Nieuws

Mei nieuws / May news

Scroll down for EnglishDe hele maand mei krijg je van ons 10% extra op je bartegoed gestort als je minimaal € 25,00, maximaal € 250,00 stort. Zo geniet je nóg meer van onze heerlijke koffie, thee, smoothies, tosti’s en proteïne shakes. Ook kun je je bartegoed gebruiken voor bijvoorbeeld de zonnebank, Aerofit bidon, handdoek of badlaken.  De zomervakantie komt in zicht. Wil jij graag een paar kilo slanker op vakantie neem dan nú de stap en maak een afspraak met onze Fittergy coach en Personal trainer Merit.Bij haar kun je o.a. terecht voor:★ Fatburning Plan: werk aan een gezonde leefstijl en een gezond, fit en slanker lichaam★ Personal FIT Plan : een totaalpakket van personal training en leefstijl-optimalisatie★ 10-daagse Sportvasten kuur: maak de switch van suiker- naar vetverbranding en ervaar de vele voordelen★ 10-daagse Vegan Flex Detox kuur: ontgift je lichaam door middel van een grotendeels plantaardig voedingspatroon, met als bijkomend voordeel zichtbaar vetverlies.★ 10 daagse Kracht vasten kuur: hét programma voor het verliezen van het onderhuids vet, het verkrijgen van meer spiermassa én meer kracht.★ Personal Hormonal Profiling: verbeter je hormonale balans en lichaamssamenstelling, dmv krachttraining, voeding & suppletie.Verder heeft Merit pas haar Fittergy licentie uitgebreid met “Wandelvasten”. Ook dit is een 10-daagse kuur, gebaseerd op het succes van de sportvasten kuur, welke met name goed werkt bij wat minder sportieve mensen, mensen met zwaar overgewicht (geen diabetes), mensen die niet kunnen of mogen hardlopen, mensen die goed zijn in laag intensieve langdurige duurtraining, vrouwen met hormonale disbalans (in de overgang) en vrouwen die veel vocht vasthouden.Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende en gratis afspraak, kun je een email sturen naar info@onhealthyground.com of kijk op https://www.onhealthyground.com/Op 18 mei, Hemelvaartsdag zijn we open van 07.00-16.00. In de ochtend hebben wij dan ons reguliere lesrooster. De Yoga light in de middag vervalt.Met Pinksteren hanteren wij de volgende openingstijden:- Zondag 28 mei, 1ste Pinksterdag: normale openingstijden en lesrooster- Maandag 29 mei, 2de Pinksterdag: open van 07.00-16.00Normaal lesrooster in de ochtend, de Bodyshape light in de middag vervalt.Op 4 en 5 mei hebben wij normale openingstijden. Op 4 mei zijn wij om 20.00 2 minuten stil.Sportieve groeten,Het AerofitteamThroughout the month of May, you will receive an extra 10% on your bar credit if you deposit a minimum of € 25.00 and a maximum of € 250.00. This way you can enjoy our delicious coffee, tea, smoothies, sandwiches, and protein shakes even more. You can also use your bar credit for, for example, the sunbed, Aerofit water bottle, towel, or bath towel. Summer holidays are coming. If you would like to lose a few kilos before your holiday, take the step now and make an appointment with our Fittergy coach and Personal trainer Merit.You can contact her for:★ Fatburning Plan: work on a healthy lifestyle and a healthy, fit, and slimmer body★ Personal FIT Plan: a total package of personal training and lifestyle optimization★ 10-day Sport Fasting cure: make the switch from sugar to fat burning and experience the many benefits★ 10-day Vegan Flex Detox cure: detoxify your body through a largely plant-based diet, with the added benefit of visible fat loss.★ 10-day Strength Fasting cure: the program for losing subcutaneous fat, gaining more muscle mass and more strength.★ Personal Hormonal Profiling: improve your hormonal balance and body composition, through strength training, nutrition & supplementation.Furthermore, Merit has recently expanded her Fittergy license with “Walking fasting”. This is also a 10-day cure, based on the success of the Sport Fasting cure, which works particularly well for less sporty people, people who are overweight (no diabetes), people who cannot or are not allowed to run, people who are good in low-intensity long-term endurance training, women with hormonal imbalance (in menopause) and women who retain a lot of fluid.For more information or to make a no-obligation and free appointment, you can send an email to info@onhealthyground.com or visit https://www.onhealthyground.com/ On May 18, Ascension Day, we are open from 07:00-16:00. In the morning we have our regular class schedule. The Yoga light in the afternoon is canceled.With Pentecost, we are open the following hours:- Sunday 28 May: normal opening hours and class schedule- Monday 29 May: open from 07.00-16.00Regular class schedule in the morning, the Bodyshape light in the afternoon is canceled.On 4 and 5 May we have normal opening hours. On May 4th we will be silent for 2 minutes at 20.00.The Aerofit team

Newsflash 31 oktober

Om het sporten voor al onze leden aangenaam en gezellig te houden is het weer eens goed om iedereen te wijzen op de afspraken en regels die binnen Aerofit gelden. Ook hebben wij nagedacht hoe om te gaan met telefoon gebruik binnen de fitness.  Om met dat laatste te beginnen. Het gebruik van een telefoon, voor allerlei andere zaken behalve bellen, is niet meer weg te denken binnen onze maatschappij. Zo wordt de telefoon in de fitnessruimte ook gebruikt voor muziek tijdens trainen en voor het bekijken van het trainingsschema. Wat we ook steeds vaker zien is dat in de pauze tussen de trainingssets door social media wordt gecheckt terwijl leden op een apparaat blijven zitten. Hierdoor worden toestellen soms onnodig lang bezet gehouden wat de doorstroom niet bevordert. We willen je vriendelijk vragen om van het apparaat af te stappen als je je telefoon wat langer wilt gebruiken, zodat een ander lid gebruik kan maken van het trainingstoestel. Bellen doen we niet in de fitnessruimte maar in de lounge. Verder is, i.v.m de AVG, het zonder toestemming maken van foto’s/video’s van personen niet toegestaan.  Nog wat aandachtspunten voor in de fitness  1. Gebruik van een handdoek op de apparaten is verplicht  2. Schone binnenschoenen (in de kleedkamer omwisselen) zijn verplicht in de trainingsruimten  3. Maak je toestel na gebruik droog/schoon met papier of een blauw doekje en een spray We houden Aerofit graag schoon!  Met betrekking tot de sauna  1. Douchen voor saunabezoek is verplicht  2. Ondergoed/badkleding is niet toegestaan  3. Gebruik een handdoek onder het gehele lichaam (ook onder je hoofd en voeten) 4. Gebruik van lichaams- en haarolie bij gebruik van de sauna is niet toegestaan 5. Het is niet toegestaan zelf iets op de saunakachel te gieten  Met betrekking tot douchen  Het is ivm de hygiëne niet toegestaan om te scheren onder de douche en we raden je aan slippers te dragen aangezien de vloer glad kan zijn.  Verder een vriendelijk, maar dringend verzoek om maar 1 douche tegelijk aan te zetten. Het gebeurt regelmatig dat meerdere douches worden aangezet omdat dit ervoor zou zorgen dat het water wat warmer wordt. Dat is in deze tijd van energiecrisis uiteraard niet uit te leggen.  Tot slot willen we iedereen vriendelijk verzoeken fietsen in de fietsenstalling te plaatsen en scooters op de speciale scooter parkeerplekken.  We bedanken je alvast hartelijk voor het meedenken en meewerken aan een prettig sportklimaat binnen Aerofit. ___________________________________________________________________________________________ To keep working out pleasant and enjoyable for all our members, it might be good to point out the house rules that apply within Aerofit once. We have also thought about how to deal with telephone use within the fitness area.  Let’s start with the last point. The use of a mobile, for all kinds of other things besides calling, has become an indispensable part of our society. For example, the mobile in the gym is also used for music during training and for viewing the training schedule. However, what we also see more and more is social media checks during the break between training sets while members remain on a device. As a result, devices are sometimes kept occupied for an unnecessarily long time, which does not promote throughput. We kindly ask you to step off the device if you want to use your phone a little longer so that another member can use the training device.  Please don't call in the fitness area but in the lounge. Furthermore, because of privacy, taking photos/videos of people without permission is not allowed.  Some more points for attention about working out in the gym  1. Use of a towel on the devices is mandatory  2. Clean indoor shoes (change shoes in the locker room) are mandatory in all training areas  3. Dry/clean your device after use with paper or a blue cloth and a spray. We like to keep Aerofit clean!  Regarding the sauna  1. Showering before a sauna visit is mandatory  2. Underwear/swimwear is not allowed  3. Sit or lay down on a towel with your whole body (including your head and feet) 4. Use of body and hair oil when using the sauna is not allowed  5. It is not allowed to pour any liquids on the sauna heater yourself  With regard to showering  For hygiene reasons, it is not allowed to shave in the shower and we recommend that you wear flip flops as the floor can be slippery.  Furthermore, a friendly, but urgent request to only turn on 1 shower at a time. It often happens that several showers are turned on because this would ensure that the water gets warmer. This is of course inexplicable in this time of energy crisis.  Finally, we kindly ask everyone to park bicycles in the bicycle shed and scooters in the unique scooter parking spaces.  We would like to thank you in advance for thinking along and contributing to a pleasant sports climate within Aerofit.

Newsflash 10 oktober

We hebben een aantal leuke activiteiten voor je op het programma staan in de maand november, welke je niet wil missen! ★Kinderyoga We leven in een snelle tijd met veel prikkels. Veel kinderen ondervinden hier last van en raken overprikkelt. Met behulp van kinderyoga leren kinderen hun grenzen aan te geven en leren ze te vertrouwen op hun intuïtie en hun gevoel. Kinderyoga heeft een gunstig effect op de ontspanning, motoriek, het zelfvertrouwen en het concentratievermogen. Ook stimuleert het de fantasie en creativiteit. De hele maand november biedt Angela van Healing Heart gratis kinderyoga lessen aan, op dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30. Deze try out maand gebruiken we om te kijken of er interesse is voor kinderyoga binnen Aerofit. De try outs zijn bedoeld voor (klein)kinderen van Aerofitleden en voor een vriendje of vriendinnetje. Voor onze leden zou dit een kans zijn om tijdens de kinderyoga les zelf te kunnen gaan trainen, dus een win-win situatie. Als er voldoende interesse is zal Angela op dinsdag 17 januari starten met een 6 weekse introductie cursus kinderyoga.  Heb je één of meerdere kinderen in de leeftijdsgroep van 7 t/m 11 jaar dan kun je ze opgeven voor een gratis try out op één van de volgende dagen: 1, 8, 15, 22 of 29 november, van 15.30 - 16.30. Voor meer informatie of aanmelden, stuur een mail naar Angela: healingheart.nl@gmail.com Wees er snel bij, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. ★Yoga/Pilates special: Workshop onderrug/heupen Op zondag 6 november geeft Frédérique een workshop speciaal gericht op de onderrug en heupen. Ervaar je stijfheid en/of pijn in dat gebied? Schrijf je dan in voor deze workshop van 75 minuten. Frédérique geeft je mooie oefeningen om de flexibiliteit in de onderrug en heupen te verbeteren en geeft daarbij een heldere uitleg. Met deze oefeningen kun je ook thuis aan de slag want je krijgt een handige hand out mee.  Datum: zondag 6 november Tijd: 11.45 - 13.00 Kosten: € 5,00 voor leden, niet-leden € 17,50 Inschrijven aan de receptie ★Spinningspecial met Ab en Mark  Op vrijdagavond 11 november organiseren wij weer een ouderwetse spinningspecial met “die hards” Ab en Mark. 1,5 uur lang wordt er gefietst op de beste spinningnummers van de afgelopen jaren, als dat geen goed begin van jouw weekend is?! Datum: vrijdag 11 november Tijd: 19.00 - 20.30 Inschrijven op de inschrijflijst op het lesroosterbord, wees er snel bij want vol = vol! Gratis voor leden! _______________________________________________________________________________________________ We have a number of fun and interesting activities planned for you in the month of November, which you don’t want to miss! ★Children's Yoga We live in a fast-paced time with many stimuli. Lots of children experience this and become overstimulated. With the help of children's yoga, children learn to indicate their limits and learn to trust their intuition and their feelings. Children's yoga has a beneficial effect on relaxation, motor skills, self-confidence, and the ability to concentrate. It also stimulates imagination and creativity. Angela from Healing Heart offers free children's yoga classes throughout November, on Tuesday afternoons from 15.30 to 16.30. We use this try-out month to see if there is interest in children's yoga within Aerofit. The tryouts are intended for children of Aerofit members, they can bring a friend as well. For our members this could be an opportunity to work out during the children's yoga class, so a win-win situation. If there is enough interest, Angela will start on Tuesday 17 January with a 6-week introductory course children's yoga. If you have one or more children in the age group of 7 to 11 years old, you can sign them up for a free tryout on one of the following days: November 1, 8, 15, 22, or 29, from 15.30 - 16.30. For more information or registration, send an email to Angela: healingheart.nl@gmail.com. Be quick, first come, first served. ★Yoga/Pilates special: Lower back/hips workshop On Sunday, November 6, Frédérique will give a workshop specifically aimed at the lower back and hips. If you experience stiffness and/or pain in that area, sign up for this 75-minute workshop. Frédérique gives you beautiful exercises to improve flexibility in the lower back and hips and she gives a clear explanation. With these exercises, you can also get started at home because you will receive a handy handout. Date: Sunday, November 6 Time: 11.45 - 13.00 Costs: Members € 5,00, non-members € 17,50 Register at the reception ★Spinning special with Ab and Mark On Friday evening 11 November, we will organize a spinning special with die-hards Ab and Mark. 1.5 hours of indoor cycling to the best spinning tracks of recent years, if that isn't a good start to your weekend! Date: Friday 11 November Time: 19.00 - 20.30 Register on the registration list on the schedule board, be quick because full = full! Free for members!

Newsflash 30 september

Wijzigingen lesrooster, yoga & Pilates nieuws Vanaf oktober hebben we wat wijzigingen in de Yoga en Pilates lessen. Dewi heeft aangegeven vanaf oktober helaas te willen stoppen met lesgeven bij Aerofit, ivm andere werkzaamheden en Angela kan de Yin Yoga les op dinsdagavond vanaf 11 oktober niet meer geven. Dit is natuurlijk erg jammer en om die reden zijn er een paar wijzigingen in het lesrooster: - Vanaf 11 oktober: dinsdag 20.30 Bodybalance met Daisy (in tegenstelling tot wat gecommuniceerd is in onze vorige nieuwsbrief, waarin staat dat Daisy Bodybalance zal gaan geven op donderdagavond om 20.30) - Vanaf 12 oktober: woensdag 10.15 Yoga met Angela - Vanaf 12 oktober: woensdag 20.30 Yin Yoga met Esmee  Verder geeft Lisa sinds 26 september de Pilates les op maandag om 20.30. We hopen dat iedereen zijn/haar draai weer zal vinden in het aangepaste lesrooster. We zullen Dewi missen en bedanken haar voor de fijne lessen de afgelopen jaren. Lisa wensen we natuurlijk veel succes met haar Pilates les op maandagavond! Zaterdag 1 oktober : “Internationale Dag van de Koffie” Omdat het a.s. zaterdag “Internationale Dag van de Koffie” is, is het eerste kopje koffie de gehele dag gratis. Dus…..kom lekker sporten en geniet van onze heerlijke koffie! Alleen voor Aerofit-leden! Les Mills releases  Vanaf 3 oktober draaien de nieuwste programma’s Bodypump, Bodybalance en Core weer in onze club. Zoek je meer ontspanning, wil je flexibeler worden en tevens je core versterken? Dan is Bodybalance dé les voor jou. Wil je je buik-, rug- en bilspieren sterker maken, doe dan mee met de Core. Tijdens de Bodypump les worden al je grote spiergroepen getraind. Doordat je veel herhalingen doet train je je spieruithoudingsvermogen waardoor je sterker en strakker wordt én je stimuleert je vetverbranding. Heb je nog nooit een Bodypump les gevolgd dan kun je aan de receptie een afspraak inplannen voor een Bodypump introductie. Je krijgt dan uitleg over de juiste techniek en we adviseren je met welk gewicht je het beste kunt starten. Bring-a-friend - Verdien een maand gratis sporten! Na een lange warme zomer hebben de meeste leden hun weg naar onze club weer weten te vinden. Misschien heb je vrienden of familie in je omgeving die aan een gezonde leefstijl zouden willen/moeten werken. Je kunt ze dan een keer meenemen voor een gratis proeftraining. Wordt jouw introducé lid dan ontvang jij een maand gratis sporten van ons! Je mag meerdere nieuwe leden aanbrengen, per aangebracht lid krijg je een gratis maand. Vul hiervoor een Bring-a-friend card in aan de receptie. Gratis proeftraining Milon Heb je nog nooit op de Milon Cirkel getraind? Maak dan een afspraak voor een gratis Milon try out. De Milon is een slimme combinatie van 6 volautomatische krachttoestellen en 2 maal 4 minuten conditietraining. Tweemaal de cirkel kost je slechts 35 minuten. Omdat de training excentrisch is, train je je lichaam op een andere manier dan je gewend bent. De terugwaartse beweging wordt namelijk zwaarder ingesteld dan de beweging “heen”. Dit zorgt voor 30% meer spierversterking. Daarnaast verhoogt de Milon Cirkel je stofwisseling tot 15 maal langer in vergelijking tot een gewone training, wat de vetverbranding stimuleert. Ben je op zoek naar een korte, efficiënte, training dan moet je de Milon zeker proberen. Maak een afspraak aan de receptie of aan de fitness desk! Praktijk voor Osteopathie Sinds februari biedt Aerofit ook Osteopathie. Sascha is toen zijn eigen praktijk “OsteoHolland” gestart. Osteopathie is een snel groeiende manuele geneeskunde die complementair is aan de reguliere gezondheidszorg. Door naar het gehele lichaam te kijken wordt de (onderliggende) oorzaak aangepakt van klachten en/of preventief gewerkt aan het optimaliseren van de gezondheid. Om optimaal te kunnen functioneren is het belangrijk dat alles in ons lichaam goed kan bewegen. Onze moderne levensstijl zoals computeren, sms’en, verhoogde psychologische stress, slaapgebrek, hoge werkdruk en overmatig sporten kunnen negatieve gevolgen hebben op ons lichaam of de beweeglijkheid daarvan. De osteopaat herstelt gedetailleerd de bewegelijkheid van je lichaam, wat herstel bevordert en preventief blessures of klachten voorkomt. Er wordt gezocht naar bewegingsbeperkingen die een nadelig effect hebben op de gezondheid en die worden behandeld middels veilige manipulaties (kraken), technieken rondom het gehele lichaam (organen, zenuwen, bloedvaten, spieren & schedel) en ook bindweefsel (fascia).  Daarnaast wordt er persoonlijk advies gegeven of mogelijk verwezen naar andere zorgprofessionals. Doorgaans werken osteopaten samen met andere behandelaren (indien nodig) zoals: artsen, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, mondhygiënisten, psychologen, homeopaten & leefstijlcoaches. Op dinsdag van 10.00-10.30 en op donderdag van 17.00-18.00 heeft Sascha een gratis spreekuur. Je kunt dan kennis maken met Sascha, vragen stellen en om advies vragen. Je kan hiervoor een afspraak maken aan de receptie. ____________________________________________________________________________________________ Class schedule changes, yoga & Pilates news Since October we have had some changes in the Yoga and Pilates classes. Dewi has indicated that she, unfortunately, wants to stop teaching at Aerofit from October, due to other activities and Angela can no longer teach the Yin Yoga class on Tuesday evening from 11 October. This is why there will be a few changes in the class schedule: - From October 11: Tuesday 20.30 Bodybalance with Daisy (contrary to what was communicated in our previous newsletter, which states that Daisy will teach Bodybalance on Thursday evening at 20.30) - From October 12: Wednesday 10.15 Yoga with Angela - From October 12: Wednesday 20.30 Yin Yoga with Esmee Furthermore, Lisa started teaching Pilates on Mondays at 20.30 on September 26. We hope that everyone will find their way again in the adjusted schedule. We will miss Dewi and thank her for the great lessons over the years. Of course, we wish Lisa good luck with her Pilates class on Monday evening! Saturday 1 October: “International Coffee Day” Because this Saturday is "International Coffee Day", the first cup of coffee is free all day. So…..come and work out and enjoy our delicious coffee! For members only! Les Mills releases From October 3, the latest programs Bodypump, Bodybalance, and Core will be running in our club. Are you looking for more relaxation, do you want to become more flexible, and also want to strengthen your core? Then Bodybalance is the class for you. If you want to strengthen your abs, back, and glutes, join the Core. During the Bodypump class, all your major muscle groups are trained. Because you do a lot of repetitions, you train your muscle endurance. Bodypump will make you stronger and slimmer and it will stimulate your fat burning. If you have never followed a Bodypump lesson before, you can schedule an appointment at the reception for a Bodypump introduction. You will then receive an explanation about the correct technique and we advise you on which weight you can start. Bring-a-friend - Earn a month of free sports! After a long warm summer, most members have found their way back to our club. Perhaps you have friends or family in your area who would like to work on a healthy lifestyle. You can then bring them in for a free trial training. If your guest becomes a member, you will receive a month free from us! You can introduce several new members, you will receive a free month for each member introduced. Fill in a Bring-a-friend card at the reception. Free trial training Milon Have you never trained on the Milon Circle? Then make an appointment for a free Milon tryout. The Milon is a smart combination of 6 fully automatic strength machines and 2 times 4 minutes of cardio training. You do the circle twice which only takes you 35 minutes. Because the training is eccentric, you train your body in a different way than you are used to. This is because the backward movement is set more heavily than the movement “forwards”. This provides 30% more muscle strengthening. In addition, the Milon Circle increases your metabolism up to 15 times longer compared to normal training, which stimulates fat burning. If you're looking for a short, efficient workout, you should definitely try the Milon. Make an appointment at the reception or at the fitness desk. Practice for Osteopathy Since February, Aerofit also offers Osteopathy. Sascha then started his own practice, “OsteoHolland”. Osteopathy is a fast-growing manual treatment that is complementary to regular health care. By looking at the entire body, the (underlying) cause of complaints is tackled, and/or preventive work is done on optimizing health. In order to function optimally, it is important that everything in our body can move properly. Our modern lifestyle such as computers, texting, increased psychological stress, lack of sleep, high work pressure, and excessive exercise can have negative consequences on our body or its mobility. The osteopath restores the mobility of your body in detail, which promotes recovery and prevents injuries or complaints. Movement restrictions that have an adverse effect on health are sought and are treated through safe manipulations, techniques around the entire body (organs, nerves, blood vessels, muscles & skull), and also connective tissue (fascia). In addition, personal advice is given or possibly referred to other healthcare professionals. Osteopaths work together with other practitioners (if necessary) such as doctors, physiotherapists, manual therapists, dieticians, dental hygienists, psychologists, homeopaths & lifestyle coaches. On Tuesday from 10.00-10.30 and on Thursday from 17.00-18.00 Sascha has a free consultation hour. You can then meet Sascha and ask questions or ask for advice. Please make an appointment at the reception.

Newsflash 22 augustus

Wij hopen dat je een mooie zomer (vakantie) hebt gehad en dat je hebt genoten van het prachtige weer. Misschien stond sporten bij jou op een wat lager pitje en pak je de draad snel weer op. Wij zijn er in ieder geval klaar voor en we zijn er voor jou!  Verdien een maand gratis sporten  Mocht je mensen in jouw omgeving hebben die ook aan hun fitheid willen gaan werken dan is dít het moment. Als zij nu lid worden sporten ze gratis tot 1 oktober. Als beloning voor het aanbrengen van een nieuw lid krijg jij 1 maand gratis sporten van ons (1 maand per aangebracht lid, meerdere leden aanbrengen mag). Vul hiervoor een Bring-a-friend kaart in aan de receptie.  Teamnieuws  ★ Na jarenlang trouw op zondag te hebben gewerkt gaat Jessy hiermee stoppen. Hij gaat als gymdocent werken op het Adelbert college. Wij wensen Jessy uiteraard heel veel succes met zijn nieuwe baan. We zullen hem gaan missen maar gelukkig blijft hij als invalkracht aan Aerofit verbonden.  ★ Op zondagmiddag hebben wij een nieuwe trainer in de fitness: Tim Amman. Tim is 20 jaar, komt oorspronkelijk uit Zwitserland en woont sinds 2 jaar in Nederland. Hij heeft de ISSA gevolgd (International Sport Science Association) en heeft een enorme passie voor fitness training. Graag brengt hij zijn enthousiasme over op alle Aerofit leden. Welkom bij Aerofit,Tim!  ★ Demi volgt de opleiding Persoonlijk begeleider Maatschappelijke zorg en zal per september 4 dagen per week gaan werken bij SVG - Gemiva. Hierdoor heeft ze helaas minder tijd voor Aerofit. Maar ook Demi zal op oproepbasis werkzaam blijven bij Aerofit. Wij wensen ook Demi veel succes met deze nieuwe uitdaging.  Aerofit Beach run  Op zondag 4 september om 10.00 uur organiseren wij een Aerofit Beach run op het strand bij Strandpaviljoen Sport, Wassenaarse Slag, afstand 5 of 10 km. Deze run is gratis voor leden. Daarnaast mag je als lid ook een gratis introducé meenemen. Je kan je inschrijven aan de receptie. Het startnummer kan een half uur vooraf aan de start worden opgehaald rondom Strandpaviljoen Sport.  Voor de dame/heer die het eerste eindigt staat een mooie bokaal klaar. En voor iedere deelnemer die finisht ligt er een leuke Goodiebag klaar.  After Summer Fitness Challenge  Tijd voor actie! Na een lange warme zomer kun je de hele maand september meedoen met onze 30-Day Plank challenge. In stappen bouw je de duur van Planking langzaam op. Wie weet hou jij het aan het eind van september wel 5 minuten vol!  Op vrijdag 30 september organiseren wij onder begeleiding van een trainer een Final group Challenge om 10.00 uur, 13.00 uur, 16.00 uur en 19.00 uur.  Voor degene die het dan 5 minuten volhoudt hebben wij een leuke, unieke prijs. Wil je meedoen met deze challenge, haal dan bij de trainer het Planking opbouwschema op. Planking is top voor een sterke en strakke core!  Lesrooster nieuws  ★ Vanaf september is de Bodyshape op vrijdagochtend om 09.00 uur weer terug. De les wordt gegeven door Isa. Chrissie is dan terug van zwangerschapsverlof en zal de donderdagochtend Bodyshape om 09.00 uur weer gaan geven.  ★ Ook de Pilates les op maandagavond om 20.30 uur staat in september weer op het rooster. De les wordt tijdelijk gegeven door Edith en zal later worden overgenomen door Lisa.  ★ Vanaf 1 oktober geeft Pauline op donderdagavond een Spinningles om 19.45 en Daisy om 20.30 uur een Body Balance les.  Groepslessen reserveren  Wij gaan (voorlopig) nog door met ons reserveringssysteem via de Sportivity App. We raden je dan ook aan om de lessen die je wilt volgen te reserveren. Als er plek is kun je natuurlijk ook zonder reservering mee doen maar het zou kunnen dat een les vol zit en dat je voor niks komt, dat zou jammer zijn. Heb je de Sportivity App niet meer dan kun je de receptie vragen om de link te sturen. Je kunt een week min 2 uur vooruit lessen reserveren. Ook is het mogelijk om je les via de Sportivity App te annuleren (ook last minute kan dit tegenwoordig via de App).  We vragen je met klem om je les te allen tijde te annuleren als je onverhoopt niet kunt komen. Zo geef je andere leden de kans om met de les mee te doen. Dank alvast hiervoor.  Volle stempelkaart  Heb jij flink doorgesport afgelopen zomer en heb je één (of meerdere) volle stempelkaart(en) ingeleverd dan maak je kans op mooie prijzen, aangeboden vanuit de VES. De winnaars van deze landelijke prijzen worden op zaterdag 10 september 2022 bekend gemaakt op www.activesummeractie.nl. Dus…..check it out! Je kunt nog stempels binnenhalen t/m 31 augustus en je volle stempelkaart inleveren t/m 9 september.  We hopen je snel weer te zien bij Aerofit!  ________________________________________________________________________________________ We hope you had a nice summer (holiday) and that you enjoyed the beautiful weather. Maybe you haven’t been to the gym a lot this summer, then we hope to see you around soon again. In any case, we are ready to help you to remain or become fit and healthy!  Earn a free month membership  If you have people in your area who also want to work on their fitness, now is the time. If they become a member now, they can exercise for free until October 1. As a reward for introducing a new member, you will receive 1 month for free (1 month per applied member, multiple members are allowed). In that case, fill in a Bring-a-friend card at the reception. Team news  ★ After years of faithfully working on Sundays, Jessy is going to stop. He will work as a physical education teacher at the Adelbert College. We wish Jessy lots of success with his new job. We will miss him, but luckily he will remain associated with Aerofit as a stand-in. ★ On Sunday afternoon we have a new trainer: Tim Amman.  Tim is 20 years old, originally from Switzerland, and has been living in the Netherlands for 2 years now. He has attended the ISSA (International Sports Science Association) and has a huge passion for fitness training. He likes to convey his enthusiasm to all Aerofit members. Welcome to Aerofit, Tim!  ★ Demi will start working in health care 4 days a week from September, this because of her studies Personal counselor Social care. Unfortunately, because of this, she has less time for Aerofit. But Demi will also continue to work at Aerofit as a stand-in as well. We also wish Demi good luck with this new challenge.  Aerofit Beach run  On Sunday, September 4 at 10.00 we organize an Aerofit Beach Run at Strandpaviljoen Sport, Wassenaarse Slag, distance of 5 or 10 km. This run is free for members. In addition, as a member, you can also bring a free introduction. You can register at the reception. The start number can be picked up half an hour before the start, around Strandpaviljoen Sport. A cup is ready for the man/woman who finishes first. Furthermore, every participant who finishes will receive a nice Goodie Bag.  After Summer Fitness Challenge  Time for action! After a long warm summer, you can participate in our 30-Day Plank challenge throughout September. You gradually build up the duration of Planking in steps. Who knows, you might hold the plank for 5 minutes at the end of September!  On Friday, September 30, we will organize a Final group Challenge under the guidance of a trainer at 10.00, 13.00,16.00 and 19.00.  We have a unique price for those who can hold the plank for 5 minutes. If you want to participate in this challenge, ask a trainer for the Planking build-up schedule. Planking is great for a strong and slim core!  Class schedule news  ★ From September, the Bodyshape will be back on Friday morning at 09:00. The class is given by Isa. Chrissie will be back from maternity leave by then and will resume the Bodyshape class on Thursday morning at 09:00.  ★ The Pilates class on Monday evening at 20.30 is also back on the schedule in September. The class will be temporarily taught by Edith and will later be taken over by Lisa. ★ From October 1, on Thursday evening Pauline will teach a Spinning class at 19.45 and Daisy will teach a Body Balance class at 20.30.  Reservation system group classes  We will continue (for now) with our reservation system for the group classes, via the Sportivity App. We, therefore, advise you to book the classes you want to follow. If there is room, you can participate without a reservation, but it could be that a class is full and you can’t join, that would be a shame. If you no longer have the Sportivity App, you can ask the reception to resend the link to the App. You can book lessons one week minus 2 hours in advance. It is also possible to cancel your lesson via the Sportivity App (this is now also possible last minute via the App).  We urge you to cancel your class at any time if you are unable to attend. This way you give other members the opportunity to participate in the lesson. Thanks in advance for this.  Full stamp card  If you worked out a lot this summer and you handed in one (or more) full stamp card(s), you have a chance to win great prizes, offered by the VES. The winners of these national prizes will be announced on Saturday, September 10, 2022, on www.activesummeractie.nl.. So…..check it out! You can still collect stamps until August 31, you can hand in your full stamp card until September 9.  We hope to see you soon at Aerofit!

Newsflash 27 juni

Runnersclub nieuws / Aerofit Beachrun zondag 4 september Op zondag 4 september om 10.00 organiseren wij een Aerofit Beach run op het strand bij strandpaviljoen Sport, Wassenaarse Slag, afstand 5 of 10 km. Deze run is gratis voor leden. Daarnaast mag je als lid ook een gratis introducé meenemen. Je kan je inschrijven aan de receptie. Het startnummer kan een half uur vooraf aan de start worden opgehaald rondom strandpaviljoen Sport. Voor de dame/heer die het eerste eindigt staat een mooie beker klaar. Verder geldt voor iedere deelnemer die finisht dat er een leuke Goodiebag klaar ligt. Vooraf aan de Beachrun zal er in de zomer (van 6 juli t/m 31 augustus) op woensdagavond op het strand/in de duinen getraind worden. Verzamelen om 19.30 uur bij Strandpaviljoen Sport. Heb je iemand in je omgeving die ook graag wil meelopen met de Runnersclub op woensdagavond? In de maanden juli en augustus kun je gratis iemand meenemen. Groepslesnieuws ★ Twee lessen achter elkaar Nu het het de komende tijd rustiger zal worden ivm de zomervakantie is het mogelijk om via de Sportivity App ook 2 lessen achter elkaar / op 1 dag te reserveren. Dit hoef je dus niet meer via de receptie te regelen.  ★ Annuleren reservering groepsles Vanaf heden is het mogelijk om tot aan de start van een groepsles je reservering te annuleren via de Sportivity App. Je hoeft dus niet meer te bellen met de receptie als je korter dan 4 uur vooraf aan de groepsles je reservering wilt annuleren. Wij vragen je met klem om, mocht je onverhoopt niet naar de groepsles kunnen komen, de reservering zo tijdig mogelijk te annuleren. Bij volle lessen staan er regelmatig leden op de wachtlijst die ook graag een kans krijgen om mee te doen aan de les. Bedankt alvast voor je medewerking! ★ Zomerrooster In juli en augustus vervalt de Pilates op maandagavond om 20.30. Frederique stopt helaas met deze les. We zijn op zoek naar vervanging zodat we deze les vanaf september weer kunnen aanbieden. In juli en augustus vervalt ook de Body balance op vrijdagochtend om 09.00. ★ Nieuwe Les Mills releases Start de zomer goed met de nieuwste programma’s van Body Balance, Bodypump en Core. Vanaf maandag 4 juli te volgen binnen onze club. ★ Bodypump introductie Heb je nog nooit een Bodypump les gevolgd, doe dan mee met de Bodypump introductie op donderdag 7 juli om 18.15 uur of zondag 10 juli om 11.30. Je krijgt dan uitleg over de juiste pump techniek en een advies met welk gewicht je het beste kunt starten. Je kunt je inschrijven via de inschrijflijst op het lesrooster bord. Nieuwe kunst Vanaf maandag 4 juli valt weer nieuwe kunst te bewonderen bij Aerofit. De komende maanden zal Studio Zepa exposeren: street en graffiti artists, kleurrijke, krachtige portretten en landschappen. Dus, kijk je ogen uit tijdens je training! Meer info: www.studiozepa.nl. VES stempelactie Om jou gemotiveerd te houden tijdens de zomer hebben wij weer de VES Get active summer stempelactie. Ontvang bij elk bezoek (maximaal 1 per dag) een stempel. Met een volle stempelkaart maak je kans op leuke prijzen aangeboden door de VES. Er is een prachtige hoofdprijs te winnen: een wellness & fitness retreat bij Villa Pureza voor twee personen t.w.v. € 3.798,-! Naast de hoofdprijs zijn er ook vele andere mooie prijzen te winnen. De spelregels: - Bij elk sportbezoek ontvang je een stempel, maximaal 1 per dag. - Er kan gestempeld worden van 1 juli t/m 31 augustus. - Bij 10 stempels heb je al een volle kaart. - Lever je volle kaart in bij de receptie, je mag meerdere stempelkaarten inleveren. - Voor de eerste 200 volle stempelkaarten hebben wij een extra beloning, je kunt kiezen uit een Aerofit strandtas, bidon of infuser (zolang de voorraad strekt). Maximaal 1 per persoon. - Trekking van de VES prijzen vindt plaats in september. Overal welkom Als lid van een Exclusief Sportcentrum heb je toegang tot álle VES vestigingen. Jouw lidmaatschap opent daarmee de deuren van nog eens meer dan 100 clubs! Handig voor als je deze zomer op vakantie gaat in eigen land of wanneer je net wat verder weg bent van jouw eigen club en wilt sporten. Kijk hier voor meer informatie.  We wensen jullie een mooie en sportieve zomer!

Nieuwsflash 7 juni

Gastles Debbie Jenner - exclusief voor Aerofitleden Wie kent Debbie Jenner (nog)? Debbie was lead singer van Doris D & The Pins. Zij is zich in de jaren 80 gaan richten op de Aerobic dance (je weet wel, met string, zweetband én beenwarmer). Later is zij zich gaan specialiseren in Pilates (ground control) en verzorgt zij al jaren opleidingen. Zo ook heeft Edith bij haar de Pilates opleiding gevolgd. Debbie komt binnenkort naar Nederland voor een week van conventies en opleidingen. Ook verzorgt ze dan gastlessen. Wij hebben haar geboekt voor donderdag 23 juni om 20.30.  Ben jij Pilates liefhebber, dan wil je dit niet missen! Je kunt je opgeven aan de receptie (bellen kan ook: 070-5119645). Beperkt aantal plaatsen, wie het eerst komt het eerst maalt…. Datum: donderdag 23 juni Tijd: 20.30-21.30 Kosten: € 10,00 Reminder lezing Mark “Learn to be comfortable outside your comfort zone” Aanstaande vrijdag geeft Mark Slats een interessante lezing. In deze sessie laat Mark je zien waar de groei te vinden is, buiten je eigen comfortzone. Mark is een echte rasoptimist. Hij heeft door zijn vele belevenissen geleerd om optimaal te functioneren, ook buiten zijn comfortzone. En laat ‘buiten de comfortzone’ nu precies de plek zijn waar volgens Mark ook de meeste winst te behalen is, als mens en als professional. Mark geeft vaak lezingen aan grote bedrijven zoals Shell, KLM, ING, Rabobank maar ook het Korps Mariniers is gemotiveerd door zijn verhalen. Mark vindt het leuk om ook voor Aerofit een lezing te verzorgen. Tijdens deze interessante lezing vertelt Mark over zijn bizarre avonturen en ongelofelijke prestaties. Hoe kan een mens zo sterk zijn? Laat je inspireren door zijn mooie verhalen, ondersteunt door fantastisch beeldmateriaal.  Wie weet lukt het jou na deze lezing ook om af en toe buiten je comfort zone te treden….. Datum: vrijdag 10 juni Tijd: 19.00-20.30 Kosten: € 10,00 voor Aerofit leden, niet leden € 20,00. Dit is inclusief 1 drankje na afloop. Inschrijven aan de receptie.  Dutch spoken! De opbrengst van deze lezing komt voor 50% ten goede aan Mark zijn gofundme actie “New Adventures” waarmee hij nog meer extreme avonturen wil financieren. ___________________________________________________________________________________________ Guest class Debbie Jenner - Exclusive for Aerofit Members Who remembers Debbie Jenner? Debbie was the lead singer of Doris D & The Pins. In the eighties, she started to focus on Aerobic dance. Later she specialized in Pilates (ground control) and has been providing training for years. Edith, one of our Pilates teachers also followed the Pilates training with her. Debbie is coming to the Netherlands soon for a week of conventions and training. She also then provides guest classes. We have booked her for Thursday 23 June at 20.30. If you are a Pilates lover, you don't want to miss this! You can register at the reception (you can also call: 070-5119645). Limited number of places, first come first served…. Date: Thursday 23 June Time: 20.30-21.30 Cost: € 10,00

Lezing Mark Slats

Datum: vrijdag 10 juni Tijd: 19.00-20.30 uur Mark Slats, avonturier in hart en nieren en lid van Aerofit, heeft afgelopen week een uitzonderlijke prestatie geleverd: de insteek was 10 triathlons (Iron man) in 10 opeenvolgende dagen. Dit betekent: elke dag 3.86 km zwemmen 180.2 km fietsen en 42 km (hard)lopen. Helaas heeft Mark in de eerste dagen van deze Challenge een ongelukkige val met de fiets gemaakt waardoor hij een blessure aan zijn achillespees heeft opgelopen. Zijn achillespees was op dag 7 zo pijnlijk en gezwollen dat het lopen niet meer ging. Ondanks deze tegenslag heeft Mark besloten om toch door te gaan met het zwem- en fietsprogramma. Hij heeft hierdoor 6 volledige Iron man’s in 6 dagen volbracht, gevolgd door nog 4 dagen het zwem- en fietsprogramma. Gisteren was zijn laatste dag, die is afgesloten met een spetterende huldiging gisteravond op de Havenkade. Mark heeft een ongekende prestatie geleverd, wat velen vooraf voor onmogelijk achtte.  Over zijn ervaringen en hoe hem dit gelukt is vertelt Mark vanavond in een uitzending van Beau, RTL 4 om 22.00 uur. Lezing Mark “Learn to be comfortable outside your comfort zone” In deze sessie laat Mark je zien waar de groei te vinden is, buiten je eigen comfortzone. Mark is een echte rasoptimist. Hij heeft door zijn vele belevenissen geleerd om optimaal te functioneren, ook buiten zijn comfortzone. En laat ‘buiten de comfortzone’ nu precies de plek zijn waar volgens Mark ook de meeste winst te behalen is, als mens en als professional. Mark geeft vaak lezingen aan grote bedrijven zoals Shell, KLM, ING, Rabobank maar ook het Korps Mariniers is gemotiveerd door zijn verhalen. Mark vindt het leuk om ook voor Aerofit een lezing te verzorgen. Tijdens deze interessante lezing vertelt Mark over zijn bizarre avonturen en ongelofelijke prestaties. Hoe kan een mens zo sterk zijn? Laat je inspireren door zijn mooie verhalen, ondersteunt door fantastisch beeldmateriaal.  Wie weet lukt het jou na deze lezing ook om af en toe buiten je comfort zone te treden….. Datum: vrijdag 10 juni Tijd: 19.00-20.30 Kosten: € 10,00 voor Aerofit leden, niet leden € 20,00 (niet leden kunnen vanaf 1 juni inschrijven indien er nog plekken beschikbaar zijn). Dit is inclusief 1 drankje na afloop. Inschrijven aan de receptie.  De opbrengst van deze lezing komt voor 50% ten goede aan Mark zijn gofundme actie “New Adventures” waarmee hij nog meer extreme avonturen wil financieren.

Newsflash 28 april

De Aerofit Koffieweken  Omdat we al onze leden willen laten weten dat Aerofit de lekkerste koffie (en thee) van Wassenaar schenkt organiseren wij de “Aerofit Koffieweken”. Tijdens de Koffieweken kun je na je training genieten van een gratis kopje koffie of thee* van Peeze. Om iedereen de kans te geven om onze heerlijke koffie & thee te proeven hebben wij tijdens de “Aerofit Koffieweken” de volgende indeling gemaakt: - Week 18 (2 t/m 8 mei): na elke fitness/Milon/Synrgy training - Week 19 (9 t/m 15 mei): na elke Bodypump/Core/Bodyshape/Step/Boxing les - Week 20 (16 t/m 22 mei): na elke Spinningles/Runnersclub  - Week 21 (23 t/m 29 mei): Yoga/Pilates/Flexibility/Bodybalance/BodyMind les *eerste kopje koffie/thee gratis Mei aanbieding: 10% extra bartegoed Als je in de maand mei je bartegoed met minimaal € 25,00 (maximaal € 250,00 pp) verhoogt  dan krijg je 10% van ons cadeau. Dat is nog eens een mooie rente op je spaartegoed!  Let op! Wil je gebruik maken van deze aanbieding dan graag je bartegoed ophogen bij de receptie, niet via de Sportivity App. Deze aanbieding geldt t/m 31 mei. _____________________________________________________________________________________ The Aerofit Koffie Weeks Because we want to let all our members know that Aerofit serves the best coffee (and tea) in Wassenaar, we organize the "Aerofit Koffie Weeks". During the Koffie Weeks you can enjoy a free cup of coffee or tea* from Peeze, after your training. To give everyone the opportunity to taste our delicious coffee & tea, we have made the following schedule during the "Aerofit Koffie Weeks": - Week 18 (May 2-9): after every fitness/Milon/Synrgy training - Week 19 (May 9-16): after every Bodypump/Core/Bodyshape/Step/Boxing class - Week 20 (May 16-23): after every Spinningles/Runnersclub - Week 21 (May 23-30): after every Yoga/Pilates/Flexibility/Bodybalance/BodyMind class *first cup of coffee/tea for free Special offer May: 10% extra bar credit If you deposit your bar credit by at least € 25.00 (maximum € 250.00 pp) in the month of May, you will receive 10% extra. Isn’t that a nice interest on your savings? Note! If you want to take advantage of this offer, please deposit your bar credit at the reception, not via the Sportivity App. This offer is valid until May 31.

Newsflash 14 april

Openingstijden feestdagen april  Aerofit is zondag 17 april, 1ste Paasdag gesloten. 2de Paasdag zijn wij open van 08.30-16.00. We hebben dan de volgende lessen: - 09.00 Synrgy - 09.00 Spinning - 09.00 Bodypump - 10.00 Spinning - 10.15 Yoga Op 27 april, Koningsdag zijn wij geopend van 07.00-16.00. Het normale lesrooster staat dan op het programma. Aerofit sponsort Mark Slats Mark Slats is Wassenaarder én een avonturier in hart en nieren. Toen hij in 2002, op 23 jarige leeftijd, een rondreis aan het maken was in zijn geboorteland Australië, sprak hij iemand die om de wereld aan het zeilen was. Gefascineerd door dit verhaal, vervolgde hij zijn reis. Omdat het geld op begon te raken, besloot hij mee te doen aan de ‘Australian Tough Men’ competition. Hier werd hij eerste en won daarmee het prijzengeld, wat hij hard nodig had om zijn reis voort te zetten. In zijn achterhoofd spookte nog steeds het verhaal van de wereldomzeiling. Omdat hij het maar niet uit zijn hoofd kreeg, is hij navraag gaan doen bij de zeilers aldaar. Met elk verhaal werd hij enthousiaster en zo kwam het, dat hij besloot, om terug te zeilen naar Nederland in plaats van met het vliegtuig te gaan. Na ruim een jaar liep hij de haven van Scheveningen binnen. En dat was het startpunt van zijn avontuurlijke leven. Hij had met het voltooien van deze reis geleerd, dat alles wat je wilt bereiken haalbaar is. Het ligt er alleen aan wat je er voor over hebt en hoe vaak je de kracht hebt weer op te staan als het mis gaat. Een jaar na zijn aankomst in Scheveningen vertrok hij opnieuw, dit keer zeilde Mark non-stop rond de wereld tijdens de Oceans 2 Cross race. Ook daarna bleef de zee trekken. Zo nam hij in de daaropvolgende jaren (2017 en 2020) deel aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge (oceaan roeien). En met succes. Zowel in het solo als in het pairs segment leverde dit een wereldrecord op. Waarbij hij in het solo segment het oude record verpulverde met maar liefst 19 dagen! Tijdens de Golden Globe Race in 2018 zeilde hij in zijn Rustler 36 ‘Ohpen Maverick’, in 214 dagen de wereld rond, zonder moderne communicatie en navigatieapparatuur en zonder hulp van buitenaf. Aan de start van deze epische race verschenen 19 deelnemers waarvan er slechts 5 succesvol de finish wisten te bereiken! Het is Mark gelukt een fantastische 2e plek te veroveren. Vlak achter de Franse zeeheld, Jean Luc van den Heede. Over deze reis is in 2019 zijn eerste boek verschenen genaamd, Held op Zee. Vorig jaar volbracht Mark 3 Iron Mans in 3 dagen. Voor de duidelijkheid een Iron man = 3,86 km zwemmen, 180,2 km fietsen en 42 km (hard)lopen. Het jaar 2022 vraagt om een nieuwe Challenge: Mark wil dit jaar maar liefst 10 Iron Mans in 10 dagen gaan volbrengen. Hiermee wil hij mensen inspireren om buiten hun comfortzone te gaan en te ervaren dat er meer mogelijk is dan we soms in eerste instantie denken.  Als voorbereiding op deze ongekende prestatie zal Mark krachttraining doen bij Aerofit, wellicht kom je hem een keertje tegen. Lezing vrijdag 10 juni Hoe het mogelijk is om dit soort ongelofelijke prestaties te leveren, hoe je fysiek én mentaal zo sterk kunt zijn legt Mark uit in een lezing die hij bij Aerofit zal geven op vrijdagavond 10 juni. Blok de datum alvast in je agenda, dit wil je niet missen! Meer informatie hierover volgt. _________________________________________________________________________________________ Opening hours public holidays April Aerofit is closed on Sunday April 17, for Easter. Monday April 18 we are open from 08.30-16.00. We then have the following classes: - 09.00 Synrgy - 09.00 Spinning - 09.00 Body pump - 10.00 Spinning - 10.15 Yoga On April 27, King's Day we are open from 07.00-16.00. The normal class schedule will then be on the program. Aerofit sponsors Mark Slats Mark Slats is a resident of Wassenaar and an adventurer in heart and soul. While on a tour in his native Australia in 2002, at the age of 23, he spoke to someone who was sailing around the world. Fascinated by this story, he continued his journey. Since he was running out of money, he decided to enter the Australian Tough Men competition. Here he became first and won a nice amount of money, which he needed to continue his journey. The story of the circumnavigation of the world was still haunted in the back of his mind. Because he couldn't get it out of his head, he asked the sailors there. With each story they told he became more enthusiastic and so he decided to sail back to the Netherlands instead of going by plane. After more than a year, he entered the port of Scheveningen. And that was the start of his adventurous life. He had learned by completing this journey that anything you want to achieve is achievable. It just depends on what you're willing to pay for it and how often you have the strength to get back up when things go wrong. A year after his arrival in Scheveningen, he left again. This time Mark sailed non-stop around the world during the Oceans 2 Cross race. Even after that, the sea continued to attract him. In the following years (2017 and 2020) he took part in the Talisker Whiskey Atlantic Challenge (ocean rowing). And with success. This resulted in a world record in both the solo and the pairs segment. In the solo segment, he pulverized the old record by no less than 19 days! During the Golden Globe Race in 2018, he sailed around the world in 214 days in his Rustler 36 'Ohpen Maverick', without modern communication and navigation equipment and without outside assistance. At the start of this epic race, 19 participants appeared of which only 5 managed to successfully reach the finish! Mark has managed to conquer a fantastic 2nd place. Just behind the French naval hero, Jean Luc van den Heede. His first book about this trip was published in 2019, called Held op Zee. Last year Mark completed 3 Iron Mans in 3 days. To be clear, an Iron man = 3.86 km swim, 180.2 km bike, and 42 km run. The year 2022 calls for a new Challenge: Mark wants to complete no less than 10 Iron Mans in 10 days this year. With this he wants to inspire people to go outside their comfort zone and to experience that more is possible than we sometimes think at first. In preparation for this unprecedented achievement, Mark will do strength training at Aerofit, you might run into him one day. Lecture Friday 10 June How it is possible to deliver this kind of incredible performance, how to be so strong physically and mentally, Mark explains in a lecture that he will give at Aerofit on Friday evening 10 June. Block the date in your diary, you don't want to miss this! More information about this will follow. The lecture is Dutch spoken.

Newsflash 30 maart

OsteoHolland, Praktijk voor Osteopathie  Ervaar jij pijnklachten of wil je een optimale gezondheid, dan ben jij op het goede adres bij OsteoHolland. Osteopathie is een manuele geneeswijze waarbij naar je gehele lichaam wordt gekeken. Wat betekent dit concreet? Er wordt niet alleen naar je bewegingsapparaat gekeken (spieren, beenderen, gewrichten), maar ook naar je zenuwstelsel en organen.  Er is nl altijd een samenhang tussen deze verschillende systemen en het symptoom pijn kan zich ergens anders uiten dan waar écht het probleem zit.  Een Osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van de klachten. Middels gedetailleerde en unieke onderzoeksmethoden wordt je lichaam onderzocht. Er wordt vervolgens duidelijk uitgelegd wat het probleem is en de symptomen worden verklaard via directe verbindingen in het lichaam. Moet je klachten hebben? Nee, mensen die willen genieten van een optimale gezondheid kunnen altijd een check doen bij een osteopaat om te kijken of ze hun lichaam optimaal belasten.  Wil jij een pleister blijven plakken? Of wil je dat het probleem wordt aangepakt?  Neem dan snel contact op met OsteoHolland. Telefoon: 070-2230003  E-mailadres: info@osteoholland.nl Gratis spreekuur Wil jij weten of Osteopathie iets voor jou zou kunnen zijn? Maak dan een afspraak voor het gratis spreekuur op dinsdagochtend tussen 10.00-10.30 of op donderdag tussen 17.30-18.00. Deze afspraak kun je maken aan de receptie van Aerofit of bel 070-5119645. Nieuwe releases Les Mills Vanaf maandag 4 april starten wij met de nieuwe programma’s van Les Mills, Bodypump, Core en Bodybalance. Wil je meedoen, schrijf je dan in via de Sportivity App. Heb je nog nooit met een Bodypump les meegedaan, schrijf je dan in voor een Bodypump introductie. Tijdens de introductie krijg je techniek uitleg en adviseren wij je met welk gewicht je het beste kunt starten. Dit om een veilige efficiënte training te waarborgen. De volgende Bodypump introducties staan gepland op: - Donderdag 14 april om 18.15 - Zondag 24 april om 12.00 Je kunt je inschrijven via de inschrijflijst op het lesroosterbord. Fitness challenge april De fitness challenge van maart (wall sit) was een groot succes. Wat een mooie tijden zijn er gemaakt! De winnaars van deze challenge hebben € 20,00 bartegoed gewonnen. Wil jij deze prijs ook winnen? Doe dan mee met de challenge van april: jump box in combinatie met de farmer walk. Ga jij de uitdaging aan? Meld je bij één van onze trainers als je er klaar voor bent. Zet m op!! Nieuw in ons team     We hebben een nieuw teamlid, Ruben Vermeer komt ons fitness team versterken. Ruben is gediplomeerd fitnesstrainer A en heeft daarnaast 2 vegetarische/vegan restaurants in Scheveningen en Utrecht samen met 4 vrienden, gericht op afhaal en bezorging. Ruben wordt de komende weken wegwijs gemaakt binnen Aerofit en zal vanaf mei werkzaam zijn op zondagochtend

Newsflash 21 maart

Zoals je misschien vernomen hebt heeft de overheid besloten om alle Corona maatregelen los te laten. Wat betekent dit voor Aerofit? Vanaf heden gebruiken wij de nooduitgang niet meer als uitgang maar kun je bij de ingang Aerofit weer verlaten. Ook hebben we de Ikea vakkenkast naar de opslag verplaatst. We vragen je vriendelijk om je spullen op te bergen in een locker in de kleedkamer. Wat betreft de schoonmaak sprays, deze kun je optioneel gebruiken in de fitness en tijdens de groepslessen. We stellen dit dus niet meer verplicht. Na twee jaar Corona maatregelen is het weer even wennen dat we weer terug gaan naar normaal. Vergeten doen we het natuurlijk nooit maar we hebben vertrouwen in de toekomst. We vragen je nog wel om niet te komen sporten bij Corona gerelateerde klachten, doe eerst een test. Dank hiervoor!  Gezocht, fitnesstrainer Wij zijn op zoek naar een fitnesstrainer voor de zondagochtend met op termijn mogelijkheden tot uitbreiding van de uren. Ken jij (of ben jij) iemand die in het bezit is van minimaal een diploma fitnesstrainer A of ken (of ben jij) iemand die op dit moment een sport opleiding volgt? Wij bieden een leuke (bij)baan in een positieve omgeving met fijne collega’s. Aerofit biedt de mogelijkheid tot het verder ontwikkelen van iemands talenten. Interesse? Stuur een email naar arnold@aerofit.nl. Delen = lief! Sportieve groeten, Het Aerofitteam ____________________________________________________________________________________________ As you may have heard, the government has decided to release all Corona measures. What does this mean for Aerofit? From now on we no longer use the emergency exit as an exit, but you can leave Aerofit again at the entrance. We have also moved the Ikea cupboard to storage. We ask you kindly to store your belongings in a locker in the dressing room. As for the cleaning sprays, you can optionally use these in the fitness and during group classes. We no longer require this. After two years of Corona measures, it takes some getting used to that we are going back to normal. Of course, we will never forget, but we have faith in the future. We still ask you not to come and work out with Corona-related symptoms, take a test first. Thanks for this!  

Newsflash 7 maart

Boxing terug van weggeweest Vanaf dinsdag 8 maart zal Ferdy, na 2 twee jaar, weer een boks les verzorgen. En wel om 18.00 uur. Tijdens deze les wordt gewerkt aan conditie, kracht en bokstechnieken. De les is behoorlijk pittig dus niet geschikt voor de beginnende sporter.  Marian voor het laatst Op vrijdag 11 maart zal Marian haar laatste Bodyshape les geven om 09.00. Na ruim 25 jaar trouwe dienst heeft Marian besloten dat het mooi is geweest. Ze gaat samen met haar partner, in juni van dit jaar, emigreren naar Spanje. Een spannend en natuurlijk ontzettend leuk avontuur. Marian zal nog wel tot die tijd op invalbasis bij ons les blijven geven. Wij hebben ongelofelijk veel respect voor Marian haar energie en enthousiasme. Ze is een (sport)voorbeeld voor velen! Komen jullie meedoen met haar afscheidsles op vrijdag 11 maart? Marian zal er vast en zeker weer een feestje van maken. Nieuw op vrijdagochtend, Bodybalance met Daisy Vanaf vrijdag 18 maart zal er om 09.00 uur een Bodybalance les op het rooster staan. Bodybalance is een programma van Les Mills. Bodybalance is dé les voor jou als je ervan houdt om sterker te worden, je core te trainen én meer flexibel te worden en dit op motiverende en inspirerende muziek. De les zal worden gegeven door Daisy. Daisy heeft een aantal keer ingevallen op zondagochtend voor Esmee en ze werd zeer enthousiast ontvangen. Welkom in ons team Daisy! Body pump introductie Heb jij al eens met een Bodypump les meegedaan? Tijdens de Bodypump les train je al de grote spiergroepen in je lichaam. Bodypump is een kracht-uithoudingsvermogen training doordat je veel herhalingen met een relatief licht gewicht doet, het is dus géén bodybuilding!  Bodypump maakt je sterker, stimuleert de vetverbranding, verbetert je figuur en je houding en maakt je core sterker waardoor rugklachten kunnen verminderen of verdwijnen. Tijdens de Bodypumples worden veel verschillende oefeningen gedaan waarvan er een aantal technisch best lastig zijn. Daarom organiseren wij twee Bodypump introductie trainingen. Tijdens de introductie krijg je uitleg over de juiste techniek en adviseren wij je met welk gewicht je het beste kunt starten. ★ Na de introductie kun je meedoen met elke Bodypump les op het lesrooster ★ Inschrijven voor de introductie kan via de inschrijflijst op het lesrooster bord ★ Zondag 13 maart om 12.00 ★ Donderdag 17 maart om 18.00 ★ De introductie duurt ongeveer een uur ★ Maximaal 10 deelnemers Bodyshape donderdagochtend  Zoals je wellicht hebt gehoord, Chrissie is zwanger. Begin mei verwacht zij haar eerste kindje. Isa haar interne opleiding binnen Aerofit is afgerond en zij zal Chrissie haar Bodyshape les overnemen op donderdagochtend om 09.00 uur. Wij wensen Chrissie een mooie, bijzondere tijd toe en Isa uiteraard veel succes met haar Bodyshapeles. Spinning woensdagochtend Vanaf woensdag 30 maart zal de spinningles om 09.00 worden gegeven door Edith. Tot die tijd zullen verschillende instructeurs de woensdagochtend spinningles geven. Wil jij werken aan je conditie, je benen en billen versterken en je vetverbranding activeren? Schrijf je dan in voor deze motiverende les, via de Sportivity App. ____________________________________________________________________________________________ Boxing back on the timetable From Tuesday 8 March, after 2 years, Ferdy will provide another boxing class at 18.00. You will work on your condition, strength, and boxing techniques. The class is pretty tough so it is suitable for advanced athletes. Last Bodyshape class with Marian On Friday, March 11, Marian will teach her last Bodyshape on Friday at 09.00. After more than 25 years of loyal service, Marian has decided to stop. In addition, she has decided to emigrate to Spain with her partner in June of this year. An exciting and of course very nice adventure. Until then, Marian will continue to teach with us on a stand-in basis. We have incredible respect for Marian's energy and enthusiasm. She is a (sports) example for many! Will you join her farewell class on Friday 11 March? Marian will certainly make it a party again. New on Friday morning, Bodybalance with Daisy From Friday 18 March there will be a Bodybalance class on the schedule at 09:00. Bodybalance is a Les Mills program. If you like to get stronger, train your core and become more flexible and this to motivating and inspiring music, Bodybalance is the class for you! The class will be taught by Daisy. Daisy subbed a few times on Sunday mornings for Esmee and she was received very enthusiastically. Welcome to our team Daisy! Body pump introduction Have you ever attended a Bodypump class? During the Bodypump class, you train all the major muscle groups in your body. Bodypump is strength-endurance training because you do many repetitions with a relatively lightweight. Bodypump makes you stronger, stimulates fat burning, improves your figure and posture, and makes your core stronger, which can reduce back problems. Many different exercises are done during the Bodypump class, some of which are technically not easy. That is why we organize two Bodypump introduction training sessions. During the introduction, you will explain the correct technique and we advise you with which weight you can best start. ★ After the introduction, you can join any Bodypump class on the schedule ★ You can register for the introduction via the registration list on the timetable board ★ Sunday 13 March at 12.00 ★ Thursday 17 March at 18.00 ★ The introduction takes about an hour ★ Maximum 10 participants Bodyshape Thursday morning As you may have heard, Chrissie is pregnant. She is expecting her first child in the beginning of May. Isa has completed her internal training within Aerofit and she will take over Chrissie's Bodyshape class on Thursday morning at 09:00. We wish Chrissie a beautiful, lovely time and we wish Isa good luck with her Bodyshape class. Spinning Wednesday morning From Wednesday, March 30, Edith will teach the spinning class at 09.00. Until that time several different instructors will teach the spinning class on Wednesday morning. Do you want to work on your condition, strengthen your legs and buttocks, and activate your fat burning? Then sign up for this fun and effective workout, via the Sportivity App.

Nieuwsflash 17 februari

Wat een goed nieuws kregen wij afgelopen dinsdagavond tijdens de laatste persconferentie! Na bijna 2 jaar Corona ellende lijkt het nu toch écht de goede kant op te gaan. Wij zijn enorm blij en opgelucht dat we eindelijk weer op een min of meer normale manier onze club kunnen draaien. Wij begrijpen echter dat het na 2 jaar beperkingen ook best raar en een beetje spannend voelt om alle maatregelen van de één op de andere dag los te laten.  Daarom zullen de volgende maatregelen vanaf morgen komen te vervallen: ★ 1.5 meter afstand  ★ Mondkapje op binnen Aerofit Vind je het nog spannend dan kun je natuurlijk zelf besluiten om nog een mondkapje te dragen en wat meer afstand te houden. Een aantal maatregelen houden wij nog aan. We kijken hoe het de komende tijd gaat en besluiten dan later of we ook van deze maatregelen af zullen stappen. Zo behouden wij het volgende: ★ Het reserveringssysteem voor de lessen. Wil je zeker zijn van een plek in de les dan kun je via de Sportivity App reserveren. Heb je niet gereserveerd en wil je graag meedoen met de les dan kan dat natuurlijk mits er plek is (vraag de receptie). ★ De uitgang via de nooduitgang, om drukte aan de receptie nog even te voorkomen blijft de uitgang nog via de nooduitgang. ★ De schermen bij de Milon cirkel en op het cardio podium. ★ 1 Ikea vakkenkast bij de bar. Als je liever nog geen gebruik maakt van de kleedkamer dan kun je je spullen nog opbergen in de vakkenkast bij de bar. ★ De schoonmaakdoekjes en -spray. Deze blijven we voorlopig nog gebruiken om gebruikte apparatuur en materiaal mee te reinigen. Reserveringssysteem lessen Van veel leden horen we dat ze het reserveringssysteem voor de lessen eigenlijk heel fijn vinden. Het is een stok achter de deur en je weet zeker dat je een plekje hebt. Er kleeft echter één groot nadeel aan dit systeem en dat is dat leden regelmatig vergeten hun les te annuleren als ze onverhoopt niet kunnen. Soms komen leden zelfs helemaal niet opdagen. Dit is uiteraard erg vervelend, zeker voor de leden die op de wachtlijst stonden. Dus nogmaals een dringend verzoek: ben je verhinderd? Tot 4 uur vooraf aan de les kun je je les via de Sportivity App annuleren. Korter dan 4 uur vooraf aan je les kun je annuleren door even met Aerofit te bellen (070-5119645). Bedankt voor de medewerking! Corona toegangsbewijs Vanaf vrijdag 25 februari is een Corona toegangsbewijs binnen Aerofit niet meer verplicht. Dit betekent dat leden die om deze reden niet konden komen sporten per 25 februari weer lekker aan de slag kunnen. Heb jij jouw abonnement om die reden tijdelijk gestopt dan zal je abonnement per 25 februari weer geactiveerd worden. Heb je de maand november betaald dan heb je nog één maand tegoed en zal de automatische afschrijving per 1 april starten. Heb je de maand november niet betaald dan zal je abonnement per 1 maart weer worden afgeschreven. In beide gevallen kun je wel al vanaf 25 februari starten. Wij zijn heel blij dat wij ál onze leden binnenkort weer mogen verwelkomen! Blijf werken aan een gezonde leefstijl, blijf werken aan het versterken van je immuunsysteem! ______________________________________________________________________________________________ We received good news last Tuesday evening during the last press conference! After almost 2 years of Corona misery, it seems to be going in the right direction. We are very happy and relieved that we can finally run our club again in a more or less normal way. However, we understand that after 2 years of restrictions it also feels quite strange and a bit uncomfortable to let go of all measures from one day to the next. Therefore, the following measures will expire from tomorrow: ★ Keep 1.5 meters away ★ Wearing a mask inside Aerofit If it feels more comfortable of course you can decide to wear a mask and keep a little more distance within the club. We are still taking a number of measures. We will see how things are going in the coming period and then decide later whether we will also abandon these measures. We keep the following measures: ★ The reservation system for the lessons. If you want to be sure of a place in class, you can book via the Sportivity App. If you have not made a reservation and would like to participate in the lesson, you can of course do so provided there is space (ask the reception). ★ The exit via the emergency exit, to prevent crowds at the reception for a while, the exit remains via the emergency exit. ★ The screens at the Milon circle and on the cardio stage. ★ 1 Ikea closet near the bar. If you prefer not to use the locker room yet, you can still store your belongings in the closet at the bar. ★ The cleaning wipes and spray. We will continue to use these for the time being to clean used equipment and material. Reservation system classes We hear from many members that they really like the reservation system for the lessons. It motivates members to come and you know for sure that you have a spot. However, there is one major drawback to this system and that is that members regularly forget to cancel their class if they are unable to attend. Sometimes members don't even show up at all. This is of course very annoying, especially for the members who were on the waiting list. So once again an urgent request: are you unable to attend? You can cancel your lesson via the Sportivity App up to 4 hours before the class. You can cancel less than 4 hours in advance by calling Aerofit (070-5119645). Thanks for your cooperation! QR code From Friday 25 February, a Corona QR code within Aerofit is no longer required. This means that members who were unable to come and work out, for this reason, can get back to exercise as of February 25th. If you have temporarily stopped your subscription for that reason, your subscription will be reactivated as of 25 February. If you have paid for November, you still have one month of credit and the automatic debit will start on April 1. If you have not paid for November, your subscription will be debited again as of March 1. In both cases, you can already start from February 25th. We are very happy that we can welcome all our members again soon! Keep working on a healthy lifestyle, keep working on strengthening your immune system!

Newsflash 2 februari

Wij zijn heel blij dat we weer bijna normaal draaien nu onze bar en sauna ook weer in bedrijf zijn. We staan echter weer voor een nieuwe uitdaging. Het kabinet heeft besloten dat de geldigheid van je Corona Toegangsbewijs vanaf vrijdag 4 februari a.s. kan verlopen. Dit omdat vanaf die datum een vaccinatie beperkt geldig is (tot 9 maanden na je laatste vaccinatie) en omdat de geldigheid van het herstelbewijs weer teruggedraaid wordt naar 6 maanden. Dit verplicht ons om al onze leden, opnieuw om de QR code te vragen. We zullen de geldigheidsdatum van de vaccinatie of het herstelbewijs in ons systeem noteren. Tot het verlopen van deze datum kun je zonder dat je elke keer je QR code moet laten zien bij ons naar binnen. Als de datum verloopt blokkeert de toegangspoort automatisch. Wij vragen je dan opnieuw je QR code aan ons te laten zien, als dat tegen die tijd nog nodig is. Als je geboosterd bent is je booster (voor nu) onbeperkt geldig. Wij zullen dan toch ook eenmalig je QR code checken.  Deze aanpassing vraagt wel weer iets van onze leden én van ons team. We vragen je dan ook om hier ontspannen en geduldig mee om te gaan. De eerste dagen zal het drukker zijn bij de entree omdat e.e.a. wat tijd vergt. Heb je je ingeschreven voor een les, kom dan iets eerder zodat je op tijd bent. Laat je QR code nu al checken! Om het checken van de QR code zo vloeiend mogelijk te laten verlopen vragen wij je om de QR code nu al aan ons te tonen, hierdoor zorgen we voor spreiding en zal het oponthoud hopelijk zo beperkt mogelijk blijven. Download je laatste vaccinatie Heb je een booster gehad dan zal je deze zelf via je DigiD moeten uploaden in je Corona check App. Dat gebeurt dus niet automatisch! Upload thuis je laatste vaccinatie voordat je je QR code door ons laat checken. Heb je geen smartphone of gebruik je om een andere reden de Corona check App niet, dan volstaat een papieren vaccinatiebewijs of een officieel herstelbewijs op papier ook. Bedankt voor het begrip! Het Aerofitteam _____________________________________________________________________________________________ We are very happy that we are open in an almost normal way, now that our bar and sauna are back in operation. However, we are again faced with a new challenge. The government has decided that the validity of your QR code can expire from 4 February. This is because from that date a vaccination has limited validity (until 9 months after your last vaccination) and because the validity of the proof of recovery is reversed to 6 months. This obliges us to ask all our members again for the QR code. We will then note the validity date of the vaccination or recovery certificate in our system. Until the expiry of this date, you can enter Aerofit without having to show your QR code every time. When the date expires, the entrance gate will be blocked automatically. We will then ask you to show us your QR code again if this is still necessary by then. If you have been boosted, your booster is (for now) valid indefinitely. However, we will also check your QR code once. This adjustment requires something from our members and from our team. We, therefore, ask you to be relaxed and patient with this. The first days will be busier at the entrance because checking your QR codes takes some time. If you have registered for a lesson, come a little earlier so that you are on time. Have your QR code checked now! To make checking the QR code as smooth as possible, we ask you to show us the QR code already now, this way we ensure spread, and hopefully the delay will be as limited as possible. Download your latest vaccination If you have had a booster, you will have to upload it yourself via your DigiD in your Corona check App. That does not happen automatically! Upload your latest vaccination before you let us check your QR code. If you do not have a smartphone or if you do not use the Corona check App for any other reason, a paper vaccination certificate is also sufficient. Thanks for understanding! The Aerofitteam

Nieuwsflash 30 januari/Newsflash 30 January

We hopen dat het goed met je gaat en dat je de Corona crisis tot nu toe goed bent doorgekomen. Na een lange periode vol met uitdagingen kan er weer volop getraind worden binnen onze club in de fitness, op de Milon cirkel en in diverse groepslessen. Gebruik van de kleedkamer, douche en sauna zijn ook weer mogelijk. Voor een een fitness- of Milon training hoeft niet gereserveerd te worden, voor groepslessen wel. Binnen Aerofit kan er veilig en verantwoord gesport worden, volgens de richtlijnen van het RIVM. Om te sporten binnen Aerofit is een geldige QR code nodig. Ook draag je een mondkapje bij binnenkomst en als je je verplaatst van de ene naar de andere ruimte. Tijdens het sporten mag het mondkapje af. Verbeter je conditie en versterk je immuunsysteem Tijdens de Corona crisis is nog duidelijker naar voren gekomen hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Hiervan is sporten en bewegen een zeer belangrijk onderdeel. Sporten verbetert niet alleen je conditie, maar helpt ook mee bij het verkrijgen van een gezond gewicht en zorgt voor mentale weerbaarheid. Ook levert sporten een belangrijke bijdrage aan het versterken van je immuunsysteem. Welcome back aanbieding Mis jij motivatie én de gezelligheid van samen sporten ook? En wil jij ook graag aan een gezonde leefstijl werken? Kom dan weer sporten bij Aerofit! We hebben voor jou als oud-lid een leuke aanbieding: word lid en sport gratis tot 1 maart a.s. Hoe eerder je lid wordt, hoe groter het voordeel! Deze aanbieding geldt voor alle abonnementen die maandelijks betaald worden, via automatische afschrijving. Regel nú je herstart! Door middel van onderstaande button kun je direct een nieuw lidmaatschap afsluiten. Mochten er tussentijds wijzigingen hebben plaatsgevonden zoals een nieuw adres of IBAN nummer dan kunnen we dat tijdens je eerste bezoek wijzigen aan de receptie. Heb je nog een Aerofit club card dan kan je deze weer gebruiken. Als je geen pasje meer hebt dan maken wij voor € 5,00 een nieuwe voor je. Door online een handtekening te zetten ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Regel je je abonnement liever aan de receptie kom dan langs, bel 070-5119645 of stuur een e-mail naar info@aerofit.nl. Nadat je je hebt ingeschreven maken we een afspraak voor een Intake en als je wenst, een afspraak om een persoonlijk trainingsprogramma samen te stellen. “Lockdown garantie” Mocht er ooit weer een lockdown komen (waar wij niet van uit gaan) dan hoef je trouwens niet bang te zijn dat je je abonnement door moet betalen. Als je kiest voor maandelijks betalen dan zullen wij, bij een noodgedwongen sluiting, de automatische afschrijving stopzetten. Wacht niet langer, zet nu de stap in de richting van een gezondere leefstijl! We hopen je snel weer te zien bij Aerofit! Het Aerofitteam   Mocht je je in de tussentijd al hebben ingeschreven bij ons of heb je eerder bij ons aangegeven dat je geen interesse in een lidmaatschap hebt, dan kun je deze mail als niet verzonden beschouwen. __________________________________________________________________________________________ We hope you are okay and that you got through the Corona crisis well, so far. After a long period full of challenges, you can enjoy working out at our club again. Fitness, the Milon circle, and various group classes are possible again. Just like using the sauna. You don’t need to make a reservation for fitness or Milon training, only for group classes. Within Aerofit you can work out safely and responsibly, according to the guidelines of the RIVM. To enter Aerofit you need a valid QR code. And you wear a mask when you enter the club and when you move from one area to another. During exercise, you don’t have to wear a mask. Improve your condition and strengthen your immune system During the Corona crisis, the importance of a healthy lifestyle has become even clearer. Sports and exercise are a very important part of this. Exercising not only improves your condition but also helps to achieve a healthy weight and makes you mentally stronger. Exercise also contributes to strengthening your immune system. Welcome back offer Do you also miss motivation and the fun of working out together? And would you also like to work on a healthy lifestyle? Then become a member of Aerofit again! We have a great offer for you as a former member: become a member and work out for free until March 1. The sooner you become a member, the bigger the advantage! This offer applies to all subscriptions that are paid monthly, through automatic debit. Arrange your restart now! You can immediately start a new membership by clicking the button above. If changes have taken place in the meantime, such as a new address or IBAN number, we can change this during your first visit, at the reception. If you still have an Aerofit club card, you can use it again. If you no longer have a pass, we will make a new one for you for € 5.00. By signing online you agree to the terms and conditions. After you have registered, we will make an appointment for an Intake and, if you wish, an appointment to put together a personal training program. If you prefer to arrange your subscription at the reception, please drop by, call 070-5119645 or send an email to info@aerofit.nl.  “Lock-down guarantee” Should there ever be a lockdown again (which we do not assume), you don't have to worry about having to pay for your subscription. If you choose to pay monthly, we will stop the automatic debit in the event of forced closure. Don't wait any longer, take the first step towards a healthier lifestyle now!