Newsflash 14 april

Openingstijden feestdagen april 
Aerofit is zondag 17 april, 1ste Paasdag gesloten.
2de Paasdag zijn wij open van 08.30-16.00.
We hebben dan de volgende lessen:
- 09.00 Synrgy
- 09.00 Spinning
- 09.00 Bodypump
- 10.00 Spinning
- 10.15 Yoga

Op 27 april, Koningsdag zijn wij geopend van 07.00-16.00. Het normale lesrooster staat dan op het programma.

Aerofit sponsort Mark Slats
Mark Slats is Wassenaarder én een avonturier in hart en nieren.
Toen hij in 2002, op 23 jarige leeftijd, een rondreis aan het maken was in zijn geboorteland Australië, sprak hij iemand die om de wereld aan het zeilen was. Gefascineerd door dit verhaal, vervolgde hij zijn reis. Omdat het geld op begon te raken, besloot hij mee te doen aan de ‘Australian Tough Men’ competition. Hier werd hij eerste en won daarmee het prijzengeld, wat hij hard nodig had om zijn reis voort te zetten. In zijn achterhoofd spookte nog steeds het verhaal van de wereldomzeiling. Omdat hij het maar niet uit zijn hoofd kreeg, is hij navraag gaan doen bij de zeilers aldaar. Met elk verhaal werd hij enthousiaster en zo kwam het, dat hij besloot, om terug te zeilen naar Nederland in plaats van met het vliegtuig te gaan. Na ruim een jaar liep hij de haven van Scheveningen binnen. En dat was het startpunt van zijn avontuurlijke leven. Hij had met het voltooien van deze reis geleerd, dat alles wat je wilt bereiken haalbaar is. Het ligt er alleen aan wat je er voor over hebt en hoe vaak je de kracht hebt weer op te staan als het mis gaat.

Een jaar na zijn aankomst in Scheveningen vertrok hij opnieuw, dit keer zeilde Mark non-stop rond de wereld tijdens de Oceans 2 Cross race. Ook daarna bleef de zee trekken. Zo nam hij in de daaropvolgende jaren (2017 en 2020) deel aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge (oceaan roeien). En met succes. Zowel in het solo als in het pairs segment leverde dit een wereldrecord op. Waarbij hij in het solo segment het oude record verpulverde met maar liefst 19 dagen!

Tijdens de Golden Globe Race in 2018 zeilde hij in zijn Rustler 36 ‘Ohpen Maverick’, in 214 dagen de wereld rond, zonder moderne communicatie en navigatieapparatuur en zonder hulp van buitenaf. Aan de start van deze epische race verschenen 19 deelnemers waarvan er slechts 5 succesvol de finish wisten te bereiken! Het is Mark gelukt een fantastische 2e plek te veroveren. Vlak achter de Franse zeeheld, Jean Luc van den Heede.

Over deze reis is in 2019 zijn eerste boek verschenen genaamd, Held op Zee.

Vorig jaar volbracht Mark 3 Iron Mans in 3 dagen. Voor de duidelijkheid een Iron man = 3,86 km zwemmen, 180,2 km fietsen en 42 km (hard)lopen. Het jaar 2022 vraagt om een nieuwe Challenge: Mark wil dit jaar maar liefst 10 Iron Mans in 10 dagen gaan volbrengen. Hiermee wil hij mensen inspireren om buiten hun comfortzone te gaan en te ervaren dat er meer mogelijk is dan we soms in eerste instantie denken. 

Als voorbereiding op deze ongekende prestatie zal Mark krachttraining doen bij Aerofit, wellicht kom je hem een keertje tegen.

Lezing vrijdag 10 juni
Hoe het mogelijk is om dit soort ongelofelijke prestaties te leveren, hoe je fysiek én mentaal zo sterk kunt zijn legt Mark uit in een lezing die hij bij Aerofit zal geven op vrijdagavond 10 juni. Blok de datum alvast in je agenda, dit wil je niet missen! Meer informatie hierover volgt.
_________________________________________________________________________________________
Opening hours public holidays April
Aerofit is closed on Sunday April 17, for Easter.
Monday April 18 we are open from 08.30-16.00.
We then have the following classes:
- 09.00 Synrgy
- 09.00 Spinning
- 09.00 Body pump
- 10.00 Spinning
- 10.15 Yoga

On April 27, King's Day we are open from 07.00-16.00. The normal class schedule will then be on the program.

Aerofit sponsors Mark Slats
Mark Slats is a resident of Wassenaar and an adventurer in heart and soul.
While on a tour in his native Australia in 2002, at the age of 23, he spoke to someone who was sailing around the world. Fascinated by this story, he continued his journey. Since he was running out of money, he decided to enter the Australian Tough Men competition. Here he became first and won a nice amount of money, which he needed to continue his journey. The story of the circumnavigation of the world was still haunted in the back of his mind. Because he couldn't get it out of his head, he asked the sailors there. With each story they told he became more enthusiastic and so he decided to sail back to the Netherlands instead of going by plane. After more than a year, he entered the port of Scheveningen. And that was the start of his adventurous life. He had learned by completing this journey that anything you want to achieve is achievable. It just depends on what you're willing to pay for it and how often you have the strength to get back up when things go wrong.

A year after his arrival in Scheveningen, he left again. This time Mark sailed non-stop around the world during the Oceans 2 Cross race. Even after that, the sea continued to attract him. In the following years (2017 and 2020) he took part in the Talisker Whiskey Atlantic Challenge (ocean rowing). And with success. This resulted in a world record in both the solo and the pairs segment. In the solo segment, he pulverized the old record by no less than 19 days!

During the Golden Globe Race in 2018, he sailed around the world in 214 days in his Rustler 36 'Ohpen Maverick', without modern communication and navigation equipment and without outside assistance. At the start of this epic race, 19 participants appeared of which only 5 managed to successfully reach the finish! Mark has managed to conquer a fantastic 2nd place. Just behind the French naval hero, Jean Luc van den Heede.

His first book about this trip was published in 2019, called Held op Zee.

Last year Mark completed 3 Iron Mans in 3 days. To be clear, an Iron man = 3.86 km swim, 180.2 km bike, and 42 km run. The year 2022 calls for a new Challenge: Mark wants to complete no less than 10 Iron Mans in 10 days this year. With this he wants to inspire people to go outside their comfort zone and to experience that more is possible than we sometimes think at first.

In preparation for this unprecedented achievement, Mark will do strength training at Aerofit, you might run into him one day.

Lecture Friday 10 June
How it is possible to deliver this kind of incredible performance, how to be so strong physically and mentally, Mark explains in a lecture that he will give at Aerofit on Friday evening 10 June. Block the date in your diary, you don't want to miss this! More information about this will follow.

The lecture is Dutch spoken.
Cookie instellingen