Nieuws

Newsflash 18 december

Een gevoel van verslagenheid en ongeloof overheerst binnen ons team nadat de overheid liet weten dat ook wij per direct onze deuren moeten sluiten t/m 14 januari, ivm de angst voor het effect van de Omikron variant van het Coronavirus. Volgens de overheid vallen wij nog steeds niet onder essentiële sector. Terwijl een gezonde leefstijl juist in deze tijd zo essentieel is. Sporten verhoogt je weerstand en geeft niet alleen lange termijn gezondheidswinst zoals een gezond gewicht, verlaging van de bloeddruk, terugdringen van diabetes, maar sporten heeft ook een DIRECT effect op je immuunsysteem. Tijdens het sporten maak je anti-ontstekingsstofjes aan, cruciaal in Corona tijd! Blijf daarom ook de komende weken in beweging! Lukt het je niet in je eentje, gebruik dan ons YouTube kanaal. Hierop vind je meer dan 200 video's van onze eigen groepsles-toppers. Zij slepen je door deze lockdown heen zodat wij elkaar weer fit en gezond zullen zien bij Aerofit vanaf 15 januari. Alle reserveringen in de Sportivity App voor de groepslessen, komen automatisch te vervallen. Heb je fitness afspraken staan t/m 14 januari, dan komen ook deze automatisch te vervallen. Mocht je een herinneringsmail ontvangen van je afspraak dan kun je deze als niet verzonden beschouwen. Een paar dagen voordat we weer open gaan bellen wij iedereen die een afspraak had staan op om een nieuwe afspraak in te plannen. (2)jaarkaartaanbieding Onze (2) jaarkaartaanbieding loopt in principe tot 1 januari 2022. Om iedereen de kans te geven om van deze voordelige aanbieding gebruik te maken zullen wij de aanbieding verlengen tot 1 februari 2022. Ondanks de enorme teleurstelling die deze lockdown met zich meebrengt wensen wij je fijne feestdagen toe, samen met de mensen die je lief hebt. Wij zien elkaar snel weer, in het nieuwe jaar! Stay safe, stay fit, stay (Aero)fit! Sportieve groeten, Het Aerofit team

Newsflash 16 december

Corona update Gelukkig blijven we ook na 18 december open, helaas nog steeds tot 17.00 uur. Het is goed om te zien dat veel leden die normaal in de avond sporten hun dagelijkse schema aan hebben kunnen passen aan onze aangepaste openingstijden. We zien meer leden vroeg in de ochtend; door de weeks zijn wij al om 07.00 open. Het grote voordeel van in de ochtend sporten is dat je je sportmoment in ieder geval gehad hebt, er kan dan niks meer tussen komen. Ook de groepslessen in de middag worden goed bezocht. Heel fijn om te zien dat iedereen zo z'n best doet om in beweging te blijven! Wij realiseren ons echter ook dat het voor een deel van onze leden niet mogelijk is om overdag te komen sporten. Wij hopen dan ook dat met het verlengen en uitbreiden van de huidige maatregelen de cijfers dusdanig lager worden dat wij vanaf 17 januari onze normale openingstijden en avondlessen weer kunnen invoeren. Praktische mededelingen Wij verzoeken iedereen vriendelijk maar dringend om te allen tijden een handdoek te gebruiken tijdens de training en een schoonmaakspray en -doekje mee te nemen de zaal in. Maak het gebruikte trainingsmateriaal en de gebruikte apparatuur zorgvuldig schoon. Het dragen van een mondkapje is bij binnenkomst en verlaten van de club verplicht, tenzij je een medische indicatie hebt waardoor dit niet mogelijk is. Verder het vriendelijke verzoek om het mondkapje zoveel mogelijk te dragen als je je verplaatst binnen de club. Openingstijden feestdagen - Vrijdag 24 december, kerstavond, open van 07.00-17.00 - Zaterdag 25 december, eerste Kerstdag, gesloten - Zondag 26 december, tweede kerstdag, open van 08.30-16.15 (normaal lesrooster + extra spinning om 10.45) - Vrijdag 31 december, open van 07.00-17.00 Fijne feestdagen gewenst! _______________________________________________________________________________________________ Corona update Fortunately, we will remain open after December 18, unfortunately still only until 17.00. It is good to see that many members who normally exercise in the evening have been able to adapt their daily schedule to the adjusted opening hours. We see more members early in the morning, during the week we are already open at 07:00. The big advantage of working out in the morning is that you have at least had your sports moment, nothing can get in the way. The group classes in the afternoon are also well attended. It's very nice to see that everyone is doing their best to stay active! However, we also realize that it is not possible for a part of our members to come and work out during the day. We therefore hope that with the extension of the current measures the numbers will decrease to such a level that we can reintroduce our normal opening hours and evening classes from 17 January. Practical notices We kindly but urgently request everyone to use a towel at all times during the training and to bring a cleaning spray and cloth into the room. Carefully clean the training material and equipment after use. Wearing a mask is mandatory when entering and leaving the club, unless you have a medical indication that makes this impossible. Furthermore, the friendly request to wear the mask as much as possible when you move from one area to another. During exercise you don't have to wear it. Opening hours holiday - Friday 24 December, Christmas Eve, open from 07.00-17.00 - Saturday 25 December, Christmas Day, closed - Sunday 26 December, Boxing Day, open from 08.30-16.15 (normal schedule + extra spinning class at 10.45) - Friday 31 December, open from 07.00-17.00 We wish you happy holidays!

Newsflash 28 november

Het is je vast niet ontgaan: vanaf zondag 28 november t/m zaterdag 18 december gelden er nieuwe maatregelen voor het bezoek aan onze club. We hoeven gelukkig niet helemaal dicht, maar moeten wel om 17.00 sluiten. Sport jij meestal 's avonds? Dan is dat voorlopig de komende 3 weken helaas niet mogelijk. Misschien kun je jouw trainingstijden verschuiven; wij zijn doordeweeks al om 07.00u geopend! Zo kan je misschien voor je werk komen sporten in plaats van er na. In het weekend zijn wij geopend van 08.30-16.00. Wellicht biedt dit ook mogelijkheden voor de avond-sporters. Groepslessen Vanaf as maandag zullen we een aantal groepslessen verplaatsen van de avond naar de namiddag zodat leden die normaal in de avond groepslessen volgen dit misschien in de middag kunnen doen. Deze lessen zijn vanaf heden te reserveren via onze Sportivity App of door te bellen naar 070-5119645. De volgende lessen staan tijdelijk op ons rooster: Maandag: - 14.45 Bodypump - 16.00 Bodyshape 45 min - 16.00 Spinning Dinsdag: - 14.45 Yin yoga - 16.00 FIT 45 min - 16.00 Spinning Woensdag: - 14.45 Bodyshape - 16.00 Yoga 45 min - 16.00 Spinning Donderdag: - 15.45 Bodypump - 16.00 Synrgy Reserveringen groepslessen Alle reserveringen voor de groepslessen in avond komen automatisch te vervallen. Kijk verder in de Sportivity App voor het aangepaste lesrooster. Fitness afspraken in de avond Fitness afspraken t/m 18 december, vanaf 17.00, komen automatisch te vervallen. Heb je een afspraak staan dan zullen we komende week contact met je opnemen om de afspraak te verzetten. 1.5 m maatregel Wij wijzen iedereen er op dat het weer verplicht is om binnen Aerofit zoveel mogelijk 1.5 m afstand te houden van elkaar. Daarom geldt in de douches maximaal 2 personen per keer en maximaal 3 personen in de sauna. Als je liever geen gebruik maakt van de kleedkamer dan kun je rondom de bar je schoenen wisselen en je spullen opbergen in de Ikea vakkenkast. Mondkapje Naast het tonen van een geldige QR code is het dragen van een mondkapje vanaf as maandag binnen Aerofit verplicht. Je draagt hem bij binnenkomt en als je wegggaat. Tijdens het sporten mag het mondkapje af. Let op: Om 17:00 sluiten betekent dat om 17.00 dus ook de kleedkamers leeg moeten zijn. Houd hier rekening mee als je na je training nog wilt douchen of gebruik wilt maken van de sauna. Voor ons is deze fase uiteraard ook nieuw en wij proberen het zo goed en kwaad als lukt op te vangen. Werkt het niet dan zullen wij, waar nodig en kan bijsturen. Wij kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat wij een essentiële sector zijn omdat een gezonde leefstijl zeer belangrijk is in de strijd tegen het Coronavirus. Daarom doen wij een dringende oproep aan al onze leden: BLIJF BEWEGEN! Ook als dat je niet lukt bij Aerofit doordat wij eerder moeten sluiten. Ga buiten hardlopen of fietsen of volg onze home workout video's op ons YouTube kanaal. Bewegen heeft een positief DIRECT effect op ons immuunsysteem doordat je tijdens beweging anti-ontstekings stofjes aanmaakt. We danken je voor je begrip en medewerking. Hopelijk gaan de cijfers snel naar beneden zodat wij onze openingstijden weer kunnen verlengen. Stay safe, Stay (Aero)fit! Sportieve groeten, Het Aerofit team ______________________________________________________________________________________________ You have probably noticed: from Sunday 28 November to Saturday 18 December, new measures will apply to visits to our club. Fortunately, we don't have to close completely, but we do have to close at 17.00. Do you usually exercise at night? Unfortunately, that will not be possible for the next 3 weeks. Perhaps you could shift your training times; we are already open at 07:00 on weekdays! Maybe you might come to work out before work instead of after. On weekends we are open from 08.30-16.00. Perhaps this offers opportunities for members that usually come in the evening. Group lessons We move a number of group lessons from the evening to the afternoon from next Monday so that members who normally take group lessons in the evening may be able to do this in the afternoon. These classes can now be booked via our Sportivity App or by calling 070-5119645. The following classes are temporarily on our schedule: Monday: - 14.45 Bodypump - 16.00 Bodyshape 45 min - 16.00 Spinning Tuesday: - 14.45 Yin yoga - 16.00 FIT 45 min - 16.00 Spinning Wednesday: - 14.45 Bodyshape - 16.00 Yoga 45 min - 16.00 Spinning Thursday: - 15.45 Bodypump - 16.00 Synrgy Group Lessons ReservationsAll reservations for group lessons in the evening will automatically be cancelled. Check the Sportivity App for the adjusted class schedule. Fitness appointments in the evening Fitness appointments up to and including Saturday 18 December, from 17:00, are automatically cancelled. If you have an appointment, we will contact you next week to reschedule the appointment. 1.5 m measure We would like to remind everyone that it is obliged to keep as much as possible 1.5 m away from each other within Aerofit. That is why a maximum of 2 people at a time applies in the showers and a maximum of 3 people in the sauna. If you prefer not to use the locker room, you can change your shoes around the bar and store your belongings in the Ikea storage closet. Mask In addition to showing a valid QR code, wearing a mask is mandatory within Aerofit from Monday. You wear it when entering and leaving the club. The mask is allowed to take off during exercise. Please note: Closing at 17:00 means that the changing rooms must also be empty by that time. Keep this in mind if you want to shower or use the sauna after your training. This phase is of course also new for us and we try to cope with it as best we can. If it does not work, we will adjust where necessary and possible. We cannot emphasize often enough that we are an essential sector because a healthy lifestyle is very important in the fight against the Coronavirus. That is why we make an urgent appeal to all our members: KEEP EXERCISING! Even if you can't do that at Aerofit because we have to close earlier. Go for a run or bike outside or follow our home workout videos on our YouTube channel. Exercise has a positive DIRECT effect on our immune system because you produce anti-inflammatory substances during exercise. We thank you for your understanding and cooperation. Hopefully, the numbers will go down soon so we can extend our opening hours again.  

Newsflash 13 november

Naar aanleiding van de persconferentie gisteravond hebben wij van brancheorganisatie NLActief bericht gekregen dat onze branche geen extra maatregelen hoeft te treffen, behalve dat onze bar de komende 3 weken vanaf 20.00 uur moet sluiten.To go bestellen is wel mogelijk. Wij vragen iedereen thuis te blijven bij klachten, laat je testen. Zo kunnen we allemaal veilig en verantwoord blijven sporten bij Aerofit! Fitness challenge In navolging op een succesvolle Jubileum fitness challenge starten we maandag met een nieuwe fitness challenge. Deze keer een combinatie van 2 oefeningen: Blijf zolang mogelijk aan de stang hangen met gestrekte armen. Verbrand zoveel mogelijk calorieën met 1 minuut op de Airbike. Tel het aantal seconden dat je blijft hangen op bij het aantal calorieën dat je verbrandt. Degene met het hoogste getal wint € 25,00 bartegoed. We hebben een dames- en een herencompetitie. Deze challenge loopt tot 1 december. Je mag uiteraard weer meerdere pogingen doen. Geef even aan bij een trainer als je zover bent. Succes!! Teamnieuws Nieuw in ons team, Isa Noordover. Isa studeert psychologie en heeft daarnaast de basisopleiding tot groepslesinstructeur van de AALO afgerond. Isa zal werkzaam zijn achter de bar en de receptie. Verder zal ze intern worden opgeleid tot groepslesinstructeur. Isa, welkom in het Aerofit Team! _____________________________________________________________________________________________ Following the press conference last night, we received a message from our industry organization NLActief that we do not have to take any additional measures, except that our bar must close from 20.00 for the next 3 weeks. Ordering to go is possible. We ask everyone kindly to stay home with Corona related complaints, get tested. This way we can all continue to work out in a safe and responsible way at Aerofit. Fitness challenge After a successful Anniversary fitness challenge, we will start a new fitness challenge on Monday. This time a combination of 2 exercises: Hang on the bar as long as possible with stretched arms. Burn as many calories as possible within 1 minute on the Airbike. Add the number of seconds you linger to the number of calories you burn. The person with the highest number wins € 25.00 bar credit. We have a women's and a men's league. This challenge runs until December 1. You can of course make more than one attempt. Notify a trainer when you are ready. Good luck!! Teamnews New to our team, Isa Noordover. Isa studies psychology and has also completed the basic training group class instructor at the AALO. Isa will work behind the bar and reception. She will also be internally trained as a group class instructor. Isa, welcome to the Aerofit team!

Newsflash 6 november

Na 25 jaar ondernemen en midden in de feestweek waarin we deze bijzondere gebeurtenis vieren, moet ik een maatregel uit gaan voeren die indruist tegen alles waar ik als mens en als ondernemer voor sta. De overheid heeft besloten dat iedereen vanaf as zaterdag zonder QR code niet meer naar de sportschool mag. Wij staan als Aerofit voor vrijheid van keuze en hebben respect en begrip voor ieder zijn/haar keuze en vinden het onbegrijpelijk dat de branche die zorgt dat Nederland fit en gezond blijft, cruciaal in deze crisis, zo beperkt gaat worden. Wij begrijpen het dat je, als je niet in het bezit bent van een geldige QR code en daardoor niet kunt komt sporten, jouw abonnement wenst op te schorten. Indien dit voor jou van toepassing is dan kun je antwoorden op deze mail. Aan de andere kant missen wij nog steeds veel leden die nog niet terug zijn sinds de start van de Corona crisis. Een deel daarvan is nog angstig om te komen sporten. Wij hopen deze groep weer terug te zien door invoering van de Corona check. Mocht je weer willen starten bel dan met 070-5119645 of stuur een mail naar info@aerofit.nl. Wij nemen dan zsm contact met je op. Natuurlijk kun je ook gewoon naar de club komen. Uitvoering Corona check Het vergt nogal wat van de club om de Corona check in goede banen te leiden. Het zal een aantal dagen duren voordat wij hierin de meest efficiënte weg gevonden zullen hebben. Wij vragen je daarom om geduld en begrip. Als je komt voor een groepsles vragen wij je iets eerder te komen zodat je op tijd aan je les kunt beginnen. Zorg dat je QR code open staat op je telefoon zodat we hem direct kunnen scannen bij binnenkomst. Dit om opstopping bij de receptie zoveel mogelijk te voorkomen. Wil je niet elke keer je QR code gebruiken om naar binnen te komen, laat dan aan de receptie zien dat je gevaccineerd bent (door je vaccinatiebewijs te laten zien of door dit aan te tonen met de Coronacheck App). Wij verankeren dit dan in ons ledenadministratie systeem waardoor je zonder Coronacheck naar binnen kan. LET OP! Dit kun je vanaf NU al aan de receptie regelen. Ben je negatief getest of genezen van Corona dan moeten wij je QR code wel bij elk bezoek scannen. Een geldige QR code kun je via je DigiD verkrijgen op de volgende manieren: 1. je bent gevaccineerd 2. je bent negatief getest 3. je bent genezen van Corona Meer info over de coronacheck-app en de QR code vind je op www.coronacheck.nl Wanneer je geen QR code hebt, kun je uiteraard ook met een ander test-, vaccinatie of herstelbewijs toegang krijgen tot de club.LET OP! Een zelftest is niet geldig! Ben je onder de 18? Dan kun je zonder Coronacheck komen sporten! Wij hopen van harte dat het heel snel de goede kant op gaat met de Corona cijfers zodat wij al onze leden weer mogen ontvangen. Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, laat het ons dan weten. _______________________________________________________________________________________________ After 25 years of being the owner of Aerofit and in the middle of the festive week in which we celebrate this special event, I have to implement a measure that goes against everything I stand for as a person and as an entrepreneur. The government has decided that from next Saturday everyone will no longer be allowed to go to the gym without a QR code. As Aerofit, we stand for freedom of choice and we have respect and understanding for everyone's choice and find it incomprehensible that the industry that ensures that people remain fit and healthy, crucial in this crisis, will be so limited. We understand that if you are not in possession of a valid QR code and therefore cannot come to work out, you wish to suspend your subscription. If this applies to you, you can reply to this email. On the other hand, we are still missing many members who have not returned since the start of the Corona crisis. Some of them are still anxious to come and work out. We hope to see this group again by introducing the Corona check. If you want to start again, call 070-5119645 or send an email to info@aerofit.nl. We will then contact you as soon as possible. Of course, you can also just come to the club. Implementation Corona check It requires quite a bit from the club to lead the Corona check in a smooth way. It will take a few days before we will have found the most efficient way to do this. We therefore ask you for patience and understanding. If you come for a group class, we ask you to come a little earlier so that you can start your class on time. Make sure your QR code is open on your phone so we can scan it immediately upon arrival. This is to prevent congestion at the reception as much as possible. If you do not want to use your QR code every time you enter the club, you can show us that you're vaccinated (by showing your vaccination certificate or by showing your Corona check App). We will then anchor this in our member administration system so you can enter without the Coronacheck. PAY ATTENTION! You can already show at the reception that you are vaccinated from NOW. If you have been tested negative or cured of Corona, we must scan your QR code at every visit. You can obtain a valid QR code via your DigiD in the following ways: 1. You have been vaccinated 2. You have been tested negative 3. You are cured of Corona More info about the coronacheck-app and the QR code can be found at www.coronacheck.nl If you do not have a QR code, you can of course also gain access to the club with another test, vaccination, or recovery certificate. A self-test is not valid! Are you under 18? Then you can come and work out without a Coronacheck! We sincerely hope that the Corona numbers will drop soon so that we can welcome all our members again. Stay safe, stay (Aero)fit!

Newsflash 14 oktober

1 november bestaat Aerofit 25 jaar. Deze mijlpaal moet uiteraard gevierd worden! Wij zullen dit doen met een feestweek van 1 t/m 7 november. Hoe ziet de feestweek er uit? Loterij Bij elk bezoek ontvang je, t/m zondag 7 november 11.30, een lot (maximaal 1 per dag). Met dit lot maak je kans op veel leuke en mooie prijzen, met als hoofdprijs een jaar gratis onbeperkt sporten t.w.v. € 704,00! Trekking loterij op zondag 7 november om 12.00. De uitslag van de trekking zal te zien zijn op zondagmiddag 7 november na 12.00, op Facebook, Instagram en op onze website. Bar Ook aan de bar is het feest! De hele week is je eerste kopje koffie of thee voor of na je training gratis. Verder bieden wij de hele maand november een feestelijke jubileum smoothie voor slechts € 2,50 aan. En vind jij onze stroopwafeltjes ook zo lekker? Raad hoeveel stroopwafeltjes er in de glazen pot zitten en win een hele doos! Geef het aantal door aan de bar, je mag één keer raden ;-) Aerofit markt Elke dag staat er een marktkraam met leuke producten van Wassenaarse ondernemers. Neem contant geld mee, pinnen is niet altijd mogelijk. Specials & workshops In verband met ons 25 jarig bestaan organiseren wij workshops en specials, allemaal gratis voor onze leden. Mochten de activiteiten niet vol zitten per 1 november dan kunnen niet-leden hieraan meedoen tegen betaling van € 17,50. Je kunt je inschrijven voor de volgende activiteiten: Body & Mind specials Workshop Dinacharya ,morning ritual: woensdag 3 november 16.30 -17.30 door Amanda Dries (engels gesproken). Dinacharya, het perfecte dagritme volgens de Ayurveda. Amanda geeft uitleg over het ochtend ritueel. Je lichaam bouwt elke dag en nacht gifstoffen op. Om je lichaam te helpen detoxen kun je kiezen voor een ochtendritueel volgens de Ayurveda. Dit zorgt ervoor dat het lichaam in balans blijft. Avond klankschalen-meditatie: donderdag 4 november 21.15-22.15 met Peter Biesot. Ervaar hoe je door, met aandacht, je adem te volgen en door rustgevende klanken tot ontspanning komt. Kom terug in je centrum, in je buik, zodat je hoofd, je hart en de rest van je lichaam weer tot rust kunnen komen. Goede nachtrust gegarandeerd ;) Kundalini yoga: zaterdag 6 november 14.00 -15.00 met Wessel Wallert. Kundalini Yoga wordt ook wel de yoga van het bewustzijn genoemd. Naast een uitgebreide fysieke training en geestelijke work-out biedt het ook tips en richtlijnen voor een gezonde levensstijl. De technieken zijn voor iedereen toegankelijk en je hoeft geen yoga ervaring te hebben. Er wordt gewerkt met dynamische oefeningen, ademtechnieken, mantra's en speciale meditaties. Wessel Wallert is meer dan 15 jaar actief in het onderwijzen van Kundalini Yoga. Zijn persoonlijke begeleiding, jarenlange ervaring en 'down to earth' benadering staan garant voor een diepgaande en krachtige ervaring! Neem warme kleding, een dekentje en eventueel een meditatiekussen mee. Groepsles specials De groepslesinstructeurs zullen op eigen wijze aandacht besteden aan ons 25 jarig jubileum, daarnaast kun je je inschrijven voor onderstaande specials: Best of Bodypump: maandag 1 november om 18.00 en woe 3 november om 09.00 met Esmee, Linda en Eva. Terug in de tijd met de beste kracht-uithoudingsvermogen training die er bestaat! Spinning special: vrijdag 5 november om 19.00. Anderhalf uur spinnen met Arnold en Ferdy, wie durft de uitdaging aan? 2-op-1 step: zaterdag 6 november om 09.00 met Linda en Lianne. Voor de echte step-fan, geen beginnersles! Schrijf je in met 2-tallen. Inschrijven voor de Body & Mind specials en de groepsles specials kan vanaf morgenmiddag 16:00 via de inschrijflijsten op het bord tegenover het lesroosterbord of door te bellen (070-5119645). Voor de 2-op-1 step en de Best of Body pump lessen kan later worden ingeschreven. Q & A voeding Heb je vragen over voeding, afslanken, ondersteuning van je (kracht) training m.b.v de juiste voeding, invloed van voeding op je hormoonbalans? Kom dan op maandag 1 november tussen 10.30 en 11.30 of op woensdag 3 november tussen 18.15 en 19.15 naar Aerofit. Merit, onze voedingscoach staat dan voor je klaar om je vragen te beantwoorden en om tips te geven. Gezonde voeding is een zeer belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Met kleine wijzigingen kun je al veel bereiken, je moet het alleen even weten. Challenge of the week! Doe in de feestweek mee met de Challenge of the week (meedoen kan tot zondag 7 november 11.30). Doe de oefening 25 x, de snelste of sterkste sporter verdient € 25,00 bartegoed. Je mag meerdere pogingen wagen. De uitslagen worden bijgehouden op het krijtbord bij de Synrgy. Probeer de Milon cirkel 25 dagen gratis uit! Heb je altijd al eens op de Milon cirkel willen trainen? Maak dan in de feestweek een afspraak voor een introductie training. Vanaf de introductie kun je de Milon cirkel 25 dagen gratis uit proberen. De Milon cirkel is een korte, efficiënte kracht- en conditietraining. Dé grote voordelen van trainen op de Milon Cirkel: 1. korte training, in 35 minuten heb je kracht en conditie getraind. 2. eenvoudige training, alles is opgeslagen op je chipkaart dus je hoeft niets te onthouden. 3. efficiënte training, door excentrisch te trainen te trainen behaal je nóg meer trainingsresultaat. Het verhoogt de stofwisseling tot 15 maal langer dan bij een gewone fitnesstraining. Dus 15 maal langer vetverbranding, meer spieropbouw en sneller een beter figuur! Maak een afspraak aan de receptie! Of bel 070-5119645. Je ziet, er valt genoeg te beleven tijdens onze feestweek dus we hopen je dan ook regelmatig te zien! __________________________________________________________________________________________ November 1st Aerofit celebrates its 25th anniversary. This milestone should of course be celebrated! We will do this with an anniversary week from 1 to 7 November. What does this week look like? Lottery With every visit you will receive a ticket (maximum 1 per day). With this ticket you have a chance to win many nice and beautiful prizes, with the main prize being an Aerofit year membership worth € 704.00! Lottery draw on Sunday, November 7 at 12.00. The results of the draw will be posted on Sunday afternoon, November 7 after 12.00, on Facebook, Instagram and our website. Bar We also party at the bar! Throughout the week, your first cup of coffee or tea before or after your workout is free. We also offer a festive anniversary smoothie for only € 2.50 throughout November. And do you also like our stroopwafels? Guess how many stroopwafels are in the glass jar and win a whole box! Pass the number at the bar, you can guess once ;-) Aerofit market Every day there is a market stall with nice products from Wassenaar entrepreneurs. Bring cash, pin is not always possible. Specials & workshops In connection with our 25th anniversary, we organize workshops and specials, all free for our members. If the activities are not full by November 1, non-members can participate for a fee of € 17.50. You can register for the following activities: Body & Mind specials Workshop Dinacharya, morning ritual: Wednesday 3 November 16.30 -17.30 by Amanda Dries (English spoken). Dinacharya, the perfect daily rhythm according to Ayurveda. Amanda explains the morning ritual. Your body builds up toxins every day and night. To help your body detox, you can opt for a morning ritual according to Ayurveda. This ensures that the body remains in balance. Evening singing bowl meditation: Thursday 4 November 21.15-22.15 with Peter Biesot. Experience how you can relax by following the breath with attention and through soothing sounds. Come back to your center, into your belly, so that your head, your heart and the rest of your body can come to rest. Bring warm clothes, a blanket and possibly a meditation cushion. Good night's sleep guaranteed ;) Kundalini yoga: Saturday 6 November 14.00 -15.00 with Wessel Wallert. Kundalini Yoga is also called the yoga of consciousness. In addition to an extensive physical training and mental workout, it also offers tips and guidelines for a healthy lifestyle. The techniques are accessible to everyone and you do not need to have any yoga experience. Dynamic exercises, breathing techniques, mantras and special meditations are used. Wessel Wallert has been active in teaching Kundalini Yoga for over 15 years. His personal guidance, years of experience and 'down to earth' approach guarantee a profound and powerful experience! Group class specials The group class instructors will pay attention to our 25th anniversary in their own way, besides that you can also register for the following specials: Best of Bodypump: Monday November 1st at 18.00 and Wednesday November 3rd at 09.00 with Esmee, Linda and Eva. Go back in time with the best strength-endurance workout out there! Spinning special: Friday, November 5 at 19.00. Spinning for an hour and a half with Arnold and Ferdy, who dares to take on the challenge? 2-on-1 step: Saturday 6 November at 09.00 with Linda and Lianne. For the real step fan, no beginners class! Register as a couple. You can register for the Body & Mind specials and the group class specials from tomorrow afternoon 16:00, registration lists on the board opposite the group class timetable board or by calling the reception (070-5119645). For the 2-on-1 step and The best of Bodypump you can sign up later this week. Q&A nutrition Do you have questions about nutrition, slimming, support of your (strength) training with the right nutrition, or the influence of nutrition on your hormone balance? Then come to Aerofit on Monday 1 November between 10.30 and 11.30 or on Wednesday 3 November between 18.15 and 19.15. Merit, our nutrition coach, will be ready to answer your questions and give you tips. Healthy food is a very important part of a healthy lifestyle. You can achieve a lot with small changes, you just need to know. Challenge of the week! Participate in the Challenge of the week. Do the exercise 25 x, the fastest or strongest athlete earns € 25.00 bar credit. You can make multiple attempts. The results are kept on the chalkboard at the Synrgy Try the Milon circle for free for 25 days! Would you like to train on the Milon circle? Make an appointment during the anniversary week for an introductory training. From the introduction you can try the Milon circle for free for 25 days. The Milon circle is a short, efficient strength and conditioning training. The major advantages of training on the Milon Circle: 1. short training, in 35 minutes you have trained strength and condition. 2. simple training, everything is stored on your chip card so you don't have to remember anything. 3. efficient training, by training eccentrically you achieve even more training results. It increases the metabolism up to 15 times longer than regular fitness training. So burn fat 15 times longer, build more muscle and get a better figure faster! Make an appointment at the reception! Or call 070-5119645. You see, there are plenty of activities during our anniversary week, so we hope to see you regularly!

Newsflash 19 oktober

Sinds gisteren is er nieuwe kunst te bewonderen bij Aerofit. Deze keer hangen er werken van Hans Gussekloo en Ella van Elck. Hans Gussekloo maakt modern werk op de grens tussen figuratief en abstract. In zijn schilderijen maakt hij een droomwereld zichtbaar waarin humor en kwetsbaarheid samenkomen. Ze tonen wat er vreemd is aan het alledaagse en gewoon aan het bijzondere, zonder een bedoeling op te willen dringen aan de toeschouwer. De essentie zit net onder de oppervlakte, verborgen in een blik, gebaar of kleur. Hans beperkt zich niet graag tot één concept of techniek, maar zoekt juist de veelzijdigheid en het onverwachte op. Ook maakt hij ruimtelijke objecten in glas. Het werken met glas spreekt hem aan omdat het veel ruimte biedt aan het onverwachte, net als het schilderen. In het transparante materiaal kan hij kleuren en vormen vangen die soms door een toevallige lichtval net een ander accent krijgen. Ella van Elck is geboren op 6 augustus 1944 in Wassenaar en is haar leven lang al creatief. Het echte schilderen begon in 1995 en stopt nooit, het wordt alleen maar intensiever. Er moet elke dag geschilderd worden. Ze werkt op de oude manier, mét een onderschildering van rauwe omber met wit. Dit met olieverf wat een geweldig medium is. De ideeën komen naar wat de dag haar geeft en daar geniet zij van. Ella geeft ook schilderlessen in kleine groepjes voor kinderen en volwassenen van maximaal 4 personen in haar eigen atelier. Ella is lid van verschillende kunstgroepen. Spreekt haar werk je aan, maar wil je liever een ander onderwerp? Ella werkt ook in opdracht. Teamnieuws - Per 1 november zal Dana ons, na 4 jaar fijne samenwerking gaan verlaten. Dana volgt een deeltijd MBO HR opleiding. Voor haar opleiding moet ze een stage/werkplek hebben binnen een grote organisatie met een aparte HR afdeling. Deze plek heeft ze gevonden bij het ministerie in Den Haag. We wensen Dana uiteraard veel succes op haar nieuwe werkplek, we gaan haar missen! Vanaf januari zal Mae van der Zande ons bar/receptie team voor 32 uur komen versterken. Je zult haar tot die tijd al af en toe tegenkomen bij Aerofit. - Aerofit heeft 3 nieuwe stagiaires aangenomen, misschien kom je ze binnenkort een keertje tegen: Rick Vermeulen volgt de opleiding fitnesstrainer level 1 van de AALO en draait enkele dinsdagen bij ons mee. Roel Olyerhoek zit in het 3de jaar van de CIOS en loopt tot het einde van dit jaar stage op woensdag en vrijdag. Jasper Dries zit in het 1ste jaar van de CIOS en zal stage gaan lopen op zondag. Welkom bij Aerofit mannen! _______________________________________________________________________________________ Since yesterday, new art can be admired at Aerofit. This time you can enjoy the paintings of Hans Gussekloo and Ella van Elck. Hans Gussekloo makes modern work on the border between figurative and abstract. In his paintings he makes a dream world visible in which humor and vulnerability come together. The essence is just below the surface, hidden in a look, gesture or color. Hans doesn't like to limit himself and doesn't like to stick to one concept or technique, but is looking for versatility and the unexpected. Hans also makes spatial objects in glass. Working with glass appeals to him because it offers a lot of space to the unexpected, just like painting. In the transparent material he can capture colors and shapes that sometimes get a different accent, depending on the fall of light. Ella van Elck was born on August 6, 1944 in Wassenaar and has been creative all her life. The real painting started in 1995 and never stops, it only gets more intensive. Ella wants to paint every day. She uses old techniques, with an underpainting of raw umber with white. This with oil paint which is a great medium. The ideas come to what the day gives her and she enjoys that. Ella also gives painting lessons in small groups for children and adults of up to 4 people in her own studio. Ella is a member of several art groups. Does her work appeal to you, but would you prefer a different subject? Ella also works on commission. Team news - Dana will leave Aerofit by November 1, after being part of our team for 4 years. Dana is following a part-time education HR. For this education she must have an internship/workplace within a large organization with a separate HR department. She found this place at the ministry in The Hague. We wish Dana lots of success in her new workplace, we will miss her! From January, Mae van der Zande will join our bar/reception team for 32 hours. Until then, you will occasionally encounter her at Aerofit. - We have placed 3 new interns in our fitness department. Maybe you'll meet them soon: Rick Vermeulen follows the course “fitness trainer level 1- AALO" and joins us on a few Tuesdays. Roel Olyerhoek is in his 3th year of the CIOS and will do an internship on Wednesday and Friday until the end of this year. Jasper Dries is in his 1st year of the CIOS and will do an internship on Sunday until next summer. Welcome at Aerofit guys!

Nieuwsflash 16 september

Wellicht heb je dinsdagavond de persconferentie gevolgd. Hierin werden verdergaande versoepelingen van de Corona maatregelen aangegeven vanaf 25 september. Zo wordt vanaf die datum de 1.5 meter losgelaten. Een maatregel die voor onze branche verstrekkende gevolgen had. Het aantal leden die wij binnen mochten hebben in de fitness en in de groepslesruimtes werd door deze regel fors gelimiteerd. Door het opzetten van een geavanceerd reserveringssysteem konden wij voldoen aan de 1.5 meter eis. Wat gaat er voor Aerofit veranderen vanaf 25 september? Wij vinden het geen goed idee om vanaf die datum weer “helemaal los" te gaan. Wij kunnen ons voorstellen dat iedereen weer moet wennen aan deze nieuw verworven vrijheden. Wij hebben daarom besloten om dit in verstandige stappen te gaan doen. Fitness Fitness apparatuur en cardio apparatuur worden teruggezet. Wel zullen er op enkele plekken (o.a. in de Milon cirkel en cardio) nog “corona schermen" hangen. Groepslessen Voor de groepslessen zullen wij nog even geen veranderingen doorvoeren. Wij hebben besloten om te blijven werken met ons reserveringssysteem. Ook zullen we het maximaal aantal deelnemers voorlopig niet verhogen. Veel leden vinden het reserveringssysteem erg prettig. Het werkt als een stok achter de deur en je bent verzekerd van een plek. Er kleeft echter ook een nadeel aan het reserveren. Het gebeurt regelmatig dat leden last minute afbellen (er kan natuurlijk altijd onverwachts iets tussenkomen) of, wat vervelender is, soms komen leden in het geheel niet opdagen. Hierdoor krijgen leden die op de wachtlijst staan geen kans om aan de les mee te doen, wat natuurlijk erg jammer is. Vandaar nogmaals een dringend verzoek om altijd je reservering voor een groepsles te annuleren als je niet kunt komen. Dit kan tot 4 uur vooraf aan je les via de Sportivity App. Korter vooraf aan je les kun je bellen naar Aerofit (070-5119645). Ben je meerdere keren niet komen opdagen, zonder te annuleren dan kun je helaas niet meer vooraf reserveren voor de lessen. Uiteraard kun je dan wel gewoon mee doen met een les als er plek is. Bar/kleedkamers Eén vakkenkast wordt weggehaald en één zal blijven staan voor diegenen die nog even liever geen gebruik van de kleedkamer willen maken. Schoenenwissel kan dus eventueel nog rondom de bar en tassen kunnen nog worden opgeborgen in de vakkenkast. Wij vragen leden die uitsluitend “voor het gemak" rondom de bar hun schoenen wisselen, wel weer gebruik te maken van onze kleedkamers. Onze grote stamtafel komt weer terug, waardoor we weer wat meer ruimte creëren om gezellig een kop koffie te drinken. Uiteraard hopen we op mooi nazomerweer zodat iedereen nog even kan genieten van ons gezellige terras. Uitgang We blijven de nooduitgang nog als uitgang gebruiken. Zo voorkomen we drukte rondom de receptie. Ventilatie Aandacht voor ventilatie blijft uiteraard belangrijk. De ventilatie bij Aerofit is tiptop in orde en draait maximaal. Regels die nog blijven gelden binnen Aerofit: Kom niet sporten bij Corona gerelateerde klachten, laat je testen Maak gebruikt trainingsmateriaal schoon met een schoonmaak spray en doekje Wij hopen dat we het keerpunt hebben bereikt en dat we na ruim 1.5 jaar echt langzaam maar zeker terug kunnen naar hoe het was vóór Corona. Maar wel met één heel belangrijke les: zorg voor een gezonde leefstijl, hiermee wapen je jezelf het beste tegen virusinfecties én chronische welvaartsziekten! Wij hopen je snel weer te zien bij Aerofit. Ken je mensen in je omgeving die ook aan hun leefstijl willen werken, maak dan gebruik van onze “Bring a friend" actie; Maak iemand lid en verdien een maand gratis sporten! Sportieve groeten, Het Aerofit team ____________________________________________________________________________________ You may have followed the press conference on Tuesday evening. This indicated further modifications of the Corona measures from September 25th. The 1.5 meters will be released from that date. A measure that had far-reaching consequences for our industry. The number of members that we were allowed to have in the fitness area and in the group lesson rooms was severely limited by this rule. By setting up an advanced reservation system, we were able to meet the 1.5 meter requirement. What will change for Aerofit from September 25? We don't think it's a good idea to go "completely loose" from that date. We can imagine that everyone has to get used to these newly acquired freedoms again. We have therefore decided to do this in sensible steps. Fitness area Fitness equipment and cardio equipment will be put back. However, there will still be "corona screens" in some places (including in the Milon circle and cardio). Group lessons We will not make any changes for the group lessons for a while. We have decided to continue to work with our reservation system. We will also not increase the maximum number of participants for the time being. Many members find the reservation system very pleasant. It motivates members to come to the club and you are assured of a spot. However, there is also one downside to our reservation system. It often happens that members cancel at the last minute (of course something unexpected can always come up) or, what's more annoying, sometimes members don't show up at all. As a result, members who are on the waiting list do not get a chance to participate in the lesson, which is of course very unfortunate. Hence an urgent request to always cancel your reservation for a group lesson if you are unable to come. This can be done up to 4 hours before your lesson via the Sportivity App. Shortly before your lesson you can call Aerofit (070-5119645). If you do not show up several times, without canceling, you can unfortunately no longer book in advance for the classes. Of course you can just join a lesson if there is room. Bar/changing rooms One storage cabinet will be removed and one will remain for those who prefer not to use the changing room for a while. Shoe change can therefore still be done around the bar and bags can still be stored in the storage cabinet. We ask members who only change their shoes around the bar “for convenience", to use our changing rooms again. Our large coffee table is coming back, so we create some more space to have a nice cup of coffee. Of course we hope for nice late summer weather so that everyone can enjoy our cozy terrace for a while. Exit We will continue to use the emergency exit as an exit. This way we avoid crowds around the reception. Ventilation Of course, attention to ventilation remains important. The ventilation at Aerofit is in perfect condition and runs at maximum. Rules that still apply within Aerofit: Don't come and work out with Corona related complaints, get tested Clean used training material with a cleaning spray and cloth We hope that we have reached the turning point and that after more than 1.5 years we can slowly but surely return to how it was before Corona. But with one very important lesson: ensure a healthy lifestyle, with this you arm yourself best against viral infections and lifestyle diseases! We hope to see you again soon at Aerofit. If you know people in your area who also want to work on their lifestyle, take advantage of our “Bring a friend" promotion; Make someone a member of our club and earn a month for free!

Newsflash 20 augustus Lesrooster/Timetable

We hopen dat je geniet van de zomer. Hierbij het laatste nieuws met betrekking tot ons lesrooster. Wijziging spinning tijden Per 30 augustus zullen de starttijden van de spinninglessen in de ochtend wijzigen. Op maandag t/m zaterdag starten de spinninglessen dan om 09.00 ipv om 09.15. Op zondag start de spinning dan om 09.30 ipv 09.15. Niet vergeten, anders mis je je les! Wijziging Synrgy tijden Vanaf 30 augustus starten alle Synrgy trainingen in de ochtend, om 09.00 ipv om 09.15. Vanaf maandag 30 augustus terug op het lesrooster: Pilates op maandag om 20.30. Deze les zal gegeven worden door Frederique Brinkerink. Frederique is Ground Control Pilates docent en geeft ook verschillende vormen van yoga. Frederique komt oorspronkelijk uit de hoek van de martial arts en vechtsporten. Ook daar leerde zij hoe belangrijk een goede ademhaling is, evenals het kunnen aanspannen van bepaalde spiergroepen, zodat andere spieren juist weer kunnen ontspannen. Sinds 2009 leerde ze het vak bij verschillende yoga, pilates en sportleraren. Op dit moment werkt ze aan een Pralaya Yoga certificering bij Robert Boustany in Houston. Op dinsdagavond om 18.00 zal Ferdy weer een indoor les verzorgen: FIT. FIT (Ferdy's Intensive Training) is een intensieve circuittraining voor de gevorderde sporter. Deze les bieden wij zolang we nog geen Boxing geven. De Bootcamp op dinsdagavond komt per 30 augustus te vervallen. Zumba vrijdagavond om 19.15, met Helga. BodyMind met Peter op zaterdag om 12:45. Runnersclub, deze zal weer starten op de woensdagavond. Onder leiding van Michael. Verzamelen om 19.30 bij Aerofit. Nieuw op het lesrooster: FLEXIBILITY Op donderdagmiddag om 13.15 bieden wij sinds begin augustus een nieuwe groepsles. FLEXIBILITY is een combinatie van mobiliteits-, stabiliteits- en lenigheidsoefeningen. Zorgt voor meer beweging in alle gewrichten, lengte in de spieren, een sterkere core en het verbetert de balans. De les duurt 45 minuten en wordt gegeven door Pauline. Vanaf 30 augustus bieden we ook in de avond Flexibility, op donderdag om 20.30. Wil je meedoen met onze groepslessen, vergeet dan niet te reserveren via de Sportivity App. Heb je de App nog niet gedownload, bel dan even met de receptie (070-5119645), dan sturen wij je hiervoor een link. Ben je nog op vakantie? Geniet er dan nog even van! Tot snel weer, bij Aerofit! Sportieve groeten, Het Aerofit team ________________________________________________________________________________________ We hope you enjoy the summer. Hereby the latest news regarding our class schedule. Adjustment spinning hours As of August 30, the starting times of the spinning classes in the morning will change. From Monday to Saturday the spinning classes will start at 09.00 instead of 09.15. On Sunday the spinning starts at 09.30 instead of 09.15. Don't forget, otherwise, you'll miss your class! Adjustment Synrgy hours From August 30, all Synrgy training sessions in the morning, will start at 09.00 instead of 09.15. Back on the schedule from Monday 30 August: Pilates on Mondays at 20.30. This class will be given by Frederique Brinkerink. Frederique is a Ground Control Pilates teacher and also teaches different forms of yoga. Frederique is originally from the field of martial arts. There she also learned how important good breathing is, as well as being able to tighten certain muscle groups so that other muscles can relax again. Since 2009 she has learned the trade with various yoga, Pilates, and sports teachers. She is currently working on a Pralaya Yoga certification with Robert Boustany in Houston. On Tuesday evening at 18.00, Ferdy will provide an indoor training again: FIT. FIT (Ferdy's Intensive Training) is an intensive circuit training for the advanced athlete. We offer this lesson as long as we don't teach Boxing yet. The Bootcamp on Tuesday evening will be canceled as of August 30. Zumba Friday evening at 19.15, with Helga. BodyMind with Peter on Saturday at 12:45. Runnersclub, you can run outside again on Wednesday evening. Led by Michael. Meet at 19.30 at Aerofit. New on our timetable: FLEXIBILITY On Thursday afternoon at 13.15, we offer a new group lesson since the beginning of August. FLEXIBILITY is a combination of mobility, stability, and stretching exercises. Provides more movement in all joints, length in the muscles, a stronger core and it improves balance. The lesson lasts 45 minutes and is taught by Pauline. From August 30, we also offer Flexibility in the evening, on Thursdays at 20.30 If you want to participate in our group lessons, don't forget to book via the Sportivity App. If you haven't yet downloaded the App, please call the reception (070-5119645), and we will send you a link for this. If you are still on vacation, enjoy it! See you again soon, at Aerofit! Kind regards, The Aerofit team

Newsflash 20 juli

Morgen starten we met de Active Summer Actie van de VES! Dit jaar anders dan anders. Geen stempelkaarten, maar sparen gaat deze zomeractie digitaal. Via de app 'Entreo'. Elke keer als je komt sporten kun je, via de Entreo app, de unieke QR-code van Aerofit scannen. Je vindt deze in de etalage bij de ingang en op de receptie. Bij ieder bezoek wordt kans gemaakt op de prijzen uit het prijzenpakket. Hoe vaker je komt sporten, hoe groter de winkans! Het prijzenpakket bestaat o.a. uit: Vier jaar gratis elektrische auto rijden E-bikes Vakanties in Oostenrijk Wellness-arrangementen Hotelovernachtingen Fotodoeken van Dreamwalls Stappenplan eerste keer scannen via Entreo: Installeer de app Entreo in de Google Play Store of in de App Store. (klik op afbeelding hier onder) Na het installeren open je de app. Klik op registreren en doorloop alle stappen om een account aan te maken. De stappen rondom de profielfoto en een team kunnen overgeslagen worden. Er is nu een account aangemaakt en je komt op het dashboard van Entreo terecht. Er verschijnt een pop-up in je scherm, klik hierbij op 'Bekijk!'. Na het bekijken van de video klik je rechtsboven op het kruisje. Je bent nu klaar om de QR-code te scannen. Om de QR-code te scannen klik je rechtsonder in de app op het icoontje. Let op! De QR-code dient dus niet via een andere app gescand te worden! [Link Entreo app ios] [Link Entreo app android] Mocht je geen smartphone hebben dan is er de mogelijkheid om middels een fysieke stempelkaart deel te nemen. Deze is (beperkt) te verkrijgen aan de receptie. De actie loopt van dinsdag 20 juli tot en met donderdag 30 september. In de eerste week van oktober worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Motiveer jezelf met een APK Health check Heb jij al een afspraak gemaakt met een trainer voor een gratis APK Health check? Tijdens deze check van 30 minuten wordt o.a. je conditie, lichaamssamenstelling en lenigheid gecheckt. Aan de hand van deze check krijg je een trainings/beweegadvies. Ook maken we direct een afspraak voor een herhaal APK, over 2 maanden. Zo kun je zien of je vooruitgang boekt. Maak een afspraak aan de receptie of bel 070-5119645. Ook voor niet-leden is de APK Health check gratis. Dus heb je iemand in je omgeving die wel een “APK-tje" kan gebruiken, haal dan de voucher op bij de receptie en nodig diegene uit of plan direct een afspraak in! ______________________________________________________________________________________ From tomorrow the Active Summer Action of the VES starts again! This year no stamp cards but digital, via the 'Entreo' app. Every time you come to work out, you can scan the unique QR code of Aerofit via the Entreo app. You can find these in the shop window at the entrance and at the reception. With every visit there is a chance to win the prizes from the prize package. So the more you come to work out, the greater the chance of winning. The prize package includes, among other things: Driving an electric car for free for four years E-bikes Austria Holidays Wellness packages Hotel stays Photo canvases from Dreamwalls Step-by-step plan for scanning for the first time via Entreo: Install the Entreo app in the Google Play Store or the App Store. (click on image below) After installing, open the app. Click on register and go through all the steps to create an account. The steps around the profile picture and a team can be skipped. An account has now been created and you will arrive at the Entreo dashboard. A pop-up will appear on your screen, click on 'View!'. After watching the video, click on the cross in the top right corner. You are now ready to scan the QR code. To scan the QR code, click on the icon at the bottom right of the app. Pay attention! The QR code should therefore not be scanned via another app! [Link Entreo app ios] [Link Entreo app android] If you do not have a smartphone, there is the possibility to participate by means of a physical stamp card. This is (limited) available at the reception. The promotion runs from July 20 to September 30. The prize winners will be announced in the first week of October. Motivate yourself with an APK Health check Did you already make an appointment with a trainer for an APK Health check? If you are curious about your condition, try an APK Health check. During this 30-minute check, your condition, body composition and flexibility will be checked. Based on this check you will receive training/exercise advice. We also immediately make an appointment for a repeat APK, in 2 months. This way you can see if you are making progress. Make an appointment at the reception or call 070-5119645. The APK Health check is also free for non-members. So if you have someone in your area who could use an "APK", pick up the voucher at the reception and invite them or schedule an appointment immediately! Kind regards, The Aerofit team  

Newsflash 30 juni

Motiveer jezelf met een APK Health check! Ben jij nieuwsgierig hoe het met je conditie gesteld is? Maak dan een afspraak met een trainer voor een “APK Health check”. Wij doen dan een nul-meting en kijken hoe je gezondheid er op dit moment voor staat. Aan de hand van deze check zal de trainer jou een trainingsadvies geven. Als je wilt kun je daarna ook een afspraak maken voor het opstellen van een persoonlijk trainingsprogramma. We plannen direct een afspraak in na 2 maanden voor een herhaal APK Health check om zo te kijken welke resultaten je na 2 maanden training hebt geboekt. Je kunt een afspraak maken voor een APK Health check aan de receptie of via één van onze fitness trainers. Je zal zien dat dit zeer motiverend werkt omdat je een doel voor ogen hebt; nl je APK-herhaaltest! Ken je mensen in je omgeving die ook wel een gratis APK Health check zouden kunnen gebruiken? Haal een voucher bij de receptie en geef hem weg aan iemand die je lief is! Workshop TRE Op zondag 11 juli van 12.00-13.30 verzorgd Esmee weer een TRE (Tension Release Exercises) workshop. TRE is een innovatieve reeks oefeningen die het lichaam helpen om diepe spierspanning, veroorzaakt door stress, spanning of trauma, los te laten. Via een set van zeven simpele, fysieke oefeningen leer je je natuurlijke ontladingsmechanisme te activeren en te reguleren waardoor spierspanning vrijkomt en het zenuwstelsel kalmeert. TRE is een eenvoudig en diepgaand proces dat niet alleen gebruikt wordt voor het ontladen van stress en trauma, maar zeker ook voor het voorkomen van bijvoorbeeld chronische stress en burnout. Wanneer je TRE doorlopend en regelmatig toepast bouw je namelijk veerkracht op in het zenuwstelsel. • Wil je meer (nacht)rust, plezier, energie en veerkracht? • Ervaar je stress of spanning? • Zitten je emoties (soms) in de weg? • Last van hoofdpijn, spanning in rug, nek, schouders? • Heb je het idee dat 'erover praten' onvoldoende helpt? Dan is de TRE workshop interessant voor je! Datum: zondag 11 juli Tijd: 12.00-13.30 Kosten: € 17,50. Ook niet-leden kunnen zich voor deze workshop inschrijven. Inschrijving en betaling aan de receptie. De workshop wordt in het Nederlands gegeven. ___________________________________________________________________________________ Motivate yourself with an APK Health check! Are you curious about your physical condition? Then make an appointment with a trainer for an “APK Health check”. We will then measure your condition at this moment. The trainer will give you training advice and if you wish, you can also make an appointment afterwards to draw up a personal training program. We schedule an appointment after 2 months to repeat the APK Health check to see what results you have achieved after 2 months of training. You can make an appointment for the APK Health check at the reception or via one of our fitness trainers. You will see that this will really motivate you because you have a goal in mind! Do you know people in your environment who could also use a free APK Health check? Get a voucher at the reception and give it to someone you love!

Newsflash 22 juni

Wat een goed nieuws tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag. De versoepelingen worden versneld en nog meer wordt mogelijk. Ook voor Aerofit geldt dat we de zomer ingaan met meer vrijheden, maar nog steeds met veiligheid voorop! Veel Corona regels en verplichtingen vervallen ook voor de fitness branche. De allerbelangrijkste regel, houd binnen Aerofit zoveel mogelijk 1.5 m afstand van elkaar, blijft voorlopig nog van toepassing. Geen reservering meer voor fitness en Milon cirkel De grootste verandering zal zijn dat er vanaf zaterdag 26 juni niet meer gereserveerd hoeft te worden voor een fitness- of Milon training. Hierdoor zal een nog betere spreiding plaatsvinden omdat niet iedereen tegelijkertijd zal binnenkomen en weggaan. Je kunt dus weer komen en blijven zo vaak en zo lang als je wilt! We verwachten de komende maanden, door natuurlijke spreiding en door de zomervakantie die voor deur staat, geen grote drukte in de fitnessruimte. Uiteraard is ook deze fase voor ons allemaal weer even wennen. We zullen zien hoe en óf het werkt op deze manier en waar nodig zullen we bijstellen/aanpassen. Belangrijk! Het is nog steeds verplicht om een schoonmaakflesje en -doekje mee te nemen de fitness in. Maak na gebruik het gebruikte materiaal en apparaat schoon. LET OP! Gereserveerde trainingen op 26 t/m 29 juni komen uiteraard vanzelf te vervallen. Je kunt komen wanneer je wilt! Reserveren voor de groepslessen Voor de groepslessen werken we nog wel met het reserveringssysteem zoals je gewend bent via de Sportivity App. Wat nieuw is, is dat je er vanaf as zaterdag geen rekening meer mee hoeft te houden dat je 7 minuten vooraf naar binnen mag. Je kunt dus al eerder komen. Vanaf zaterdag kan je ook zelf weer je spullen voor de Step- en Bodypump les neerzetten. Neem een schoonmaakflesje en -doekje mee de les in om de gebruikte materialen na de les schoon te maken. Je kunt nog steeds maximaal 1 groepsles per dag reserveren, via de Sportivity App. Wel kun je dit dan, zonder reservering, combineren met een fitness- of Milon training. Wil je graag een tweede groepsles volgen op één dag dan kun je op dezelfde dag bellen met de receptie (070-5119645) of langskomen. Als er ruimte is kan de receptie de tweede les voor je inboeken. Zo geven we alle leden een gelijke kans om lessen te reserveren. Outdoor circuit trainingen gaan naar binnen Vanaf 26 juni zullen we de outdoor circuit trainingen naar binnen verplaatsen in de vorm van Synrgy training (zoals vóór de eerste lock down). Deze training duurt ook 45 minuten en vindt plaats rondom het Synrgy trainingsapparaat in de fitness. Voor de Synrgy trainingen moet je reserveren via de Sportivity App. Nieuw op het rooster, Synrgy op zondag om 09.15! Annuleren groepslessen Wij verzoeken je vriendelijk maar dringend om je groepsles tijdig te annuleren indien je onverhoopt niet kan. Het gebeurt regelmatig dat de lessen niet of heel laat geannuleerd worden, waardoor leden die op de wachtlijst staan niet kunnen komen sporten. Je kunt je training tot 4 uur vooraf annuleren via de Sportivity App, korter vooraf kan telefonisch (070-5119645). Het kan altijd een keer gebeuren dat er iets (dringends) tussendoor komt maar we vragen je toch om hier scherp op te zijn. Alvast bedankt voor de medewerking! Mondkapjes niet meer verplicht Vanaf zaterdag 26 juni is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen binnen Aerofit. Vind je het prettig om toch een mondkapje te dragen dan is dat uiteraard mogelijk. Horeca binnen open Vanaf as zaterdag is het weer mogelijk om binnen te genieten van een lekkere kop koffie of een gezonde smoothie. De horeca zal dan binnen weer gedeeltelijk open zijn. Gedeeltelijk, omdat we een deel van de loungeruimte nog willen gebruiken voor leden die liever hun schoenen nog wisselen rondom de bar. Uiteraard blijft ons terras buiten geopend! Houd je aan de belangrijkste regels! Wij zijn natuurlijk ontzettend blij met de versoepelingen en we willen dit ook heel graag zo houden. Daarom vragen we je met klem om je aan de volgende basisregels te houden: Kom niet sporten bij Corona gerelateerde klachten, laat je testen Houd overal binnen Aerofit zoveel mogelijk 1.5 m afstand van elkaar Sportieve groeten, Het Aerofit team __________________________________________________________________________________________ We received good news at last Friday's press conference. More and more is possible soon. Also for Aerofit, we are entering the summer with more freedom, but still with safety first! Many Corona rules and obligations also expire for the fitness industry. The most important rule, keep as much as possible 1.5 m distance from each other within Aerofit, will still apply for the time being. No more reservation for fitness and Milon circle The biggest change will be that from Saturday 26 June there will no longer be a need to reserve for a fitness or Milon training. This will give an even better spread as not everyone will be entering and leaving at the same time. So you can come as often and stay as long as you want! Of course, this phase also takes some getting used to for us all. We will see how and if it works this way and where necessary we will adjust. Important! Still take a cleaning bottle and cloth when entering the gym to clean the device after use. PAY ATTENTION! Reserved training sessions on 26 to 29 June will of course be canceled automatically. You can come whenever you want! Reservations for the group classes For the group classes we still work with the reservation system as you are used to via the Sportivity App. What is new, is that from this Saturday you no longer have to take into account that you can enter 7 minutes in advance. So you can come earlier. From Saturday you can also put down your stuff for the Step and Bodypump class yourself. Still bring a cleaning bottle and cloth into class to clean the materials used, after class. You can still book a maximum of 1 group class per day, via the Sportivity App. You can, however, combine this with fitness or Milon training. If you would like to take a second group class on the same day, you can call the reception (070-5119645) or come by. If there is space, the reception can book the second class for you. This way we give all members an equal opportunity to book classes. Outdoor circuit training sessions go inside From June 26th we will move the outdoor circuit training sessions inside, in the form of Synrgy training (as before the first lock down). This training also lasts 45 minutes and takes place around the Synrgy training device in the fitness area. You must make a reservation for the Synrgy training sessions via the Sportivity App. New on the schedule, Synrgy on Sunday at 09.15! Cancel group lessons We kindly but urgently request you to cancel your group class in time if you are unable to attend. It regularly happens that classes are not or very late canceled, so members who are on the waiting list cannot come and work out. You can cancel your training up to 4 hours in advance via the Sportivity App, shorter in advance by telephone (070-5119645). It can always happen that something (urgent) comes in between, just don't forget to cancel. Thanks in advance for your cooperation! Masks no longer required From Saturday 26 June it is no longer mandatory to wear a mask within Aerofit. If you are more comfortable wearing a mask, that is of course possible. Indoor catering open From this Saturday it will be possible again to enjoy a nice cup of coffee or a healthy smoothie inside. The lounge will then be partially open again. Partly, because we still want to use part of the lounge area for members who prefer to change their shoes in the lounge instead of inside the locker rooms. Of course our terrace will remain open outside! Stick to the most important rules! We are very happy with more freedom and we would like to keep it that way. We, therefore, urge you to adhere to the following basic rules: Do not come to Aerofit if you have Corona related symptoms, get tested Keep 1.5 m distance from each other, as much as possible, everywhere within Aerofit

Newsflash 31 mei

Zoals je waarschijnlijk weet zijn groepslessen, inclusief spinning, weer toegestaan vanaf 5 juni! Je kunt vanaf nu reserveren voor je favoriete groepsles via de Sportivity App. Na het downloaden moet je je registreren via een aparte link. Stuur ons een mail (info@aerofit.nl) of bel 070-5119645, dan zullen we de link van de App naar je toesturen (check ook even je spam/reclame) Lukt het reserveren via de App niet of heb je geen smartphone of tablet dan kun je altijd bellen met Aerofit en dan kunnen we trainingen handmatig reserveren, geen enkel probleem! LET OP! Je kunt altijd een week -/- twee uur vooruit reserveren. Wil je bv meedoen met de Bodyshape op zaterdag 12 juni om 10.15 dan kun je hiervoor vanaf zaterdag 5 juni om 12.15 een reservering maken. Zo geven we alle leden een eerlijke kans om te reserveren. De groepslesregels op een rij Je kunt 7 reserveringen maken per week, één groepsles/training per dag. Wil je een 2de groepsles/training volgen dan kun je op de dag zelf bellen (070-5119645) of je vraagt bij binnenkomst aan de receptie of er plek is. De receptiemedewerker boekt jou dan in voor een tweede les/training. Je kunt 7 minuten voor tijd naar binnen. Je draagt een mondkapje bij binnenkomst en bij weggaan, in de sportzaal mag het mondkapje af. Bij binnenkomst in de zaal neem je een spray en doekje mee. Na de les maak je je eigen materiaal/ spinningfiets schoon. Doekje graag deponeren in de wasmand, spray terug op de tafel. Desinfecteer voor en na je les je handen. Hou bij het opruimen van materialen afstand van elkaar. Zaal svp één voor één verlaten, hou afstand van elkaar. Virtuele lessen groepsleszaal De mogelijkheid om virtuele groepslessen te volgen in onze groepsleszaal komt te vervallen per 5 juni. Graag zien we je weer live in één van onze lessen, onder professionele begeleiding van een instructeur. Gebruik spinningzaal Zolang we nog niet met het normale aantal deelnemers mogen spinnen kun je nog individueel trainen op onze spinningfietsen. Wil je van deze service gebruik maken dan kun je hiervoor een reservering maken aan de receptie (070-5119645). Kleedkamers, douches en sauna weer geopend Eindelijk mogen ook onze kleedkamers, douches en sauna weer open. Ook dit onder voorwaarde dat we 1.5 m afstand bewaren. Om die reden kunnen maximaal 2 mensen tegelijkertijd gebruik maken van de douche en kunnen er maximaal 4 personen tegelijkertijd in de sauna. Om iedereen de kans te geven gebruik te maken van deze faciliteiten vragen wij je vriendelijk om de douchebeurt kort te houden en om, bij meer liefhebbers, één saunaronde per bezoek te doen. Dank je wel alvast voor je begrip! Wil je alleen je schoenen wisselen? Dan kun je nog steeds gebruik maken van de mogelijkheid om dit rondom de bar te doen. Je kunt je spullen dan opbergen in de vakkenkasten. Bar binnen Op zich zouden de bar en loungeruimte binnen open mogen maar dit mag uitsluitend op reservering. Dat gaat niet werken in ons geval. Gelukkig wordt het de komende tijd heerlijk weer en kun je drankjes to go bestellen aan de bar die je vervolgens op ons zonnige terras voor de deur kunt nuttigen. Hopelijk komen hierop ook snel meer versoepelingen. Aantal leden in de fitnessruimte In principe mag het aantal mensen binnen één ruimte vanaf 5 juni omhoog van 30 naar 50, onder voorwaarde dat de 1.5 m wordt gewaarborgd. Dat laatste lijkt ons lastig met 50 personen in onze fitnessruimte. Daarom houden wij nog vast aan 30 personen (24 in de fitness, 6 in de Milon cirkel). We houden de komende tijd de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en waar mogelijk zullen we de aantallen bijstellen. Neem je verantwoording! Wij zijn ontzettend blij dat er weer zo veel meer mogelijk is en wij willen dit heel graag zo houden. Wij vertrouwen erop dat iedereen z'n verantwoording neemt met betrekking tot de deze twee belangrijkste punten: Kom niet sporten als je klachten hebt. Laat je testen en wacht de uitslag af. Hou binnen én buiten Aerofit 1.5 m afstand. Op deze manier kunnen wij er met z'n allen voor zorgen dat we versoepelingen niet terug hoeven te draaien en dat er wellicht eind juni nog meer mogelijk zal zijn. Geniet van de herwonnen vrijheden maar ga er verstandig mee om. Samen kunnen wij dit! _______________________________________________________________________________________________ As you probably know, group classes, including spinning, are allowed again from June 5th. You can now book for your favorite group lesson via the Sportivity App. After downloading you must register via a separate link. If you send us an email (info@aerofit.nl) or call 070-5119645, we will send you the link to the App (also check your spam/advertising). If you can't manage to make a reservation via the App or if you don't have a smartphone or tablet, you can always call Aerofit and we can book training sessions manually, no problem! PAY ATTENTION! You can always book a week -/- two hours in advance. For example, if you want to participate in the Bodyshape on Saturday June 12 at 10.15, you can make a reservation for this from Saturday June 5, at 12.15. This way we give all members a fair chance to make a reservation. The group classes rules You can make 7 reservations per week, one group lesson/training per day. If you want to follow a 2nd group lesson/training, you can call on the day itself (070-5119645) or ask at the reception on arrival if there is room. The reception staff will then book you in for a second lesson/training that day. You can enter 7 minutes before time. Wear a mask when entering and leaving Aerofit, the mask may be removed in the sports area.When entering the sports area, bring a spray and cloth. After the training, you clean your own material/spinning bike. Please leave the cloth in the laundry basket, spray back on the table. Disinfect your hands before and after class. When cleaning up materials, keep your distance from each other. Please leave the room one by one, keep your distance from each other. Virtual classes group-fitness room The possibility to take virtual classes in our group-fitness room will be canceled as of June 5th. We look forward to seeing you live again in one of our classes, under the professional guidance of an instructor. Use spinning room As long as we are not allowed to spin with the normal number of participants, you can still train individually on our spinning bikes. If you want to use this service, you can make a reservation at the reception (070-5119645). Changing rooms, showers, and sauna open again Finally, our dressing rooms, showers, and sauna can open again. This is also subject to the condition that we keep 1.5 m from each other. For that reason, a maximum of 2 people can use the shower and a maximum of 4 people can use the sauna, at the same time. To give everyone the opportunity to use these facilities, we kindly ask you to shower shortly and to do one sauna round per visit if it's busy. Thank you in advance for your understanding! Do you only want to change your shoes? Then you can still use the option to do this around the bar. You can then store your belongings in the compartments. Bar inside The bar inside and lounge area should be allowed to open inside, but this is only allowed by reservation. That won't work in our case. Fortunately, the weather will be lovely in the near future and you can order drinks to go at the bar, which you can then enjoy on our sunny terrace in front of the door. Hopefully, there will soon also be more possible as regards the bar. Number of people in the fitness room In principle, the number of people in one room may increase from 30 to 50 from June 5, provided that the 1.5 m is guaranteed. To us, it seems difficult to have 50 people in our fitness room. That is why we are still sticking to 30 people (24 in the fitness, 6 in the Milon circle). We will keep a close eye on developments in the coming period and we will adjust the numbers where possible. Take responsibility! We are very happy that there is so much more possible and we would like to keep it that way. We trust that everyone will take their responsibility with regard to the following two main points: Do not come to Aerofit if you have complaints. Get tested and wait for the results. Keep distance from each other inside and outside Aerofit. Enjoy the regained freedoms, but use them wisely. Together we can do this!  

Newsflash 12 mei

Zal het nu toch echt gaan gebeuren?! Zoals gisteren aangegeven in de persconferentie mogen wij op woensdag 19 mei onze deuren weer openen, mits de Corona cijfers blijven dalen. Pas op maandag 17 mei zal het kabinet hierover een definitieve beslissing nemen, maar tot nu toe ziet de ontwikkeling er positief uit. Wij zijn daar uiteraard ontzettend blij mee. Het heeft lang genoeg geduurd en nu is het tijd voor positieve dingen. Helaas (en begrijpelijk) gaan we nog niet direct terug naar normaal, naar hoe gezellig en fijn het was vóór Corona. Die tijd gaat ook weer komen. Tot die tijd moeten we nog even roeien met de riemen die we hebben. We gaan open onder de volgende voorwaarden: Een maximum van 30 personen per ruimte (net zoals in december, vóór de 2de lockdown). Sporten op reservering en met een gezondheidscheck via onze reserverings App. Bar binnen gesloten, wel mogelijkheid voor to go. Consumpties kunnen genuttigd worden op ons terras voor de deur. Geen gebruik van douches en sauna. Kleedkamer uitsluitend in gebruik voor schoenenwissel en gebruik locker, thuis omkleden. Je kunt ook je schoenen wisselen rondom de bar. Geen groepslessen. Sporten op reservering Het reserveren van de trainingen gaat via de Sportivity App.  Na het downloaden moet je je registreren via een aparte link. Stuur ons een mail (info@aerofit.nl) of bel 070-5119645, dan zullen we de link van de App naar je toesturen (check ook even je spam/reclame). Lukt het reserveren via de App niet of heb je geen smartphone of tablet dan kun je altijd bellen met Aerofit en dan kunnen we trainingen handmatig reserveren, geen enkel probleem! Onze reserveringsregels op een rij Trainingen kunnen 2 uur na de start van jouw training voor een week later gereserveerd worden. Dus heb je bv op woensdag 19 mei om 09.30 een training gereserveerd dan kun je je training voor woensdag 26 mei om 09.30 op woensdag 19 mei om 11.30 reserveren enz. Is een trainingsblok vol? Dan kun je jezelf op de reservelijst plaatsen. Je krijgt dan een email als er een plek vrijkomt, wie het eerst komt wie het eerst maalt. Je kunt 7 trainingen per week reserveren, het is niet toegestaan om twee trainingsblokken achter elkaar te reserveren. Een trainingsblok duurt 60 minuten. Wil je langer trainen, vraag dan aan de fitness trainer of je het uur na jouw gereserveerde blok kunt blijven staan. De trainer reserveert dan, indien er plek is, voor jou het volgende blok. Afzeggen van trainingen kan uiterlijk 4 uur van tevoren via de App. Kun je last minute onverhoopt niet dan kun je bellen met Aerofit. Wij vragen iedereen zorgvuldig om te gaan met het reserveren. Zeg tijdig af, zodat iemand anders de kans heeft om de training te reserveren. Welke tijden kun je reserveren? Met een onbeperkt abonnement kun je onbeperkt reserveren. Met een daluren abonnement kun je reserveren met een starttijd tussen 12:00 en 16:00. Heb je een studenten abonnement onbeperkt dan kun je reserveren vanaf 12:00. Heb je een studenten abonnement daluren dan kun je reserveren met een starttijd tussen 12:00 en 17:00. Voor alle abonnementen geldt maximaal 7 reserveringen per week. Mocht het kabinet besluiten dat we toch niet open mogen per 19 mei dan komen de gereserveerde fitness en Milon trainingen automatisch te vervallen. Houd rekening met het volgende: Kleed je thuis om, wissel alleen je schoenen binnen Aerofit. Je kunt 7 min vooraf aan je training naar binnen, kom niet te vroeg. Neem zo min mogelijk (waardevolle) spullen mee i.v.m. beperkte opbergruimte. Handdoek gebruik (zoals gewoonlijk) verplicht. Na je training wissel je je schoenen weer en ga je naar buiten, blijf niet onnodig lang binnen. Maak na gebruik je trainingsapparaat en -materiaal schoon met een spray en doekje die je vindt bij de entree naar de fitness. Houd 1.5 m afstand van elkaar. Samen trainen binnen één trainingsvak is niet toegestaan. Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij weggaan. In de sportruimte mag het mondkapje af. Verder gaan wij er van uit dat onze leden zelf verantwoording nemen. Ben je niet fit en heb je klachten als keelpijn, niezen, hoesten en/of koorts, dan is het niet toegestaan te komen sporten. Ook kom je niet sporten als je 3 dagen voor je training ziek bent geweest, je in afwachting bent van de uitslag van een Corona test of als er iemand uit jouw naaste omgeving Corona heeft. Heeft een medewerker twijfels over iemands gezondheidssituatie dan kan de toegang geweigerd worden. Groepslessen Wij begrijpen de teleurstelling onder de leden die graag groepslessen volgen. Ook wij balen er enorm van dat wij nog geen lessen mogen geven binnen de club. Tot die tijd zullen wij lessen via ZOOM blijven aanbieden. Ook zullen wij doorgaan met onze outdoor trainingen in de vorm van circuittrainingen en Bootcamp. Daarnaast blijft ons YouTube kanaal (AerofitHC) in de lucht en blijven wij hier zolang we binnen geen lessen mogen geven nieuwe trainingsvideo's op plaatsen. Klik hier voor ons ZOOM en Outdoor rooster. De ZOOM en outdoor trainingen dienen ook via de Sportivity app gereserveerd te worden. Ook is het mogelijk om, met maximaal 2 personen tegelijk, gebruik te maken van virtuele groepslessen (Step, Bodyshape, Bodypump, Bodybalance, Yoga, Pilates) via een groot tv scherm in onze groepsleszaal. Als je hiervan gebruik wil maken, bel dan met de receptie (070-5119645) om hier een reservering voor te maken. Voordeel van de virtuele lessen t.o.v thuis trainen: materiaal aanwezig, lekker veel ruimte en airco/goede ventilatie. Ook kun je op afspraak gebruik maken van de spinningzaal. Heb je geen fitness of Milon ervaring maar zou je wel graag binnen willen trainen, bel dan met de receptie om een afspraak in te plannen met een trainer om een persoonlijk trainingsprogramma te maken. Locatie Outdoor trainingen Vanaf het moment dat we binnen open gaan zullen onze circuittrainingen verplaatsen naar de achterkant van ons pand, de Van Hallstraat nr 24. Hierdoor houden we aan de voorkant van het pand voldoende ruimte voor leden om in en uit te lopen en kunnen de fietsen gewoon gestald worden. Je kunt aan de achterkant van het pand wel je fiets plaatsen maar er kunnen geen auto's geparkeerd worden. Deze graag aan de voorkant van Aerofit parkeren en dan even omlopen. Onze Bootcamp wordt gegeven in Meijendel, verzamelpunt veld tegenover Pannenkoekenboerderij. Wij gaan ervan uit dat langzamerhand steeds meer versoepelingen mogelijk zullen zijn waardoor wij Aerofit weer kunnen draaien zoals we allemaal gewend waren. Lekker douchen na het sporten, de sauna in en gezellig met elkaar een kop koffie drinken rondom onze bar. Sporten wanneer en zolang je maar wilt, zonder reserveringen. Laten we tot die tijd vooral blij zijn met en dankbaar zijn voor wat wél weer kan. Betere tijden liggen voor ons! Als het definitief is dat we open gaan zullen we meer communiceren mbt je abonnement, dus houd je email in de gaten! We zien je heel graag weer in de club vanaf 19 mei! Stay safe, stay fit, stay Aerofit! Sportieve groeten, Het Aerofit team Ken je iemand die graag (weer) lid wil worden van Aerofit, dan kan je deze nieuwsbrief doorsturen. Hij/zij kan dan inschrijven via onderstaande link. Ja, ik wil me (weer) inschrijven! ___________________________________________________________________________________ Is it finally going to happen?! As indicated in the press conference yesterday, we may open our doors again on Wednesday 19 May, provided that the Corona numbers continue to decrease. The government will take a final decision on this on Monday, May 17, but so far the development looks positive. Of course, we are very happy. We have been closed for too long, now it is time for positive things. Unfortunately (but understandably) we are not going back to normal straight away, back to how cozy and nice it was before Corona. That time will come again. Until then, we will have to deal with the following conditions: A maximum of 30 people per room (just like in December, before the 2nd lockdown). Training on reservation and with a health check via our reservation App. Bar closed inside, but the possibility to get 'to go' items. Consumptions can be consumed on our terrace in front of the entrance. No use of showers and sauna. Changing room only used for shoe change and use of a locker, changing cloths must be done at home. You can still change shoes around the bar. No group lessons. Training on reservation. Booking the training sessions is done via the Sportivity App. After downloading you must register via a separate link. If you send us an email (info@aerofit.nl) or call 070-5119645, we will send you the link to the App (also check your spam/advertising). If you can't manage to make a reservation via the App or if you don't have a smartphone or tablet, you can always call Aerofit and we can book training sessions manually, no problem! Our reservation rules Training can be reserved 2 hours after the start of your training, for a week later. So if, for example, you have reserved a training on Wednesday, May 19 at 09.30, you can reserve your training for Wednesday, May 26 at 09.30 on Wednesday, May 19 at 11.30, etc. Is a training block full? Then you can put yourself on the reserve list. You will receive an email when a place becomes available, on a first-come, first-served basis. You can reserve 7 training sessions per week, it is not allowed to reserve two training blocks in a row. A training block lasts 60 minutes. If you want to train longer, ask the fitness trainer if you can stay the hour after your reserved block. The trainer will then reserve the next block for you if there is room. You can cancel your training sessions no later than 4 hours in advance via the App. If you are unexpectedly unable to come for your training at the last minute, you can call Aerofit. Please cancel in time, so that someone else has the opportunity to reserve the training. Which times can you reserve? With an unlimited subscription, you can make unlimited reservations. With an off-peak subscription, you can book with a start time between 12:00 and 16:00. If you have an unlimited student subscription, you can make a reservation from 12:00. If you have a student subscription during off-peak hours, you can make a reservation with a starting time between 12:00 and 17:00.A maximum of 7 reservations per week applies to all subscriptions. Should the government decide that we are not allowed to open from 19 May, the reserved fitness and Milon training sessions will automatically expire. Please keep the following in mind: Change your clothes at home, only change your shoes within Aerofit.You can come in 7 minutes before your training, don't come too early. Take as few (valuable) items as possible with you because of limited storage space. Towel use (as usual) required. After your training you change your shoes and go outside, do not stay inside unnecessarily long. After use, clean your training equipment with a spray and cloth that you will find at the entrance to the fitness area. Keep 1.5 m apart. Training together within a separate training area is not allowed. Mask required upon entry and exit. Mask may be taken off in the sports area. We also expect that our members take responsibility themselves. If you are not fit and you have complaints such as a sore throat, sneezing, coughing and/or fever, you are not allowed to come and exercise. You are also not allowed to come exercise if you have been ill 3 days before your training, if you are awaiting the result of a Corona test or if someone close to you has Corona. If an employee has doubts about someone's health situation, access can be refused. Group lessons We understand the disappointment among members who enjoy taking group lessons. We are also very disappointed that we are not allowed to give group lessons within the club yet. Until then, we will continue to offer lessons via ZOOM. We will also continue with our outdoor training in the form of circuit training and Bootcamp. In addition, our YouTube channel (AerofitHC) will remain in the air and we will continue to post new training videos here as long as we are not allowed to give group lessons indoors. Check our ZOOM and Outdoor schedule here. The ZOOM and outdoor training courses must also be reserved via the Sportivity app. It is also possible to follow virtual group lessons (Step, Bodyshape, Bodypump, Bodybalance, Yoga, Pilates) via a large TV screen in our group classroom, with a maximum of two people at the same time. If you want to make use of this, please call the reception (070-5119645) to make a reservation. Advantages of the virtual lessons compared to training at home: equipment available, lots of space, and air conditioning / good ventilation. You can also use the spinning room by appointment. If you have no fitness or Milon experience but would you like to train indoors, please call the reception to schedule an appointment with a trainer to make a personal training program. Location Outdoor training From the moment we open inside, our circuit training sessions will move to the back of our building, Van Hallstraat nr 24. This leaves us enough space at the front of the building for members to walk in and out and the bicycles can simply be stored again. You can park your bicycle at the back of the building, but no cars can be parked at the back. If you come by car, please park it at the front of Aerofit and then walk to the back of the building. Our Bootcamp take place in Meijendel, meeting point field opposite de Pannenkoekenboerderij. We assume that gradually more and more will be possible so that we can run Aerofit again in a way we all love. Taking a nice shower after exercise, going into the sauna and enjoying a cup of coffee together around our bar. Exercising whenever and for as long as you want, without reservations. Until then, let's be happy and grateful for all that is possible at this moment. Better times lie ahead! When it is definite that we are allowed to open on May 19, we will communicate more about your subscription, so keep an eye on your email! We look forward to seeing you again in the club from May 19! Stay safe, stay fit, stay Aerofit! Kind regards, The Aerofit team If you know someone who would like to become a member of Aerofit (again), please forward this newsletter. He/she can then register via the link below. Yes, I want to register (again)!

Newsflash 29 april

Angela geeft sinds 2020 Yoga en Pilates lessen binnen Aerofit. Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk in Craniosacraal therapie en energetisch massage (Gentle Touch), welke ze ook binnen Aerofit zal openen vanaf 11 mei. Onder de professionele begeleiding van Angela wordt het lichaam uitgenodigd weer te gaan functioneren zoals het is bedoeld en leer je het lichaam opnieuw te voelen. Gentle Touch staat voor het openen van je hart en het in contact komen met je diepere zelf. Craniosacraal therapie Bij Craniosacraal therapie draait het om het achterhalen van de oorzaak van klachten om deze vervolgens bij de oorsprong te behandelen. Door zachte subtiele aanraking worden spanningen in het bindweefsel onderzocht en op een positieve manier beïnvloed. Op deze wijze wordt het zelfherstellende vermogen van het lichaam aangespoord, en wordt het lichaam uitgenodigd om te ontspannen. Craniosacraal therapie is ontstaan vanuit de Osteopathie en werkt via het 'Craniosacraal Systeem' (hersenen, ruggenmerg en bindweefsel). Het is een subtiele en effectieve behandelvorm voor zowel fysieke als psychosomatische klachten. Energetische ontspanningsmassage Deze vorm van massage is erop gericht het lichaam beter te ontspannen waardoor pijn en spanningen die in het lichaam zijn opgeslagen worden opgelost. Op aangename wijze herstelt dit het contact met jezelf en zorgt het voor een natuurlijke vorm van ontspanning. Tijdens een massage neem je tijd voor jezelf, om te herstellen en te luisteren naar wat jouw lichaam je kan vertellen. Behalve een directe ontspanning van de spieren en het lichaam geeft deze vorm van massage je energie en maakt het je gezond en vitaal. Zwangerschapsmassage Juist ook als je zwanger bent is massage een prachtig hulpmiddel om jou te helpen lekker in je vel te zitten en dicht bij je eigen kracht te blijven. Je lichaam verandert en wordt zwaarder; waardoor spieren misschien pijnlijk en gespannen aanvoelen. Een weldadige massage laat je lichaam tot rust komen, onnodige spanning verdwijnt en het brengt je dichter bij jezelf (en hiermee bij je baby.) Meer informatie vind je op: www.gentletouch.eu. Voor een afspraak kun je contact opnemen met Angela: stuur een Wapp naar tel.nr. 31 6 30 60 41 43 of email angela@gentletouch.eu. NB: Ook zolang wij gesloten zijn kun je 1 op 1 binnen Aerofit afspreken met Angela, volgens de regels van het RIVM. Stay safe, stay fit, stay Aerofit! Sportieve groeten, Het Aerofit team __________________________________________________________________________________ Angela has been teaching Yoga and Pilates classes within Aerofit since 2020. She also has her own practice in Craniosacral therapy and energetic massage (Gentle Touch), which she will also open within Aerofit from 11 May. Under the professional guidance of Angela, the body is invited to function as it was intended again and you learn to feel the body again. Gentle Touch stands for opening your heart and getting in touch with your deeper self. Craniosacral therapy Craniosacral therapy is all about finding the cause of complaints and then treating them at the origin. By gentle subtle touch, tensions in the connective tissue are examined and positively influenced. In this way the self-healing capacity of the body is stimulated and the body is invited to relax. Craniosacral therapy originated from Osteopathy and works through the 'Craniosacral System' (brain, spinal cord and connective tissue). It is a subtle and effective form of treatment for both physical and psychosomatic complaints. Energetic relaxation massage This form of massage aims to relax the body better, so that pain and tensions that are stored in the body are dissolved. This pleasantly restores contact with yourself and provides a natural form of relaxation. During a massage you take time for yourself, to recover and to listen to what your body can tell you. In addition to direct relaxation of the muscles and the body, this form of massage gives you energy and makes you healthy and vital. Pregnancy massage Especially when you are pregnant, massage is a wonderful tool to help you feel comfortable in your own body and stay close to your own strength. Your body changes and becomes heavier; which may make muscles feel sore and tense. A soothing massage allows your body to relax, unnecessary tension disappears and it brings you closer to yourself (and thus to your baby.) More information can be found at: www.gentletouch.eu. For an appointment you can contact Angela: send a Wapp to tel. 31 6 30 60 41 43 or email angela@gentletouch.eu. Please note: as long as we are closed you can already meet with Angela 1 on 1 within Aerofit, according to the rules of the RIVM. Stay safe, stay fit, stay Aerofit! Kind regards, The Aerofit team