Newsflash 31 oktober

Om het sporten voor al onze leden aangenaam en gezellig te houden is het weer eens goed om iedereen te wijzen op de afspraken en regels die binnen Aerofit gelden. Ook hebben wij nagedacht hoe om te gaan met telefoon gebruik binnen de fitness. 

Om met dat laatste te beginnen. Het gebruik van een telefoon, voor allerlei andere zaken behalve bellen, is niet meer weg te denken binnen onze maatschappij. Zo wordt de telefoon in de fitnessruimte ook gebruikt voor muziek tijdens trainen en voor het bekijken van het trainingsschema.

Wat we ook steeds vaker zien is dat in de pauze tussen de trainingssets door social media wordt gecheckt terwijl leden op een apparaat blijven zitten. Hierdoor worden toestellen soms onnodig lang bezet gehouden wat de doorstroom niet bevordert.

We willen je vriendelijk vragen om van het apparaat af te stappen als je je telefoon wat langer wilt gebruiken, zodat een ander lid gebruik kan maken van het trainingstoestel. Bellen doen we niet in de fitnessruimte maar in de lounge.

Verder is, i.v.m de AVG, het zonder toestemming maken van foto’s/video’s van personen niet toegestaan. 

Nog wat aandachtspunten voor in de fitness 
1. Gebruik van een handdoek op de apparaten is verplicht 
2. Schone binnenschoenen (in de kleedkamer omwisselen) zijn verplicht in de trainingsruimten 
3. Maak je toestel na gebruik droog/schoon met papier of een blauw doekje en een spray
We houden Aerofit graag schoon! 

Met betrekking tot de sauna 
1. Douchen voor saunabezoek is verplicht 
2. Ondergoed/badkleding is niet toegestaan 
3. Gebruik een handdoek onder het gehele lichaam (ook onder je hoofd en voeten)
4. Gebruik van lichaams- en haarolie bij gebruik van de sauna is niet toegestaan
5. Het is niet toegestaan zelf iets op de saunakachel te gieten 

Met betrekking tot douchen 
Het is ivm de hygiëne niet toegestaan om te scheren onder de douche en we raden je aan slippers te dragen aangezien de vloer glad kan zijn. 

Verder een vriendelijk, maar dringend verzoek om maar 1 douche tegelijk aan te zetten. Het gebeurt regelmatig dat meerdere douches worden aangezet omdat dit ervoor zou zorgen dat het water wat warmer wordt. Dat is in deze tijd van energiecrisis uiteraard niet uit te leggen. 

Tot slot willen we iedereen vriendelijk verzoeken fietsen in de fietsenstalling te plaatsen en scooters op de speciale scooter parkeerplekken. 

We bedanken je alvast hartelijk voor het meedenken en meewerken aan een prettig sportklimaat binnen Aerofit.
___________________________________________________________________________________________
To keep working out pleasant and enjoyable for all our members, it might be good to point out the house rules that apply within Aerofit once. We have also thought about how to deal with telephone use within the fitness area. 

Let’s start with the last point. The use of a mobile, for all kinds of other things besides calling, has become an indispensable part of our society. For example, the mobile in the gym is also used for music during training and for viewing the training schedule.

However, what we also see more and more is social media checks during the break between training sets while members remain on a device. As a result, devices are sometimes kept occupied for an unnecessarily long time, which does not promote throughput.

We kindly ask you to step off the device if you want to use your phone a little longer so that another member can use the training device. 

Please don't call in the fitness area but in the lounge. Furthermore, because of privacy, taking photos/videos of people without permission is not allowed. 

Some more points for attention about working out in the gym 
1. Use of a towel on the devices is mandatory 
2. Clean indoor shoes (change shoes in the locker room) are mandatory in all training areas 
3. Dry/clean your device after use with paper or a blue cloth and a spray. We like to keep Aerofit clean! 

Regarding the sauna 
1. Showering before a sauna visit is mandatory 
2. Underwear/swimwear is not allowed 
3. Sit or lay down on a towel with your whole body (including your head and feet)
4. Use of body and hair oil when using the sauna is not allowed 
5. It is not allowed to pour any liquids on the sauna heater yourself 

With regard to showering 
For hygiene reasons, it is not allowed to shave in the shower and we recommend that you wear flip flops as the floor can be slippery. 

Furthermore, a friendly, but urgent request to only turn on 1 shower at a time. It often happens that several showers are turned on because this would ensure that the water gets warmer. This is of course inexplicable in this time of energy crisis. 

Finally, we kindly ask everyone to park bicycles in the bicycle shed and scooters in the unique scooter parking spaces. 

We would like to thank you in advance for thinking along and contributing to a pleasant sports climate within Aerofit.