Newsflash 22 april

Na de persconferentie van gisteravond is duidelijk geworden dat ons geduld nog even op de proef gesteld wordt, in ieder geval tot 20 mei. Ondanks alle begrip voor de maatregelen vanuit de overheid, kunnen wij niet ontkennen dat wij het wel heel erg jammer vinden. Deze crisis is een probleem van ons allemaal en we zullen met z'n allen ons steentje moeten bijdragen om er doorheen te komen.

Ons team wil heel graag weer aan de slag en van veel leden horen we ook dat ze niet kunnen wachten.

Wij missen onze leden, de fijne sportmomenten samen, het gezellige koffiemomentje, het praatje met elkaar, het samen lachen……..

Dat we uiteindelijk weer open zullen mogen is wel duidelijk, echter wanneer? Wat ook duidelijk is, is dat áls we open mogen dit onder restricties zal zijn. Deze restricties worden langzaam duidelijker. Wij zijn daarom al volop bezig met het goed doordenken van de maatregelen die wij zullen moeten nemen om veilig en verantwoord open te mogen.

Uiteraard zullen wij jullie op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Wij hopen dat wij snel goed nieuws kunnen brengen.

Wat betreft de contributie voor de maand mei. Betaal je maandelijks, dan zullen wij deze maand niet incasseren. Heb je een vooruitbetaalde jaarkaart dan zullen de gemiste weken in mei worden toegevoegd aan de einddatum van je jaarkaart.
Wil je ons graag blijven steunen dan zijn wij daar natuurlijk erg blij mee. Over deze mogelijkheid zullen wij alle leden volgende week informeren.

Nogmaals wil ik via deze weg mijn dank uitspreken voor alle steun en hartverwarmende berichten die wij tot nu toe hebben mogen ontvangen. Dit doet mij en het hele team ontzettend goed en motiveert ons nooit op te geven. Onze mooie club met zoveel trouwe leden gaat dit overleven!

Stay home, Stay safe, Stay (Aero)fit!

Namens het hele Aerofitteam,
Linda van Paassen
 

 
Dear Tanya,
 
After last night's press conference, it has become clear that our patience will be put to the test again. Despite our understanding for government measures, we cannot deny that it makes us sad. But this crisis concerns us all, together we have to get through this! Our team is eager to get back to work and many members tell us they can't wait to visit Aerofit again. We miss our members, working out together, the cozy coffee moments, the chat with each other, laughing together……….

Eventually we will open again, but when? What is clear that if we are allowed to open it will be under restrictions. These restrictions slowly become clearer. That is why we already think about the measures we will have to take to open safely and responsibly.

We will of course keep you informed of all developments. We hope that we can bring good news soon.

What about the contribution for the month of May? If you pay monthly, we will not collect this month. If you have a prepaid year membership, the missed weeks in May will be added to the end date of your year membership.
If you would still like to support us, of course that would be great. We will inform all members about this possibility next week.

Once again I would like to express my gratitude for all the support and heartwarming messages we have received so far. It really makes me and my team very happy and it motivates us never to give up. Our beautiful club with so many loyal members will survive this!

Stay home, Stay safe, Stay (Aero)fit!

On behalf of the entire Aerofit team,
Linda van Paassen