September nieuws IV

We hebben de capaciteit op de loopbanden vergroot
Vanuit een aantal leden kwam de vraag om meer loopbanden in gebruik te nemen. Om dit veilig en verantwoord te doen hebben wij tussen de loopbanden schermen geplaatst. Hierdoor kunnen meer leden gebruik maken van de loopbanden en hoeven we niet meer op elkaar te wachten.

Nieuw in ons team: Niek en Larissa
In de fitness hebben we een nieuwe collega: Niek Altorf. Niek is 19 jaar oud en zit in het 2de jaar MBO Sport en Bewegen. Hij loopt stage bij ons en zal verder werkzaam zijn als invalkracht in de fitness.
 
Verder wordt Larissa Ordelman de komende weken ingewerkt aan de bar/receptie. Larissa is 21 en heeft de MBO opleiding Manager / Ondernemer Horeca (hotel) afgerond. Daarnaast heeft ze een jaar op Schiphol gewerkt en is ze nu gestart met de HBO opleiding International Business. Larissa zal vast op zondagochtend gaan werken.
Niek en Larissa, van harte welkom in ons team!
 
Heb jij de draad alweer opgepakt?
Werk jij alweer aan het verbeteren van je conditie, het krachtiger maken van je lichaam en hierdoor aan het verhogen van je weerstand en het versterken van je immuunsysteem?
 
Als je wilt komen trainen dan dien je je training vooraf te reserveren, dit om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd komen sporten.
 
Reserveren gaat via de Sportivity App, dit is een andere App dan die wij normaal gebruiken. Om de App te downloaden moet je een link activeren die wij je kunnen toesturen.
Wil je de link ontvangen? Stuur ons dan een email (info@aerofit.nl) of bel ons op 070-5119645.
 
Lukt het activeren van de Sportivity App niet? Bel ons dan, of kom langs. Wij helpen je graag! Heb je geen smartphone of tablet? Geen probleem, wij kunnen de trainingen ook handmatig aan de receptie voor je reserveren. Ook in dit geval kun je ons even bellen, of langskomen.

Ben je verhinderd? Annuleer je reservering en geef mede-sporters een kans!
We willen je nogmaals wijzen op het belang van het annuleren van je sport-reservering indien je onverhoopt verhinderd bent.
 
Als trainingen vol staan is de kans groot dat er leden op een wachtlijst staan. Het is erg jammer als deze leden geen kans krijgen om te komen sporten omdat trainingen niet worden geannuleerd.
 
Tot 4 uur vooraf aan je training kun je jouw training via de Sportivity App afmelden. Wil je korter dan 4 uur vooraf aan je training annuleren, dan kan dat telefonisch via de receptie (070-5119645).
 
Let er verder op dat je op tijd komt voor je groepsles, anders heb je kans dat we je plek aan iemand anders geven. Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Tot snel weer, bij Aerofit!
Het Aerofitteam
 


 

 
Capacity on the treadmills increased
A number of members asked for more treadmills to be used. To do this safely and responsibly, we have placed screens between the treadmills. This allows more members to use the treadmills and we no longer have to wait for each other.

New in our team: Niek and Larissa
We have a new colleague in the gym: Niek Altorf. Niek is 19 years old and is in his 2nd year of the MBO Sport en Bewegen. He is doing an internship with us and will continue to work as a substitute worker in fitness.
 
Larissa Ordelman will be trained for the bar/reception in the coming weeks. Larissa is 21 and she has completed the MBO education Manager / Entrepreneur Horeca (hotel). In addition, she worked at Schiphol for a year and she has now started the HBO study International Business. Larissa will be working on Sunday mornings.
Niek and Larissa, welcome to our team!
 
Have you already started your training again?
Did you already start working on improving your condition, making your body stronger and thus increasing your resistance and strengthening your immune system?
 
If you want to train, you need to book your training in advance, this to avoid too many people coming to exercise at the same time.
 
Reservations are made via the Sportivity App, this is a different App than the one we normally use. To download the App you have to activate a link that we can send to you. If you would like to receive the link, send us an email (info@aerofit.nl) or call us on 070-5119645.
 
Do you need help activating the Sportivity App? Call us or stop by. We are happy to help you! If you don't have a smartphone or tablet, no problem. We can also book the training for you manually at the reception. In this case too, you can give us a call or stop by.

If you are hindered, please cancel your reservation and give other members a chance!
We would like to remind you again of the importance of canceling your sports reservation if you are unexpectedly unable to attend. If the training is fully booked, there is a good chance that other members are on a waiting list. It is very unfortunate if these members do not get a chance to come and exercise because training sessions are not canceled.
 
You can cancel your training via the Sportivity App up to 4 hours in advance of your training. If you want to cancel your training less than 4 hours in advance, you can do so by giving us a call (070-5119645).
 
Also make sure that you arrive on time for your group lesson, otherwise you have the chance that we will give your place to someone else. Thank you so much in advance for your cooperation!
 
See you soon, at Aerofit
The Aerofit team