Newsflash 24 februari

Ondanks de overtuiging die inmiddels bij zo'n beetje elke Nederlander wel is geland, dat beweging een onderdeel van de oplossing is in deze crisis in plaats van een onderdeel van het probleem, mogen wij onze deuren nog steeds niet openen voor onze leden.

Ook het feit dat wij na de eerste lockdown op 1 juli 2020, met de juiste maatregelen en met een weldoordacht plan, veilig en verantwoord open konden heeft er niet voor gezorgd dat wij op 2 maart aanstaande weer open mogen. Wij begrijpen het niet!

Achter de schermen wordt hard gelobbyd door onder andere de VES en NLActief.
Er is intensief overleg met het ministerie van VWS. Wij hopen dat er snel positief nieuws volgt waarvan we je uiteraard op de hoogte zullen stellen.

Daarnaast zal er vanuit deVES en de fitnessbranche actie gevoerd gaan worden op zaterdag 27 februari om het belang van het openstellen van sportscholen voor de volksgezondheid onder de aandacht te brengen. Meer informatie hierover volgt via social media, dus houd Facebook en Instagram in de gaten.

Goed nieuws kwam er gisteren wel voor Vicky. Zij mag vanaf 3 maart haar schoonheidssalon La Luxe weer openen. Dus heb je behoefte aan een ontspannende schoonheidsbehandeling, epileren, harsen, wimpers of wenkbrauwen verven of een van de andere behandelingen die Vicky biedt, maak dan snel een afspraak met haar (06-51515116).

We wilden het eigenlijk als openingsverrassing bewaren maar nu we nog niet open mogen kunnen we niet langer meer wachten. We willen heel graag de metamorfose van onze groepsleszaal met jullie delen. Het was een enorme klus maar we zijn heel erg blij met het resultaat!

Wij horen “in de wandelgangen" dat Aerofit erg gemist wordt. Wij kunnen je vertellen dat dat gevoel wederzijds is. Het team is gemotiveerder dan ooit en staat voor je klaar! Het is wachten op het signaal dat wij weer mogen draaien. Alle hoop is gevestigd op het inzicht dat zich steeds meer manifesteert binnen het kabinet en binnen de maatschappij, dat sportscholen een onderdeel van de oplossing zijn.
We hopen jullie dan ook op niet al te lange termijn weer te mogen ontvangen in onze club en in onze mooie groepsleszaal.

Wij willen je nogmaals wijzen op de twee leuke en interessante online lezingen/workshops die wij deze week via ZOOM aanbieden:

- Lezing orthomoleculaire geneeskunde door onze trainer Chris. Over het zelfgenezend vermogen van het lichaam en over het belang van de juiste (hoeveelheid) voedingsstoffen die een mens nodig heeft.
Datum: vrijdag 26 februari
Tijd: 10.00 - 11.00 uur

- Workshop Hormoonyoga door onze yoga/Pilates docente Angela. Hormoonyoga helpt om je hormonen en daarmee je emoties, tijdens de overgang, in balans te brengen.
Datum: zondag 28 februari
Tijd: 11.45 uur (duur ongeveer 1.5 uur)

Je kunt je voor zowel de lezing “Orthomoleculaire geneeskunde" als de workshop “Hormoonyoga" inschrijven door een e-mail te sturen naar info@aerofit.nl. Een half uur voordat de lezing/workshop start ontvang je een link naar de ZOOM meeting.

Heb je mensen in je omgeving die de lezing/workshop ook graag zouden willen volgen, dan kunnen ook zij zich opgeven door een mail te sturen naar info@aerofit.nl. Beide worden alleen in het Nederlands gegeven.

Stay fit, Stay (Aero)fit,

Sportieve groeten,
Het Aerofit team
____________________________________________________________________________
Despite the conviction that exercising is part of the solution in this crisis, instead of part of the problem, we are still not allowed to open our doors for our members.

Also, the fact that we were able to open safely and responsibly after the first lockdown on 1 July 2020, with the right measures and with a well-thought-out plan, does not help us to open again on March 2. We don't understand this!

Behind the scenes, the VES and NLActief are very busy with lobbying. There are important conversations between the government and Ministry of VWS and the VES and NL Actief. We hope that positive news will follow soon, of which we will of course inform you.

In addition, the fitness industry will take action on Saturday 27 February to draw attention to the importance of opening gyms again for public health. More information about this will follow via social media, so keep an eye on Facebook and Instagram.

Good news came for Vicky. She may reopen her beauty salon la Luxe from 3 March. So if you need a relaxing beauty treatment, epilation, waxing, eyelash or eyebrow tinting or one of the other treatments that Vicky offers, make an appointment with her (06-51515116).

We actually wanted to keep it as an opening surprise, but now that we are not allowed to open yet, we cannot wait any longer. We love to share the metamorphosis of our group classroom with you.
It was a huge job, but we are very happy with the result!

We hear from lots of members that Aerofit is sorely missed. We can tell you that that feeling is mutual. The team is more motivated than ever and is waiting for you to come back! We have to wait for the signal that we can start again. All hope is pinned on the insight that increasingly manifests itself within the cabinet and within society, that gyms are part of the solution.

We hope to receive you again in our club and in our beautiful group classroom very soon.

Stay fit, Stay (Aero)fit,

Kind regards,
The Aerofit team