September nieuws II

Apart reserveren voor Milon en fitness
Vanaf donderdag 17 september kun je apart reserveren voor je Milon of je fitnesstraining.
Dit zal voor nog meer spreiding in de fitnessruimte zorgen.

Wil je trainen op de Milon Cirkel, dan reserveer je een Milon training. (Voor en na je Milon training kan je wat oefeningen doen op de cardio- en fitnessapparatuur.)
Maak je geen gebruik van de Milon Cirkel, dan reserveer je een fitness blok.
 
Het niet toegestaan is om 2 fitness/ Milon blokken achter elkaar te reserveren. Wil je graag langer trainen vraag dan aan de trainer of er nog plek is, dan kun je blijven staan.


Wat maakt een Milon training anders dan een gewone fitnesstraining?
  1. De Milon toestellen werken volautomatisch en worden afgesteld op jouw lichaam. De eerste keer stelt een trainer met jou alle toestellen in. De instellingen worden opgeslagen op een chipkaart (je Aerofitpas). Deze chipkaart onthoudt alle oefeningen voor je.
     
  2. Tijdens de Milon train je excentrisch doordat de beweging terug zwaarder wordt ingesteld. Bij een gewoon fitnessapparaat stel je het toestel bv in op 25 kg. Dit betekent dat je met 25 kg de beweging heen en terug maakt. Bij Milon is dit 25 kg heen en 32 kg terug. Dit is een andere, zeer efficiënte manier van trainen.

Het effect van de Milon Cirkel
De Milon Cirkel dwingt je lichaam zich aan te passen aan de specifieke krachtuithoudingstraining. Dit verhoogt de stofwisseling. Ook na je training zal je stofwisseling tot 15 maal langer verhoogt zijn dan bij een gewone fitnesstraining. Wat ook betekent 15 maal langer vetverbranding. Daarnaast zorgt de Milon training voor meer spieropbouw, waardoor je sneller een beter figuur en een sterker lichaam krijgt.


Voordelen van een Milon training
Een Milon training is kort, veilig en efficiënt. In 35 minuten verbeter je je spierkracht EN uithoudingsvermogen. Door de automatische instelling van de toestellen, heb je geen gedoe met knoppen en gewicht instellen. De afwisseling van kracht- en cardio toestellen zorgt ervoor dat je hartslag hoog blijft tijdens de training, waardoor de training meer resultaat geeft. Door de zwaardere weerstand in de teruggaande beweging train je je spieren in 2 richtingen wat zorgt voor meer spieropbouw

Na elke 7de training heb je een afspraak met een trainer om te evalueren hoe het gaat en om de weerstand eventueel bij te stellen.

Na iedere 20 trainingen verandert de manier van trainen. Hierdoor krijgt je lichaam een nieuwe trainingsprikkel en blijf je resultaat halen.

Zou jij graag een Milon training proberen maak dan een afspraak aan de receptie of aan de fitness desk, voor een gratis proeftraining.


 
Sportieve groeten
Het Aerofitteam
 


Proeftraining Milon aanvragen
 
 
 
Separate booking for Milon Circle and fitness
From Thursday 17 September you can make separate reservations for your Milon or your fitness training. This will provide even more diversification in the fitness area.

If you want to train on the Milon Circle, you can reserve a Milon training. (Before and after your Milon training you can do some exercises on the cardio and fitness equipment if you like.)
If you do not use the Milon Circle, you have to reserve a fitness block.

You cannot reserve 2 fitness / Milon blocks in a row. If you would like to train longer, ask the trainer if there is still room, then you can stay.


What makes a Milon workout different from a regular fitness workout?
  1. The Milon devices work fully automatically and are adjusted to your body. The first time, a trainer sets up all devices with you. The settings are stored on a chip card (your Aerofit pass). This chip card remembers all exercises for you.
     
  2. During the Milon you train eccentrically which makes the training more effective. For example, with a normal fitness device you set the device to 25 kg. This means that with 25 kg you make the movement back and forth with 25 kg. At the Milon Circle this is 25 kg to the front and 32 kg on the way back. This is a very efficient way of training.
 
The effect of the Milon Circle
The Milon Circle forces your body to adapt to the specific strength endurance training. This increases the metabolism. Even after your training, your metabolism will be increased up to 15 times longer than with regular fitness training. Which also means 15 times longer fat burning. In addition, the Milon training ensures more muscle building, so that you will get a better figure and a stronger body faster.


The advantages of Milon training
A Milon training is short, safe and efficient. In 35 minutes you improve your muscle strength AND endurance. Due to the automatic setting of the devices, you do not have to worry about buttons and weight settings. The alternation of strength and cardio equipment ensures that your heart rate remains high during the training, this way the training gives more results. Due to the heavier resistance in the return movement, you train your muscles in 2 directions, which ensures more muscle building

After every 7th training you have an appointment with a trainer to evaluate how things are going and to adjust the resistance if necessary.

After every 20 training sessions, the way of training changes. This gives your body a new training stimulus to continue achieving results.

Would you like to try a Milon training, make an appointment at the reception or at the fitness desk for a free trial training.