Newsflash 7 maart

Boxing terug van weggeweest
Vanaf dinsdag 8 maart zal Ferdy, na 2 twee jaar, weer een boks les verzorgen. En wel om 18.00 uur. Tijdens deze les wordt gewerkt aan conditie, kracht en bokstechnieken. De les is behoorlijk pittig dus niet geschikt voor de beginnende sporter. 

Marian voor het laatst
Op vrijdag 11 maart zal Marian haar laatste Bodyshape les geven om 09.00. Na ruim 25 jaar trouwe dienst heeft Marian besloten dat het mooi is geweest. Ze gaat samen met haar partner, in juni van dit jaar, emigreren naar Spanje. Een spannend en natuurlijk ontzettend leuk avontuur. Marian zal nog wel tot die tijd op invalbasis bij ons les blijven geven.

Wij hebben ongelofelijk veel respect voor Marian haar energie en enthousiasme. Ze is een (sport)voorbeeld voor velen! Komen jullie meedoen met haar afscheidsles op vrijdag 11 maart? Marian zal er vast en zeker weer een feestje van maken.

Nieuw op vrijdagochtend, Bodybalance met Daisy
Vanaf vrijdag 18 maart zal er om 09.00 uur een Bodybalance les op het rooster staan. Bodybalance is een programma van Les Mills. Bodybalance is dé les voor jou als je ervan houdt om sterker te worden, je core te trainen én meer flexibel te worden en dit op motiverende en inspirerende muziek.

De les zal worden gegeven door Daisy. Daisy heeft een aantal keer ingevallen op zondagochtend voor Esmee en ze werd zeer enthousiast ontvangen. Welkom in ons team Daisy!

Body pump introductie
Heb jij al eens met een Bodypump les meegedaan? Tijdens de Bodypump les train je al de grote spiergroepen in je lichaam. Bodypump is een kracht-uithoudingsvermogen training doordat je veel herhalingen met een relatief licht gewicht doet, het is dus géén bodybuilding! 

Bodypump maakt je sterker, stimuleert de vetverbranding, verbetert je figuur en je houding en maakt je core sterker waardoor rugklachten kunnen verminderen of verdwijnen.

Tijdens de Bodypumples worden veel verschillende oefeningen gedaan waarvan er een aantal technisch best lastig zijn. Daarom organiseren wij twee Bodypump introductie trainingen. Tijdens de introductie krijg je uitleg over de juiste techniek en adviseren wij je met welk gewicht je het beste kunt starten.

★ Na de introductie kun je meedoen met elke Bodypump les op het lesrooster
★ Inschrijven voor de introductie kan via de inschrijflijst op het lesrooster bord
★ Zondag 13 maart om 12.00
★ Donderdag 17 maart om 18.00
★ De introductie duurt ongeveer een uur
★ Maximaal 10 deelnemers

Bodyshape donderdagochtend 
Zoals je wellicht hebt gehoord, Chrissie is zwanger. Begin mei verwacht zij haar eerste kindje. Isa haar interne opleiding binnen Aerofit is afgerond en zij zal Chrissie haar Bodyshape les overnemen op donderdagochtend om 09.00 uur. Wij wensen Chrissie een mooie, bijzondere tijd toe en Isa uiteraard veel succes met haar Bodyshapeles.

Spinning woensdagochtend
Vanaf woensdag 30 maart zal de spinningles om 09.00 worden gegeven door Edith. Tot die tijd zullen verschillende instructeurs de woensdagochtend spinningles geven. Wil jij werken aan je conditie, je benen en billen versterken en je vetverbranding activeren? Schrijf je dan in voor deze motiverende les, via de Sportivity App.
____________________________________________________________________________________________
Boxing back on the timetable
From Tuesday 8 March, after 2 years, Ferdy will provide another boxing class at 18.00. You will work on your condition, strength, and boxing techniques. The class is pretty tough so it is suitable for advanced athletes.

Last Bodyshape class with Marian
On Friday, March 11, Marian will teach her last Bodyshape on Friday at 09.00. After more than 25 years of loyal service, Marian has decided to stop. In addition, she has decided to emigrate to Spain with her partner in June of this year. An exciting and of course very nice adventure. Until then, Marian will continue to teach with us on a stand-in basis.

We have incredible respect for Marian's energy and enthusiasm. She is a (sports) example for many! Will you join her farewell class on Friday 11 March? Marian will certainly make it a party again.

New on Friday morning, Bodybalance with Daisy
From Friday 18 March there will be a Bodybalance class on the schedule at 09:00. Bodybalance is a Les Mills program. If you like to get stronger, train your core and become more flexible and this to motivating and inspiring music, Bodybalance is the class for you!

The class will be taught by Daisy. Daisy subbed a few times on Sunday mornings for Esmee and she was received very enthusiastically. Welcome to our team Daisy!

Body pump introduction
Have you ever attended a Bodypump class? During the Bodypump class, you train all the major muscle groups in your body. Bodypump is strength-endurance training because you do many repetitions with a relatively lightweight.

Bodypump makes you stronger, stimulates fat burning, improves your figure and posture, and makes your core stronger, which can reduce back problems.

Many different exercises are done during the Bodypump class, some of which are technically not easy. That is why we organize two Bodypump introduction training sessions. During the introduction, you will explain the correct technique and we advise you with which weight you can best start.

★ After the introduction, you can join any Bodypump class on the schedule
★ You can register for the introduction via the registration list on the timetable board
★ Sunday 13 March at 12.00
★ Thursday 17 March at 18.00
★ The introduction takes about an hour
★ Maximum 10 participants

Bodyshape Thursday morning
As you may have heard, Chrissie is pregnant. She is expecting her first child in the beginning of May. Isa has completed her internal training within Aerofit and she will take over Chrissie's Bodyshape class on Thursday morning at 09:00. We wish Chrissie a beautiful, lovely time and we wish Isa good luck with her Bodyshape class.

Spinning Wednesday morning
From Wednesday, March 30, Edith will teach the spinning class at 09.00. Until that time several different instructors will teach the spinning class on Wednesday morning. Do you want to work on your condition, strengthen your legs and buttocks, and activate your fat burning? Then sign up for this fun and effective workout, via the Sportivity App.