Newsflash 20 mei

Het heeft wat ons betreft lang genoeg geduurd!
Vanuit de overheid krijgen we tot nu toe nog geen groen licht om eerder open te gaan. Wij vinden het heel belangrijk dat wij onze leden weer de kans geven te werken aan een gezonde leefstijl!
 
Buiten sporten met maximaal 10 personen is inmiddels wel toegestaan. Daarom hebben wij besloten om vanaf maandag 25 mei buitentrainingen aan te bieden voor de deur bij Aerofit en op locatie, zolang we nog niet naar binnen mogen. We gaan vrije fitness aanbieden met losse trainingsmaterialen en groepslessen.
 
Omdat wij geen idee hebben hoeveel animo hiervoor is, zal de week van 25 mei een try out week zijn. Omdat het een try out week is en wij ook nog niet weten hoe alles verloopt, zijn de trainingen tot 1 juni gratis. Dit geldt ook voor de leden die hun abonnement voor de maand mei kosteloos hebben laten doorzetten tot 1 juni. Over hoe het na 1 juni zal gaan, informeren we je volgende week.

Reserveren van trainingen
Omdat we met maximaal 10 personen per groep mogen trainen dienen alle trainingen via de Sportivity App gereserveerd te worden. Dit geldt voor zowel de groepslessen als de vrije fitness.
 
Voor het reserveren van de Outdoor trainingen gebruiken wij een aparte (Sportivity) App, dus je kunt hiervoor NIET de bestaande App gebruiken. Binnen 1 uur nadat je deze e-mail hebt ontvangen, ontvang je van Sportivity een e-mail (check ook even je spam) met daarin de instructie voor het downloaden en opstarten van deze App. Je kunt dan starten met het maken van een reservering.
 
Lukt het niet? Bel ons dan.
Wij zijn maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00.
 
Let op!
- Bij slecht weer gaan alleen de hardloop- en bootcamp trainingen door. Bij twijfel: check onze social media en website.
- Je kunt een week vooruit trainingen reserveren, maximaal 1 activiteit per dag.


De Aerofit Outdoor spelregels
1. Kom NIET sporten bij één of meerdere van deze klachten:
- Verkoudheid, loopneus, keelpijn
- Hoesten, niezen
- Koorts (boven 38,0C)
- Een persoon in jouw huishouden één van de bovengenoemde klachten heeft.
- Je ziek bent geweest de afgelopen 72 uur.

2. Als een werknemer van Aerofit, twijfels heeft over je gezondheid hebben we het recht jou de toegang tot de les te ontzeggen.

3. Kom op z'n vroegst 5 minuten vóór de training naar Aerofit.

4. Het is niet toegestaan om vóór of na de training met andere leden af te spreken en om rond de club te blijven hangen.

5. In verband met COVID-19 is Aerofit zelf gesloten. Je kan dus niet naar binnen om om te kleden, bidons bij te vullen en/of gebruik te maken het toilet.

6. Neem je eigen drinken mee!

Laten we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn zodat we met elkaar weer kunnen werken aan onze gezondheid en onze weerstand.

Wij hebben er met z'n allen onwijs veel zin in en kijken er naar uit jullie weer te zien!

Aerofit Homework
Train je liever thuis met behulp van onze online trainingen op ons YouTube kanaal dan kan dat natuurlijk ook. Er staan inmiddels meer dan 130 verschillende online trainingssessies op ons kanaal, dus keuze genoeg. Zolang wij (binnen) dicht zijn zullen wij elke maandag, woensdag en vrijdag een nieuwe training online zetten.

Kom uit je huis, Stay safe, Stay (Aero)Fit!
 
Namens het hele Aerofitteam,
Linda van Paassen
_________________________________________________________
I
n our opinion, it has lasted long enough! So far, the government has not yet given us the green light to open earlier. We think it is very important that we give our members the chance to work on a healthy lifestyle again!
 
Outdoor sports with up to 10 people are now allowed. That is why we decided to start offering outdoor training sessions, from on Monday 25 May, on the doorstep of Aerofit and on location. This as long as we are not yet allowed to go inside. We are going to offer fitness training with several training materials and group lessons.
 
Because we have no idea how much enthusiasm there is among our members, the week of May 25 will be a try-out week. Since it is a try-out week and we do not know how everything will go, the trainings will be free of charge until 1 June also if you didn't pay the contribution for May. Next week we will inform you about how it will be after June 1.

Booking of training sessions
Because we can train with a maximum of 10 people per group all training sessions must be booked via the Sportivity App. This applies to both group lessons and fitness training.
 
We use a separate (Sportivity) App to book the Outdoor training sessions so you canNOT use the existing App for this. Within 1 hour after you received this email, you will receive an email from Sportivity (check your spam) with the instruction how to download and start this App. You can then start making a reservation.

If you need any help, you can call us. We are available by phone from Monday to Friday between 09:00 and 12:00.

Pay attention!
- If the weather is bad, only the running and boot camp training sessions will continue. When in doubt, check our social media and website.
- You can book training a week in advance, maximum 1 activity per day.

The Aerofit Outdoor rules
1. Do NOT attend the training with one or more of these symptoms:
- Cold, runny nose, sore throat
- Coughing, sneezing
- Fever (above 38.0C)
- A person in your household has one of the above-mentioned complaints.
- You've been sick for the past 72 hours.

2. If an employee of Aerofit has any doubts about your health, we have the right to ask you not to do the training.

3. Come to Aerofit at the earliest of 5 minutes before the training.

4. It is not allowed to meet up with other members before or after the training and stick around the club.

5. Aerofit itself is closed due to COVID-19. This means you cannot come in to get changed, refill water bottles, and/or use the toilet.

6. Bring your own drink!

Let's hope the weather gods will bless us with good weather so that we can be together again to work on our health and our immune system.

We are all very happy to see you again at Aerofit!

Aerofit Homework
If you prefer to train at home using the online training sessions on our YouTube channel, that is of course also possible. There are now more than 130 different online training sessions on our channel, so there is plenty of choice. As long as we are closed (indoors), we will post a new training online every Monday, Wednesday and Friday.

Come out of your house, Stay safe, Stay (Aero)Fit!

On behalf of the entire Aerofit team,
Linda van Paassen