Oktober nieuws

We hebben besloten om de kleedkamers per 1 oktober weer te openen. Wil je graag omkleden dan kun je gebruik maken van de kleedkamer. We houden rondom de bar ook nog steeds de mogelijkheid om uitsluitend schoenen te wisselen.

Omdat we niet meer sporters toelaten dan dat we nu doen en omdat we meer m2 omkleedruimte creëren zal het minder druk zijn rondom de bar bij een tijd-slot wissel.
De douches en sauna houden wij vooralsnog gesloten om de doorstroming zoveel mogelijk te bevorderen.


Punten van aandacht:
- Maak alleen gebruik van de kleedkamer als je je om wilt kleden. Kleed je anders nog steeds zoveel mogelijk thuis om en wissel alleen je schoenen (rondom de bar).
- Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis, lukt dat niet dan kun je waardevolle spullen ook afgeven aan de receptie
- Verlaat de kleedkamer zo snel mogelijk, gebruik het dus niet als ontmoetingsplek.
- Houd ook in de kleedkamer 1.5 m afstand van elkaar, wij vertrouwen erop dat iedereen daarin zijn/haar verantwoordelijkheid neemt!

 

Extra groepstrainingen
Al onze groepstrainingen worden zeer goed bezocht. Dagelijks monitoren wij de groepstrainingen en indien nodig én mogelijk zetten wij meer groepstrainingen op het rooster.
 
Nieuw op het lesrooster:
- Vanaf donderdag 1 oktober om 11.30 is Pilates met Angela.
- Vanaf vrijdag 2 oktober bieden wij de volgende Syngry trainingen aan:
Maandag, woensdag en vrijdag 08.45 (30 minuten) en 09.15 (45 minuten).
Schrijf je in via onze Sportivity App.

Jubileum
Arnold is 1 oktober alweer 15 jaar werkzaam bij Aerofit. In 2005 kwam hij binnen als jong ventje. In de afgelopen jaren heeft hij zich ontwikkeld tot waardevol lid van ons team.
Arnold gefeliciteerd!

Releases nieuwe programma's Les Mills
Vanaf maandag 5 oktober kun je de nieuwste programma's van Les Mills volgen binnen de club. Geniet van de Body pump, Body balance en CXworx trainingen. Ze zijn weer lekker uitdagend!
 


 

 
We have decided to reopen the changing rooms on 1 October. If it is necessary to change clothes you can use the changing room. We still have the option of only changing shoes around the bar.
 
Because we do not allow more members than we do now and because we create more m2 of changing area, it will be less crowded around the bar during time slot switches. We will keep the showers and sauna closed for the time being to promote the flow as much as possible.

A few points of attention:
- Only use the changing room if you want to change. Otherwise, still change as much as possible at home so you only have to change your shoes inside Aerofit (around the bar).
- Leave valuables at home, if that is not possible you can also hand in valuables at the reception
- Leave the locker room as soon as possible, so don't use it as a meetingpoint
- Keep a distance of 1.5 m from each other as much as possible in the locker room, we trust that everyone takes his / her responsibility in this

Extra group classes
All our group classes are very well attended. We monitor the group training sessions on a daily basis and, if necessary and possible, we put more sessions on the schedule.
 
New on the class schedule:
- From Thursday October 1 at 11.30 is Pilates with Angela.
- From Friday, October 2, we offer the following Syngry training courses:
Monday, Wednesday and Friday 08.45 (30 minutes) and 09.15 (45 minutes).
Register via our Sportivity App.

Jubilee
Arnold has been working at Aerofit for already 15 years, on 1 October. In 2005 he came in as a young boy. In the past years he has developed into a valuable member of our team. Arnold congratulations!

Releases new programs Les Mills
From Monday October 5 you can follow the latest Les Mills programs at our club.
Enjoy the Body pump, Body balance and CXworx workouts. Challenge yourself!