Laatste Updates


Scroll down for English


Terwijl de dagen langer worden en de lente langzaam haar intrede doet, staat Aerofit klaar om jullie te inspireren en te motiveren voor een actieve en energieke maand.Nieuwe muziek, nieuwe moves en nieuwe choreografieën.
Op zondag 7 april gaan we de nieuwe Les Mills programma’s weer “ouderwets” op 1 dag lanceren:
9:00 Bodypump met Susan en Esmee
10:15 Bodybalance met Esmee
11:30 Core met Isa en Arnold

Doe je gezellig mee? Reserveer een plekje via de Sportivity app (vanaf zondag 31 maart).

Vanaf 16/4 komen er 2 extra lessen op het rooster:
Dinsdag 11:30 Yin Yoga met Maartje
Woensdag 11:30 Pilates met Lisa
Zo hopen we de drukte in de lessen wat te spreiden.Wij doen er alles aan om Aerofit schoon te houden, maar daar hebben we jullie ook bij nodig. We willen iedereen er nogmaals op attenderen om te trainen op schone binnenschoenen (dus binnen Aerofit wisselen) en een handdoek te gebruiken tijdens het sporten. 

Dit is niet alleen een kwestie van persoonlijke hygiëne, maar ook van respect voor anderen die dezelfde faciliteiten gebruiken. We zijn er zeker van dat niemand graag traint op een vies toestel of een vieze vloer.

Jullie medewerking wordt enorm gewaardeerd!


Jullie kennen vast Fietsmaatjes Wassenaar. Elke dag rijden er wel vrijwilligers samen met een gast op een duofiets door Wassenaar en omgeving.
Misschien ben je Mark en Paul (foto) ook wel eens tegengekomen?

Fietsmaatjes Wassenaar blijkt een groot succes. Dat succes brengt een probleem met zich mee: we hebben inmiddels zoveel gasten dat we niet genoeg vrijwilligers hebben om voor iedereen een vast fietsmaatje te vinden. 

Wie houdt van fietsen, heeft af en toe nog wat tijd over en lijkt het leuk om regelmatig met iemand op pad te gaan? Fietsmaatjes Wassenaar is echt dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Dus geef je op! 

Dat kan via de website of stuur een mail naar info.fietsmaatjeswassenaar@gmail.com 


De Energetisch Morfologische Bloedtest bij On Healthy Ground! 
Ben je vaak moe en futloos, heb je 'vage' klachten, heb je last van je buik of regelmatig hoofdpijn? Of ben je gewoon nieuwsgierig of je lichaam in balans is qua vitamines en mineralen? Dan is de EMB iets voor jou!

Interesse? Of wil je eerst nog wat meer informatie?
Kijk dan even op Merit haar websiteAs the days get longer and spring slowly arrives, Aerofit is ready to inspire and motivate you for an active and energetic month.
New music, new moves, and new choreographies.
On Sunday, April 7, we will launch the new Les Mills programs again in an "old-fashioned" way on 1 day:
9:00 Body pump with Susan and Esmee
10:15 Bodybalance with Esmee
11:30 Core with Isa and Arnold

Would you like to join in? Reserve a spot via the Sportivity app (from Sunday, March 31).


From 16/4 there will be 2 extra lessons on the schedule:
Tuesday 11:30 Yin Yoga with Maartje
Wednesday 11:30 Pilates with Lisa
In this way, we hope to spread the crowded lessons somewhat.We do everything we can to keep Aerofit clean, but we need you for that too. We want to remind everyone again to train in clean indoor shoes (so change them within Aerofit) and use a towel while exercising.

This is not only a matter of personal hygiene, but also of respect for others using the same facilities. We are sure no one likes to train on dirty equipment or a dirty floor.

Your cooperation is greatly appreciated!


You probably know Fietsmaatjes Wassenaar. Every day volunteers ride with a guest on a duo bike through Wassenaar and the surrounding area.
Maybe you have come across Mark and Paul (photo) sometime?

Fietsmaatjes Wassenaar turned out to be a great success. That success entails a problem: we now have so many guests that we do not have enough volunteers to find a permanent cycling buddy for everyone.

Who likes cycling, occasionally has some time left, and would like to go out with someone regularly? Fietsmaatjes Wassenaar is urgently looking for new volunteers! So sign up!

You can do this via the website or send an email to info.fietsmaatjeswassenaar@gmail.com


The Energetic Morphological Blood Test at On Healthy Ground!

Are you often tired and lethargic, do you have 'vague' complaints, stomach problems, or regular headaches? Or are you just curious whether your body is balanced regarding vitamins and minerals? Then the EMB is for you!

Interested? Or would you like some more information first? Then take a look at Merit's website.
Try out Dagpas