Newsflash 20 augustus Lesrooster/Timetable

We hopen dat je geniet van de zomer. Hierbij het laatste nieuws met betrekking tot ons lesrooster.

Wijziging spinning tijden
Per 30 augustus zullen de starttijden van de spinninglessen in de ochtend wijzigen.
Op maandag t/m zaterdag starten de spinninglessen dan om 09.00 ipv om 09.15.
Op zondag start de spinning dan om 09.30 ipv 09.15.
Niet vergeten, anders mis je je les!

Wijziging Synrgy tijden
Vanaf 30 augustus starten alle Synrgy trainingen in de ochtend, om 09.00 ipv om 09.15.

Vanaf maandag 30 augustus terug op het lesrooster:
Pilates op maandag om 20.30. Deze les zal gegeven worden door Frederique Brinkerink. Frederique is Ground Control Pilates docent en geeft ook verschillende vormen van yoga.
Frederique komt oorspronkelijk uit de hoek van de martial arts en vechtsporten. Ook daar leerde zij hoe belangrijk een goede ademhaling is, evenals het kunnen aanspannen van bepaalde spiergroepen, zodat andere spieren juist weer kunnen ontspannen. Sinds 2009 leerde ze het vak bij verschillende yoga, pilates en sportleraren. Op dit moment werkt ze aan een Pralaya Yoga certificering bij Robert Boustany in Houston.

Op dinsdagavond om 18.00 zal Ferdy weer een indoor les verzorgen: FIT.
FIT (Ferdy's Intensive Training) is een intensieve circuittraining voor de gevorderde sporter. Deze les bieden wij zolang we nog geen Boxing geven. De Bootcamp op dinsdagavond komt per 30 augustus te vervallen.
Zumba vrijdagavond om 19.15, met Helga.
BodyMind met Peter op zaterdag om 12:45.
Runnersclub, deze zal weer starten op de woensdagavond. Onder leiding van Michael. Verzamelen om 19.30 bij Aerofit.
Nieuw op het lesrooster: FLEXIBILITY
Op donderdagmiddag om 13.15 bieden wij sinds begin augustus een nieuwe groepsles.
FLEXIBILITY is een combinatie van mobiliteits-, stabiliteits- en lenigheidsoefeningen. Zorgt voor meer beweging in alle gewrichten, lengte in de spieren, een sterkere core en het verbetert de balans. De les duurt 45 minuten en wordt gegeven door Pauline.
Vanaf 30 augustus bieden we ook in de avond Flexibility, op donderdag om 20.30.

Wil je meedoen met onze groepslessen, vergeet dan niet te reserveren via de Sportivity App. Heb je de App nog niet gedownload, bel dan even met de receptie (070-5119645), dan sturen wij je hiervoor een link.

Ben je nog op vakantie? Geniet er dan nog even van!
Tot snel weer, bij Aerofit!

Sportieve groeten,
Het Aerofit team
________________________________________________________________________________________
We hope you enjoy the summer. Hereby the latest news regarding our class schedule.

Adjustment spinning hours
As of August 30, the starting times of the spinning classes in the morning will change.
From Monday to Saturday the spinning classes will start at 09.00 instead of 09.15.
On Sunday the spinning starts at 09.30 instead of 09.15.
Don't forget, otherwise, you'll miss your class!

Adjustment Synrgy hours
From August 30, all Synrgy training sessions in the morning, will start at 09.00 instead of 09.15.

Back on the schedule from Monday 30 August:
Pilates on Mondays at 20.30. This class will be given by Frederique Brinkerink. Frederique is a Ground Control Pilates teacher and also teaches different forms of yoga.
Frederique is originally from the field of martial arts. There she also learned how important good breathing is, as well as being able to tighten certain muscle groups so that other muscles can relax again. Since 2009 she has learned the trade with various yoga, Pilates, and sports teachers. She is currently working on a Pralaya Yoga certification with Robert Boustany in Houston.
On Tuesday evening at 18.00, Ferdy will provide an indoor training again: FIT.
FIT (Ferdy's Intensive Training) is an intensive circuit training for the advanced athlete. We offer this lesson as long as we don't teach Boxing yet. The Bootcamp on Tuesday evening will be canceled as of August 30.
Zumba Friday evening at 19.15, with Helga.
BodyMind with Peter on Saturday at 12:45.
Runnersclub, you can run outside again on Wednesday evening. Led by Michael. Meet at 19.30 at Aerofit.
New on our timetable: FLEXIBILITY
On Thursday afternoon at 13.15, we offer a new group lesson since the beginning of August.
FLEXIBILITY is a combination of mobility, stability, and stretching exercises. Provides more movement in all joints, length in the muscles, a stronger core and it improves balance. The lesson lasts 45 minutes and is taught by Pauline.
From August 30, we also offer Flexibility in the evening, on Thursdays at 20.30

If you want to participate in our group lessons, don't forget to book via the Sportivity App. If you haven't yet downloaded the App, please call the reception (070-5119645), and we will send you a link for this.

If you are still on vacation, enjoy it!
See you again soon, at Aerofit!

Kind regards,
The Aerofit team