Newsflash 16 juni

Nog 2 weken en dan is het zover, dan kan er weer binnen gesport worden! En hoewel het buiten trainen voor de deur ook zeker iets heeft, zijn we dan niet meer afhankelijk van de weersomstandigheden. Hierdoor weet je zeker dat je altijd kan komen sporten.
 
Van de thuissporters onder ons die gebruik maken van ons YouTube kanaal horen we dat ze hier dankbaar gebruik van maken, maar dat ze toch merken dat ze een stok achter de deur en een stukje begeleiding van de instructeur missen. Samen sporten motiveert voor de meeste mensen toch meer dan in je eentje thuis of in de tuin.

Wij missen onze leden, maar we horen ook dat Aerofit door onze leden gemist wordt. Aerofit heeft duidelijk ook een belangrijke sociale functie binnen Wassenaar! Des te fijner is het dat wij elkaar vanaf 1 juli weer kunnen ontmoeten.

Verder is het in de afgelopen periode nogmaals duidelijk geworden hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Sporten en bewegen is daar een zeer belangrijk onderdeel van. Sporten verhoogt je weerstand en verbetert je immuunsysteem, een zeer belangrijk wapen in de strijd tegen Corona en tegen vele Westerse welvaartsziekten. Dus nóg een reden om in beweging te komen/blijven!

De brancheorganisatie is nog steeds in overleg met de overheid en het RIVM over de exacte voorwaarden waaronder sportscholen open mogen. Wij verwachten dat het definitieve protocol deze week bekend zal worden. Hierover zullen we jullie dan ook uiterlijk begin van volgende week informeren. Dan weten we in ieder geval zeker dat wat wij naar jullie communiceren ook het juiste is.

Om jullie alvast een idee te geven, er kan vanaf 1 juli weer veilig getraind worden in de fitness en op de Milon Cirkel. Ook zullen we dan weer een groot aantal groepslessen aanbieden: Synrgy-circuit, Spinning, BodyShape, Step, BodyPump, BodyBalance, CXWorx, Yoga en Pilates.

Het aantal bezoekers zullen we komende tijd gaan reguleren door te werken met een reserveringssysteem. Zo zal er ruimte genoeg zijn voor iedereen om de 1.5 meter afstand te waarborgen. Ook geeft het reserveringssysteem zekerheid dat je kunt komen trainen. Meer informatie hierover volgt.

Voor de vroege vogels onder ons, vanaf 1 juli zullen we onze openingstijden op dinsdag- en donderdagochtend uitbreiden. Op deze dagen zullen wij ook om 07.00 open gaan. Ook blijven we in de zomer enkele Bootcamp trainingen buiten aanbieden.

Omdat er nog best veel gedaan moet worden voor 1 juli kan er op maandag 29 en dinsdag 30 juni niet buiten voor de deur gesport worden.

Voor nu, nog even volhouden. Op naar betere tijden!

Sportieve groet
Het Aerofit Team

Another 2 weeks and then the time has come, we can start exercising indoors again! And although training outside certainly is nice and fun, we then are no longer dependent on the weather conditions. This ensures that you can always come to exercise.
 
We hear from our members who follow our online training videos on YouTube that they gratefully use this. But they notice they miss the motivation and of guidance of the instructor. Exercising together motivates more for most people rather than working out on your own at home or in the backyard.

We miss our members, but we also hear that Aerofit is missed by our members. Aerofit clearly also has an important social function within Wassenaar! It is all for the better that we can meet again from 1 July.

Furthermore, it has become clear again recently how important a healthy lifestyle is. Sports and exercise is a very important part of this. Exercise increases your resistance and improves your immune system, a very important weapon in the fight against Corona and many Western welfare diseases. So another reason to get / keep moving!

Our trade association is still in consultation with the government and RIVM about the exact conditions under which gyms may open. We expect the final protocol to be released this week. We will inform you about this at the beginning of next week. Then we know for sure that what we communicate to you is also the right information.

To give you an idea, from July 1 you can safely train again in the fitness and on the Milon Circle. We will also offer a large number of group lessons: Synrgy circuit, Spinning, BodyShape, Step, BodyPump, BodyBalance, CXWorx, Yoga and Pilates. We will regulate the number of visitors the coming period by working with a reservation system. This way there will be enough space for everyone to ensure the 1.5 meter distance. The reservation system also gives you certainty that you can come and work out. More information will follow.

For the early birds among us, from July 1, we will extend our opening hours on Tuesday and Thursday mornings. On these days we will also open at 07.00. We will also continue to offer some Bootcamp training outside in the summer.

Because there is still a lot to do before July 1, it is not possible exercise outside on the doorstep on Monday 29 and Tuesday 30 June.

So for now, hang in there. On to better times!