Nieuws

Laatste updates

Scroll down for English Terwijl de dagen langer worden en de lente langzaam haar intrede doet, staat Aerofit klaar om jullie te inspireren en te motiveren voor een actieve en energieke maand. Nieuwe muziek, nieuwe moves en nieuwe choreografieën. Op zondag 7 april gaan we de nieuwe Les Mills programma’s weer “ouderwets” op 1 dag lanceren: 9:00 Bodypump met Susan en Esmee 10:15 Bodybalance met Esmee 11:30 Core met Isa en Arnold Doe je gezellig mee? Reserveer een plekje via de Sportivity app (vanaf zondag 31 maart). Vanaf 16/4 komen er 2 extra lessen op het rooster: Dinsdag 11:30 Yin Yoga met Maartje Woensdag 11:30 Pilates met Lisa Zo hopen we de drukte in de lessen wat te spreiden. Wij doen er alles aan om Aerofit schoon te houden, maar daar hebben we jullie ook bij nodig. We willen iedereen er nogmaals op attenderen om te trainen op schone binnenschoenen (dus binnen Aerofit wisselen) en een handdoek te gebruiken tijdens het sporten.  Dit is niet alleen een kwestie van persoonlijke hygiëne, maar ook van respect voor anderen die dezelfde faciliteiten gebruiken. We zijn er zeker van dat niemand graag traint op een vies toestel of een vieze vloer. Jullie medewerking wordt enorm gewaardeerd! Jullie kennen vast Fietsmaatjes Wassenaar. Elke dag rijden er wel vrijwilligers samen met een gast op een duofiets door Wassenaar en omgeving. Misschien ben je Mark en Paul (foto) ook wel eens tegengekomen? Fietsmaatjes Wassenaar blijkt een groot succes. Dat succes brengt een probleem met zich mee: we hebben inmiddels zoveel gasten dat we niet genoeg vrijwilligers hebben om voor iedereen een vast fietsmaatje te vinden.  Wie houdt van fietsen, heeft af en toe nog wat tijd over en lijkt het leuk om regelmatig met iemand op pad te gaan? Fietsmaatjes Wassenaar is echt dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Dus geef je op!  Dat kan via de website of stuur een mail naar info.fietsmaatjeswassenaar@gmail.com  De Energetisch Morfologische Bloedtest bij On Healthy Ground!  Ben je vaak moe en futloos, heb je 'vage' klachten, heb je last van je buik of regelmatig hoofdpijn? Of ben je gewoon nieuwsgierig of je lichaam in balans is qua vitamines en mineralen? Dan is de EMB iets voor jou! Interesse? Of wil je eerst nog wat meer informatie? Kijk dan even op Merit haar website.  As the days get longer and spring slowly arrives, Aerofit is ready to inspire and motivate you for an active and energetic month. New music, new moves, and new choreographies. On Sunday, April 7, we will launch the new Les Mills programs again in an "old-fashioned" way on 1 day: 9:00 Body pump with Susan and Esmee 10:15 Bodybalance with Esmee 11:30 Core with Isa and Arnold Would you like to join in? Reserve a spot via the Sportivity app (from Sunday, March 31). From 16/4 there will be 2 extra lessons on the schedule: Tuesday 11:30 Yin Yoga with Maartje Wednesday 11:30 Pilates with Lisa In this way, we hope to spread the crowded lessons somewhat. We do everything we can to keep Aerofit clean, but we need you for that too. We want to remind everyone again to train in clean indoor shoes (so change them within Aerofit) and use a towel while exercising. This is not only a matter of personal hygiene, but also of respect for others using the same facilities. We are sure no one likes to train on dirty equipment or a dirty floor. Your cooperation is greatly appreciated! You probably know Fietsmaatjes Wassenaar. Every day volunteers ride with a guest on a duo bike through Wassenaar and the surrounding area. Maybe you have come across Mark and Paul (photo) sometime? Fietsmaatjes Wassenaar turned out to be a great success. That success entails a problem: we now have so many guests that we do not have enough volunteers to find a permanent cycling buddy for everyone. Who likes cycling, occasionally has some time left, and would like to go out with someone regularly? Fietsmaatjes Wassenaar is urgently looking for new volunteers! So sign up! You can do this via the website or send an email to info.fietsmaatjeswassenaar@gmail.com The Energetic Morphological Blood Test at On Healthy Ground! Are you often tired and lethargic, do you have 'vague' complaints, stomach problems, or regular headaches? Or are you just curious whether your body is balanced regarding vitamins and minerals? Then the EMB is for you! Interested? Or would you like some more information first? Then take a look at Merit's website.

Nieuwsbrief Maart 2024

Scroll down for English We hopen dat jullie allemaal goed in beweging zijn en klaar zijn voor de uitdagingen die we deze maand voor jullie hebben! Hier is een overzicht van wat er deze maand gebeurt bij Aerofit: Het is tijd om je kracht en uithoudingsvermogen te testen met onze nieuwe challenge! Hang zo lang mogelijk aan het rek naast de fitnessdesk en verbrand daarna zoveel mogelijk calorieën op de Airbike in 1 minuut. Voor elke deelnemer wordt de score berekend door de tijd van de Deadhang in seconden op te tellen bij het aantal verbrande calorieën op de Airbike, vermenigvuldigd met 10.  Je kunt de uitdaging zo vaak doen als je wilt gedurende de maand maart.  De winnaars, zowel de beste man als de beste vrouw, worden op 1 april 2024 bekendgemaakt!  Zien we jou ook op “The Wall of Fame”? Vanaf donderdag 7 maart om 11:30 introduceren we Yoga Sculpt! Yoga Sculpt is een verkwikkende groepsles die de kracht van poweryoga combineert met spierversterkende oefeningen en een vleugje cardio. Deze dynamische les is ontworpen om je lichaam en geest uit te dagen en je een volledige workout-ervaring te bieden. Tijdens een Yoga Sculpt-les zul je verschillende yogahoudingen ervaren, terwijl je ook werkt met lichte gewichten om je spieren te versterken en te definiëren. De les wordt ondersteund door energieke muziek en gegeven door Leah. Welkom in ons team Leah! Of je nu op zoek bent naar meer kracht, flexibiliteit, of gewoon een leuke manier om te bewegen, Yoga Sculpt is geschikt voor alle niveaus. Inschrijven via de Sportivity app. We willen graag jullie aandacht vestigen op het belang van (tijdige) afzeggingen voor groepslessen. Er waren vaak last-minute afzeggingen. Dit is erg hinderlijk voor de mensen op de wachtlijst die graag willen deelnemen. Daarom hebben we de regels wat aangescherpt: Vanaf heden kan je tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les afzeggen via de Sportivity app als je niet kunt deelnemen.  Laten we samen zorgen voor een soepele en efficiënte planning, zodat iedereen optimaal van onze groepslessen kan genieten! ⭐️ Susan heeft op woensdag om 18:00 de Bodypump les van Esmee overgenomen. Welkom in ons team Susan! ⭐️ De bodypump op zaterdag om 11:30 vervalt vanaf 9 maart. Laat de zon schijnen, zelfs op grijze dagen! Maak gebruik van onze speciale aanbieding voor een 10-rittenkaart voor de Zonnebank voor slechts 99,- in plaats van 109,-.  Een geweldige kans om jezelf te verwennen en te ontspannen na je workouts!   We hope you are all active and ready for the challenges we have for you this month! Here's an overview of what's happening at Aerofit this month: It's time to test your strength and endurance with our new challenge! Hang on the rack next to the fitness desk for as long as possible and then burn as many calories as possible on the Airbike within 1 minute. For each participant, the score is calculated by adding the Deadhang time in seconds to the number of calories burned on the Airbike, multiplied by 10. You can do the challenge as many times as you like during March. The winners, both the best man and the best woman, will be announced on April 1, 2024! Will we see you on “The Wall of Fame”? From Thursday, March 7 at 11:30 we will introduce Yoga Sculpt! Yoga Sculpt is an invigorating group class that combines poweryoga with muscle-strengthening exercises and a touch of cardio. This dynamic class is designed to challenge your body and mind and give you a full workout experience. During a Yoga Sculpt class, you will experience different yoga poses while also working with light weights to strengthen and define your muscles. The class is supported by energetic music and taught by Leah. Welcome to our team Leah! Whether you're looking for more strength, and flexibility, or just a fun way to exercise, Yoga Sculpt is suitable for all levels. Register via the Sportivity app. We would like to draw your attention to the importance of (timely) cancellations for group lessons. There are often last-minute cancellations. This is very inconvenient for the people on the waiting list who would like to participate. That's why we've tightened up the rules a bit: From now on you can cancel no later than 2 hours before the start of the lesson. Please cancel via the Sportivity app if you cannot participate. Together let's ensure smooth and efficient planning so that everyone can enjoy our group lessons to the fullest! ⭐️ Susan took over Esmee's Bodypump class on Wednesday at 18:00. Welcome to our team Susan! ⭐️ The body pump on Saturday at 11:30 will be canceled from March 9. Let the sun shine, even on gray days! Take advantage of our special offer for a 10-journey card for the solarium for only €99,- instead of €109,-. A great opportunity to pamper yourself and relax after your workouts!

Blijf Op De Hoogte

Scroll down for English⭐️ Jus d’orange (warm) ⭐️ Gember ⭐️ Steranijs Het klinkt misschien een beetje gek, maar deze verwarm(en)de jus d’orange special van februari is echt super lekker!  Deze hele maand voor € 3,95 verkrijgbaar. Mae gaat helaas stoppen op de dinsdagavond, maar gelukkig hebben we een goede vervangster gevonden.Maartje zal vanaf volgende week de Yin Yoga les geven op dinsdagavond om 20:30.Welkom in ons team Maartje! En Mae blijft invallen als het nodig is, dus we hoeven haar niet helemaal te missen.Ivm het milieu en de regelgeving omtrent de plastic tassen gaan wij stoppen met de laundry bags die in de kleedkamers hangen.We hebben een mooi alternatief gevonden om je natte spullen mee naar huis te nemen: de Aerofit Dry Bag!Verkrijgbaar bij de bar/receptie voor € 14,95Wil jij meer leren over hoe:⭐️ Je hoofd/buik brein reageren op onzekerheden en angst.⭐️ Je kalmer kunt omgaan met onaangename gebeurtenissen in het lichaam.⭐️ Je kunt voelen wat je grenzen zijn.⭐️ Je meer zicht kunt krijgen op hoe lichaam, gedachten en emoties samenwerken.⭐️ Je je eigen lichamelijke intelligentie kunt lezen en benutten.Doe dan mee met Esmee haar trainingen!RESET start zondag 10 maart 12:15 - 13:45- 5 wekelijkse lessen van 1,5 uur (10/3, 17/3, 24/3, 7/4 en 21/4)- Begeleidende teksten (online)- Geluidsbestanden- Tijdsbelasting: +/- 35 min per dag- Kosten: € 199,00 voor Aerofit leden € 249,00 voor niet-leden- Deze training wordt in het Nederlands gegeven- Maximaal aantal deelnemers is 10Voor meer informatie en/of aanmelding:Esmee Hoogenboom, info@jz11.nl  www.jz11.nl ⭐️ Warm Orange Juice⭐️ Ginger⭐️ Star AniseIt might sound a bit strange, but this warming hot orange juice special for February is really delicious! Available all month for €3.95.Unfortunately, Mae will be discontinuing her Tuesday evening class, but luckily we've found a great replacement.Starting next week, Maartje will be teaching the Yin Yoga class on Tuesday evenings at 20:30.Welcome to the team, Maartje! And Mae will still be filling in when needed, so we won't have to miss her entirely.Due to environmental concerns and regulations regarding plastic bags, we will be discontinuing the laundry bags hanging in the changing rooms.We have found a great alternative for carrying your wet items home: the Aerofit Dry Bag!Available at the bar/reception for €14,95.Do you want to learn more about how:⭐️ Your head/gut-brain reacts to uncertainties and fear.⭐️ You can calmly deal with unpleasant events in the body.⭐️ You can feel what your limits are.⭐️ You can gain more insight into how the body, thoughts, and emotions work together.⭐️ You can read and utilize your bodily intelligence.Then join Esmee's training sessions!RESET starts Tuesday, March 12th, 13:30 - 15:00- 5 weekly lessons of 1.5 hours each (12/3, 19/3, 26/3, 2/4, and 9/4)- Guiding texts (online)- Audio files- Time commitment: +/- 35 minutes per day- Cost: €199,00 for Aerofit members, €249,00 for non-members- Maximum number of participants is 10For more information and/or registration:Esmee Hoogenboom, info@jz11.nl www.jz11.nl

Aerofit 2.0 Celebration

Scroll down for English Op zondag 14 januari sluit Linda 27 jaar Aerofit af, als eigenaar van de club. Ook luiden we op 14 januari “Aerofit 2.0” in, met Arnold als nieuwe eigenaar. Dit willen wij vieren, van 08:30 - 18:00! De gehele dag is er gratis koffie en thee en naast ons normale lesprogramma bieden wij de volgende extra activiteiten aan: ★ 10:45 - 11:15 Hello goodbye Spinning ……met Arnold en Linda, heeft geen verdere uitleg nodig ;-) ★ 11:30 - 12:30 2-op-1-step Voor de gevorderde step fans; gebruik met 2 personen 1 step en kom samen met Linda en Esmee tot een super leuke choreografie.  Inschrijven als duo. ★ 12:45  - 13:45 Best of Bodypump Hoe lang volg jij al Bodypump lessen en herken jij de nummers? Eva en Marieke nemen je mee op reis door de beste Bodypump tracks ever.  ★ 14:00 - 15:00 Yoga Special Geniet van deze bijzondere ervaring: yoga in combinatie met zelf-massage technieken, meditatie en klankschalen. Ontspan en laat los……. samen met Angela en Peter. ★ 14:15 - 14:45 Hello goodbye Spinning ……met Arnold en Linda, heeft geen verdere uitleg nodig ;-) ★ 15:15 - 16:00 Zumba Zin om lekker te swingen? Doe mee met Anyouka en ervaar wat een leuke work out Zumba is. Dit als voorbereiding op de Zumba lessen die we vanaf 19 januari weer op vrijdagavond 19:15 op het rooster hebben staan! Wil je meedoen met 1 of meerdere activiteiten? Schrijf je dan in aan de receptie. Wees er snel bij want vol is vol! Alle activiteiten zijn gratis voor Aerofit leden. Niet leden kunnen vanaf 7 januari inschrijven en meedoen tegen een betaling van € 17,50. ★ Fitness Challenge Gedurende de hele dag (tussen 08:30 - 16:00) kun je meedoen aan onze “Aerofit 2.0 Fitness Challenge”. Dit is een challenge met Kettlebells.  Elke deelnemer krijgt een Aerofit bidon. Daarnaast verdienen de winnaars een mooie prijs. Ga jij de uitdaging aan? Meld je op de dag zelf bij een fitnesstrainer. Na de Zumba (16:00) is iedereen van harte welkom op onze gezellige borrel om gezamenlijk te proosten op een mooie toekomst voor Aerofit. Arnold en Linda hebben er zin in, jullie hopelijk ook!   On Sunday, January 14, Linda will complete 27 years of Aerofit as owner of the club. We will also inaugurate “Aerofit 2.0” on January 14, with Arnold as the new owner.  We want to celebrate this, from 8:30 to 18:00! There is free coffee and tea all day long and in addition to our normal class schedule we offer the following extra activities: ★ 10:45 - 11:15 Hello goodbye Spinning ……with Arnold and Linda, no further explanation is needed ;-) ★ 11:30 - 12:30 2-op-1-step For advanced step fans, use 1 step with 2 people and create a super fun choreography together with Linda and Esmee. Register as a duo. ★ 12:45  - 13:45 Best of Bodypump How long have you been taking Bodypump classes and do you recognize the songs? Eva and Marieke will take you on a journey through the best Bodypump tracks ever.  ★ 14:00 - 15:00 Yoga Special Enjoy this special experience: yoga in combination with self-massage techniques, meditation, and singing bowls. Relax and let go……. together with Angela and Peter. ★ 14:15 - 14:45 Hello goodbye Spinning ……with Arnold and Linda, no further explanation is needed ;-) ★ 15:15 - 16:00 Zumba Do you like dancing? Join Anyouka and experience what a fun workout Zumba is. This is in preparation for the Zumba classes on Friday evening at 19:15, which will be back on our schedule from January 19! Do you liketer at the reception. Be quick because full is full! All activities are free for Aerofit members, non-members can participate for a fee of € 17,50. Non-members can register from January 7. ★ Fitness Challenge Throughout the day (between 8:30 - 16:00) you can participate in our “Aerofit 2.0 Fitness Challenge”. This is a challenge with Kettlebells.  Each participant receives an Aerofit water bottle. In addition, the winners earn a nice prize. Do you like to take the challenge, register with a fitness trainer on the day itself. After Zumba (16:00), everyone is welcome to toast together to a bright future for Aerofit. Arnold and Linda are looking forward to it, hopefully you too!

December aanbieding/offer - Tarieven/rates 2024

Scroll down for English Beste [[voornaam_klant]], 2023 is het jaar dat we, na 3 lastige jaren, uit de Corona dip zijn gekomen. Verder is het een bijzonder jaar voor mij persoonlijk. Het is het jaar dat ik de beslissing nam om Aerofit per 01-01-2024 over te dragen aan Arnold. Zo’n beslissing neem je natuurlijk niet over 1 nacht ijs. Maar dat Arnold Aerofit overneemt, voelt als “de bedoeling”. Ik heb het volste vertrouwen in Arnold als mijn opvolger. Onder zijn leiding blijft Aerofit garant staan voor gezelligheid, professionaliteit en klantvriendelijkheid. Goed georganiseerd, met een vast team aan loyale, vriendelijke en behulpzame medewerkers.  Houd zondag 14 januari vrij in je agenda voor onze “Aerofit 2.0 Celebration” Op deze dag zal ik 27 jaar Aerofit afsluiten, als eigenaar van de club. Ook luiden we op 14 januari “Aerofit 2.0” in, met Arnold als nieuwe eigenaar. We maken hier een mooi feestje van! Houd onze volgende nieuwsbrief, hierin meer informatie over de activiteiten op deze dag. Geen afscheid Al neem ik als eigenaar afstand van onze mooie club - ik blijf in het nieuwe jaar actief betrokken. We zien elkaar in de groepslessen die ik blijf geven en aan de bar/receptie. Bovendien heb ik binnen Aerofit mijn eigen (sport)massage praktijk. We nemen dus geen afscheid! Namens het hele Aerofitteam wens ik je fijne en liefdevolle feestdagen toe en een positief 2024. Linda Onze tarieven zijn inclusief gebruik van de fitness, Milon cirkel, groepslessen en gebruik van de sauna. Het abonnementsgeld wordt per 4 weken afgeschreven, in 13 periodes per jaar.   Abonnement Daluren toegang* Onbeperkt toegang Lifestyle - min. 1½ jaar € 47,00 € 59,50 Result - min. 1 jaar € 53,50 € 67,00 Basic - min. ½ jaar € 57,50 € 71,50 * Entree tussen 12.00-16.00 Optioneel, Gold Addon: gebruik zonnebank en twee handdoeken per training: € 23,00 extra per 4 weken. Heb je vragen over je abonnement of wil je overstappen naar een voordeliger tarief, raadpleeg dan onze receptie.  Profiteer dit jaar nog van een extra voordelig (2) jaarabonnement gebaseerd op het 2023- tarief van een Result abonnement. Wanneer je in december een jaar vooruit betaalt, ontvang je van ons 2 kalendermaanden gratis (je betaalt 10 maanden en je krijgt er 12). Betaal je 2 jaar vooruit, dan krijg je maar liefst 5 kalendermaanden gratis (je betaalt er 19 en je krijgt er 24). Deze aanbieding is geldig t/m 31 december 2023. Loopt jouw huidige (2) jaar abonnement nog door tot in 2024? Ook dan kun je in december gebruikmaken van deze mooie aanbieding. Je nieuwe abonnement start op het moment dat je huidige abonnement verloopt.   Abonnement Daluren toegang* Onbeperkt toegang 1 jaar incl. Milon cirkel €   555,00 €   699,00 2 jaar incl. Milon cirkel € 1060,00 € 1337,00 1 jaar Gold ** x €   942,00 *Entree tussen 12.00-16.00 **Inclusief Milon cirkel, gebruik van de zonnebank en 2 handdoeken per training Je kunt je (2) jaarabonnement regelen aan de receptie of je kunt het bedrag overmaken op NL63 ABNA 0540 5194 13, t.n.v. Aerofit Healthclub, onder vermelding van voor- en achternaam.  Let op! Indien je kiest voor een vooruitbetaald (2) jaar lidmaatschap dan kun je GEEN gebruikmaken van onze vakantie-stop service. Ook worden vooruitbetaalde (2) jaarabonnementen NIET gecompenseerd in geval van overmacht waaraan Aerofit niet schuldig is. Dear [[voornaam_klant]], 2023 is the year that we emerged from the Corona dip after 3 difficult years. Furthermore, it is a special year for me personally. It is the year that I made the decision to transfer Aerofit to Arnold as of January 1, 2024. A decision that I did not make overnight, but that feels like “the intention”. Under his leadership, Aerofit continues to guarantee coziness, professionalism and customer service. Well organized, with a steady team of loyal, friendly and helpful employees. Keep Sunday, January 14th free in your calendar for our “Aerofit 2.0 Celebration” On this day I will end 27 years of Aerofit as owner of the club. We will also inaugurate “Aerofit 2.0” on January 14, with Arnold as the new owner. Join the party! Keep an eye on our next newsletter, which will contain more information about the activities on this day. No goodbye Even though, as owner, I am distancing myself from our beautiful club - I will remain actively involved. We will see each other in the group lessons that I continue to teach and at the bar/reception. Besides that I also have my own (sports) massage practice within Aerofit. So we don't say goodbye! On behalf of the entire Aerofit team, I wish you happy and loving holidays and a positive 2024. Linda Our rates include use of the fitness, Milon circuit, group lessons and use of the sauna. The subscription fee is debited every 4 weeks, in 13 periods per year.   Subscription Of peak entrance* Unlimited entrance Lifestyle - min. 1½ year € 47,00 € 59,50 Result - min. 1 year € 53,50 € 67,00 Basic - min. ½ year € 57,50 € 71,50 * Entrance between 12:00 and 16:00 Optional, Gold Addon: use of sunbed and two towels per training: € 23.00 extra per 4 weeks. If you have any questions about your subscription or would like to switch to a more advantageous subscription please consult our reception. Take advantage of an extra beneficial (2) year subscription based on the 2023 rate of a Result subscription. If you pay for a year in advance in December, you will receive 2 calendar months for free (you pay for 10 months and you get 12). If you pay for 2 years in advance, you get 5 calendar months for free (you pay for 19 months and get 24). This offer is valid until December 31, 2023. Does your current (2) year subscription still run until 2024? You can also take advantage of this great offer in December. If you pay in December, your new subscription then starts when your current subscription expires.   Subscription Off peak entrance*  Unlimited entrance 1 year incl. Milon circuit  €   555,00 €   699,00 2 year incl. Milon circuit € 1060,00 € 1337,00 1 year Gold **    €   942,00 *Entrance between 12:00 and 16:00 **Including Milon circuit, use of the sunbed and 2 towels per training You can arrange your (2) year membership at the reception, or you can transfer the amount to NL63 ABNA 0540 5194 13, attn. Aerofit Healthclub, stating first and last name. Pay attention! If you opt for a (2) year membership you can NOT use our holiday-stop service. Also, prepaid (2) annual subscriptions are NOT compensated in case of force majeure of which Aerofit is not guilty.

Bereid je voor op de winter

Scroll down for EnglishOmdat de Spinning Special met Arnold en Richard, die gepland was op vrijdag 20 oktober in de herfstvakantie viel, konden veel leden helaas niet. Om die reden hebben we de Special verplaatst naar een nieuwe datum: Vrijdag 17 november.Dus, heb jij zin in een spinning party van 90 minuten met als thema “Vintage vs Twenties”? Schrijf je dan nu in aan de receptie. Datum: vrijdag 17 novemberTijd: 19.00 - 20.30Gratis voor leden! Niet leden: € 17,50 Onze osteopaat Sascha bereikt met zijn behandelingen zeer goede resultaten bij onder andere rug- en nekklachten en darmproblemen. Ook kan een osteopaat ingezet worden bij baby’s die veel huilen, met onverklaarbare klachten. Op dinsdagochtend heeft Sascha, voor onze leden, een gratis spreekuur tussen 10.00-10.30. Je kunt hiervoor een afspraak maken aan de receptie.Tijdens deze afspraak kun je kort bespreken met Sascha wat hij eventueel voor jou (of voor je kind) zou kunnen betekenen. Om (sneller) resultaat te bereiken is het belangrijk dat je voldoende variatie in je training aanbrengt. Zo kun je regelmatig (gratis) je trainingsschema in de fitness aan laten passen. Ook kun je je fitness training afwisselen met een training op de Milon Cirkel. Het gebruik van de Milon Cirkel is bij al onze abonnementen inbegrepen. Wil je je fitnessschema aan laten passen of wil je starten op de Milon Cirkel, maak dan een afspraak aan onze receptie of via één van onze trainers. Volg je graag groepslessen en doe je dat altijd bij dezelfde instructeur? Probeer eens een andere les of instructeur……spierpijn gegarandeerd ;-)Nu de donkere dagen weer zijn aangebroken is het belangrijk om je weerstand hoog te houden om je zo onder andere te wapenen tegen griep- en verkoudsheidsvirussen en -bacteriën. Wist je dat regelmatig sporten je immuunsysteem versterkt?Verder nog een paar tips om je je weerstand verhogen:★ Koud (af) douchen. Bouw dit langzaam op. Begin bij je voeten en ga dan langzaam omhoog. Begin met 10 sec en bouw dit geleidelijk uit naar 1 minuut.  ★ Neem een verse gember shot. Aan de bar verkrijgbaar, verse gember shots van Gingerlife. Neem de gember shot in de ochtend op je nuchtere maag óf voordat je gaat sporten.★ Gebruik de sauna. Na het sporten warm douchen, 10 minuten in de sauna, buiten de sauna even afkoelen, koud afdouchen, rusten. Je kunt dit rondje 1 keer doen of meerdere keren herhalen.Sportieve groeten,Het AerofitteamBecause the Spinning Special with Arnold and Richard, which was planned for Friday October 20, fell during the autumn holidays, many members were unfortunately unable to attend. For that reason we have moved the Special to a new date: Friday November 17.So, do you fancy a 90-minute spinning party with the theme “Vintage vs Twenties”? Register now at the reception.Date: Friday November 17Time: 19.00-20.30Free of charge for members! Non members: € 17,50Our osteopath Sascha achieves very good results with his treatments, in case of back and neck complaints and intestinal problems. Osteopathy can also be used for babies who cry a lot, with unexplained complaints. On Tuesday mornings Sascha has a free consultation hour between 10:00 and 10:30. You can make an appointment for this at reception.During this appointment you can briefly discuss with Sascha what he could possibly do for you (or for your child).To achieve results, it is important that you provide sufficient variation in your training. You can regularly adjust your training schedule in the gym (free of charge). You can also alternate your fitness training with training on the Milon Circuit. The use of the Milon Circuit is included in all our subscriptions. If you want to adjust your fitness training program or if you want to start at the Milon Circuit, make an appointment at our reception or through one of our trainers. Do you like to take group lessons and always do so with the same instructor? Try a different class or instructor...muscle soreness guaranteed ;-) Now that the dark days have arrived again, it is important to keep your resistance high in order to arm yourself against flu and cold viruses and bacteria, among other things. Did you know that regular exercise strengthens your immune system?Furthermore, a few tips to increase your resistance:★ Take a cold shower. Build this up slowly. Start at your feet and then slowly go up. Start with 10 seconds and gradually increase this to 1 minute.★ Take a fresh ginger shot. Available at the bar, fresh ginger shots from Gingerlife. Take the ginger shot in the morning on an empty stomach or before exercising.★ Use the sauna. After exercising, take a warm shower, for 10 minutes in the sauna, cool down outside the sauna, take a cold shower, and rest. You can do this round once or repeat it several times.The Aerofit team

Herfstnieuws / Autumn news

Scroll down for English In verband met het verduurzamen van het pand zullen wij vanaf 3 oktober dubbel glas gaan plaatsen in de groepsleszaal, de herenkleedkamer en bij gedeelten van de bar/entree. De werkzaamheden zullen een aantal dagen in beslag nemen. De ruimtes kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon gebruikt worden. We doen onze uiterste best om overlast zo veel mogelijk te voorkomen.   Door de manier waarop we ons lichaam vaak gebruiken en/of uitputten, kunnen er verstoringen ontstaan in ons autonome zenuwstelsel. We merken dit op door verschillende fysieke en mentale ongemakken die dan ontstaan. Voor meer rust, stabiliteit en herstel ontwikkelde Esmee Hoogenboom (o.a. Groepsles instructrice bij Aerofit en Trauma Sensitieve Mindful Therapeut) drie programma’s op het gebied van Lichaamsgerichte Mindfulness en Stressregulatie. Daarin wordt kennis over het brein en het autonome zenuwstelsel gecombineerd met mindful bewustzijnsonderzoek. 1. RESET - Hulpbronnen ontdekken voor vitaliteit en herstel Leren je lichaam en beweging te gebruiken om jezelf te stabiliseren en tot innerlijke rust en ontspanning te komen. 2. TONE - Lichaamssignalen en veerkracht Je wordt je bewuster van de automatische signalen van stress en ontspanning in het lichaam. Je leert soepeler navigeren tussen activiteit en rust, voor balans en veerkracht. 3. CHALLENGE - Nieuwe mogelijkheden ontdekken, zelfregulatie en co-regulatie Vanuit rust en veerkracht het vermogen vergroten om met lastige situaties om te gaan. Meer vrijheid, verbinding en energie ervaren, ook in de verbinding met anderen. Je kunt het RESET programma los volgen, of je kennis en ervaring uitbreiden met het TONE en/of CHALLENGE programma die later dit jaar volgen. RESET start zondag 29 oktober 12:00 - 13:30 - 5 wekelijkse lessen van 1,5 uur (29 oktober, 5, 12 en 19 november, 3 december) - Begeleidende teksten (online) - Geluidsbestanden - Tijdsbelasting: +/- 35 min per dag - Kosten: € 199,00 voor Aerofit leden € 249,00 voor niet-leden - De training wordt in het Nederlands gegeven - Maximaal aantal deelnemers is 10 Voor meer informatie en/of aanmelding: Esmee Hoogenboom, info@jz11.nl  www.jz11.nl  In de maand oktober is de verse munt en gember thee in de aanbieding van € 2,75 voor € 1,95. Daarnaast bieden wij in oktober, als Try out, gembershots aan van https://gingerlife.nl/. Ian Visser, Aerofitlid, is de oprichter van dit bedrijf. Zijn product is: Biologisch - De beste biologische producten, vrij van synthetische pesticiden. Puur - Puur sap, niet aangelengd of geconcentreerd, zonder E-nummers of andere toevoegingen. Vers - in tegenstelling tot andere gember sap is Ginger life sap beperkt houdbaar (4 weken) , dit komt omdat het supervers is, zonder conserveermiddelen, puur natuur. Niet gepasteuriseerd - Hierdoor blijven zoveel mogelijk voedingstoffen en enzymen behouden en blijft de kleur mooi. Gembershots zijn erg populair. Het is namelijk een makkelijke en super gezonde toevoeging aan je dagelijkse routine. Zo worden ze vaak gebruikt als starter van de dag, het geeft je een goede boost. Maar ook worden ze vaak gebruikt in de loop van de dag als opkikker, zoals bijvoorbeeld vóór het sporten. Gember zuivert het lichaam, voorkomt ophoping van gifstoffen en stimuleert de doorbloeding. Daarnaast werkt het ontstekingsremmend, pijnstillend en geeft het het immuunsysteem een boost.  De smaak van een gembershot is behoorlijk scherp en kan als branderig ervaren worden. Daarom adviseren wij er altijd een glas water naast.  In oktober verkrijgbaar aan de bar, als Try out, voor € 2,50. Op vrijdagavond 20 oktober geven Arnold & Richard een intensieve en gezellige spinning special van 90 minuten. Het thema is Vintage vs Twenties. Wil jij het weekend ook goed beginnen?  Blok dan alvast 20 oktober van 19.00 tot 20.30 in je agenda.  Vanaf 13 oktober 21.00 kan je je inschrijven via de Sportivity app.  Vanaf 17 oktober zal de Bodyshape op dinsdagavond om 19.15 weer op het rooster staan. Henriette zal deze les verzorgen. Reserveren via de Sportivity App. Misschien heb je onze nieuwe collega Daan al zien rondlopen in de fitness. Daan zit in het 4de jaar van de opleiding Sport & Bewegen en zal op zaterdagochtend werkzaam zijn in de fitness. Daarnaast zal hij regelmatig invallen op andere tijden. Daan, van harte welkom bij Aerofit, veel werkplezier gewenst! Wij willen iedereen nogmaals op een aantal van onze huisregels wijzen: ★ Het trainen met schone binnenschoenen is verplicht. Schoenen in de kleedkamer omwisselen. ★ Gebruik altijd een handdoek op onze apparaten en trainingsmatjes (tijdens de Pilates en de yoga lessen is dit niet verplicht) en laat het gebruikte apparaat altijd schoon achter voor de volgende sporter. ★ Heb je gereserveerd voor een groepsles en kun je onverhoopt niet? Graag altijd je les annuleren, ook al is dit last minute (kan eenvoudig via de Sportivity App of bel met de receptie: 070-5119645). Dit zorgt er bij een volle les voor dat iemand op de wachtlijst toch met de les mee kan doen. Bedankt voor de medewerking! Sportieve groeten, Het Aerofitteam In connection with making the building more sustainable, we will be installing double glazing from October 3 in the group classroom, the men's changing room, and parts of the bar/entrance. The work will take a couple of days. The rooms can be used during the work. We do our utmost to prevent inconvenience as much as possible. During the month of October, we offer fresh mint and ginger tea for a special price: from €2.75 to €1.95. In October we also offer ginger shots from https://gingerlife.nl/ as a Try out. Ian Visser, an Aerofit member, is the founder of this company. This product is: Biological - The best organic products, free from synthetic pesticides. Pure - Pure juice, not diluted or concentrated, without E numbers or other additives. Fresh - Unlike other ginger juice, Ginger life juice has a limited shelf life (4 weeks), this is because it is super fresh, without preservatives, and purely natural. Not pasteurized - This ensures that as many nutrients and enzymes as possible are retained and the color remains beautiful. Ginger shots are very popular. It is an easy and super healthy addition to your daily routine. They are often used as a starter for the day, it gives you a good boost. But they are also often used during the day, such as before exercising. Ginger purifies the body, prevents the accumulation of toxins, and stimulates blood circulation. In addition, it has an anti-inflammatory, and analgesic effect and boosts the immune system. The taste of a ginger shot is quite sharp and can be experienced as a bit of burning. That is why we always recommend a glass of water next to it. Available in October at our bar, as a Try out, for €2.50. On Friday evening, October 20, Arnold & Richard will give an intensive and fun spinning special of 90 minutes. The theme is Vintage vs Twenties. Do you also want to start the weekend well? Then block October 20 from 19:00 to 20:30 in your calendar. You can register via the Sportivity app from October 13, 21:00. From October 17, Bodyshape will be back on the schedule on Tuesday evenings at 19.15. Henriette will provide this class. Reservations via the Sportivity App.   You may have already seen our new colleague Daan walking around the gym. Daan is in the 4th year of Sports & Exercise education and will work in the gym on Saturday mornings. In addition, he will regularly fill in at other times. Daan, welcome to Aerofit, we hope you will enjoy working at our club! We would like to remind you once again of some of our house rules: ★ Training with clean indoor shoes is mandatory. Change shoes inside the locker room. ★ Always use a towel on our equipment and training mats (this is not mandatory during Pilates and yoga classes) and always leave the used equipment clean for the next user. ★ Have you made a reservation for a group lesson and are you unexpectedly unable to attend? Please always cancel your lesson, even if this is last minute (this can easily be done via the Sportivity App or call reception: 070-5119645). This ensures that when the class is full, someone on the waiting list can still participate in the class. Thanks for your cooperation! The Aerofit team

After Summer News

Scroll down for EnglishKen jij nog mensen in je omgeving die gezonder willen leven en fitter willen worden, maak dan gebruik van onze Bring a Friend actie. Als jouw introducé lid wordt van Aerofit dan krijg jij 4 weken gratis sporten van ons. Vul hiervoor de Bring a Friend kaart in aan de receptie. Samen sporten is nóg veel leuker! Vanaf maandag 4 september weer terug op het lesrooster: ★ woensdag 09.00 Spinning met Edith★ donderdag 09.00 Bodyshape met Lianne★ zaterdag 11.30 Bodypump met Ginny★ zaterdag 12.45 BodyMind met PeterInschrijven voor onze lessen is niet verplicht maar het verzekert je wel van een plek. Je kunt je inschrijven via onze Sportivity App. Heb je de App nog niet, geef dit dan even aan bij onze receptie.★ Baby nieuws! Lianne, onze Step en Bodyshape instructrice is zwanger. Ze verwacht haar eerste kindje in februari. Lianne is van plan om zo lang mogelijk door te gaan met lesgeven. ★ JubileaPer september is Peter, onze yoga docent, alweer 25 jaar bij Aerofit werkzaam. Waar blijft de tijd? Merit, onze fitnesstrainer en Fittergy coach werkt vanaf september 5 jaar bij ons. En ook Richard, onze Spinning en Bodyshape instructeur geeft per september alweer 5 jaar bij ons les.  Bedankt voor jullie inzet en enthousiasme. Op nog vele jaren Aerofit!In de maanden september, oktober en november staat er op donderdagochtend 07.15 - 08.30 een Ashtanga yoga les van Angela op het rooster. Tijdens Ashtanga Yoga voer je een serie houdingen (asana’s) uit. Deze vaste volgorde van houdingen is zodanig samengesteld dat iedere houding een voorbereiding is op de volgende. De houdingen zijn vloeiend met elkaar verbonden door een combinatie van adem en beweging (vinyasa’s). Omdat er geen pauzes zijn tussen de houdingen, ontstaat er een ‘flow’, waardoor het een dynamische vorm van yoga is.Een Ashtanga Yogales begint en eindigt met mantra’s. Daarna wordt gestart met staande houdingen, waarna balanshoudingen, zittende, liggende en omgekeerde houdingen volgen. De les eindigt met een liggende ontspanning.Door het dynamische karakter van de les stimuleer je de bloedsomloop en worden afvalstoffen afgevoerd. Ook wordt de spijsvertering aangezet en verbrand je veel calorieën. Een vorm van yoga waar je veel energie van krijgt, dus bij uitstek geschikt om in de ochtend te doen.Als je van een fysieke uitdaging houdt en het fijn vindt om elke keer dezelfde serie houdingen te doen, dan kan Ashtanga yoga heel geschikt voor je zijn.We raden de meeste Yogi’s aan om eerst met basis Yoga te beginnen, alvorens te starten met Ashtanga yoga.Als er voldoende animo voor de les blijkt te zijn, blijft deze op het lesrooster staan, ook ná november. Inschrijven voor de les kan via de Sportivity App.De eerste les is op donderdag 7 september, om 07.15. Mooi begin van de dag!   Wil jij er na de zomer(vakantie) ook weer volop tegenaan? Wil jij ook slank(er) en fit(er) worden? Ga dan de uitdaging aan met één van Merit haar 10 daagse challenges! Kort, krachtig én efficiënt en alles onder de deskundige leiding van Fittergy coach Merit.Je kunt kiezen uit de volgende 4 programma’s:★ Sportvasten★ Vegan Flex★ Krachtvasten★ WandelvastenOm te bepalen welk programma het beste bij jou past kun je kijken op Merit haar website: www.onhealthyground.com. Of bespreek dit met Merit in een gratis, vrijblijvend adviesgesprek. Mail voor een afspraak naar info@onhealthyground.com. Ken jij mensen die zich in hebben geschreven voor de 15 van Wassenaar (zondag 8 oktober) en die geen lid zijn van Aerofit? Zij kunnen dan ter voorbereiding op de 15, 5x meetrainen met onze runnersclub op woensdagavond om 19.30. Dit voor het symbolische bedrag van € 15,00 voor 5 trainingen.Trainingsdata: 6, 13, 20 en 27 september en 4 oktober.Ben je al lid? Dan kun je uiteraard gratis meedoen aan onze looptraining op woensdagavond om 19.30, onder deskundige leiding van Michael onze looptrainer. Verzamelpunt: Aerofit Op zondag 24 september verzorgt Angela een leuke yoga special: Duo yoga. Duo yoga is een Yogavorm waarbij in 2-tallen wordt gewerkt. Dat kan met je partner, maar ook gewoon met een vriend of vriendin.De yoga houdingen worden samen uitgevoerd. Dat wil zeggen dat er lichaams- of handen/voeten contact is tijdens het uitvoeren van de diverse houdingen, zodat je dieper in een houding komt zonder dat je te veel forceert. Het blijft yoga, dus alles met aandacht, een juiste ademhaling en rust. Op een speelse manier ga je samen op zoek naar balans, creativiteit, stretch en ontspanning.Datum: zondag 24 septemberTijd: 12.00-13.00Aantal deelnemers: maximaal 12 duo’sInschrijven aan de receptie, je kunt je uitsluitend als duo inschrijven.Gratis voor leden, niet leden € 17,50In de maand september is de Fruity detox in de aanbieding van € 4,25 voor € 3,95.Deze gezonde smoothie zit boordevol vitamines en antioxidanten: acai bessen, aardbeien,bosbessen,mango, banaan, kokoswater en een klein beetje honing.Geniet ervan!Sportieve groeten,Het AerofitteamDo you know people in your area who want to live a healthy life and become fitter, then take advantage of our Bring a Friend offer. If your guest becomes a member of Aerofit, you will receive 4 weeks membership for free. Fill in the Bring a Friend card at the reception. Exercising together is even more fun!Back on the schedule from September 4:★ Wednesday 09.00 Spinning with Edith★ Thursday 09.00 Bodyshape with Lianne★ Saturday 11.30 Bodypump with Ginny★ Saturday 12.45 BodyMind with Peter★ Baby news! Lianne, our Step and Bodyshape instructor is pregnant. She is expecting her first child in February. Lianne plans to continue teaching as long as possible.★ AnniversariesAs of September, Peter, our yoga teacher, has been working at Aerofit for 25 years. Where has the time gone? Merit, our fitness trainer and Fittergy coach has been working with us for 5 years since September. And also Richard, our Spinning and Bodyshape instructor, has been teaching with us for 5 years as of September. Thank you for your dedication and enthusiasm. To many more years at Aerofit!In the months of September, October, and November we will have a try-out Ashtanga yoga class on our timetable, on Thursday mornings from 07.15 - 08.30. Angela will teach this class.During Ashtanga Yoga you perform a series of postures (asanas). This fixed sequence of postures is composed in such a way that each posture is a preparation for the next. The postures are fluidly connected by a combination of breath and movement (vinyasas). Because there are no breaks between the poses, a 'flow' is created. This makes it a dynamic form of yoga.An Ashtanga Yoga class begins and ends with mantras. This is followed by standing postures, followed by balance, sitting, lying, and inverted postures. The class ends with a lying relaxation.Due to the dynamic nature of the class, you stimulate blood circulation, and waste products are removed. Digestion is also turned on and you burn a lot of calories. A form of yoga that gives you a lot of energy, so ideally suited to do in the morning.If you like a physical challenge and enjoy doing the same series of poses over and over, Ashtanga yoga could be right for you.We recommend most yogis to start with basic Yoga before starting with Ashtanga yoga.If there appears to be sufficient enthusiasm for the class, it will remain on the timetable,  after November. You can register for class via the Sportivity App.The first class is on Thursday 7 September, at 07.15. Great start of the day!  Do you want to get back into it after the summer (holiday)? Do you also want to become slim(er) and fit(er)? Then take on the challenge with one of Merit's 10-day challenges! Short, powerful, and efficient, and all under the expert guidance of Fittery coach Merit.You can choose from the following 4, 10 day, programs:★ Sports fasting★ Vegan Flex★ Power fasting★ Walking fastingTo determine which program suits you best, please visit Merit's website: www.onhealthyground.com. Or discuss this with Merit in a free, no-obligation consultation. Mail for an appointment to info@onhealthyground.com.Do you know people who have registered for “de 15 van Wassenaar” (Running event on Sunday, October 8)  and who are not members of Aerofit? In preparation for “the 15”,  they can join our Runners club on Wednesday evening at 19.30. This for the symbolic amount of € 15,00 for 5 training sessions.Training dates: 6, 13, 20, and 27 September and 4 October.If you are a member, you can of course participate for free in our running training on Wednesday evening, under the guidance of Michael our running trainer. Meeting point: Aerofit.On Sunday, September 24, Angela will provide a fun yoga special: Duo yoga.Duo yoga is a Yoga form where you work in pairs. You can do this with your partner, but also just with a friend.The yoga poses are performed together. This means that there is body or hand/feet contact while performing the various postures so that you get deeper into a posture without forcing too much. It remains yoga, so everything with attention, correct breathing, and silence. In a playful way, you will look for balance, creativity, stretch, and relaxation together.Date: Sunday, September 24Time: 12.00-13.00Number of participants: maximum 12 pairsRegister at the reception, you can only register as a duo.Free for members, non-members € 17,50 In September, the Fruity detox is on offer from € 4,25 to € 3,95.This healthy smoothie is packed with vitamins and antioxidants: acai berries, strawberries, blueberries, mango, banana, coconut water, and a little bit of honey. Enjoy it!The Aerofit team

Summer News

26-06-2023 Scroll down for English Om jou gemotiveerd te houden tijdens de zomer hebben wij weer de VES Get Active summer stempelactie. Ontvang bij elk bezoek (maximaal 1 per dag) een stempel. Met een volle stempelkaart maak je kans op leuke prijzen aangeboden door de VES. Er is een prachtige hoofdprijs te winnen:een reis voor 2 personen naar Tallinn, de hoofdstad van het mooie Estland. Naast de hoofdprijs zijn er ook vele andere prijzen te winnen, waaronder e-readers, portable speakers, hoofdtelefoons, booty bands, geurdispensers en cadeaukaarten. De spelregels: ★ Bij elk sportbezoek ontvang je een stempel, maximaal 1 per dag ★ Er kan gestempeld worden van 1 juli t/m 31 augustus ★ Bij 10 stempels heb je al een volle kaart  ★ Lever je volle kaart in bij de receptie, je mag meerdere stempelkaarten inleveren ★ Bij inlevering van jouw eerste volle stempelkaart ontvang je een leuke beloning. Je kunt kiezen uit een Aerofit rugtasje, bidon of metalen locker munt aan een sleutelhanger  ★ Trekking van de VES prijzen vindt plaats in september   Van zaterdag 1 juli t/m zondag 3 september vervallen een aantal groepslessen. Het gaat om de volgende lessen: ★ dinsdag Bodyshape 19.15 ★ woensdag Spinning 09.00 ★ donderdag Bodyshape 09.00 ★ donderdag Spinning 19.45 ★ zaterdag Bodypump 11.30 ★ zaterdag BodyMind 12.45 ★ Stefan Knaap is onze nieuwe fitness collega. Hij volgt de MBO 4 opleiding tot Sport & Bewegingscoördinator en heeft de afgelopen maanden bij Aerofit stage gelopen. Stefan zal op donderdagavond te vinden zijn in de fitness en hij zal op andere dagen regelmatig invallen. Leuk weetje, Stefan is de kleinzoon van Kees Stigter, de grondlegger van het huidige Aerofit. Stefan zijn opa was tot 1994 de eigenaar van Aerofit onder de naam Stigter Sport. Lemonade, een heerlijk verfrissend drankje voor deze zomer, natuurlijke siroop met (bruis)water, munt, schijfje citroen & ijs. Je kunt voor € 1,95 genieten van 4 verschillende smaken: Cloudy Lemonade, Passion Fruit, Watermelon en Lime. Enjoy Summer!      In juli en augustus verplaatst de Runnersclub naar het strand en de duinen. De Runnersclub is een, voor Aerofitleden, gratis outdoor hardlooptraining op woensdagavond om 19.30. Normaal verzamelen wij voor Aerofit maar in juli en augustus is het verzamelpunt bij Strandpaviljoen Sport. Om aan de Runnersclub mee te kunnen doen, moet je minimaal 5 km achter elkaar kunnen hardlopen. Data: 5, 12, 19 en 26 juli, 2, 9, 16 en 23 augustus   Op zondag 27 augustus organiseren wij weer een Beachrun op het strand bij de Wassenaarse slag. Dit is gratis voor Aerofitleden. Ook kun je als Aerofitlid 2 gratis introducés meenemen. Je kunt kiezen uit 5 of 10 km en de snelste man/vrouw wint de felbegeerde Aerofit Beachrun beker. Inschrijven voor de Beachrun kan aan de receptie (inschrijven van introducés ook aan de receptie). Datum: zondag 27 augustus Verzamelpunt: Strandpaviljoen Sport Afhalen startnummers: vanaf 09.00 Start Beachrun: 10.00 Zoals je misschien weet hangt er op de muur tegenover de praktijkruimte van Roy kunst van Aerofitlid Selma Weerenbeck. Selma heeft laatst een nieuw schilderij opgehangen: “Dansen in de zon”, 98/86 cm, acryl in houten lijst. Het werk zal speciaal geprijsd zijn, aangepast aan de huidige tijd. In overleg met de koper gaat 50% van de opbrengst naar een (eventueel eigen gekozen) goed doel ( ANBI) en 50% naar de door haar opgerichte Ben-Heart Stichting (KVK/ANBI). Voor meer info over Selma haar werk check: : www.thewaveart.com, kijk ook eens naar de sieraden en beelden. Interesse in Selma haar werk?  Bel 070-5177700 of mail weerenbeck@casema.nl  Het tijdschrift Medisch Dossier biedt onafhankelijke informatie over gezondheid. Het tijdschrift is te koop bij de Read Shop en ligt ter inzage bij Aerofit. Meer informatie over het tijdschrift vind je op: https://medischdossier.org/.  Mocht je interesse hebben in een abonnement dan kan dat met korting voor Aerofitleden. Gebruik hiervoor de volgende kortingscode: MDE23. Je krijgt dan het eerste jaar 20% korting. Vanaf 1 juli mogen wegwerpbekers niet meer gratis worden verstrekt bij consumpties to go. De nieuwe SUP-wetgeving heeft als doel om de milieu-impact van deze wegwerp plastics (Single Use Plastics) te verminderen. Om dit te realiseren is een pakket van maatregelen opgesteld, toegespitst op o.a. koffiebekers en maaltijdverpakkingen. Concreet betekent dit dat je bij Aerofit vanaf 1 juli € 0,25 extra betaald voor een consumptie to go, hierin volgen wij het advies van de overheid. Wil je graag een koffie of smoothie to go meenemen na het sporten, zonder dat je hier extra voor betaalt, dan is het ook mogelijk dat je je zelf meegebrachte, duurzame beker te laten vullen bij de bar. Zo draag jij ook je steentje bij aan een duurzamere wereld. Een andere optie, in plaats van to go, is uiteraard om je koffie of smoothie te nuttigen binnen Aerofit of op ons terras buiten. Sportieve groeten, Het Aerofitteam To keep you motivated during the summer, we have the VES Get Active Summer stamp action again. Receive a stamp with every visit (maximum 1 per day). With a full stamp card, you have a chance to win great prizes offered by the VES. There is a beautiful grand prize to be won: a trip for 2 people to Tallinn, the capital of beautiful Estonia. In addition to the main prize, there are many other prizes to be won, including e-readers, portable speakers, headphones, booty bands, fragrance dispensers, and gift cards. The game rules: ★ With every sports visit you will receive a stamp, a maximum 1 per day ★ You can receive a stamp from 1 July to 31 August ★ With 10 stamps you already have a full card ★ Hand in your full card at the reception, you can hand in multiple stamp cards ★ When you hand in your first full stamp card you will receive a nice reward. You can choose from an Aerofit backpack, water bottle, or metal locker coin on a key ring ★ Drawing of the VES prizes will take place in September A number of group lessons will be canceled from Saturday 1 July to Sunday 3 September: ★ Tuesday Bodyshape 19.15 ★ Wednesday Spinning 09.00 ★ Thursday Bodyshape 09.00 ★ Thursday Spinning 19.45 ★ Saturday Bodypump 11.30 ★ Saturday BodyMind 12.45 ★ Stefan Knaap is our new fitness colleague. He is following the MBO-4 education to become a Sports & Excercise Coordinator and has completed an internship at Aerofit in recent months. Stefan can be found in the gym on Thursday evenings and he will fill in regularly on other days. Fun fact, Stefan is the grandson of Kees Stigter, the founder of the current Aerofit. Stefan's grandfather owned Aerofit until 1994 under the name Stigter Sport. Lemonade, a wonderfully refreshing drink for this summer, natural syrup with (sparkling) water, mint, lemon slice, and ice. You can enjoy 4 different flavors for € 1,95: Cloudy Lemonade, Passion Fruit, Watermelon & Lime. Enjoy summer!      In July and August, the Runners Club moves to the beach and dunes. The Runners Club is a free outdoor running training for Aerofit members on Wednesday evenings at 19.30. Normally the starting point is at Aerofit, but in July and August, the collection point is at Beach Pavilion Sport. To participate in the Runners Club, you must be able to run at least 5 km in a row. Dates: July 5, 12, 19, and 26, August 2, 9, 16, and 23. On Sunday 27 August, we are organizing another Beach Run on the beach at the Wassenaarse Slag. This is free for Aerofit members. As an Aerofit member, you can also bring 2 guests for free. You can choose from 5 or 10 km and the fastest man/woman wins the coveted Aerofit Beachrun cup. You can register for the Beachrun at the reception (please also register guests at the reception). Date: Sunday, August 27 Meeting point: Beach Pavilion Sport Collect starting numbers: from 09.00 Start Beachrun: 10.00 As you may know, there is art by Aerofit member Selma Weerenbeck on the wall opposite Roy's practice room. Selma recently exhibited a new painting: “Dancing in the Sun”, 98/86 cm, acrylic in a wooden frame. The work will be specially priced and adapted to the current time. In consultation with the buyer, 50% of the proceeds will go to a (possibly own chosen) charity (ANBI) and 50% to the Ben-Heart Foundation (KVK/ANBI) it founded. For more info about Selma's work check: www.thewaveart.com, also take a look at the jewelry and sculptures. Interested in Selma's work? Call 070-5177700 or email weerenbeck@casema.nl   From 1 July, disposable cups may no longer be provided free of charge with consumptions to go. The new SUP legislation aims to reduce the environmental impact of these disposable plastics (Single Use Plastics). To achieve this, a package of measures has been drawn up, focusing on coffee cups and meal packaging, among other things. In concrete terms, this means that from 1 July you will pay € 0,25 extra at Aerofit for a consumption to go, in which we follow the advice of the government. If you would like to take a coffee or smoothie to go after exercising, without paying extra for this, it is also possible to have your own sustainable cup filled at the bar. In this way, you also contribute to a more sustainable world. Another option, instead of to go, is of course to enjoy your coffee or smoothie inside Aerofit or outside on our terrace. The Aerofit team

Juni nieuws

Scroll down for EnglishDe hele maand juni is onze grote proteïne shake in de aanbieding, van € 3,95 voor € 3,25 (met amandel-, soja- of havermelk van € 4,45 voor € 3,75). Na het sporten is het belangrijk om je spieren zo goed mogelijk te laten herstellen. Dit kan onder andere door het gebruik van eiwitshakes. Eiwitten dragen namelijk bij tot het herstel en de groei van de spieren na een inspanning. Verkrijgbaar in de smaken vanille, aardbei, chocolade, banaan en kokos.  Van donderdag 1 tot en met woensdag 7 juni vieren wij “De week van het terras” (en ja, dat hebben wij zelf verzonnen ;-)). Dit omdat we zó lang op de lente hebben moeten wachten.Geniet op ons terras van een heerlijke kop koffie, cappuccino of thee en krijg een 2de kop gratis van ons (geldt ook voor onze verse munt en gember thee).Uitsluitend geldig indien genuttigd op ons terras, dus duimen voor veel zonneschijn!Wisten jullie dat ons teamlid Edith naast fitnesstrainer, Personal trainer, Pilates docent (dinsdagochtend 09.00 uur) en Spinning instructeur (woensdagochtend 09.00 uur) ook Aquamarche instructeur is?Sinds mei 2020 geeft Edith trainingen in zee, “Aquamarche” genaamd. Deze training is zeer populair aan de westkust van Frankrijk, en wordt daar zelfs in wedstrijdverband gedaan. Het is een intense work-out voor “body and mind”. Je traint het cardiovasculair systeem uithoudingsvermogen, balans, kracht en je stimuleert een gezonde bloedsomloop en immuunsysteem. Door de opwaartse druk van het zeewater worden de gewrichten ontzien. Je loopt in een wetsuit en surfschoenen op verschillende dieptes door de zee. Met de armen maak je de borstcrawl beweging ter ondersteuning om zodoende goed en krachtig door het water te kunnen lopen. Aangezien het getij, de stroming en de weersomstandigheden altijd anders zijn, is iedere training weer een uitdaging op zich en vollop genieten! Iedere zondagochtend is Edith hiervoor in de branding van de Wassenaarse Slag te vinden met een groep sportieve deelnemers. Als Aerofitlid kun je een keer gratis een Aquamarche training bij Edith volgen. Bij interesse, laat het Edith even weten op 06-29550800 of stuur een e-mail naar edith@bonneforme.nl. Met de zomer op komst een mooi moment......Als Personal trainer is Edith verder o.a gespecialiseerd in:★ Krachttraining★ Vetverbranding en Spieropbouw★ Ground Control (GC) – PILATES®★ Hormonal Profiling★ Pre- en postnataal trainen★ Conditie- en looptraining (o.a. Hockey)★ Small Group Training outdoorVoor informatie over wat Edith allemaal te bieden heeft kijk op www.bonneforme.nl.Je kunt met Edith een vrijblijvende afspraak inplannen om te kijken wat zij voor jou zou kunnen betekenen.Op woensdag 7 juni zal de nieuwe airconditioning geplaatst worden in de dameskleedkamer. Dit betekent dat er tussen 12.00 en 16.00 een monteur in de kleedkamer aanwezig kan zijn. Er kan gewoon gebruikgemaakt worden van de kleedkamer, douches en sauna maar is iets om rekening mee te houden.Sportieve groeten,Het AerofitteamOur large protein shake is on offer all month of June, from € 3,95 for € 3,25 (with almond, soy, or oat milk from € 4,45 for € 3,75). After exercising, it is important to let your muscles recover as well as possible. This can be done, among other things, by using protein shakes. Proteins contribute to the recovery and growth of the muscles after exercise. Available in vanilla, strawberry, chocolate, banana, and coconut flavor. From Thursday 1 to Wednesday 7 June we celebrate "The week of the terrace" (and yes, we made that up ourselves ;-)). This is because we have had to wait so long for spring.Enjoy a delicious cup of coffee, cappuccino, or tea on our terrace and get a 2nd cup for free (also applies to our fresh mint and ginger tea).Only valid if consumed on our terrace, so fingers crossed for lots of sunshine!Did you know our team member Edith in addition to fitness trainer, Personal trainer, Pilates teacher (Tuesday morning 09.00) and Spinning instructor (Wednesday morning 09.00) also is an Aquamarche instructor?Since May 2020, Edith has been giving training in the sea, called "Aquamarche".This training is very popular on the west coast of France, and they even have a competition.It is an intense workout for body and mind. You train the cardiovascular system, endurance, balance, and strength and you stimulate healthy circulation and the immune system. Due to the buoyancy of the seawater, the joints are spared. You walk in a wetsuit and surf shoes at different depths through the sea. With the arms, you make the front crawl movement for support to get through the water powerfully. Since the tide, the current, and the weather conditions are always different, every training is a challenge and fun!Every Sunday morning Edith can be found in the sea of the Wassenaarse Slag with a group of sporty participants. As an Aerofit member, you can follow an Aquamarche training with Edith for free. If interested, please let Edith know on 06-29550800 or send an e-mail to edith@bonneforme.nl. With summer coming up a nice moment to try it out.As a Personal trainer, Edith is also specialized in:★ Weight training★ Fat Burning and Muscle Building★ Ground Control (GC) – PILATES®★ Hormonal Profiling★ Training pre- and postnatally★ Conditioning and running training (e.g. Hockey)★ Small Group Outdoor TrainingFor information about what Edith has to offer, visit www.bonneforme.nl.You can schedule a no-obligation appointment with her to see what she can do for you. On Wednesday, June 7, the new air conditioning will be installed in the ladies' locker room. This means that between 12.00 and 16.00 a mechanic can be present in the locker room. You can use the changing room, showers, and sauna, but it is something to take into account.The Aerofit team

Mei nieuws / May news

Scroll down for EnglishDe hele maand mei krijg je van ons 10% extra op je bartegoed gestort als je minimaal € 25,00, maximaal € 250,00 stort. Zo geniet je nóg meer van onze heerlijke koffie, thee, smoothies, tosti’s en proteïne shakes. Ook kun je je bartegoed gebruiken voor bijvoorbeeld de zonnebank, Aerofit bidon, handdoek of badlaken.  De zomervakantie komt in zicht. Wil jij graag een paar kilo slanker op vakantie neem dan nú de stap en maak een afspraak met onze Fittergy coach en Personal trainer Merit.Bij haar kun je o.a. terecht voor:★ Fatburning Plan: werk aan een gezonde leefstijl en een gezond, fit en slanker lichaam★ Personal FIT Plan : een totaalpakket van personal training en leefstijl-optimalisatie★ 10-daagse Sportvasten kuur: maak de switch van suiker- naar vetverbranding en ervaar de vele voordelen★ 10-daagse Vegan Flex Detox kuur: ontgift je lichaam door middel van een grotendeels plantaardig voedingspatroon, met als bijkomend voordeel zichtbaar vetverlies.★ 10 daagse Kracht vasten kuur: hét programma voor het verliezen van het onderhuids vet, het verkrijgen van meer spiermassa én meer kracht.★ Personal Hormonal Profiling: verbeter je hormonale balans en lichaamssamenstelling, dmv krachttraining, voeding & suppletie.Verder heeft Merit pas haar Fittergy licentie uitgebreid met “Wandelvasten”. Ook dit is een 10-daagse kuur, gebaseerd op het succes van de sportvasten kuur, welke met name goed werkt bij wat minder sportieve mensen, mensen met zwaar overgewicht (geen diabetes), mensen die niet kunnen of mogen hardlopen, mensen die goed zijn in laag intensieve langdurige duurtraining, vrouwen met hormonale disbalans (in de overgang) en vrouwen die veel vocht vasthouden.Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende en gratis afspraak, kun je een email sturen naar info@onhealthyground.com of kijk op https://www.onhealthyground.com/Op 18 mei, Hemelvaartsdag zijn we open van 07.00-16.00. In de ochtend hebben wij dan ons reguliere lesrooster. De Yoga light in de middag vervalt.Met Pinksteren hanteren wij de volgende openingstijden:- Zondag 28 mei, 1ste Pinksterdag: normale openingstijden en lesrooster- Maandag 29 mei, 2de Pinksterdag: open van 07.00-16.00Normaal lesrooster in de ochtend, de Bodyshape light in de middag vervalt.Op 4 en 5 mei hebben wij normale openingstijden. Op 4 mei zijn wij om 20.00 2 minuten stil.Sportieve groeten,Het AerofitteamThroughout the month of May, you will receive an extra 10% on your bar credit if you deposit a minimum of € 25.00 and a maximum of € 250.00. This way you can enjoy our delicious coffee, tea, smoothies, sandwiches, and protein shakes even more. You can also use your bar credit for, for example, the sunbed, Aerofit water bottle, towel, or bath towel. Summer holidays are coming. If you would like to lose a few kilos before your holiday, take the step now and make an appointment with our Fittergy coach and Personal trainer Merit.You can contact her for:★ Fatburning Plan: work on a healthy lifestyle and a healthy, fit, and slimmer body★ Personal FIT Plan: a total package of personal training and lifestyle optimization★ 10-day Sport Fasting cure: make the switch from sugar to fat burning and experience the many benefits★ 10-day Vegan Flex Detox cure: detoxify your body through a largely plant-based diet, with the added benefit of visible fat loss.★ 10-day Strength Fasting cure: the program for losing subcutaneous fat, gaining more muscle mass and more strength.★ Personal Hormonal Profiling: improve your hormonal balance and body composition, through strength training, nutrition & supplementation.Furthermore, Merit has recently expanded her Fittergy license with “Walking fasting”. This is also a 10-day cure, based on the success of the Sport Fasting cure, which works particularly well for less sporty people, people who are overweight (no diabetes), people who cannot or are not allowed to run, people who are good in low-intensity long-term endurance training, women with hormonal imbalance (in menopause) and women who retain a lot of fluid.For more information or to make a no-obligation and free appointment, you can send an email to info@onhealthyground.com or visit https://www.onhealthyground.com/ On May 18, Ascension Day, we are open from 07:00-16:00. In the morning we have our regular class schedule. The Yoga light in the afternoon is canceled.With Pentecost, we are open the following hours:- Sunday 28 May: normal opening hours and class schedule- Monday 29 May: open from 07.00-16.00Regular class schedule in the morning, the Bodyshape light in the afternoon is canceled.On 4 and 5 May we have normal opening hours. On May 4th we will be silent for 2 minutes at 20.00.The Aerofit team

Newsflash 31 oktober

Om het sporten voor al onze leden aangenaam en gezellig te houden is het weer eens goed om iedereen te wijzen op de afspraken en regels die binnen Aerofit gelden. Ook hebben wij nagedacht hoe om te gaan met telefoon gebruik binnen de fitness.  Om met dat laatste te beginnen. Het gebruik van een telefoon, voor allerlei andere zaken behalve bellen, is niet meer weg te denken binnen onze maatschappij. Zo wordt de telefoon in de fitnessruimte ook gebruikt voor muziek tijdens trainen en voor het bekijken van het trainingsschema. Wat we ook steeds vaker zien is dat in de pauze tussen de trainingssets door social media wordt gecheckt terwijl leden op een apparaat blijven zitten. Hierdoor worden toestellen soms onnodig lang bezet gehouden wat de doorstroom niet bevordert. We willen je vriendelijk vragen om van het apparaat af te stappen als je je telefoon wat langer wilt gebruiken, zodat een ander lid gebruik kan maken van het trainingstoestel. Bellen doen we niet in de fitnessruimte maar in de lounge. Verder is, i.v.m de AVG, het zonder toestemming maken van foto’s/video’s van personen niet toegestaan.  Nog wat aandachtspunten voor in de fitness  1. Gebruik van een handdoek op de apparaten is verplicht  2. Schone binnenschoenen (in de kleedkamer omwisselen) zijn verplicht in de trainingsruimten  3. Maak je toestel na gebruik droog/schoon met papier of een blauw doekje en een spray We houden Aerofit graag schoon!  Met betrekking tot de sauna  1. Douchen voor saunabezoek is verplicht  2. Ondergoed/badkleding is niet toegestaan  3. Gebruik een handdoek onder het gehele lichaam (ook onder je hoofd en voeten) 4. Gebruik van lichaams- en haarolie bij gebruik van de sauna is niet toegestaan 5. Het is niet toegestaan zelf iets op de saunakachel te gieten  Met betrekking tot douchen  Het is ivm de hygiëne niet toegestaan om te scheren onder de douche en we raden je aan slippers te dragen aangezien de vloer glad kan zijn.  Verder een vriendelijk, maar dringend verzoek om maar 1 douche tegelijk aan te zetten. Het gebeurt regelmatig dat meerdere douches worden aangezet omdat dit ervoor zou zorgen dat het water wat warmer wordt. Dat is in deze tijd van energiecrisis uiteraard niet uit te leggen.  Tot slot willen we iedereen vriendelijk verzoeken fietsen in de fietsenstalling te plaatsen en scooters op de speciale scooter parkeerplekken.  We bedanken je alvast hartelijk voor het meedenken en meewerken aan een prettig sportklimaat binnen Aerofit. ___________________________________________________________________________________________ To keep working out pleasant and enjoyable for all our members, it might be good to point out the house rules that apply within Aerofit once. We have also thought about how to deal with telephone use within the fitness area.  Let’s start with the last point. The use of a mobile, for all kinds of other things besides calling, has become an indispensable part of our society. For example, the mobile in the gym is also used for music during training and for viewing the training schedule. However, what we also see more and more is social media checks during the break between training sets while members remain on a device. As a result, devices are sometimes kept occupied for an unnecessarily long time, which does not promote throughput. We kindly ask you to step off the device if you want to use your phone a little longer so that another member can use the training device.  Please don't call in the fitness area but in the lounge. Furthermore, because of privacy, taking photos/videos of people without permission is not allowed.  Some more points for attention about working out in the gym  1. Use of a towel on the devices is mandatory  2. Clean indoor shoes (change shoes in the locker room) are mandatory in all training areas  3. Dry/clean your device after use with paper or a blue cloth and a spray. We like to keep Aerofit clean!  Regarding the sauna  1. Showering before a sauna visit is mandatory  2. Underwear/swimwear is not allowed  3. Sit or lay down on a towel with your whole body (including your head and feet) 4. Use of body and hair oil when using the sauna is not allowed  5. It is not allowed to pour any liquids on the sauna heater yourself  With regard to showering  For hygiene reasons, it is not allowed to shave in the shower and we recommend that you wear flip flops as the floor can be slippery.  Furthermore, a friendly, but urgent request to only turn on 1 shower at a time. It often happens that several showers are turned on because this would ensure that the water gets warmer. This is of course inexplicable in this time of energy crisis.  Finally, we kindly ask everyone to park bicycles in the bicycle shed and scooters in the unique scooter parking spaces.  We would like to thank you in advance for thinking along and contributing to a pleasant sports climate within Aerofit.

Newsflash 10 oktober

We hebben een aantal leuke activiteiten voor je op het programma staan in de maand november, welke je niet wil missen! ★Kinderyoga We leven in een snelle tijd met veel prikkels. Veel kinderen ondervinden hier last van en raken overprikkelt. Met behulp van kinderyoga leren kinderen hun grenzen aan te geven en leren ze te vertrouwen op hun intuïtie en hun gevoel. Kinderyoga heeft een gunstig effect op de ontspanning, motoriek, het zelfvertrouwen en het concentratievermogen. Ook stimuleert het de fantasie en creativiteit. De hele maand november biedt Angela van Healing Heart gratis kinderyoga lessen aan, op dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30. Deze try out maand gebruiken we om te kijken of er interesse is voor kinderyoga binnen Aerofit. De try outs zijn bedoeld voor (klein)kinderen van Aerofitleden en voor een vriendje of vriendinnetje. Voor onze leden zou dit een kans zijn om tijdens de kinderyoga les zelf te kunnen gaan trainen, dus een win-win situatie. Als er voldoende interesse is zal Angela op dinsdag 17 januari starten met een 6 weekse introductie cursus kinderyoga.  Heb je één of meerdere kinderen in de leeftijdsgroep van 7 t/m 11 jaar dan kun je ze opgeven voor een gratis try out op één van de volgende dagen: 1, 8, 15, 22 of 29 november, van 15.30 - 16.30. Voor meer informatie of aanmelden, stuur een mail naar Angela: healingheart.nl@gmail.com Wees er snel bij, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. ★Yoga/Pilates special: Workshop onderrug/heupen Op zondag 6 november geeft Frédérique een workshop speciaal gericht op de onderrug en heupen. Ervaar je stijfheid en/of pijn in dat gebied? Schrijf je dan in voor deze workshop van 75 minuten. Frédérique geeft je mooie oefeningen om de flexibiliteit in de onderrug en heupen te verbeteren en geeft daarbij een heldere uitleg. Met deze oefeningen kun je ook thuis aan de slag want je krijgt een handige hand out mee.  Datum: zondag 6 november Tijd: 11.45 - 13.00 Kosten: € 5,00 voor leden, niet-leden € 17,50 Inschrijven aan de receptie ★Spinningspecial met Ab en Mark  Op vrijdagavond 11 november organiseren wij weer een ouderwetse spinningspecial met “die hards” Ab en Mark. 1,5 uur lang wordt er gefietst op de beste spinningnummers van de afgelopen jaren, als dat geen goed begin van jouw weekend is?! Datum: vrijdag 11 november Tijd: 19.00 - 20.30 Inschrijven op de inschrijflijst op het lesroosterbord, wees er snel bij want vol = vol! Gratis voor leden! _______________________________________________________________________________________________ We have a number of fun and interesting activities planned for you in the month of November, which you don’t want to miss! ★Children's Yoga We live in a fast-paced time with many stimuli. Lots of children experience this and become overstimulated. With the help of children's yoga, children learn to indicate their limits and learn to trust their intuition and their feelings. Children's yoga has a beneficial effect on relaxation, motor skills, self-confidence, and the ability to concentrate. It also stimulates imagination and creativity. Angela from Healing Heart offers free children's yoga classes throughout November, on Tuesday afternoons from 15.30 to 16.30. We use this try-out month to see if there is interest in children's yoga within Aerofit. The tryouts are intended for children of Aerofit members, they can bring a friend as well. For our members this could be an opportunity to work out during the children's yoga class, so a win-win situation. If there is enough interest, Angela will start on Tuesday 17 January with a 6-week introductory course children's yoga. If you have one or more children in the age group of 7 to 11 years old, you can sign them up for a free tryout on one of the following days: November 1, 8, 15, 22, or 29, from 15.30 - 16.30. For more information or registration, send an email to Angela: healingheart.nl@gmail.com. Be quick, first come, first served. ★Yoga/Pilates special: Lower back/hips workshop On Sunday, November 6, Frédérique will give a workshop specifically aimed at the lower back and hips. If you experience stiffness and/or pain in that area, sign up for this 75-minute workshop. Frédérique gives you beautiful exercises to improve flexibility in the lower back and hips and she gives a clear explanation. With these exercises, you can also get started at home because you will receive a handy handout. Date: Sunday, November 6 Time: 11.45 - 13.00 Costs: Members € 5,00, non-members € 17,50 Register at the reception ★Spinning special with Ab and Mark On Friday evening 11 November, we will organize a spinning special with die-hards Ab and Mark. 1.5 hours of indoor cycling to the best spinning tracks of recent years, if that isn't a good start to your weekend! Date: Friday 11 November Time: 19.00 - 20.30 Register on the registration list on the schedule board, be quick because full = full! Free for members!

Newsflash 30 september

Wijzigingen lesrooster, yoga & Pilates nieuws Vanaf oktober hebben we wat wijzigingen in de Yoga en Pilates lessen. Dewi heeft aangegeven vanaf oktober helaas te willen stoppen met lesgeven bij Aerofit, ivm andere werkzaamheden en Angela kan de Yin Yoga les op dinsdagavond vanaf 11 oktober niet meer geven. Dit is natuurlijk erg jammer en om die reden zijn er een paar wijzigingen in het lesrooster: - Vanaf 11 oktober: dinsdag 20.30 Bodybalance met Daisy (in tegenstelling tot wat gecommuniceerd is in onze vorige nieuwsbrief, waarin staat dat Daisy Bodybalance zal gaan geven op donderdagavond om 20.30) - Vanaf 12 oktober: woensdag 10.15 Yoga met Angela - Vanaf 12 oktober: woensdag 20.30 Yin Yoga met Esmee  Verder geeft Lisa sinds 26 september de Pilates les op maandag om 20.30. We hopen dat iedereen zijn/haar draai weer zal vinden in het aangepaste lesrooster. We zullen Dewi missen en bedanken haar voor de fijne lessen de afgelopen jaren. Lisa wensen we natuurlijk veel succes met haar Pilates les op maandagavond! Zaterdag 1 oktober : “Internationale Dag van de Koffie” Omdat het a.s. zaterdag “Internationale Dag van de Koffie” is, is het eerste kopje koffie de gehele dag gratis. Dus…..kom lekker sporten en geniet van onze heerlijke koffie! Alleen voor Aerofit-leden! Les Mills releases  Vanaf 3 oktober draaien de nieuwste programma’s Bodypump, Bodybalance en Core weer in onze club. Zoek je meer ontspanning, wil je flexibeler worden en tevens je core versterken? Dan is Bodybalance dé les voor jou. Wil je je buik-, rug- en bilspieren sterker maken, doe dan mee met de Core. Tijdens de Bodypump les worden al je grote spiergroepen getraind. Doordat je veel herhalingen doet train je je spieruithoudingsvermogen waardoor je sterker en strakker wordt én je stimuleert je vetverbranding. Heb je nog nooit een Bodypump les gevolgd dan kun je aan de receptie een afspraak inplannen voor een Bodypump introductie. Je krijgt dan uitleg over de juiste techniek en we adviseren je met welk gewicht je het beste kunt starten. Bring-a-friend - Verdien een maand gratis sporten! Na een lange warme zomer hebben de meeste leden hun weg naar onze club weer weten te vinden. Misschien heb je vrienden of familie in je omgeving die aan een gezonde leefstijl zouden willen/moeten werken. Je kunt ze dan een keer meenemen voor een gratis proeftraining. Wordt jouw introducé lid dan ontvang jij een maand gratis sporten van ons! Je mag meerdere nieuwe leden aanbrengen, per aangebracht lid krijg je een gratis maand. Vul hiervoor een Bring-a-friend card in aan de receptie. Gratis proeftraining Milon Heb je nog nooit op de Milon Cirkel getraind? Maak dan een afspraak voor een gratis Milon try out. De Milon is een slimme combinatie van 6 volautomatische krachttoestellen en 2 maal 4 minuten conditietraining. Tweemaal de cirkel kost je slechts 35 minuten. Omdat de training excentrisch is, train je je lichaam op een andere manier dan je gewend bent. De terugwaartse beweging wordt namelijk zwaarder ingesteld dan de beweging “heen”. Dit zorgt voor 30% meer spierversterking. Daarnaast verhoogt de Milon Cirkel je stofwisseling tot 15 maal langer in vergelijking tot een gewone training, wat de vetverbranding stimuleert. Ben je op zoek naar een korte, efficiënte, training dan moet je de Milon zeker proberen. Maak een afspraak aan de receptie of aan de fitness desk! Praktijk voor Osteopathie Sinds februari biedt Aerofit ook Osteopathie. Sascha is toen zijn eigen praktijk “OsteoHolland” gestart. Osteopathie is een snel groeiende manuele geneeskunde die complementair is aan de reguliere gezondheidszorg. Door naar het gehele lichaam te kijken wordt de (onderliggende) oorzaak aangepakt van klachten en/of preventief gewerkt aan het optimaliseren van de gezondheid. Om optimaal te kunnen functioneren is het belangrijk dat alles in ons lichaam goed kan bewegen. Onze moderne levensstijl zoals computeren, sms’en, verhoogde psychologische stress, slaapgebrek, hoge werkdruk en overmatig sporten kunnen negatieve gevolgen hebben op ons lichaam of de beweeglijkheid daarvan. De osteopaat herstelt gedetailleerd de bewegelijkheid van je lichaam, wat herstel bevordert en preventief blessures of klachten voorkomt. Er wordt gezocht naar bewegingsbeperkingen die een nadelig effect hebben op de gezondheid en die worden behandeld middels veilige manipulaties (kraken), technieken rondom het gehele lichaam (organen, zenuwen, bloedvaten, spieren & schedel) en ook bindweefsel (fascia).  Daarnaast wordt er persoonlijk advies gegeven of mogelijk verwezen naar andere zorgprofessionals. Doorgaans werken osteopaten samen met andere behandelaren (indien nodig) zoals: artsen, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, mondhygiënisten, psychologen, homeopaten & leefstijlcoaches. Op dinsdag van 10.00-10.30 en op donderdag van 17.00-18.00 heeft Sascha een gratis spreekuur. Je kunt dan kennis maken met Sascha, vragen stellen en om advies vragen. Je kan hiervoor een afspraak maken aan de receptie. ____________________________________________________________________________________________ Class schedule changes, yoga & Pilates news Since October we have had some changes in the Yoga and Pilates classes. Dewi has indicated that she, unfortunately, wants to stop teaching at Aerofit from October, due to other activities and Angela can no longer teach the Yin Yoga class on Tuesday evening from 11 October. This is why there will be a few changes in the class schedule: - From October 11: Tuesday 20.30 Bodybalance with Daisy (contrary to what was communicated in our previous newsletter, which states that Daisy will teach Bodybalance on Thursday evening at 20.30) - From October 12: Wednesday 10.15 Yoga with Angela - From October 12: Wednesday 20.30 Yin Yoga with Esmee Furthermore, Lisa started teaching Pilates on Mondays at 20.30 on September 26. We hope that everyone will find their way again in the adjusted schedule. We will miss Dewi and thank her for the great lessons over the years. Of course, we wish Lisa good luck with her Pilates class on Monday evening! Saturday 1 October: “International Coffee Day” Because this Saturday is "International Coffee Day", the first cup of coffee is free all day. So…..come and work out and enjoy our delicious coffee! For members only! Les Mills releases From October 3, the latest programs Bodypump, Bodybalance, and Core will be running in our club. Are you looking for more relaxation, do you want to become more flexible, and also want to strengthen your core? Then Bodybalance is the class for you. If you want to strengthen your abs, back, and glutes, join the Core. During the Bodypump class, all your major muscle groups are trained. Because you do a lot of repetitions, you train your muscle endurance. Bodypump will make you stronger and slimmer and it will stimulate your fat burning. If you have never followed a Bodypump lesson before, you can schedule an appointment at the reception for a Bodypump introduction. You will then receive an explanation about the correct technique and we advise you on which weight you can start. Bring-a-friend - Earn a month of free sports! After a long warm summer, most members have found their way back to our club. Perhaps you have friends or family in your area who would like to work on a healthy lifestyle. You can then bring them in for a free trial training. If your guest becomes a member, you will receive a month free from us! You can introduce several new members, you will receive a free month for each member introduced. Fill in a Bring-a-friend card at the reception. Free trial training Milon Have you never trained on the Milon Circle? Then make an appointment for a free Milon tryout. The Milon is a smart combination of 6 fully automatic strength machines and 2 times 4 minutes of cardio training. You do the circle twice which only takes you 35 minutes. Because the training is eccentric, you train your body in a different way than you are used to. This is because the backward movement is set more heavily than the movement “forwards”. This provides 30% more muscle strengthening. In addition, the Milon Circle increases your metabolism up to 15 times longer compared to normal training, which stimulates fat burning. If you're looking for a short, efficient workout, you should definitely try the Milon. Make an appointment at the reception or at the fitness desk. Practice for Osteopathy Since February, Aerofit also offers Osteopathy. Sascha then started his own practice, “OsteoHolland”. Osteopathy is a fast-growing manual treatment that is complementary to regular health care. By looking at the entire body, the (underlying) cause of complaints is tackled, and/or preventive work is done on optimizing health. In order to function optimally, it is important that everything in our body can move properly. Our modern lifestyle such as computers, texting, increased psychological stress, lack of sleep, high work pressure, and excessive exercise can have negative consequences on our body or its mobility. The osteopath restores the mobility of your body in detail, which promotes recovery and prevents injuries or complaints. Movement restrictions that have an adverse effect on health are sought and are treated through safe manipulations, techniques around the entire body (organs, nerves, blood vessels, muscles & skull), and also connective tissue (fascia). In addition, personal advice is given or possibly referred to other healthcare professionals. Osteopaths work together with other practitioners (if necessary) such as doctors, physiotherapists, manual therapists, dieticians, dental hygienists, psychologists, homeopaths & lifestyle coaches. On Tuesday from 10.00-10.30 and on Thursday from 17.00-18.00 Sascha has a free consultation hour. You can then meet Sascha and ask questions or ask for advice. Please make an appointment at the reception.

Newsflash 22 augustus

Wij hopen dat je een mooie zomer (vakantie) hebt gehad en dat je hebt genoten van het prachtige weer. Misschien stond sporten bij jou op een wat lager pitje en pak je de draad snel weer op. Wij zijn er in ieder geval klaar voor en we zijn er voor jou!  Verdien een maand gratis sporten  Mocht je mensen in jouw omgeving hebben die ook aan hun fitheid willen gaan werken dan is dít het moment. Als zij nu lid worden sporten ze gratis tot 1 oktober. Als beloning voor het aanbrengen van een nieuw lid krijg jij 1 maand gratis sporten van ons (1 maand per aangebracht lid, meerdere leden aanbrengen mag). Vul hiervoor een Bring-a-friend kaart in aan de receptie.  Teamnieuws  ★ Na jarenlang trouw op zondag te hebben gewerkt gaat Jessy hiermee stoppen. Hij gaat als gymdocent werken op het Adelbert college. Wij wensen Jessy uiteraard heel veel succes met zijn nieuwe baan. We zullen hem gaan missen maar gelukkig blijft hij als invalkracht aan Aerofit verbonden.  ★ Op zondagmiddag hebben wij een nieuwe trainer in de fitness: Tim Amman. Tim is 20 jaar, komt oorspronkelijk uit Zwitserland en woont sinds 2 jaar in Nederland. Hij heeft de ISSA gevolgd (International Sport Science Association) en heeft een enorme passie voor fitness training. Graag brengt hij zijn enthousiasme over op alle Aerofit leden. Welkom bij Aerofit,Tim!  ★ Demi volgt de opleiding Persoonlijk begeleider Maatschappelijke zorg en zal per september 4 dagen per week gaan werken bij SVG - Gemiva. Hierdoor heeft ze helaas minder tijd voor Aerofit. Maar ook Demi zal op oproepbasis werkzaam blijven bij Aerofit. Wij wensen ook Demi veel succes met deze nieuwe uitdaging.  Aerofit Beach run  Op zondag 4 september om 10.00 uur organiseren wij een Aerofit Beach run op het strand bij Strandpaviljoen Sport, Wassenaarse Slag, afstand 5 of 10 km. Deze run is gratis voor leden. Daarnaast mag je als lid ook een gratis introducé meenemen. Je kan je inschrijven aan de receptie. Het startnummer kan een half uur vooraf aan de start worden opgehaald rondom Strandpaviljoen Sport.  Voor de dame/heer die het eerste eindigt staat een mooie bokaal klaar. En voor iedere deelnemer die finisht ligt er een leuke Goodiebag klaar.  After Summer Fitness Challenge  Tijd voor actie! Na een lange warme zomer kun je de hele maand september meedoen met onze 30-Day Plank challenge. In stappen bouw je de duur van Planking langzaam op. Wie weet hou jij het aan het eind van september wel 5 minuten vol!  Op vrijdag 30 september organiseren wij onder begeleiding van een trainer een Final group Challenge om 10.00 uur, 13.00 uur, 16.00 uur en 19.00 uur.  Voor degene die het dan 5 minuten volhoudt hebben wij een leuke, unieke prijs. Wil je meedoen met deze challenge, haal dan bij de trainer het Planking opbouwschema op. Planking is top voor een sterke en strakke core!  Lesrooster nieuws  ★ Vanaf september is de Bodyshape op vrijdagochtend om 09.00 uur weer terug. De les wordt gegeven door Isa. Chrissie is dan terug van zwangerschapsverlof en zal de donderdagochtend Bodyshape om 09.00 uur weer gaan geven.  ★ Ook de Pilates les op maandagavond om 20.30 uur staat in september weer op het rooster. De les wordt tijdelijk gegeven door Edith en zal later worden overgenomen door Lisa.  ★ Vanaf 1 oktober geeft Pauline op donderdagavond een Spinningles om 19.45 en Daisy om 20.30 uur een Body Balance les.  Groepslessen reserveren  Wij gaan (voorlopig) nog door met ons reserveringssysteem via de Sportivity App. We raden je dan ook aan om de lessen die je wilt volgen te reserveren. Als er plek is kun je natuurlijk ook zonder reservering mee doen maar het zou kunnen dat een les vol zit en dat je voor niks komt, dat zou jammer zijn. Heb je de Sportivity App niet meer dan kun je de receptie vragen om de link te sturen. Je kunt een week min 2 uur vooruit lessen reserveren. Ook is het mogelijk om je les via de Sportivity App te annuleren (ook last minute kan dit tegenwoordig via de App).  We vragen je met klem om je les te allen tijde te annuleren als je onverhoopt niet kunt komen. Zo geef je andere leden de kans om met de les mee te doen. Dank alvast hiervoor.  Volle stempelkaart  Heb jij flink doorgesport afgelopen zomer en heb je één (of meerdere) volle stempelkaart(en) ingeleverd dan maak je kans op mooie prijzen, aangeboden vanuit de VES. De winnaars van deze landelijke prijzen worden op zaterdag 10 september 2022 bekend gemaakt op www.activesummeractie.nl. Dus…..check it out! Je kunt nog stempels binnenhalen t/m 31 augustus en je volle stempelkaart inleveren t/m 9 september.  We hopen je snel weer te zien bij Aerofit!  ________________________________________________________________________________________ We hope you had a nice summer (holiday) and that you enjoyed the beautiful weather. Maybe you haven’t been to the gym a lot this summer, then we hope to see you around soon again. In any case, we are ready to help you to remain or become fit and healthy!  Earn a free month membership  If you have people in your area who also want to work on their fitness, now is the time. If they become a member now, they can exercise for free until October 1. As a reward for introducing a new member, you will receive 1 month for free (1 month per applied member, multiple members are allowed). In that case, fill in a Bring-a-friend card at the reception. Team news  ★ After years of faithfully working on Sundays, Jessy is going to stop. He will work as a physical education teacher at the Adelbert College. We wish Jessy lots of success with his new job. We will miss him, but luckily he will remain associated with Aerofit as a stand-in. ★ On Sunday afternoon we have a new trainer: Tim Amman.  Tim is 20 years old, originally from Switzerland, and has been living in the Netherlands for 2 years now. He has attended the ISSA (International Sports Science Association) and has a huge passion for fitness training. He likes to convey his enthusiasm to all Aerofit members. Welcome to Aerofit, Tim!  ★ Demi will start working in health care 4 days a week from September, this because of her studies Personal counselor Social care. Unfortunately, because of this, she has less time for Aerofit. But Demi will also continue to work at Aerofit as a stand-in as well. We also wish Demi good luck with this new challenge.  Aerofit Beach run  On Sunday, September 4 at 10.00 we organize an Aerofit Beach Run at Strandpaviljoen Sport, Wassenaarse Slag, distance of 5 or 10 km. This run is free for members. In addition, as a member, you can also bring a free introduction. You can register at the reception. The start number can be picked up half an hour before the start, around Strandpaviljoen Sport. A cup is ready for the man/woman who finishes first. Furthermore, every participant who finishes will receive a nice Goodie Bag.  After Summer Fitness Challenge  Time for action! After a long warm summer, you can participate in our 30-Day Plank challenge throughout September. You gradually build up the duration of Planking in steps. Who knows, you might hold the plank for 5 minutes at the end of September!  On Friday, September 30, we will organize a Final group Challenge under the guidance of a trainer at 10.00, 13.00,16.00 and 19.00.  We have a unique price for those who can hold the plank for 5 minutes. If you want to participate in this challenge, ask a trainer for the Planking build-up schedule. Planking is great for a strong and slim core!  Class schedule news  ★ From September, the Bodyshape will be back on Friday morning at 09:00. The class is given by Isa. Chrissie will be back from maternity leave by then and will resume the Bodyshape class on Thursday morning at 09:00.  ★ The Pilates class on Monday evening at 20.30 is also back on the schedule in September. The class will be temporarily taught by Edith and will later be taken over by Lisa. ★ From October 1, on Thursday evening Pauline will teach a Spinning class at 19.45 and Daisy will teach a Body Balance class at 20.30.  Reservation system group classes  We will continue (for now) with our reservation system for the group classes, via the Sportivity App. We, therefore, advise you to book the classes you want to follow. If there is room, you can participate without a reservation, but it could be that a class is full and you can’t join, that would be a shame. If you no longer have the Sportivity App, you can ask the reception to resend the link to the App. You can book lessons one week minus 2 hours in advance. It is also possible to cancel your lesson via the Sportivity App (this is now also possible last minute via the App).  We urge you to cancel your class at any time if you are unable to attend. This way you give other members the opportunity to participate in the lesson. Thanks in advance for this.  Full stamp card  If you worked out a lot this summer and you handed in one (or more) full stamp card(s), you have a chance to win great prizes, offered by the VES. The winners of these national prizes will be announced on Saturday, September 10, 2022, on www.activesummeractie.nl.. So…..check it out! You can still collect stamps until August 31, you can hand in your full stamp card until September 9.  We hope to see you soon at Aerofit!

Newsflash 27 juni

Runnersclub nieuws / Aerofit Beachrun zondag 4 september Op zondag 4 september om 10.00 organiseren wij een Aerofit Beach run op het strand bij strandpaviljoen Sport, Wassenaarse Slag, afstand 5 of 10 km. Deze run is gratis voor leden. Daarnaast mag je als lid ook een gratis introducé meenemen. Je kan je inschrijven aan de receptie. Het startnummer kan een half uur vooraf aan de start worden opgehaald rondom strandpaviljoen Sport. Voor de dame/heer die het eerste eindigt staat een mooie beker klaar. Verder geldt voor iedere deelnemer die finisht dat er een leuke Goodiebag klaar ligt. Vooraf aan de Beachrun zal er in de zomer (van 6 juli t/m 31 augustus) op woensdagavond op het strand/in de duinen getraind worden. Verzamelen om 19.30 uur bij Strandpaviljoen Sport. Heb je iemand in je omgeving die ook graag wil meelopen met de Runnersclub op woensdagavond? In de maanden juli en augustus kun je gratis iemand meenemen. Groepslesnieuws ★ Twee lessen achter elkaar Nu het het de komende tijd rustiger zal worden ivm de zomervakantie is het mogelijk om via de Sportivity App ook 2 lessen achter elkaar / op 1 dag te reserveren. Dit hoef je dus niet meer via de receptie te regelen.  ★ Annuleren reservering groepsles Vanaf heden is het mogelijk om tot aan de start van een groepsles je reservering te annuleren via de Sportivity App. Je hoeft dus niet meer te bellen met de receptie als je korter dan 4 uur vooraf aan de groepsles je reservering wilt annuleren. Wij vragen je met klem om, mocht je onverhoopt niet naar de groepsles kunnen komen, de reservering zo tijdig mogelijk te annuleren. Bij volle lessen staan er regelmatig leden op de wachtlijst die ook graag een kans krijgen om mee te doen aan de les. Bedankt alvast voor je medewerking! ★ Zomerrooster In juli en augustus vervalt de Pilates op maandagavond om 20.30. Frederique stopt helaas met deze les. We zijn op zoek naar vervanging zodat we deze les vanaf september weer kunnen aanbieden. In juli en augustus vervalt ook de Body balance op vrijdagochtend om 09.00. ★ Nieuwe Les Mills releases Start de zomer goed met de nieuwste programma’s van Body Balance, Bodypump en Core. Vanaf maandag 4 juli te volgen binnen onze club. ★ Bodypump introductie Heb je nog nooit een Bodypump les gevolgd, doe dan mee met de Bodypump introductie op donderdag 7 juli om 18.15 uur of zondag 10 juli om 11.30. Je krijgt dan uitleg over de juiste pump techniek en een advies met welk gewicht je het beste kunt starten. Je kunt je inschrijven via de inschrijflijst op het lesrooster bord. Nieuwe kunst Vanaf maandag 4 juli valt weer nieuwe kunst te bewonderen bij Aerofit. De komende maanden zal Studio Zepa exposeren: street en graffiti artists, kleurrijke, krachtige portretten en landschappen. Dus, kijk je ogen uit tijdens je training! Meer info: www.studiozepa.nl. VES stempelactie Om jou gemotiveerd te houden tijdens de zomer hebben wij weer de VES Get active summer stempelactie. Ontvang bij elk bezoek (maximaal 1 per dag) een stempel. Met een volle stempelkaart maak je kans op leuke prijzen aangeboden door de VES. Er is een prachtige hoofdprijs te winnen: een wellness & fitness retreat bij Villa Pureza voor twee personen t.w.v. € 3.798,-! Naast de hoofdprijs zijn er ook vele andere mooie prijzen te winnen. De spelregels: - Bij elk sportbezoek ontvang je een stempel, maximaal 1 per dag. - Er kan gestempeld worden van 1 juli t/m 31 augustus. - Bij 10 stempels heb je al een volle kaart. - Lever je volle kaart in bij de receptie, je mag meerdere stempelkaarten inleveren. - Voor de eerste 200 volle stempelkaarten hebben wij een extra beloning, je kunt kiezen uit een Aerofit strandtas, bidon of infuser (zolang de voorraad strekt). Maximaal 1 per persoon. - Trekking van de VES prijzen vindt plaats in september. Overal welkom Als lid van een Exclusief Sportcentrum heb je toegang tot álle VES vestigingen. Jouw lidmaatschap opent daarmee de deuren van nog eens meer dan 100 clubs! Handig voor als je deze zomer op vakantie gaat in eigen land of wanneer je net wat verder weg bent van jouw eigen club en wilt sporten. Kijk hier voor meer informatie.  We wensen jullie een mooie en sportieve zomer!