paint which is a great medium. The ideas come to what the day gives her and she enjoys that.
Ella also gives painting lessons in small groups for children and adults of up to 4 people in her own studio. Ella is a member of several art groups.
Does her work appeal to you, but would you prefer a different subject? Ella also works on commission.

Team news
- Dana will leave Aerofit by November 1, after being part of our team for 4 years. Dana is following a part-time education HR. For this education she must have an internship/workplace within a large organization with a separate HR department. She found this place at the ministry in The Hague. We wish Dana lots of success in her new workplace, we will miss her!
From January, Mae van der Zande will join our bar/reception team for 32 hours. Until then, you will occasionally encounter her at Aerofit.

- We have placed 3 new interns in our fitness department. Maybe you'll meet them soon:
Rick Vermeulen follows the course “fitness trainer level 1- AALO" and joins us on a few Tuesdays.
Roel Olyerhoek is in his 3th year of the CIOS and will do an internship on Wednesday and Friday until the end of this year.
Jasper Dries is in his 1st year of the CIOS and will do an internship on Sunday until next summer.

Welcome at Aerofit guys!