Oktober nieuws II


2e781febc6898b8f963bcb7d92a49597.jpg
 
Vóór de persconferentie op 28 september hadden we besloten dat we per 12 oktober de bar weer zouden openen. Door de toenemende besmettingen en doordat de overheid heeft besloten dat sportkantines (waar wij ook onder vallen) niet open mogen gaat dat helaas niet door. Ook is het natuurlijk jammer dat we door de toenemende besmettingen de douches en sauna niet open kunnen doen.
Om het leed wat te verzachten verlengen we de gratis koffie en thee voorlopig nog. Dus….geniet er nog even van!

Houd afstand, ook buiten
Wij willen iedereen eraan herinneren om binnen, maar ook buiten Aerofit, zoveel mogelijk de 1.5 m afstand te respecteren.
 
Je kunt 7 minuten vooraf aan je training naar binnen. Ben je te vroeg dan moet je buiten wachten, dit om te voorkomen dat er mensen in het halletje of bij de receptie staan te wachten en er geen andere mensen meer naar binnen kunnen (schoonheidssalon/fysio).

We begrijpen dat dit met dit weer niet echt aantrekkelijk is dus zijn wij bezig met een oplossing. Er ligt een vergunningsaanvraag bij de gemeente voor het plaatsen van een luifel van 12 m breed aan de voorkant van het pand. Deze aanvraag wordt maandag 12 oktober behandeld. Wij hopen snel goed nieuws te horen.
 
Tot die tijd, kom niet (veel) te vroeg voor je training!

Groepslessen zeer goed bezocht
Erg goed om te zien dat al onze groepslessen zeer enthousiast gevolgd worden. Om een en ander in goede banen te leiden vragen wij je altijd je groepsles te annuleren als je onverhoopt verhinderd bent. Dit kan tot 4 uur vooraf aan je training via de Sportivity App of korter dan 4 uur van tevoren telefonisch. Op deze manier geef je andere leden een kans om met de les mee te doen.
 
Leden die op de wachtlijst staan ontvangen een email dat er een plekje vrij is, degene die het eerst hierop reageert kan zich vervolgens voor de les inschrijven.

Kom verder altijd op tijd voor de groepslessen. Als je te laat komt (= na starttijd van je les door het poortje) heb je kans dat we je plek aan iemand geven die op de “reservebank" zit.

F.I.T = Ferdy's Intensive Training
Vanaf volgende week komt Ferdy's Bootcamp op dinsdagavond te vervallen. Hiervoor in de plaats komt er op dinsdag om 18.00 uur F.I.T. op het rooster. Dit staat voor Ferdy's Intensive Training ;-). Deze les is geschikt voor de (ver)gevorderde sporter en duurt 45 minuten.
Wie durft de uitdaging aan?

Mondkapjes
Het dragen van mondkapjes is binnen Aerofit een vrije keuze. Mocht je het prettig vinden dan kun je een mondkapje dragen. Zo zou je bv bij binnenkomst, weggaan of aan de start of einde van een groepsles een mondkapje kunnen dragen. Wij blijven iedereen er op wijzen dat het zoveel mogelijk 1.5 m afstand houden van elkaar de belangrijkste regel blijft binnen Aerofit.

Vanaf vandaag dragen onze fitness trainers tijdens Intakes en Milon afspraken een mondkapje. En dat is niet zomaar een mondkapje, het is het enige echte Aerofit mondkapje. We verkopen deze mondkapjes ook aan de receptie, dus mocht je interesse hebben dan kun je er een kopen aan de receptie. Ze kosten slechts € 6,00. (Zo lang de voorraad strekt)
 
 


 

 
 
Before the press conference on September 28, we had decided to reopen the bar on October 12. Due to the increase of infections and because the government has decided that sports canteens (which we also fall under) are not allowed to open, this will unfortunately won't happen. It is of course also a shame that we cannot open the showers and sauna due to the increase of contamination.
That's why we will still offer free coffee and tea for the time being. So… enjoy it a little longer!

Keep your distance, even outside
We want to remind everyone to respect the 1.5 m distance as much as possible inside, but also outside Aerofit.
 
You can enter 7 minutes before your reservation. If you are too early, you have to wait outside, to prevent people waiting in the hall or at the reception.
 
We understand that this is not really attractive in this weather so we are working on a solution. There is a permit application from the municipality for the installation of a 12 m wide awning at the front of the building. This application will be processed on Monday 12 October. We hope to hear good news soon.
 
Until then, don't come (much) too early for your workout.

Group lessons very well attended
Very good to see that all our group lessons are so popular. To ensure that everything runs smoothly, we ask you not to forget to cancel your grup lesson if you are unexpectedly unable to attend. This can be done up to 4 hours before your training via the Sportivity App or less than 4 hours in advance by telephone. This way you give other members a chance to join the class.
 
Members who are on the waiting list will receive an email that there is a spot available, whoever responds first can then register for the class.

Always be on time for the group lessons. If you arrive late (= after the start time of your reservation) you have the chance that we will give your place to someone who is on the waiting list.

F.I.T = Ferdy's Intensive Training
Starting next week, Ferdy's Bootcamp will be canceled on Tuesday evenings. In its place there will be F.I.T. on the timetable on Tuesday at 18.00. This stands for Ferdy's Intensive Training ;-). This lesson is suitable for the (very) advanced athlete and lasts 45 minutes. Who dares to take this challenge?

Mouth mask
Wearing mouth masks is a free choice within Aerofit. If it makes you feel comfortable, you can wear it. For example, you could wear a mouth mask when entering or leaving the club or at the start or end of a group lesson. We continue to point out to everyone that keeping a distance of 1.5 m from each other as much as possible remains the most important rule within Aerofit.

From today our fitness trainers will wear a mouth mask during Intakes and appointments for the Milon circle. We ordered special Aerofit mouth masks which we also sell at the reception, If you are interested you can buy one, they only cost € 6,00.