Newsflash 25 maart

We zullen het nog even moeten doen met Zoom lessen en onze outdoor trainingen. Helaas voor onze branche nog steeds geen versoepelingen. Gelukkig weten steeds meer leden de weg naar Aerofit weer te vinden en worden onze outdoor trainingen, naast onze ZOOM lessen, goed bezocht.

Het is ontzettend fijn om onze leden weer live te zien en beweging te hebben rondom de club, in de hoop dat we toch echt ook weer snel naar binnen mogen. Wij hebben er allemaal zo'n behoefte aan en het wordt voor iedereen steeds moeilijker om vol te houden.

Lockdown massage door Linda
De afgelopen weken is de oude crèche opgeknapt en omgetoverd tot een mooie praktijkruimte/behandelkamer. De ruimte staat te huur maar er is nog geen vaste huurder voor gevonden.

Dit bracht Linda op een idee…... Zolang Aerofit nog gesloten is pakt Linda haar oude beroep als sportmasseuse weer op. Linda is NGS gediplomeerd sportmasseur en heeft in de beginjaren van Aerofit een goedlopende sportmassage praktijk gehad, binnen Aerofit. De combinatie van masseren, lesgeven, het hebben van jonge kinderen en het runnen van een bedrijf werd op een gegeven moment te zwaar en deed Linda besluiten om te stoppen met masseren.

We horen van veel leden dat ze steeds meer lichamelijke klachten krijgen door thuiswerken, te veel en te lang stilzitten en door niet of te weinig te sporten. Massage zou veel van deze klachten kunnen oplossen of verminderen. Nu de lockdown langer gaat duren en de meeste klussen wel geklaard zijn, heeft Linda tijd over. En aangezien “stilzitten geen optie is" en Linda graag (letterlijk en figuurlijk) de handen uit de mouwen steekt, kwam deze optie voorbij.

Heb je last van je rug, nek of schouders door het thuiswerken of door Corona-stress? Of train je veel buiten en kunnen je beenspieren wel een onderhoudsbeurt gebruiken? Maak dan een afspraak voor een heerlijke ontspanningsmassage of een stevige sportmassage.

Sport/ontspanningsmassage, 45 minuten, € 55,00. Keuze uit:
Rug, schouders & nek
Voor- & achterkant benen
Armen, rug, schouders & nek
Achterkant benen, rug, schouders & nek.Bel op maandag t/m zaterdag tussen 08.30-12.00 naar Aerofit (070-5119645) om een afspraak in te plannen. Linda zou het ontzettend leuk vinden om je weer te zien binnen de club!

Outdoortrainingen
Wat betreft onze outdoor trainingen, dat blijkt niet voor al onze leden duidelijk te zijn. We bieden deze trainingen aan volgens de richtlijnen van het RIVM, in groepjes van maximaal 4 personen. Zo geven wij circuittraining voor de deur met 4 groepjes van 4 personen. Per circuittraining kunnen wij zo dus maximaal 16 personen laten trainen.

Voor onze outdoor trainingen moet je reserveren. Dit kan via onze Sportivity App.

Na het downloaden moet je je registreren via een aparte link. Stuur ons een mail (info@aerofit.nl) of bel 070-5119645, dan zullen we de link van de App naar je toesturen (check ook even je spam/reclame).
Lukt het niet? Laat het ons even weten!

Kun je onverhoopt toch niet komen naar je training, vergeet dan niet je training via de App te annuleren zodat iemand anders de kans krijgt om mee te doen.
Omdat de outdoor trainingen een succes zijn hebben we een aantal extra trainingen op ons rooster gezet. Vanaf maandag 29 maart daarom de volgende roosterwijzigingen:
Circuittrainingen van 19.00 starten om 18.45
Maandag en donderdag extra training van 19.45-20.30
Dinsdag 18.45 Bootcamp (locatie pannenkoekenhuis Meijendel) en 18.45 circuittrainingSchrijf je ook in voor een lekkere training in de buitenlucht via de Sportivity App!

Aerofit YouTube kanaal
Volg je liever een training op het moment dat het jou het beste uitkomt, kijk dan op ons YouTube kanaal AerofitHC. Hier vind je inmiddels meer dan 270 trainingsvideo's van diverse Aerofit instructeurs.

Voor de duidelijkheid, onze ZOOM lessen, outdoor trainingen en YouTube video's bieden wij als GRATIS service aan, aan onze leden. Blijf in verbinding!

Lessen tijdens Pasen
Op 1ste en 2de Paasdag, 4 en 5 april, staan er geen lessen op het lesrooster. Dat wordt dus eieren zoeken en genieten van de kleine dingen in het leven en van de lieve mensen om je heen.

Nieuwe Les Mills programma's
Ben je ook nieuwsgierig naar de nieuwe Les Mills programma's, Bodypump, Bodybalance en Core (voorheen CXWorx)? Doe dan mee via ZOOM.

Ben jij ook bij de première?
Bodypump: woensdag 7 april om 09.00
Core: vrijdag 9 april om 08.15
Bodybalance: zondag 11 april om 10.15Inschrijven via onze Sportivity App.

Stay safe, stay fit, stay Aerofit!

Sportieve groeten,
Het Aerofit team
____________________________________________________________________
We will have to deal with Zoom lessons and our outdoor training for a little longer. Unfortunately for our industry still no changes. Fortunately, more and more members find their way to Aerofit again and join our outdoor training courses, in addition to our ZOOM lessons.

It is very nice to see our members again and to have action around the club, hoping that we can workout indoors again soon. We all have such a need for it and it is getting more and more difficult for everyone to keep up.

Lockdown massage by Linda
In recent weeks, the old child care room has been refurbished and transformed into a beautiful practice / treatment room. The room is for rent, but no permanent tenant has been found yet.

This gave Linda an idea…… As long as Aerofit is still closed, Linda will pick up her old profession as a sports masseuse again. Linda is a certified NGS sports masseur and in the early years of Aerofit she had a successful sports massage practice within Aerofit. The combination of massaging, teaching, having young children and managing the club became too hard at one point and Linda decided to stop her massage pratice.

We hear from many members that they get more and more physical complaints from working home, sitting still for too long and because of no or too little exercise. Massage could solve or reduce many of these complaints. Now that the lockdown is going to take longer and most of the work inside Aerofit is done, Linda has time for other activities.

So, do you suffer from back, neck or shoulders complaints due to working from home or due to Corona stress? Or do you train a lot outside and do your leg muscles need maintenance? Make an appointment with Linda for a relaxation massage or a solid sports massage.

Sports / relaxation massage, 45 minutes, € 55.00. Choose between:
Back, shoulders & neck
Front & back of the legs
Arms, back, shoulders & neck
Back of legs, back, shoulders & neck.Call Aerofit (070-5119645) Monday to Saturday between 08.30-12.00 to schedule an appointment. Linda would love to see you again at the club!

Outdoor training
As far as our outdoor training courses are concerned, this does not appear to be clear to all our members. We offer these training courses according to the guidelines of the RIVM, in groups of a maximum of 4 people. For example, we provide circuit training outside Aerofit with 4 groups of 4 people. We can therefore have a maximum of 16 people per circuit training.

You must make a reservation for our outdoor training courses. This can be done via our Sportivity App.

Have you not downloaded the App yet?
After downloading you must register via a separate link. If you send us an email (info@aerofit.nl) or call 070-5119645, we will send you the link of the App (also check your spam/advertising).
If you need help, let us know!

In the unlikely event that you cannot come to your training, do not forget to cancel your training via the App so that someone else has the opportunity to participate.

Because our outdoor training is a success, we added a number of extra training courses on our schedule. Therefore, the following schedule changes from Monday 29 March:

Circuit training at 19.00 will start at 18.45
Monday and Thursday extra circuit training from 19.45-20.30
Tuesday 18.45 Bootcamp (location pancake house Meijendel) and 18.45 circuittrainingAlso sign up for a nice outdoor workout via the Sportivity App!

Aerofit YouTube channel
If you prefer to workout when it suits you best, check out our YouTube channel AerofitHC. Here you will find more than 270 training videos from various Aerofit instructors.

For the record, we offer our ZOOM lessons, outdoor training and YouTube videos as a FREE service to our members. Stay connected!

Training courses during Easter
During Easter, April 4 and 5, there are no classes on the timetable. So enough time for an easter egg hunt and to enoy the little things in life and the lovely people around you.

New Les Mills Programs
Are you also curious about the new Les Mills programs, Bodypump, Bodybalance and Core (formerly CXWorx)? Then join us via ZOOM.

Bodypump: Wednesday, April 7 at 09.00
Core: Friday, April 9 at 08.15
Bodybalance: Sunday, April 11 at 10.15Register via our Sportivity App.

Stay safe, stay fit, stay Aerofit!

Kind regards,
The Aerofit team