Newsflash 20 juli

Morgen starten we met de Active Summer Actie van de VES!
Dit jaar anders dan anders. Geen stempelkaarten, maar sparen gaat deze zomeractie digitaal. Via de app 'Entreo'.
Elke keer als je komt sporten kun je, via de Entreo app, de unieke QR-code van Aerofit scannen. Je vindt deze in de etalage bij de ingang en op de receptie.
Bij ieder bezoek wordt kans gemaakt op de prijzen uit het prijzenpakket. Hoe vaker je komt sporten, hoe groter de winkans!
Het prijzenpakket bestaat o.a. uit:
 • Vier jaar gratis elektrische auto rijden
 • E-bikes
 • Vakanties in Oostenrijk
 • Wellness-arrangementen
 • Hotelovernachtingen
 • Fotodoeken van Dreamwalls
Stappenplan eerste keer scannen via Entreo:
 • Installeer de app Entreo in de Google Play Store of in de App Store. (klik op afbeelding hier onder)
 • Na het installeren open je de app.
 • Klik op registreren en doorloop alle stappen om een account aan te maken.
 • De stappen rondom de profielfoto en een team kunnen overgeslagen worden.
 • Er is nu een account aangemaakt en je komt op het dashboard van Entreo terecht.
 • Er verschijnt een pop-up in je scherm, klik hierbij op 'Bekijk!'.
 • Na het bekijken van de video klik je rechtsboven op het kruisje.
 • Je bent nu klaar om de QR-code te scannen.
Om de QR-code te scannen klik je rechtsonder in de app op het icoontje.
Let op! De QR-code dient dus niet via een andere app gescand te worden!
[Link Entreo app ios]
[Link Entreo app android]
Mocht je geen smartphone hebben dan is er de mogelijkheid om middels een fysieke stempelkaart deel te nemen. Deze is (beperkt) te verkrijgen aan de receptie.
De actie loopt van dinsdag 20 juli tot en met donderdag 30 september. In de eerste week van oktober worden de prijswinnaars bekend gemaakt.

Motiveer jezelf met een APK Health check
Heb jij al een afspraak gemaakt met een trainer voor een gratis APK Health check?
Tijdens deze check van 30 minuten wordt o.a. je conditie, lichaamssamenstelling en lenigheid gecheckt. Aan de hand van deze check krijg je een trainings/beweegadvies. Ook maken we direct een afspraak voor een herhaal APK, over 2 maanden. Zo kun je zien of je vooruitgang boekt.
Maak een afspraak aan de receptie of bel 070-5119645.
Ook voor niet-leden is de APK Health check gratis. Dus heb je iemand in je omgeving die wel een “APK-tje" kan gebruiken, haal dan de voucher op bij de receptie en nodig diegene uit of plan direct een afspraak in!
______________________________________________________________________________________
From tomorrow the Active Summer Action of the VES starts again!
This year no stamp cards but digital, via the 'Entreo' app.
Every time you come to work out, you can scan the unique QR code of Aerofit via the Entreo app. You can find these in the shop window at the entrance and at the reception.

With every visit there is a chance to win the prizes from the prize package. So the more you come to work out, the greater the chance of winning.

The prize package includes, among other things:
 • Driving an electric car for free for four years
 • E-bikes
 • Austria Holidays
 • Wellness packages
 • Hotel stays
 • Photo canvases from Dreamwalls
Step-by-step plan for scanning for the first time via Entreo:
 • Install the Entreo app in the Google Play Store or the App Store. (click on image below)
 • After installing, open the app.
 • Click on register and go through all the steps to create an account.
 • The steps around the profile picture and a team can be skipped.
 • An account has now been created and you will arrive at the Entreo dashboard.
 • A pop-up will appear on your screen, click on 'View!'.
 • After watching the video, click on the cross in the top right corner.
 • You are now ready to scan the QR code.
To scan the QR code, click on the icon at the bottom right of the app.
Pay attention! The QR code should therefore not be scanned via another app!

[Link Entreo app ios]
[Link Entreo app android]
If you do not have a smartphone, there is the possibility to participate by means of a physical stamp card. This is (limited) available at the reception.

The promotion runs from July 20 to September 30. The prize winners will be announced in the first week of October.

Motivate yourself with an APK Health check
Did you already make an appointment with a trainer for an APK Health check?
If you are curious about your condition, try an APK Health check. During this 30-minute check, your condition, body composition and flexibility will be checked. Based on this check you will receive training/exercise advice. We also immediately make an appointment for a repeat APK, in 2 months. This way you can see if you are making progress.
Make an appointment at the reception or call 070-5119645.
The APK Health check is also free for non-members. So if you have someone in your area who could use an "APK", pick up the voucher at the reception and invite them or schedule an appointment immediately!

Kind regards,
The Aerofit team