Newsflash 6 april

Zoals je waarschijnlijk weet bieden wij onze ZOOM lessen, outdoor trainingen en trainingsvideo's op YouTube gratis aan, aan onze leden. Het afschrijven van het abonnementsgeld is vanaf januari gestopt en zal pas weer starten als we weer open zijn. Wij vinden het belangrijk dat onze leden blijven werken aan hun gezondheid en dat we in verbinding blijven met onze leden. Voor ons is lange termijn visie belangrijk. Wij zijn van mening dat nú werken aan je gezondheid essentieel is voor je gezondheid later!

Heb je vrienden, kennissen of familie die ook graag slank en fit de zomer in gaan én die willen werken aan het versterken van hun immuunsysteem?
Nieuwe leden die nu inschrijven kunnen ook GRATIS meedoen aan onze ZOOM lessen en outdoor trainingen, pas als we binnen open gaan zal de afschrijving van het abonnement starten.

Dus stuur deze nieuwsbrief door naar iedereen die je lief is! 

Drinks to go
Vanaf heden kun je na je circuit training een drankje to go bestellen. Geef je bestelling vóór je training door aan de receptie medewerker, dan staat je drankje klaar als je training afgelopen is. Voor de deur vind je een menukaart met daarop de to go opties.

Betaling van je drankje kan via onze Sportivity App, onder facturen. Via een Ideal link kun je je bestelling dan betalen.

Bootcamp dinsdagavond
Op verzoek van leden hebben wij de starttijd van de Bootcamp op dinsdagavond gewijzigd van 18.45 naar 19.15 uur. Zo heb je iets meer tijd om naar Meijendel te gaan, waar Ferdy op je wacht.

Aanpassing reserveren
Om iedereen gelijke kans te geven om in te schrijven voor de training een week later, kun je 2 uur ná start van de training reserveren voor de week erna.

Dus start de training bijvoorbeeld op maandag om 09.30, dan kun je om 11.30 reserveren voor een week later voor de training op maandag om 09.30. Dit geldt ook voor onze ZOOM lessen.

Stay safe, stay fit, stay Aerofit!

Sportieve groeten,
Het Aerofit team
_________________________________________________________________________________
As you probably know, we offer our ZOOM classes, outdoor training and training videos on YouTube for free to our members. The depreciation of the subscription fee has been stopped from January and will start again when we are open again. We believe it is important that our members continue to work on their health and that we stay in touch with our members. Long-term vision is important to us. We believe that working on your health now is essential for your health later!

Do you have friends or family who also like to be slim and fit for the summer and who want to work on strengthening their immune system?
New members who register now can also participate for FREE in our ZOOM lessons and outdoor training courses, only when we open the subscription will then be charged.

So forward this newsletter to everyone you love!


Drinks to go!
From now on you can have a drink to order after your circuit training. Submit your order to the reception employee before your training starts, so your drink will be ready when your training is over. In front of the door you will find a menu with the possibilities of our to go options.
You can pay for your drink via our Sportivity App, under invoices using the Ideal link.

Bootcamp Tuesday evening
At the request of members, we have changed the start time of the Bootcamp on Tuesday evening to 19.15. This way you have a little more time to get to Meijendel, where Ferdy is waiting for you.

Adjustment reservation system
To give everyone an equal chance to register for the training a week later, you can reserve 2 hours after the start of the training for the following week.

So, for example, the training starts on Monday at 09.30, then you can make a reservation at 11.30 for a week later for the training on Monday at 09.30. This also applies to our ZOOM classes.

Stay safe, stay fit, stay Aerofit!

Kind regards,
The Aerofit team