Newsflash 7 mei

Langzaam maar zeker begint het er op te lijken dat er weer wat beweging mag en gaat komen in de maatschappij.
 
Zo gaan basisscholen weer open vanaf volgende week, kan ons haar weer geknipt worden, gaan schoonheidssalons weer open, gaan rijlessen weer van start en mogen fysiotherapeuten weer patiënten behandelen. Ook gaat per 1 juni de horeca gedeeltelijk weer open.
 
Hoe blij ik ook ben voor mijn mede-ondernemers, hoe ongelofelijk teleurstellend was de persconferentie van gisteravond voor onze branche. Fitnesscentra mogen nog niet open.
 
In het kader van preventieve gezondheidszorg is het zeker in deze crisis van belang dat fitnesscentra hun deuren weer mogen openen. Het beste wapen tegen Corona is een goede weerstand. Sporten verhoogt je weerstand en versterkt je immuunsysteem.
 
En wíj zijn er klaar voor. Ons reserveringssysteem staat, de routing binnen Aerofit is uitgedacht en de 1.5 m afstand in de fitness, Milon, spinning- en groepsleszaal is uitgemeten, plexiglas bij de receptie is geregeld.
 
Wij gaan niet bij de pakken neer zitten. Wij zullen samen met brancheorganisatie NLActief en de Vereniging voor Exclusieve sportcentra optrekken in deze strijd. Wij kunnen absoluut op een veilige, verantwoorde en gereguleerde wijze open.
Hier zullen wij de overheid van overtuigen!

Fysiotherapie weer mogelijk
Zoals je misschien hebt meegekregen mogen fysiotherapiepraktijken weer draaien, ook binnen Aerofit. Heb je fysiotherapie nodig, maak dan een afspraak met Roy Bentvelzen (06-11057470) of met Pauline Baars (06-25482060 of 070-5141664). Zij helpen je graag!

Beautysalon La Luxe weer geopend
Vanaf a.s. maandag mag ook Beautysalon La Luxe haar deuren weer openen. Vicky is daar natuurlijk ontzettend blij mee! Ben je toe aan een momentje voor jezelf én wil je Vicky steunen, maak dan een afspraak voor één van haar heerlijke behandelingen. Bel 06-51515116.

Personal training
Heb je moeite om jezelf te motiveren en heb je een extra zetje nodig? Onze Personal trainers geven outdoor trainingen. Heb je hier interesse in, neem dan contact op met één van hen. Zij informeren je graag over de mogelijkheden en de kosten.

Wij hopen snel met goed nieuws te komen.

Stay safe, Stay (Aero)fit!

Namens het hele Aerofitteam,
Linda van Paassen

 

 
Our society slowly starts to move again.
 
For example, primary schools will open again, our hair can be cut from on next week, beauty salons will open their doors, driving lessons will start again and physiotherapists will be able to treat patients again. The hospitality industry will also partially reopen as of 1 June.
 
As happy as I am for my fellow entrepreneurs, how utterly disappointing was last night's press conference for our industry. Fitness centers will not open yet.
 
In the context of preventive health care, it is certainly important in this crisis that fitness centers can open their doors again. The best weapon against Corona is good resistance. Exercise increases your resistance and strengthens your immune system.
 
And we are ready. Our booking system is ready, the routing within Aerofit has been thought out and the 1.5 m distance in the fitness, Milon, spinning and group class room has been measured, plexiglass has been arranged at the reception.
 
We will not give up! Together with sector organization NLActief and the Association for Exclusive Sports Centers, we will join in this battle. We can absolutely open in a safe, responsible and regulated manner. We will convince the government of this!

Physiotherapy possible again
As you may have noticed, physiotherapy practices are allowed to run again, also within Aerofit. If you need physiotherapy, make an appointment with Roy Bentvelzen (06-11057470) or with Pauline Baars (06-25482060 or 070-5141664). They are happy to help you!

Beautysalon La Luxe reopened
Beautysalon La Luxe will also open its doors again next Monday. Vicky is of course very happy with that! Do you need a moment for yourself and do you want to support Vicky, then make an appointment for one of her wonderful treatments. Telephone: 06-51515116.

Personal training
Do you find it difficult to motivate yourself and do you need an extra push? Our Personal trainers provide outdoor training. If you are interested in this, please contact one of them. They are happy to inform you about the possibilities and costs.

We hope to bring good news soon.

Stay safe, stay (Aerof)fit!

On behalf of the entire Aerofit team,
Linda van Paassen