Nieuwsflash 30 januari/Newsflash 30 January

We hopen dat het goed met je gaat en dat je de Corona crisis tot nu toe goed bent doorgekomen.

Na een lange periode vol met uitdagingen kan er weer volop getraind worden binnen onze club in de fitness, op de Milon cirkel en in diverse groepslessen. Gebruik van de kleedkamer, douche en sauna zijn ook weer mogelijk. Voor een een fitness- of Milon training hoeft niet gereserveerd te worden, voor groepslessen wel.

Binnen Aerofit kan er veilig en verantwoord gesport worden, volgens de richtlijnen van het RIVM. Om te sporten binnen Aerofit is een geldige QR code nodig. Ook draag je een mondkapje bij binnenkomst en als je je verplaatst van de ene naar de andere ruimte. Tijdens het sporten mag het mondkapje af.

Verbeter je conditie en versterk je immuunsysteem
Tijdens de Corona crisis is nog duidelijker naar voren gekomen hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Hiervan is sporten en bewegen een zeer belangrijk onderdeel. Sporten verbetert niet alleen je conditie, maar helpt ook mee bij het verkrijgen van een gezond gewicht en zorgt voor mentale weerbaarheid. Ook levert sporten een belangrijke bijdrage aan het versterken van je immuunsysteem.

Welcome back aanbieding
Mis jij motivatie én de gezelligheid van samen sporten ook? En wil jij ook graag aan een gezonde leefstijl werken? Kom dan weer sporten bij Aerofit! We hebben voor jou als oud-lid een leuke aanbieding: word lid en sport gratis tot 1 maart a.s. Hoe eerder je lid wordt, hoe groter het voordeel!

Deze aanbieding geldt voor alle abonnementen die maandelijks betaald worden, via automatische afschrijving.

Regel nú je herstart!
Door middel van onderstaande button kun je direct een nieuw lidmaatschap afsluiten. Mochten er tussentijds wijzigingen hebben plaatsgevonden zoals een nieuw adres of IBAN nummer dan kunnen we dat tijdens je eerste bezoek wijzigen aan de receptie. Heb je nog een Aerofit club card dan kan je deze weer gebruiken. Als je geen pasje meer hebt dan maken wij voor € 5,00 een nieuwe voor je. Door online een handtekening te zetten ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Regel je je abonnement liever aan de receptie kom dan langs, bel 070-5119645 of stuur een e-mail naar info@aerofit.nl. Nadat je je hebt ingeschreven maken we een afspraak voor een Intake en als je wenst, een afspraak om een persoonlijk trainingsprogramma samen te stellen.

“Lockdown garantie”
Mocht er ooit weer een lockdown komen (waar wij niet van uit gaan) dan hoef je trouwens niet bang te zijn dat je je abonnement door moet betalen. Als je kiest voor maandelijks betalen dan zullen wij, bij een noodgedwongen sluiting, de automatische afschrijving stopzetten.

Wacht niet langer, zet nu de stap in de richting van een gezondere leefstijl!

We hopen je snel weer te zien bij Aerofit!
Het Aerofitteam
 
Mocht je je in de tussentijd al hebben ingeschreven bij ons of heb je eerder bij ons aangegeven dat je geen interesse in een lidmaatschap hebt, dan kun je deze mail als niet verzonden beschouwen.
__________________________________________________________________________________________
We hope you are okay and that you got through the Corona crisis well, so far.

After a long period full of challenges, you can enjoy working out at our club again. Fitness, the Milon circle, and various group classes are possible again. Just like using the sauna. You don’t need to make a reservation for fitness or Milon training, only for group classes.

Within Aerofit you can work out safely and responsibly, according to the guidelines of the RIVM. To enter Aerofit you need a valid QR code. And you wear a mask when you enter the club and when you move from one area to another. During exercise, you don’t have to wear a mask.

Improve your condition and strengthen your immune system
During the Corona crisis, the importance of a healthy lifestyle has become even clearer. Sports and exercise are a very important part of this. Exercising not only improves your condition but also helps to achieve a healthy weight and makes you mentally stronger. Exercise also contributes to strengthening your immune system.

Welcome back offer
Do you also miss motivation and the fun of working out together? And would you also like to work on a healthy lifestyle? Then become a member of Aerofit again! We have a great offer for you as a former member: become a member and work out for free until March 1. The sooner you become a member, the bigger the advantage!

This offer applies to all subscriptions that are paid monthly, through automatic debit.

Arrange your restart now!
You can immediately start a new membership by clicking the button above. If changes have taken place in the meantime, such as a new address or IBAN number, we can change this during your first visit, at the reception. If you still have an Aerofit club card, you can use it again. If you no longer have a pass, we will make a new one for you for € 5.00. By signing online you agree to the terms and conditions.

After you have registered, we will make an appointment for an Intake and, if you wish, an appointment to put together a personal training program.

If you prefer to arrange your subscription at the reception, please drop by, call 070-5119645 or send an email to info@aerofit.nl. 

“Lock-down guarantee”
Should there ever be a lockdown again (which we do not assume), you don't have to worry about having to pay for your subscription. If you choose to pay monthly, we will stop the automatic debit in the event of forced closure.

Don't wait any longer, take the first step towards a healthier lifestyle now!