Update na sluiting - Update after closing

Na de eerste schok door het nieuws dat wij onze deuren wederom hebben moeten sluiten, hebben wij besloten om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Uiteraard is het enorm balen maar we moeten hier doorheen.

Het belang van een goed werkend immuunsysteem en een hoge weerstand is voor ons ieder inmiddels wel duidelijk. Voldoende beweging speelt hierin een cruciale rol.

Ondanks dat wij fysiek gesloten zijn willen wij er toch heel graag voor zorgen dat onze leden in beweging blijven.
Wij bieden hierin 2 mogelijkheden:

1.Aerofit Home workout video's
Ons YouTube kanaal (AerofitHC) is nog steeds actief. Hier vind je meer dan 160 video's met onze eigen instructeurs. Trainingen die je, op het tijdstip dat het jou uitkomt, thuis kunt volgen. Je hebt een ruime keuze uit diverse trainingen: Bodyshape, Yoga, Step, Bodypump, Workout of the day, Pilates en nog veel meer.
We zullen ook regelmatig nieuwe video's plaatsen op dit kanaal.

2. Groepslessen via Zoom
Naast onze video's op YouTube zullen wij vanaf morgen weer een aantal van onze groepslessen via livestreaming aan gaan bieden. Je kunt dan live op het tijdstip dat je gewend bent naar Aerofit te komen, thuis de groepsles volgen, samen met jouw favoriete instructeur. De lessen zullen zo gegeven worden dat je ook zonder materiaal of met aangepast materiaal de les thuis kunt volgen.
Hoe werkt Zoom?
Als Aerofit lid kun je je via de Sportivity App inschrijven voor onze online lessen. Je ontvangt dan ook ook uitleg hoe Zoom werkt. Vanaf vandaag is het online lesrooster bekend en kun je je inschrijven voor de online lessen vanaf donderdag 17 december.
Meer infomatie over Zoom: https://aerofit.nl/leden en https://aerofit.nl/faq

Verlenging (2) jaarkaart aanbieding
Natuurlijk willen wij al onze leden de kans geven gebruik te maken van onze aantrekkelijke (2) jaarkaart aanbieding. Daarom verlengen wij de aanbieding tot 1 februari 2021. Vanaf 20 januari kun je dit regelen aan de receptie.

Betaal je liever per bankoverschrijving? Maak het bedrag dan over op banknummer NL 63 ABNA 0540 5194 13 (Aerofit Healthclub) o.v.v. voor- en achternaam + het type (2) jaarkaart dat je wilt, dan regelen wij het voor je. Je (2) jaarkaart gaat in op het moment dat je oude jaarkaart verloopt.

Compensatie gemiste sportweken
Betaal je maandelijks via automatische afschrijving? Dan zullen wij de maand januari niet incasseren. Uiteraard kun je vanaf 20 januari weer lekker komen sporten.

Heb je in 2018 of 2019 een (2) jaarabonnement vooruitbetaald en wens je compensatie, stuur dan een email naar info@aerofit.nl vóór 30 december a.s. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen om het in orde te maken. Horen we niets van je vóór 30 december dan gaan wij er van uit dat je geen compensatie wenst.

Rest ons nog te zeggen dat wij ons terdege realiseren dat wij wederom een beroep doen op jullie begrip, geduld en flexibiliteit. We hebben met z'n allen een hele lange adem nodig maar er komen echt betere tijden aan, dus we moeten nog even volhouden.

Zorg goed voor jezelf en elkaar!
Stay safe, stay fit, stay connected……..

Het Aerofit team
____________________________________________________________________________
After the initial shock by the news that we had to close our doors again, we decided not to give up. Of course it is very disappointing, but we have to get through this.

The importance of a properly functioning immune system is clear to all of us. Sufficient exercise plays a crucial role in this.

Despite the fact that we are physically closed, we still want to make sure that our members keep moving.
We offer 2 options:

1.Aerofit Home workout videos
Our YouTube channel (AerofitHC) is still active. Here you will find more than 160 videos of our own instructors. Workouts that you can follow at home at a time that suits you. You have a wide choice of various workouts: Bodyshape, Yoga, Step, Bodypump, Workout of the day, Pilates and much more.
We will also regularly post new videos on this channel.

2. Group lessons via Zoom
Besides our YouTube video's we will be offering a number of our group lessons via live streaming from tomorrow. You can then follow the group lesson at home, live at the time you usually come to Aerofit, together with your favorite instructor. The classes will be given in such a way that you can also follow the class at home without material or with adapted material.

How does Zoom work?
As an Aerofit member you can register for our online lessons via the Sportivity App. You will then also receive an explanation of how Zoom works. The online class schedule is available now and you can register for the online classes from tomorrow.
More information about our Zoom classes: https://aerofit.nl/leden or https://aerofit.nl/faq

Extension of special offer (2) year membership
Of course we want to give all our members the opportunity to take advantage of our attractive (2) year membership offer. That is why we are extending the offer until February 1, 2021. From January 20, you can arrange this at the reception.

Do you prefer to pay by bank transfer? Then transfer the amount to bank number NL 63 ABNA 0540 5194 13 (Aerofit Healthclub) stating first and last name + the type (2) year membership you want, then we will arrange it for you. Your (2) year membership starts when your old membership expires.

Compensation for missed sports weeks
Do you pay monthly by direct debit? We will not collect the month of January. Of course you can come back to workout from 20 January 2021!

If you have paid for a (2) annual subscription in advance in 2018 or 2019 and you wish compensation, for the missing sports weeks please send an email to info@aerofit.nl before December 30. We will then contact you as soon as possible to arrange this. If we don't hear from you before December 30 we assume you don't wish for any compensation.

We want to let you know that we fully realize that we once again appeal to your understanding, patience and flexibility. We have to hang in a little bit longer, better times are coming.

Take good care of yourself and each other!
Stay safe, stay fit, stay connected……..

The Aerofit team