Newsflash 3 juni

Onze outdoor trainingen worden goed bezocht en we maken er veel leden blij mee. Ook horen we van leden die liever niet buiten trainen dat ze thuis nog steeds dankbaar gebruik maken van onze online trainingen. Dat is goed om te horen!
Sporten versterkt je immuunsysteem. Dat dit de komende maanden (en natuurlijk altijd) van groot belang is, is inmiddels goed doorgedrongen in de maatschappij.

Buitentraining bij slecht weer
We hebben natuurlijk ontzettend veel geluk gehad met het weer de afgelopen weken. Helaas ziet het weer er vanaf donderdag (tijdelijk) wat minder aantrekkelijk uit. Heel goed voor de natuur natuurlijk, maar minder voor onze outdoor activiteiten.

Bij slecht weer gaan de outdoor trainingen voor de deur niet door.

Indien dit het geval is dan laten wij je dit uiterlijk 3 uur vooraf aan je reservering, per e-mail weten. Houd je mail dus goed in de gaten!
 
De hardloop- en bootcamp sessies gaan altijd door.

Open per 1 juli
Wij krijgen wat vragen van leden over hoe het per 1 juli binnen zal gaan. Wij wachten nog op duidelijkheid vanuit de overheid over de voorwaarden waaronder wij per 1 juli open mogen. Als hierover meer bekend is dan laten wij jullie dat uiteraard weten.

Veel plezier met onze online en outdoor trainingen en tot snel bij Aerofit!

Namens het hele Aerofitteam,
Linda van Paassen
 

 
Our outdoor training sessions are well attended and we make many members happy. We also hear from members who prefer not to train outside that they still gratefully use our online training sessions at home. That's good to hear!

Exercise improves the immune system. That this is of great importance in the coming months (and of course always) is well understood by society now.

Outdoor training in bad weather
We have of course been very lucky with the weather the past few weeks. Unfortunately, the weather looks (temporarily) less attractive from Thursday. Good for nature, of course. But not so good for our outdoor activities.

In case of bad weather, the outdoor training sessions on the pavement of Aerofit will be canceled.

If this is the case, we will let you know by e-mail at least 3 hours in advance of your reservation. So keep an eye on your mail!

The running and boot camp sessions always take place.

Open from July 1
We are getting some questions from members about how we will start on 1 July. We are still waiting for clarity from the government about the conditions that allow us to open on 1 July. If more is known about this, we will of course let you know.

Have fun with our online and outdoor training sessions and see you soon at Aerofit!

On behalf of the entire Aerofit team,
Linda van Paassen