Newsflash Aerofit gesloten t/m 19 januari 2021

Vanavond is duidelijk geworden dat ook Aerofit haar deuren moet sluiten t/m 19 januari. Slecht nieuws wat wij tot vanmiddag niet aan hebben zien komen.
Het leek er heel lang op dat sportscholen dit gespaard zou blijven, omdat de overheid het belang van bewegen in deze gezondheidscrisis steeds meer in gaat zien. Ook blijken sportscholen géén bron van besmettingen te zijn. Helaas zijn deze rigoureuze maatregelen noodzakelijk om de crisis te doen keren. Wij hopen van harte dat dit de laatste eindspurt is naar betere tijden en dat het tij zal keren vanaf half januari.
Wij begrijpen dat er bij leden, net als bij ons, allerlei vragen zullen zijn. Onze brancheorganisatie NLActief zoekt een aantal onduidelijkheden verder uit.
Wij zullen uiterlijk woensdagavond met meer informatie komen. Veel van deze informatie zal wellicht een antwoord geven op eventuele vragen.
We vragen je dan ook deze nieuwsbrief af te wachten. Mochten er dan nog vragen zijn, stuur ons een e-mail (info@aerofit.nl). Wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen.

Alle afspraken en reserveringen (inclusief ZOOM lessen) t/m 19 januari komen automatisch te vervallen.

Aerofit op de radio
Wij zijn door Radio Midvliet uitgenodigd om mee te doen aan hun programma “met suiker en melk".
De streekomroep Midvliet is 1 september jl. gestart met dit nieuwe programma dat iedere werkdag van 10.00 uur - 10.30 uur wordt uitgezonden. Het doet denken aan het format “Arbeidsvitaminen".
Dit houdt in dat Midvliet FM muziek draait voor bedrijven, goede doelen, instellingen, stichtingen, verenigingen en vrijwilligersorganisaties en iedereen die aan het werk is. Het doel is om bedrijven en organisaties te steunen in deze moeilijke tijden.

In het afgelopen jaar toen wij dicht waren, van half maart tot 1 juli, hebben wij met het team favoriete nummers verzameld. Nummers die ons door deze zware periode heen hebben geholpen. Het hielp ons positief te blijven en vertrouwen te houden.
Ook nu staan wij weer voor een moeilijke taak en zal muziek ons helpen door deze fase heen te komen. Ben je benieuwd naar onze favoriete nummers? Luister dan woensdag 16 december naar Midvliet radio, van 10.00 tot 10.30.
Blijf in verbinding, met z'n allen voor de radio…..keep the faith!

Stay safe, stay fit, stay Aerofit!
Het Aerofit team
______________________________________________________________________________________
Tonight it became clear that Aerofit also has to close its doors until January 20. Bad news that we haven't seen coming until this afternoon.
For a long time it seemed that gyms would remain open, because the government is increasingly seeing the importance of exercise in this health crisis. Gyms also appear not to be a source of infections. Unfortunately, these rigorous measures are necessary to reverse the crisis. We sincerely hope that this is the final sprint to better times and that the tide will turn from mid-January.

We understand that members, as with us, will have all kinds of questions. Our branch organization NLActief is working on investigating ambiguities.
We will provide more information no later than Wednesday evening. Much of this information will answer many questions you may have. We ask you to wait for this newsletter. If there are still any questions, please send us an email (info@aerofit.nl). We will contact you as soon as possible.

All appointments and reservations (including ZOOM classes) up to 20 January will automatically be cancelled.


Aerofit on the radio
We have been invited by Radio Midvliet to participate in their program “with sugar and milk".

The regional broadcaster Midvliet started on 1 September with this new program, which is broadcast every working day from 10:00 am - 10:30 am. In this program Midvliet FM plays music for companies, charities, institutions, foundations, associations and voluntary organizations and everyone who is at work. The goal is to support companies and organizations in these difficult times.

In the past year when we were closed, from mid-March to July 1, we collected favorite songs with the team. Songs that helped us through this difficult period.
It helped us to stay positive and to keep the faith.
Again, we are facing a difficult period, music will help us to get through this phase.
Are you curious about our favorite songs? Then listen to Midvliet radio on Wednesday December 16, from 10.00 to 10.30.
Stay connected, let's all listen to the radio and let's keep the faith!


Stay safe, stay fit, stay Aerofit!
The Aerofit team