Newsflash 28 juli

Vanaf vandaag is onze bar weer gedeeltelijk geopend!
Je kunt na je training een smoothie of eiwitshake meenemen voor onderweg of om te nuttigen op ons terras.
 
Het is handig als je voor je training je bestelling doorgeeft. Wij zullen er dan voor zorgen dat het na je training klaarstaat zodat je het direct mee kunt nemen.
Ook zijn sportdranken en repen weer verkrijgbaar aan de bar.

Wegens succes verlengd!
In de maand augustus is de koffie en thee nog gratis. Dus geniet ervan na je training op ons gezellige terras voor de deur, of neem een koffie of thee to go.

Nieuwe Les Mills programma's
Vanaf maandag 3 augustus kun je meedoen met de nieuwste Les Mills programma's, BodyPump, BodyBalance en CXWorx.
 
Door Corona starten we een maandje later dan normaal. We zullen deze release 2 maanden doen, tot oktober.
 
Heb je nog nooit een BodyPump les meegedaan, volg dan eerst een BodyPump introductie. Tijdens de introductie wordt de techniek van de oefeningen doorgenomen en krijg je advies met welk gewicht je het beste kunt starten.
Schrijf je in op de inschrijflijst op het lesrooster bord.

Neem Aerofit mee op vakantie!
Ga je op vakantie (of sport je liever nog even thuis) dan kun je tot 1 september nog gebruik maken van onze homework video's op ons YouTube kanaal. Zo blijf je tijdens je vakantie ook fit en in shape en kun je na je vakantie zonder problemen je training bij Aerofit oppakken.

Afspraken fitness
Wil je graag wat trainingstips, je trainingsschema of je Milon training bijstellen maak dan nu een afspraak met één van onze trainers. Onze trainers helpen je graag verder en houden je gemotiveerd.

Personal training ZENFitness, Yoga en Meditatie
Veel psychische en fysieke klachten zijn in onze huidige samenleving stress gerelateerd. Door bewust en met aandacht te bewegen met oog voor het ritme van de adem ontstaat een samenkomst tussen lichaam en geest en volgt balans, ontspanning en herstel.
Dit is ZENfitness, één van de specialiteiten van Personal trainer Peter Biesôt.
Ook biedt Peter 1 op 1 yoga en meditatie sessies.
 
Heb je interesse dan kun je een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 06-15 01 18 22.
 
Ben je nog niet gestart?
Neem dan nu ook weer de stap richting Aerofit!
Ook in augustus wordt er i.v.m. Corona getraind op reservering.
Door de diverse maatregelen die wij hebben getroffen kan er veilig en verantwoord gesport worden.

Het reserveren van de trainingen gaat via de Sportivity App, dit is (zoals eerder vermeld) een andere App dan die we normaal gebruiken.
Heb je de App nog niet gedownload? Dan kan dat via 1 van deze 2 buttons:


Na het downloaden moet je je registreren via een aparte link. Heb je de link niet ontvangen of is hij inmiddels verlopen? Stuur ons dan een mail (info@aerofit.nl) of bel 070 5119645, dan zullen we de link van de App naar je toesturen (check ook even je spam/reclame).

Lukt het reserveren via de App niet of heb je geen smartphone of tablet dan kun je altijd bellen en dan kunnen we trainingen handmatig reserveren, geen enkel probleem!

De inschrijfregels op een rij
 • Je kunt maximaal 7 trainingen per week reserveren.
 • Zeg je training tijdig af. Dit kan 8 uur vooraf aan je training via de Sportivity App, korter dan 8 uur voor je training kan je je training alleen nog telefonisch afzeggen.
 • Je kunt 7 minuten vooraf aan je training naar binnen, dus kom niet te vroeg.
De algemene regels op een rij
 • Bij binnenkomst desinfecteer je je handen.
 • Registreer jezelf bij binnenkomst door je met je pasje bij de tourniquet aan te melden.
 • Binnen volg je de looprichtingen.
 • Wissel je schoenen en leg je je spullen in de vakkenkast (de kleedkamers zijn nog gesloten).
 • Iedereen houdt min. 1,5 m afstand van elkaar.
 • Handdoek is verplicht tijdens alle trainingen.
 • Na het gebruik van materiaal en/of een apparaat maak je alles zelf schoon voordat je naar de volgende gaat.
 • Bij toiletgebruik reinig je zelf het toilet voor en na gebruik.
 • Bij gezondheidsklachten (hoesten, niezen, keelklachten, koorts) blijf je thuis!
Als iedereen zich aan bovenstaande regels houdt dan zorgen we er samen voor dat we in een veilige omgeving kunnen blijven sporten.
Wij danken je voor je medewerking!
 
Als je snel op vakantie gaat wensen we je een zonnige en ontspannen tijd!
Sportieve groeten
Het Aerofitteam
 

Our bar will be partially open again from today!
 
You can take a smoothie or protein shake to go after your workout or to enjoy on our terrace.
 
It is handy if you place your order in advance of your training. We will then ensure that it is ready after your training so that you can take it immediately.
Sports drinks and bars are also available again at the bar.
 
Good news!
We will still offer coffee and tea for free in August. So enjoy it after your workout on our cozy terrace, or take a coffee or tea to go.

New Les Mills programs
From Monday 3 August you can participate in the latest Les Mills programs, BodyPump, BodyBalance and CXWorx.
 
Due to Corona we start a month later than usual. We will be doing this release for 2 months, until October.
 
If you have never participated in a Bodypump lesson, first follow a Bodypump introduction. During the introduction, you will learn the right technique of the exercises and you will be advised on which weight to start with.
Register on the sign up list on the timetable board.
 
Take Aerofit with you on vacation!
If you are going on holiday (or prefer to exercise at home), you can still use our homework videos on our YouTube channel until 1 September. This way you can stay fit and in shape during your holiday and you can pick up your training at Aerofit after your holidays without any problems.

Fitness appointments
Would you like some training tips, adjust your training schedule or adjust your Milon training? Then make an appointment with one of our trainers now. Our trainers are happy to help you and keep you motivated.

Personal training ZENFitness, Yoga and Meditation
Many psychological and physical complaints are stress related in our current society. Moving consciously and with attention to the rhythm of the breath creates a connection between body and mind and balance, relaxation and recovery will follow. This is ZENfitness, one of the specialties of Personal trainer Peter Biesôt. Peter also offers 1 on 1 yoga and meditation sessions.
 
If you are interested, you can make an appointment for a no-obligation introductory meeting: 06-15 01 18 22.
 
If you have not started yet, book your training now!
Also in August due to Corona you can only train by reservation.
The various measures we have taken allow safe and responsible training.
 
You can book your training via the Sportivity App, this is a different App than we normally use.
Have you not yet downloaded the App? Then you can via 1 of these 2 buttons:
 

After downloading you must register via a separate link. Did you not receive the link or has it expired? Send us an email (info@aerofit.nl) or call 070-5119645, then we will send you the link of the App (also check your spam/advertisement).

If booking via the App is not successful or you do not have a smartphone or tablet, you can always call Aerofit and we can reserve training courses manually, no problem!

 
The registration rules in a row
 • You can book a maximum of 7 training sessions per week.
 • Cancel your training in time. This can be done 8 hours before your training via the Sportivity App, less than 8 hours before your training you can only cancel your training by telephone.
 • You can enter 7 minutes before your workout, so don't come early.
The general rules in a row
 • You disinfect your hands upon entering.
 • Register upon entry by logging into the turnstile with your pass.
 • Inside you follow the walking directions.
 • Change your shoes (the dressing rooms are still closed).
 • Everyone should be kept at least 1.5 m apart.
 • Towel is mandatory during all workouts.
 • After using material and/or a device, clean everything yourself before going to the next.
 • When using the toilet, you clean the toilet before and after use.
 • With health complaints (coughing, sneezing, throat complaints, fever) you stay at home!

If everyone adheres to the above rules, we will ensure that we can continue to exercise in a safe environment.
We thank you for your cooperation!
If you go on holiday soon, have a sunny and relaxed time!
Kind regards,
The Aerofitteam