Update 3/2/2021

Het zal je niet verbazen dat de overheid heeft besloten dat de lockdown wordt verlengd. En hoe enorm balen dat ook is voor ons als club én voor jou als lid, wij zullen het moeten accepteren. Helaas betekent dat nóg langer wachten totdat er weer lekker binnen getraind kan worden.

Maar… wij gaan niet bij de pakken neer zitten en zitten zéker niet stil!
Er wordt binnen Aerofit flink geklust en we maken Aerofit steeds mooier. Zo heeft de groepsleszaal een ware metamorfose ondergaan, wordt de dumbell hoek in de fitness nóg stoerder en hebben we de ruimte waarin voorheen de crèche zat opgeknapt. Ook zullen we, zodra het weer het toestaat, buiten voor de deur aan de slag gaan. Dit alles met vereende krachten en met hulp van het hele team. We hebben verborgen talenten ontdekt bij diverse collega's ;-).

Wij hopen dat jullie ook niet stil zitten!
Om je hierbij een handje te helpen bieden wij nog steeds live streaming lessen aan via ZOOM en posten we regelmatig nieuwe lessen op ons YouTube kanaal AerofitHC. Het is zo leuk om te zien dat ons YouTube kanaal ongelofelijk druk wordt bezocht door Aerofitleden, Wassenaarders, Nederlanders en ja, zelfs door mensen over de hele wereld! Zo wordt Aerofit dus een beetje wereldberoemd ;-).

Wat betreft jouw lidmaatschap bij Aerofit; wij zullen het abonnementsgeld NIET afschrijven zolang onze deuren gesloten zijn.

Heb je een nog lopende vooruitbetaalde (2)jaarkaart, aangeschaft onder de oude voorwaarden, dan kun je indien gewenst een compensatieaanvraag indienen zodra de definitieve openingsdatum bekend is. Stuur hiervoor t.z.t. een e-mail naar info@aerofit.nl.

Heb je door de lockdown geen gebruik kunnen maken van onze december (2)jaarkaartaanbieding dan zullen wij je hierin tegemoet komen. Onze jaarkaartleden zullen hier op een later moment apart over geïnformeerd worden.

Blijf goed voor jezelf zorgen en blijf bewegen.
Wij hopen je heel snel weer te zien in onze prachtige club!
_________________________________________________________________________________
It will not surprise you that the government has decided to extend the lockdown. And no matter how disappointing that may be for us as a club and for you as a member, we will have to accept it. For our members, this means waiting even longer until they can start working out indoors again.

But… we will not give up and the team is still active and busy. There is a lot of work going on within Aerofit and we are making Aerofit even more beautiful. For example, the group class room has undergone a true metamorphosis, the dumbell corner in the fitness room is even cooler than before and we have refurbished the room that previously housed the child care. All this with the help of the entire team. We have discovered hidden talents in various colleagues ;-).

We hope you don't sit still either! To help you with this, we still offer live streaming classes via ZOOM and we regularly post new workout videos on our YouTube channel AerofitHC. It is so nice to see that our YouTube channel is incredibly popular among Aerofit members, other people from Wassenaarders and other parts of our country, and yes even among people from all over the world! That is how Aerofit becomes a bit world famous ;-).

Regarding your membership at Aerofit; we will NOT debit the subscription fee as long as our doors are closed.

If you have an prepaid (2)year membership, purchased under the old conditions, you can, if desired, submit a compensation request as soon as the definitive opening date is known. Send an e-mail to info@aerofit.nl if that is the case.

If you have not been able to take advantage of our December (2)year membership offer due to the lockdown, we will accommodate you. Our year card members will be informed about this at a later moment.

Keep taking care of yourself and keep moving.
We hope to see you again very soon in our beautiful club!